Trang chủ > Uncategorized > Bùi Đình Quyên – Về vấn đề đoàn kết dân tộc

Bùi Đình Quyên – Về vấn đề đoàn kết dân tộc

Hôn nay ngày cuối cùng của tháng 11 Năm 2011 : Công dân Bùi Đình Quyên có nhiều tâm tư : Xin có chút phản biện ,theo đúng tư duy của người dân Việt nam cũng là thông điệp gửi đến quý vị , hiểu được phần nào tâm tư nguyện vọng và những suy tư của người dân lao động Việt nam ở trong nước ?

Suy tư về đoàn kết dân tộc :

- Trước mắt : nhận thức của người dân Việt nam trong nội quốc , rất tôn trọng câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh : “ Đoàn kết đại đoàn kết , thành công đại thành công “ Ngẫm đến nay câu nói này luôn luôn đúng ?

- Muốn xây dựng đất nước Việt nam , giầu đẹp , dân giầu , nước mạnh , xã hội dân chủ , công bằng , văn minh , thì người Việt nam trong nội quốc và kiều bào ở ngoài nước , phải đoàn kết , chung sức ,chung lòng xây dựng quê hương đất nước , thì nguyện vọng trên mới có thể đạt được ?

- Nhưng thực tế nhân dân Việt nam trong nội Quốc và Kiều bào ở nước ngoài tuy có cùng một nguyện vọng thiêng liêng là muốn đoàn kết và cùng nhau xây dựng Quê hương đất nước Việt nam giầu đẹp phồn vinh , thịnh vượng . Nhưng thực tế , hiện nay vẫn còn những cản trở , vẫn chưa khắc phục hết : Nhất là tư tưởng chưa thông , bên cạnh đó có bọn cơ hội trong và ngoài nước , chúng luôn bám sát tư tưởng và gây hằn thù chia rẽ nhân dân trong nước và đồng bào Việt kiều Việt nam ở nước ngoài : Gọi chuẩn tên đích danh :bọn kẻ thù của nhân dân Việt nam và kiều bào Việt nam hiện nay chính là bọn phản động lưu vong và bọn chủ nghĩa cơ hội ,bọn giặc nội xâm ? Bên cạnh có cả giặc ngoại xâm , luôn luôn rình rập và muốn chia rẽ sự đoàn kết và thôn tính , hòng xâm lược nước ta bằng nhiều thủ đoạn tinh vi sảo quyệt qua nhiều hình thức ?

Suy tư về quan niệm thế giới quan và mục đích phát triển , mơ ước tương lai về con người và đất nước Việt nam ?

Chúng tôi muốn nói thông điệp này phát ngôn từ người công dân lao động , bình thường , không quyền, không chức vụ , Học vị trung bình ,không tham gia tổ chức chính trị nào … một cách vô tư với đồng bào Việt nam ở nước ngoài và kiều bào và những người có dòng máu con lạc cháu hồng được biết : NHÂN DÂN VIỆT NAM ĐỌC TRÊN MẠNG inernet Toàn cầu thì không thấy công dân Việt nam trong nội quốc , hiện nay hầu như không có ai , không bao giờ nói xấu chế độ Việt nam cộng hòa trước năm 1975 , hiện nay cũng không nói xấu ông Tổng thống Ngô Đình Diệm … đến ông Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu : Coi như đã không có ý gì để gây thành kiến ,mâu thuẫn gì với những người ruột thịt của mình , kể cả là ở xa tổ Quốc Việt nam , Qúa khứ đau thương , đã cho vào dĩ vãng trong lòng truyền thống dân tộc Việt nam đã có văn hóa tốt đẹp : Bầu ơi thương lấy bí cùng …Lá lành đùm lá rách . Rất muốn đoàn kết dân tộc , chung sức ,chung lòng, cùng nhau xây dựng quê hương đất nước đẹp giầu , để có thể sánh vai với các Cường quốc năm Châu ?
Nhưng cớ sao một số đồng bào ta ở nước ngoài và một số công dân ở trong nội quốc , vừa công khai , vừa , dấu tên , luôn nói xấu Đảng cộng sản và Bác Hồ Chí Minh và nói xấu chế độ trong nước : Tôi thiết nghĩ : Chắc là lời nói của bọn phản động và bọn giặc nội xâm là chính , còn một số người bị chúng lôi kéo là phần không lớn : Những âm mưu thâm độc của chúng thì rất là nguy hiểm , chủ yếu là gây mất đoàn kết cho những người chân chính Việt nam và dân tộc Việt nam .? ĐỂ CHÚNG ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ , CƠ HỘI TRỤC LỢI VÀ SEN ĐẦM QUỐC TẾ : Bán rẻ tổ quốc mình cho ngoại bang ? Các đồng bào có thể cùng công dân Việt nam chống giặc nội xâm và giặc ngoại bang , giúp đỡ dân oan và đồng bào bị thiên tai địch họa : Coi như là hành động thiết thực và là hành động rất yêu nước , thương lòi . Nhân dân trong nước luôn nghi nhận và cảm ơn những tấm lòng về vấn đề này : Nhưng cũng cần phải nhận biết ,cần biết những điều gì đúng và điều gì sai , ai là người thật tâm , ai là người lợi dụng thì phải loại bỏ , ai có công với nhân dân và tổ quốc thì phải nghi nhận một cách công tâm : Điều này nhân dân trong nước vẫn luôn luôn giữ một lòng chung trinh với đất nước và đồng bào Việt nam yêu nước ,dù họ đang ở bất cứ nơi đâu, khi có tấm lòng luôn luôn hướng về những người ruột thịt và tổ quốc Việt nam thân yêu của mình ?
Nhưng : Các cụ ta có câu : Nếu tư tưởng không thông thì bình tông mang cũng không nổi ? Chúng ta cần phơi bày tư tưởng cốt lõi là người yêu nước , yêu đồng bào thật tâm của mình ,một cách công khai và cùng nhau phản biện , xằng phẳng , so sánh ,đấu tranh quyết liệt giữa tư tưởng đúng và tư tưởng sai , giữa tư tưởng lạc hậu và tư tưởng tiến bộ , giữa những công dân làm ăn chân chính có tấm lòng chân thật và những kẻ phản động ,bán nước và những kẻ cơ hội , trục lợi , muốn đè đầu cỡi cổ đồng bào ruột thịt của mình …. Tất cả các mâu thuẫn về tư tưởng cần phải xằng phẳng : Để hướng về sự đoàn kết dân tộc là tư tưởng VĂN HÓA TỐT ĐẸP CÓ TRUYỀN THỐNG LÂU ĐỜI sẽ dẫn tới bách chiến, bách thắng , sẽ xây dựng thành công đất nước Việt nam , to đẹp hơn ,đoàng hoàng hơn , Nhất định và sẽ thành công rực rỡ , Sánh vai được với các Cường quốc năm Châu ?

Suy tư , tranh đấu sằng phẳng về tư tưởng :giữa hai chiến tuyến trong con người có cùng dòng máu Việt nam ?
- TRƯỚC MẮT TA NHẬN ĐỊNH VỀ HAI CHẾ ĐỘ : Chế độ Việt nam cộng hòa chính là theo chủ nghĩa tư bản đối lập với chế độ Xã hội chủ nghĩa đương thời : Công dân chúng tôi cho rằng : Mỗi chế độ đều có những ưu điểm và nhược điểm : Nếu không có yêu điểm thì không thể thành công và tồn tại ?: Tuy nhiên chủ nghĩa xã hội đã có nhiều nước ở châu âu bị xụp đổ như nước Đức , Tiệp , Ba lan , Liên xô …. Như vậy một xã hội đông người đang và đã từ chối chủ nghĩa Mác , đó là một thực tế , không thể khác được ? Chủ nghĩa tư bản thì sao : Theo nhận xét của bà tiên tri lừng danh thế giới : Bà Nhà tiên tri Vanga và những tiên đoán về thế giới ĐÃ TỪNG NHẬN ĐỊNH : từ năm 2011 Chủ nghĩa tư bản xẽ bắt đầu suy thoái : Ngẫm theo thực tế, chiểu theo thực tế là Qúa đúng : HIỆN NAY KHỦNG KHOẢNG NỢ CÔNG CỦA CHÂU ÂU ĐANG TIẾN TỚI CON ĐƯỜNG suy tàn VÀ SUY THOÁI LÀ ĐIỀU TẤT YẾU ? Tất nhiên thời gian này chỉ là thời điểm xuất phát của suy thoái ở châu âu , ám chỉ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN BẮT ĐẦU SUY THOÁI ?
- Để tránh bị diệt vong vì chủ nghĩa gì đi chăng nữa thì các Nước phải biến tấu và tìm con đường mới để phát triển : Khi chưa tìm ra con đường mới , con đường mà có thể đứng vững nhất và phát triển ,thì các Nước đều phải biến tấu chuyển mình , đó là quy luật tự nhiên : tự mò mẫn , như các nước đi theo chủ nghiã Mác , đang chuyển dần thành các nước có chế độ độc quyền , độc tài ( tạm thời ): Theo kiểu phong kiến mới . Còn các nước tư bản chuyển dần theo kiểu Đế quốc kiểu mới ( tạm thời )… ĐÂY CHỈ LÀ NHẬN ĐỊNH CÁ NHÂN CỦA TÔI THÔI ? Tôi cho rằng : Rồi su hướng chung sẽ theo chủ nghĩa dân tộc, dân chủ, cộng hòa , thì mới vươn lên tới : Dân giầu nước mạnh , xã hội dân chủ công bằng văn minh được : Có nghĩa là có một chủ nghĩa mới : Sinh ra từ sự kết hợp những yêu điểm của chủ nghĩa xã hội , kết hợp yêu điểm của chủ nghĩa tư bản cùng hòa quyện với truyền thống dân tộc của mỗi nước đó , lấy dân chủ và nền cộng hòa làm nền tảng của chủ nghĩa thì sẽ có một xã hội văn minh và phát triển ? : Ngày xưa Bác HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHỌN CHO NƯỚC VIỆT NAM : Người đặt tên là nước : VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA , coi như đây là đủ ý nghĩa nêu trên : Một chủ nghĩa tương lai cho đất nước Việt nam ? ( Viện nam , có nghĩa là dân tộc Việt nam THÌ PHẢI GẮN LIỀN VỚI TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC VIỆT NAM , Dân chủ : có nghĩa là phải có nền dân chủ thật sự cho dân tộc , Cộng hòa : có nghĩa là một cộng đồng dân tộc đoàn kết trong nền tảng truyền thống dân tộc để phát triển ) Bác đã hướng nhân dân Việt nam đi tắt chủ nghĩa xã hội , đi tắt có nghĩa là bỏ qua , ( CHỈ TẬN DỤNG TRONG THỜI GIAN GIẢI PHÓNG DÂN TỘC vì có lẽ bác Hồ biết trước rằng chủ nghĩa này có tuổi thọ không cao ) MỘT CÁCH CÓ CHỨNG CỨ . vì Trong tuyên ngôn độc lập của nước Việt nam dân chủ cộng hòa : Bác Hồ dựa vào tuyên ngôn của nước Mỹ và bản nhân quyền của nước Pháp là những nước theo chủ nghĩa tư bản và dựa vào TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC , MỘT CÁCH TỰ LẬP ,TỰ CƯỜNG để viết ra bản tuyên ngôn độc lập cho dân tộc Việt nam vào năm 1945. Tại sao bác Hồ không dựa và chủ nghĩa mác –Lê nin để viết Bản tuyên ngôn độc lập đó : Đây chính là cái nhìn sáng suốt , có tầm nhìn xa trông rộng và đầy tính nhân văn của con người Hồ Chí Minh: Công dân Việt nam vẫn luôn luôn tin tưởng Thời đại Hồ Chí Minh vẫn Sáng ngời ? Bác Hồ vẫn sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta :Với tiêu chí , chân lý bất hủ của con người Hồ Chí Minh :Nhân văn văn hóa thế giới là : KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO
- Như nhà thơ Chế lan Viên đã viết về Bác Hồ : “ Mong manh áo vải hồn muôn trượng , hơn tượng đồng phơi ,giữa lối mòi “ Thực tế tượng của Lê- nin ,bên nước Nga họ đã tháo rỡ ? Đó là sự thật đau lòng cho những người THEO CHỦ NGHĨA MÁC : Nhưng nó là sự thật thì vẫn sẽ là chân lý , thì không bao giờ có thể khác được , : Vì nó là sự thật . dẫu có đau lòng cũng vẫn phải chấp nhận một sự thật , phải đi vào Bảo tàng và quá khứ của lịch sử thế giới loài người ?

Phần phân tích đôi chút về tư tưởng và tuyên đoán của chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân và đất nước Việt nam , sau khi bác Hồ qua đời ( so với thực tế , rất thật,rất đúng ,đầy trách nhiệm và tình thương nhân ái với nhân dân và đất nước )
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói : “ Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “ Phân tích kỹ lời nói này .Ai cũng dễ hiểu : Là khi đất nước non sông liền một giải , nam bắc một nhà , có nghĩa là đất nước phải có dân chủ và Đảng , Nhà nước , Quốc Hội , chính phủ , phải giao Quyền cho nhân dân ở số nhiều : Không để nhiều quyền cho một số ít cán bộ cơ hội , cửa quyền, quan liêu , độc đoán ( bọn ít người ), ắt sinh ra bóc lột , đàn áp ,thống trị nhân dân trục lợi cá nhân , thì nhân dân mất hạnh phúc ,lại phải làm cách mạng lần nữa và phải hy sinh lần nữa , điều này là quy luật tất yếu : Vì ở đâu có áp bức bất công thì ở đó sẽ xảy ra đấu tranh : Có nghĩa là Đất nước có dân chủ thật sự , nhân dân mới được hạnh phúc , thì không phải làm cách mạng , đương nhiên là khỏi phải hy sinh nhiều lần : Rõ ràng bác Hồ đã lường trước được vấn đề này khoảng nửa thế kỷ , Người đã viết thành sách để di huất cho nhân dân mai sau : Thực tế hoàn cảnh Việt nam hiện nay rất có nhiều điểm tương đồng với lời di huấn để lại và lời của bác Hồ với tình hình hiện nay ,vẫn còn nguyên tính thời sự : Đảng và nhân dân đang đứng trước thời cơ và thử thách của lịch sử : Đảng , Nhà nước , Quốc hội , chính phủ ,có giao quyền cho dân chúng phần nhiều không , nhân dân có được hưởng hạnh phúc không ? : Vừa qua đất nước Ly-bia là một ví dụ có thật , là bài học cho cả thế giới lựa chọn bước đi của mình : Qủa thật , một là nhân dân được hạnh phúc , lãnh đạo có tiếng thơm .Hai là nhân dân phải hy sinh nhiều lần : Ông tổng thống ly –bi đã chọn phương án thứ 2 , do vậy đất nước , nhân dân ly-bi phải trả một giá quá đắt : Tôi cho rằng Ông ta không thể sáng suốt được như Bác Hồ Chí Minh và không có tấm lòng vì dân vì nước bằng 1/10 bác Hồ Chí Minh , Do vậy chấp nhận cái chết bi thảm và lấy mùi thối về ,bỏ đi tiếng thơm và Hạnh phúc cho đất nước và dòng họ , gia đình và bản thân của ông ta phải chết nằm trong nhà ướp đông cùng với thịt động vật : Cái chết bi thảm của kẻ độc tài ? NGHI VÀO LỊCH SỬ LI BIA VÀ THẾ GIỚI ĐẦU THẾ KỶ 21 .Không bao giờ nhạt phai ?

About these ads
Categories: Uncategorized
 1. bui dinh quyen
  09/12/2011 lúc 6:57 chiều | #1

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : BÙI ĐÌNH QUYÊN
  NỢ CÔNG SẼ LÀM CHO CHÂU ÂU VÀ MỸ suy nhược dần , NỀN KINH TẾ THEO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN : THEO KIỂU THỊTRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KIỂU BONG BÓNG : ĐIỂM SUY THÁI BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2011 , theo dự đoán vào năm 2016 sẽ suy tàn cạn kiệt ?
  MONG SAO VIỆT NAM KHÔNG NÊN ĐI THEO BÁNH XE ĐỔ TRÊN VÀ VÀ ĐI THEO CHỦ NGHĨA DÂN TỘC DÂN CHỦ CỘNG HÒA MÀ BÁC HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHỌN CHO VIỆT NAM : Việt nam dân chủ cộng hòa , độc lập tự do : thì sẽ hạnh phúc ? Bỏ dần cái vỏ chủ nghĩa Xã hội , bỏ dần nền kinh tế tập thể định hướng xã hội chủ nghĩa , chỉ giữ lại những điều gì yêu điểm của chủ nghĩa xã hội và tận dụng những yêu điểm của chủ nghĩa tư bản : Phát huy : Chủ nghĩa dân chủ và nền cộng hòa cùng truyền thống dân tộc : Nước Việt nam ta .Chắc chắn phát triển nhanh và phát triển bền vững , chủ yếu dựa vào nội lực là chính :
  Dưới đây là bản nợ của các nước tư bản làm bài học cho Việt nam :
  20. Mỹ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 101,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 14,83 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 14,66 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 48.258 USD
  19. Hungary
  - Nợ nước ngoài/GDP: 120,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 225,24 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 187,6 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 22.739 USD
  18. Australia
  - Nợ nước ngoài/GDP: 138,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,23 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 882,4 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 57.641 USD
  17. Ý
  - Nợ nước ngoài/GDP: 146,6%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,6 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 1,77 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 44.760 USD
  1. Ireland
  - Nợ nước ngoài/GDP: 1.382%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,38 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 172,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 566.756 USD
  3. Thụy Sỹ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 401,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,3 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 324,5 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 171.528 USD
  4. Hà Lan
  - Nợ nước ngoài/GDP: 376,3%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,55 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 676,9 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 152.380 USD
  6. Đan Mạch
  - Nợ nước ngoài/GDP: 310,4%
  - Tổng nợ nước ngoài: 626,1 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 201,7 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 113.826 USD
  7. Thụy Điển
  - Nợ nước ngoài/GDP: 282,2%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 354,7 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 110.479 USD
  13. Bồ Đào Nha
  - Nợ nước ngoài/GDP: 223,6%
  - Tổng nợ nước ngoài: 552,23 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 247 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD
  8. Phần Lan
  - Nợ nước ngoài/GDP: 271,5%
  - Tổng nợ nước ngoài: 505,06 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 186 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 96.197 USD
  9. Áo
  - Nợ nước ngoài/GDP: 261,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 867,14 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 332 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 105.616 tỷ USD
  10. Na Uy
  - Nợ nước ngoài/GDP: 251%
  - Tổng nợ nước ngoài: 640,7 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 255,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 137.476 USD
  14. Đức
  - Nợ nước ngoài/GDP: 185,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 5,44 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 2,94 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD

  15. Hy Lạp
  - Nợ nước ngoài/GDP: 182,2%
  - Tổng nợ nước ngoài: 579,7 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 318,1 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 53.984 USD
  16. Tây Ban Nha
  - Nợ nước ngoài/GDP: 179,4%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,46 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 1,37 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 60.614 USD
  2. Anh
  - Nợ nước ngoài/GDP: 413,3%
  - Tổng nợ nước ngoài: 8,98 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 2,17 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 146.953 USD
  5. Bỉ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 335,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,32 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 394,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 127.197 USD

  Nga: Nợ nước ngoài tăng mạnh
  (Vitinfo)- Số liệu thống kê của Ngân hàng Nga cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2007 (từ ngày 1/1/2007 đến 1/10/2007), nợ nước ngoài của Nga đã tăng 38,7%, từ con số 310,6 tỷ USD lên đến 430,9 tỷ USD.

  Tuy rất bận nhưng Bùi đinh Quyên vẫn bỏ thời gian tham gia góp ý xây dựng quê hương đất nước :
  Ngạn ngữ có câu : MUỐN LẤY CỦA NGƯỜI 10 PHẦN THÌ TRƯỚC MẮT PHẢI CHO NGƯỜI 1 PHẦN : KHÔNG AI TỰ NHIÊN CHO AI CÁI GÌ :, VẬT CHẤT KHÔNG TỰ NHIÊN SINH RA VÀ MẤT ĐI , NÓ CHỈ BIẾN ĐỔI TỪ DẠNG NÀY SANG DẠNG KHÁC MÀ THÔI ???????
  Dọ vậy : Nhật bản cam kết tài trợ cho Việt nam khoảng 1.7 tỷ đô la, NGA hứa CHO VIỆT NAM VAY trên 6 TỶ ĐÔ LA XÂY NHÀ MÁY ĐIỆN HẠN NHÂN là số tiền không nhỏ , nên không đơn giản vì 2 vấn đề : Nhật bản là một nước có nợ công rất lớn , Nga là một nước khôn ngoan có hạng : Họ có thể chuyển nợ công và thải các nhà máy điện hạt nhân lạc hậu sang Việt nam bằng 2 phương thức , một là Nhà xây dựng máy điện hạt nhân , hai là làm đường và tầu cao tốc với giá rất cao : Nhưng thế kỷ 20 là thế kỷ của sự hủy diệt hạt nhân , theo nhà Tiên tri lừng danh thế giới Cụ bà Va-ga Đã đoán đúng 100% cả về thời gian và không gian cùng sự việc : Năm 2011 Nhận bản đã xảy ra sóng thần và rò rỉ Hạt nhân , Mưa phóng xạ : Việt nam bị bệnh tay chân miệng chính là nguyên nhân từ đây ? Việt nam nên làm công nghệ điện gió sạch của tự nhiên là phù hợp vì có nhiều bờ biển dài hàng nghìn cây số : Đừng vì lợi nhuận trước mắt mà 500 ông đại biểu Quốc hội ,khi chưa hỏi ý kiến đồng ý của nhân dân , giống như việc cho nước ngoài thuê gần 400.000ha rừng biên giới và rừng đầu nguồn 50 năm : Biến Việt nam thành khu đổ rác thải Hạt nhân CỦA THẾ GIỚI và là nước GÁNH NỢ CÔNG CHO CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN ĐANG BỊ NỢ CÔNG ĐE DOẠ NỀN KINH TẾ PHẬP PHỒNG THEO thị trường CHỨNG KHOÁN kiểu bong bóng : Tôi là công dân xin can kiên quyết can gián và kêu gọi trí thức và nhân dân Việt nam can gián vấn đề này với ĐẢNG , Quốc hội , và Nhà nước Việt nam đừng nên sai lầm lớn về việc này vì lợi ích Quốc gia trường tồn và cuộc sống của con cháu người Việt nam mai sau ? Còn Chính phủ Việt nam ,thì can gián chỉ mất công mà thôi ? vì họ có lợi nhuận và tầm nhìn không xa ? IQ CÓ đã VẤN ĐỀ VÀ MẤT CHỮ TÍN VỚI NHÂN DÂN NHIỀU RỒI ?
  Can gián với khẩu hiệu
  Không nên biến Việt nam thành nước chứa rác thải của các nhà máy hạt nhân lạc hậu biết rạng hàng hóa giá cao ?
  Không nên biến Việt nam thành gánh nợ công cho nước khác ,để con cháu mình phải trả nợ suốt cả cuộc đời ?
  Nợ công của Nhật cao ngất ngưởng
  Tính tới cuối tháng 6/2010, nợ công của Nhật Bản đã tăng cao kỷ lục lên hơn 10.000 tỷ USD, tương đương 2 lần GDP của cả năm tài khóa 2009, Bộ Tài chính nước này cho biết. Đây là tỷ lệ nợ công cao nhất trong nhóm các quốc gia phát triển.

  Theo hãng tin AFP, tổng mức nợ công của Nhật Bản là 904.080 tỷ Yen (tương đương 10.550 tỷ USD). Trong đó, chiếm 81,2%, tương đương 733.810 tỷ Yen là trái phiếu chính phủ.

  So với con số được công bố cuối tháng 3, nợ công của Nhật Bản đã tăng 21.150 tỷ Yen. Dự kiến, đến hết năm tài khóa 2010 hiện nay, nợ công của Nhật Bản có thể lên đến 973.000 tỷ Yên (khoảng hơn 11.000 tỷ USD).

  Khoản nợ này là kết quả từ việc Nhật Bản đã chi một số lượng tiền khổng lồ để kích thích kinh tế trong suốt “thập kỷ mất mát” những năm 1990, cũng như hàng loạt gói tài chính đã được bơm vào nền kinh tế này để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

  Nhờ có những gói chi tiêu này, Nhật Bản đã thoát được khỏi cuộc suy thoái tồi tệ trong năm 2009, nhưng tình hình nợ công ở mức cao cùng với nạn giảm phát và nhu cầu tiêu thụ nội địa yếu ớt đang cản trở đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

  Vài tháng gần đây, Nhật Bản đã phải đối mặt với áp lực từ cộng đồng quốc tế về việc phải đẩy nhanh cắt giảm nợ công, bất kể 95% trái phiếu chính phủ nằm trong tay các nhà đầu tư trong nước và nguy cơ vỡ nợ của nước này thấp hơn nhiều so với các nước khu vực đồng Euro.

  Trong tháng 7 vừa qua, tổ chức Standard & Poors đã cảnh báo sẽ hạ xếp hạng tín nhiệm nợ của Nhật Bản nếu nước này tiến hành cải cách tài chính thất bại. Trước đó, hôm 19/5, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng cảnh báo, Nhật Bản cần phải nỗ lực giảm bớt khoản nợ công khổng lồ. Một chuyên gia IMF, việc này nên thực hiện từ tháng 4/2011.

  Chủ tịch Liên đoàn các tổ chức kinh tế Nhật Bản Fujio Mitarai cho rằng, tỷ lệ nợ công trên GDP của Nhật Bản đã lên tới 190%, vượt xa so với các nước khác mà theo ông là ngưỡng “rất nguy hiểm”. Ông Mitarai kêu gọi, Nhật Bản cần coi cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp là một bài học và tăng cường các nỗ lực để lành mạnh hóa tình hình tài chính của nước này.

  Trong bài diễn văn đầu tiên về chính sách chung đọc tại Quốc hội hôm 12/6, Thủ tướng Nhật Naoto Kan cho rằng nước này sẽ theo chân Hy Lạp, nếu không kiểm soát được nợ công đã lên đến cao độ và có nguy cơ vượt mức 200% GDP trong vài năm nữa.

  “Nợ công còn tồn đọng của nước ta là khổng lồ… Lĩnh vực tài chính của chúng ta đã thành tồi tệ nhất trong số các nước phát triển. Sau nhiều năm vay mượn, nợ của Nhật Bản hiện đang gấp đôi GDP”, Thủ tướng Nhật phát biểu.

  Ông khẳng định: “Hiện rất khó tiếp tục chính sách tài chính bằng cách phụ thuộc mạnh vào việc cấp trái phiếu. Giống như những xáo trộn mà Hy Lạp gây ra cho khu vực đồng Euro, hiện chúng ta đang có rủi ro bị suy sụp, nếu để nợ công tiếp tục gia tăng mà không có biện pháp gì và rồi đánh mất lòng tin vào thị trường trái phiếu”.

  Nhà tiên tri Vanga và những lời tiên đoán của bà – Have A Nice Day ..

  2010 Chiến Tranh Thế Giới Thứ 3 Bùng Nổ

  Nhà tiên tri Vanga lừng danh thế giới

  Nhân loại liệu có đứng trước một thảm họa nữa không khi nhà tiên tri lừng danh thế giới – Baba Vanga dự đoán Chiến tranh Thế giới Thứ 3 sẽ nổ ra vào năm 2010. Nếu như trước kia ít ai để ý thì trong bối cảnh suy thoái kinh tế như hiện nay, ai cũng hiểu một cuộc chiến tranh thế giới nổ ra có thể thiết lập lại một trật tự thế giới mới một cách toàn diện và triệt để. Vậy phải chăng tiên đoán của Vanga sẽ trở thành hiện thực?

  Năm 2010 – Năm bắt đầu cuộc chiến tranh thế giới thứ 3: Cuộc chiến tranh này sẽ bắt đầu vào tháng 11/2010 và kết thúc vào tháng 10/2014. Ban đầu, cuộc chiến tranh diễn ra bình thường, tiếp đó sẽ xuất hiện hàng loạt vũ khí hạt nhân và cuối cùng là vũ khí hóa học.
  Năm 2011 – Không một loài động vật, thực vật nào ở Bắc bán cầu có thể sống được do kết quả của quá trình lắng cặn chất phóng xạ. Tiếp đó, những người Hồi giáo (người theo Đạo Hồi) sẽ bắt đầu một cuộc chiến tranh hóa học chống lại người Châu Âu.
  Năm 2014 – Phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả cuộc chiến tranh hóa học.
  Năm 2016 – Châu Âu gần như không có người sinh sống.
  Năm 2018 – Trung Quốc sẽ trở thành cường quốc thế giới mới. Những nước phát triển sẽ trở thành kẻ bóc lột các nước khác từ việc khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản.
  Năm 2023 – Quỹ đạo Trái đất thay đổi.
  Thảm họa Nhật Bản đã được tiên tri báo trước
  Nhà tiên tri Vanga đã đoán được chính xác thời gian diễn ra thảm họa động đất và cơn mưa phóng xạ. Còn ngay từ thế kỷ 16, nhà tiên tri Nostradamus đã viết: “Trái Đất rung chuyển rất mạnh. Nước đột ngột dâng cao như trận đại hồng thủy”.
  TIN BÀI KHÁC

  Bà Vanga (1911 – 1996), một phụ nữ mù người Bulgary, nổi tiếng lẫy lừng nhờ rất nhiều tiên đoán chính xác, trong đó có những tiên đoán “động trời” liên quan Chiến tranh Thế giới thứ hai, liên quan ngày chết của Stalin, về việc Liên Xô sụp đổ, về vụ con tàu Kursk bị đắm…

  Giờ đây, chắc hẳn bạn sẽ kinh hoàng khi biết rằng trong những lời tiên đoán của bà cho năm 2011 có một câu như sau: “Do những trận mưa phóng xạ nên ở bắc bán cầu cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt”.

  Câu tiên đoán này hẳn muốn nói đến thảm hoạ ở các nhà máy điện nguyên tử của Nhật. Đám mây phóng xạ tạo thành sau những vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima lúc đầu di chuyển về phía đông ra Thái Bình dương nhưng rồi ngoặt về phía tây, phía lục địa Á – Âu tức là về phía Bắc Bán cầu.

  Nữ tiên tri Vanga.

  Bà Vanga cũng đã tiên đoán vào năm 2010 sẽ bùng nổ cuộc Chiến tranh Thế giới thứ ba và cuộc chiến tranh này sẽ kết thúc vào năm 2014.
  “Do những trận mưa phóng xạ nên ở Bắc Bán cầu cả động vật lẫn thực vật đều sẽ bị tuyệt diệt vào tháng 3- 2011. “ – Lời tiên tri Vanga.
  Trong bối cảnh đó, hiện tượng hủy diệt cả động vật lẫn thực vật mà bà nói đến chắc chắn là do kết quả các hành động chiến sự chứ không phải do nhà máy điện nguyên tử bị nổ. Nhưng rõ ràng lời tiên đoán của bà Vanga và hiện thực hiện nay ở Nhật trùng hợp một cách thần bí cả về thời gian (năm 2011) lẫn sự việc (mưa phóng xạ).

  Cũng có thể tìm thấy ở nhà tiên tri vĩ đại Nostradamus (1503 – 1566) người Pháp đôi điều gì đấy về thảm hoạ ở Nhật. Chẳng hạn như: “Trái Đất rung chuyển rất mạnh” (đoạn 1 quyển 46) hoặc: “Nước đột ngột dâng cao như trận đại hồng thuỷ” (đoạn 8 quyển 16). Tuy nhiên, người ta không thể tìm thấy điều gì cụ thể hơn ở nhà tiên tri này.

  Nữ chiêm tinh Ludmila Muravieva, người Nga khi tiên đoán cho tháng 3 năm 2011 có nói: “Sẽ xẩy ra một sự cố gì đấy hoàn toàn mới, đột ngột, và sự cố đó có thể làm đảo lộn cả thế giới. Những xáo động mạnh và bất ngờ sẽ buộc nhiều người phải nhìn cuộc sống riêng tư của mình theo cách khác bất kể chuyện gì đang diễn ra chung quanh”.

  Giờ đây có thể mạnh dạn liên hệ những từ ngữ chung chung “đột ngột”, “bất ngờ” và “làm đảo lộn cả thế giới” với những sự cố hiện nay ở đất nước Mặt Trời mọc. Còn từ “xáo động” có thể coi như ngụ ý những cơn địa chấn và dư chấn ngầm ở Nhật.

 2. bui dinh quyen
  09/12/2011 lúc 8:59 chiều | #2

  NỢ CÔNG SẼ LÀM CHO CHÂU ÂU VÀ MỸ suy nhược dần , NỀN KINH TẾ THEO CHỦ NGHĨA TƯ BẢN : THEO KIỂU THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KIỂU BONG BÓNG : ĐIỂM SUY THOÁI BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2011 , theo dự đoán vào năm 2016 sẽ suy thoái cao nhất ?
  MONG SAO VIỆT NAM KHÔNG NÊN ĐI THEO BÁNH XE ĐỔ TRÊN VÀ VÀ ĐI THEO CHỦ NGHĨA DÂN TỘC DÂN CHỦ CỘNG HÒA MÀ BÁC HỒ CHÍ MINH ĐÃ CHỌN CHO VIỆT NAM : Việt nam dân chủ cộng hòa , độc lập tự do : thì sẽ hạnh phúc ? Bỏ dần cái vỏ chủ nghĩa Xã hội , bỏ dần nền kinh tế tập thể định hướng xã hội chủ nghĩa , chỉ giữ lại những điều gì yêu điểm của chủ nghĩa xã hội và tận dụng những yêu điểm của chủ nghĩa tư bản : Phát huy : Chủ nghĩa dân chủ và nền cộng hòa cùng truyền thống dân tộc : Nước Việt nam ta .Chắc chắn phát triển nhanh và phát triển bền vững , chủ yếu dựa vào nội lực là chính : DÂN ĐÔNG ,DÂN CÔNG RẺ , TÀI NGUYÊN GIẦU CÓ , ĐẤT NƯỚC NHIỀU CẢNH ĐẸP , CON NGƯỜI CẦN CÙ CHỊU KHÓ , THÔNG MINH , KIÊN CƯỜNG ? TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC TỐT ĐẸP LÂU ĐỜI ?
  Dưới đây là bản nợ của các nước tư bản làm bài học cho Việt nam :
  20. Mỹ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 101,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 14,83 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 14,66 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 48.258 USD
  19. Hungary
  - Nợ nước ngoài/GDP: 120,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 225,24 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 187,6 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 22.739 USD
  18. Australia
  - Nợ nước ngoài/GDP: 138,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,23 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 882,4 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 57.641 USD
  17. Ý
  - Nợ nước ngoài/GDP: 146,6%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,6 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 1,77 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 44.760 USD
  1. Ireland
  - Nợ nước ngoài/GDP: 1.382%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,38 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 172,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 566.756 USD
  3. Thụy Sỹ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 401,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,3 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 324,5 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 171.528 USD
  4. Hà Lan
  - Nợ nước ngoài/GDP: 376,3%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,55 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 676,9 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 152.380 USD
  6. Đan Mạch
  - Nợ nước ngoài/GDP: 310,4%
  - Tổng nợ nước ngoài: 626,1 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 201,7 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 113.826 USD
  7. Thụy Điển
  - Nợ nước ngoài/GDP: 282,2%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 354,7 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 110.479 USD
  13. Bồ Đào Nha
  - Nợ nước ngoài/GDP: 223,6%
  - Tổng nợ nước ngoài: 552,23 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 247 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD
  8. Phần Lan
  - Nợ nước ngoài/GDP: 271,5%
  - Tổng nợ nước ngoài: 505,06 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 186 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 96.197 USD
  9. Áo
  - Nợ nước ngoài/GDP: 261,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 867,14 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 332 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 105.616 tỷ USD
  10. Na Uy
  - Nợ nước ngoài/GDP: 251%
  - Tổng nợ nước ngoài: 640,7 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 255,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 137.476 USD
  14. Đức
  - Nợ nước ngoài/GDP: 185,1%
  - Tổng nợ nước ngoài: 5,44 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 2,94 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 51.572 USD

  15. Hy Lạp
  - Nợ nước ngoài/GDP: 182,2%
  - Tổng nợ nước ngoài: 579,7 tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 318,1 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 53.984 USD
  16. Tây Ban Nha
  - Nợ nước ngoài/GDP: 179,4%
  - Tổng nợ nước ngoài: 2,46 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 1,37 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 60.614 USD
  2. Anh
  - Nợ nước ngoài/GDP: 413,3%
  - Tổng nợ nước ngoài: 8,98 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 2,17 ngàn tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 146.953 USD
  5. Bỉ
  - Nợ nước ngoài/GDP: 335,9%
  - Tổng nợ nước ngoài: 1,32 ngàn tỷ USD
  - GDP 2009 (ước tính): 394,3 tỷ USD
  - Nợ nước ngoài bình quân đầu người: 127.197 USD

 3. bui dinh quyen
  10/12/2011 lúc 9:45 sáng | #3

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : BÙI ĐÌNH QUYÊN :10/12/2011
  Đứng xa nhìn nền kinh tế Vĩ mô của Việt nam : Là nền kinh tế ăn sủi ở thì . Tôi lấy ví dụ như :SỰ VỠ NỢ CỦA TẬP TOÀN VINASHIN , rất nhiều người nói mồm rằng xin chịu trách nhiệm , nhưng thực tế rằng ai cũng trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước ta , đó là sự thật đau lòng : Trốn trách nhiệm nay trở thành công thức thượng sách của một số không nhỏ của Quan chức cao cấp thời nay . Ngược lại , họ luôn mơ ước và chấp nhận rồi lại mơ ước các dự án lớn có nhiều tiền Đô-la là được , còn hậu họa đâu ,dân chịu : Như đường tầu cao tốc , bo-xít tây nguyên , thành lập các tập đoàn kinh tế kiểu tập thể, thua lỗ không ai chịu trác nhiệm , dự án thủy điện , bán lậu khoáng sản , cho nước ngoài thuê rừng và phá rừng trá hình , trồng cây chỉ là cái cớ, thu rộng của dân chia ô,bán lốt , không bán được vì thu quá nhu cầu , biên đồng bằng thành hoang mạc để cỏ mọc ….Hại dân , hại nước lâu dài , đã có chứng cứ , dân ai cũng biết . Tới đây có thể là điện hạt nhân , có khi lại tầu cao tốc … Đều là các dự án bong bóng ở sổi ở thì mà thôi . khi đổ vỡ kinh tế và niềm tin với đất nước, thì họ lại hòng nhận trách nhiệm bằng mồm không ,rồi lại sử dụng công thức trốn trách nhiệm là thượng sách . Còn nhân dân và đất nước thì sao : Sống chết mặc bay , tiền thầy bỏ túi , nếu số tiền túi này của họ bị bão thị trường là mòm vợi đi theo kiểu của thiên lại trả địa , thì họ lại tiếp tục mơ ước để có tiền ? Nghe rất xuôi tai , nhưng sao , ông ta có thể thoát luật đương thời tại Việt nam . Nhưng khảng định , tất cả nhũng người tham , thì sẽ có luật trời chừng trị , TỔNG THỐNG LY-BIA LÀ MỘT VÍ DỤ , Do vậy các cụ xưa có câu nói này , ngẫm không bao giờ sai : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời : Được hiểu rằng , ai ăn mặn thì phải khát nước , họ đang tự uống thuốc THAM , để tự kết thúc cuộc đời sự nghiệp và tên tuổi được nhanh hơn : Luật trời nếu trừng trị ,nói thẳng là không bao giờ tránh được với kẻ ác , chỉ tránh được với người hoàn lương và trở về với nhân dân và đất nước ( tôi còn biết, có một ông lãng đạo cấp cao ở trung ương , có lẽ tâm không sáng , đến chùa Bái đính ( Vì ông ta đã thường thu lộc đời ở tại khu chùa này ) , các ngài thần linh cảnh báo và đã quật cho ông ta ngã vật ra , may mà có người đi bên cạnh đỡ , nhưng thân thể cũng sắp giáp đất rồi . Đúng vào dịp tết nguyên đán năm 2011, tôi được nghe kể câu chuyện do một nhà sư nói cho tôi biết . Chuyện này chắc chắn là có thật , tôi biết , ông Quan ấy biết , Trời biết và vài người Khác biết : Chắc rằng câu chuyện này tôi đang kể ,rồi ông ta cũng biết và trong tâm ông ta PHẢI THỪA NHẬN LÀ TÔI NÓI KHÔNG SAI ? Nhưng đời xưa có câu : Cải mồ cải mả thì dễ , cải tâm .cải tính thì khó , có thể nay ông ta vẫn dùng công thức : Trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước vẫn là thượng sách , nhưng năm nay thấy cũng có phần nào bớt THAM đi một trút vì luật trời đã sờ gáy của ông ta và ông ta cũng biết trời phật đã sờ gáy rồi : VÀ ÔNG TA ĐÃ BIẾT SỢ , KẺ THÙ Ở CHÍNH TRONG LÒNG CỦA ÔNG TA ? ) ….
  Kinh tế ăn sổi ở thì
  Bao giờ sánh được bạn bè Năn châu
  Kinh tế chộp giật ăn đong
  Đồng khô , nước cạn , ô danh muôn đời ?….

 4. bui dinh quyen
  10/12/2011 lúc 10:00 sáng | #4

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : BÙI ĐÌNH QUYÊN :10/12/2011
  Đứng xa nhìn nền kinh tế Vĩ mô của Việt nam : Là nền kinh tế ăn sủi ở thì . Tôi lấy ví dụ như :SỰ VỠ NỢ CỦA TẬP ĐOÀN VINASHIN , rất nhiều người nói mồm rằng xin chịu trách nhiệm , nhưng thực tế rằng ai cũng trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước ta , đó là sự thật đau lòng : Trốn trách nhiệm nay trở thành công thức thượng sách của một số không nhỏ của Quan chức cao cấp thời nay . Ngược lại , họ luôn mơ ước và chấp nhận rồi lại mơ ước các dự án lớn có nhiều tiền Đô-la là được , còn hậu họa đâu ,dân chịu : Như đường tầu cao tốc , bo-xít tây nguyên , thành lập các tập đoàn kinh tế kiểu tập thể, thua lỗ không ai chịu trác nhiệm , dự án thủy điện , bán lậu khoáng sản , cho nước ngoài thuê rừng và phá rừng trá hình , trồng cây chỉ là cái cớ, thu rộng của dân chia ô,bán lốt , không bán được vì thu quá nhu cầu do thị trường bão hòa , biến đồng bằng phì nhiêu , ngàn đời thành hoang mạc để cỏ mọc hàng chục nghìn ha….Hại dân , hại nước lâu dài , đã có chứng cứ , dân ai cũng biết . Tới đây có thể là điện hạt nhân , có khi lại tầu cao tốc … Đều là các dự án bong bóng ăn sổi ở thì mà thôi . khi đổ vỡ kinh tế và niềm tin với nhân dân và đất nước, thì họ lại chỉ nhận trách nhiệm bằng mồm không ,rồi lại sử dụng công thức trốn trách nhiệm vẫn là thượng sách . Còn nhân dân và đất nước thì sao : Sống chết mặc bay , tiền thầy bỏ túi , nếu số tiền túi này của họ bị bão thị trường làm mòm vợi đi theo kiểu của thiên lại trả địa , thì họ lại tiếp tục mơ ước để có tiền bù lỗ , cứu vậy đất nước sẽ xuống dốc không phanh ? Nghe bề ngoài thì rất xuôi tai , nhưng sao , ông ta có thể thoát luật đương thời tại Việt nam một cách tạm thời . Nhưng khảng định , tất cả những người tham , cố tình tham thì phải thâm , đó là quy luật , nhân quả muôn đời , thì sẽ có luật trời chừng trị , TỔNG THỐNG LY-BIA LÀ MỘT VÍ DỤ , Do vậy các cụ xưa có câu nói này , ngẫm không bao giờ sai : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời : Được hiểu rằng , ai ăn mặn thì phải khát nước . Chính họ đang tự uống thuốc THAM ,loại thuốc độc mà tổng thống ly-bi-a đã uống quá liều, để tự kết thúc cuộc đời và sự nghiệp và tên tuổi được nhanh hơn : Luật trời nếu trừng trị ,nói thẳng là không bao giờ tránh được với kẻ ác , chỉ tránh được với người hoàn lương và trở về với nhân dân và đất nước ( tôi còn biết, có một ông lãng đạo cấp cao ở trung ương nhà ta , có lẽ tâm không sáng , đến chùa Bái đính ( Vì ông ta đã thường thu lộc đời ở tại khu chùa này bằng cái tâm đen tối ) , các ngài thần linh ở chùa cảnh báo và đã quật cho ông ta ngã vật ra , may mà có người đi bên cạnh đỡ , nhưng thân thể cũng sắp giáp đất rồi . Đúng vào dịp tết nguyên đán năm 2011, tôi được nghe kể câu chuyện do một nhà sư nói cho tôi biết . Chuyện này chắc chắn là có thật , tôi biết , ông Quan ấy biết , Trời biết và vài người Khác biết : Chắc rằng câu chuyện này tôi đang kể ,rồi ông ta cũng biết và trong tâm ông ta PHẢI THỪA NHẬN LÀ TÔI NÓI KHÔNG SAI ? Nhưng đời xưa có câu : Cải mồ cải mả thì dễ , cải tâm ,cải tính thì khó , có thể nay ông ta vẫn dùng công thức : Trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước vẫn là thượng sách và vẫn mơ có được nhiều tiền , nhưng năm nay thấy cũng có phần nào bớt THAM đi một trút vì luật trời đã sờ gáy của ông ta và ông ta cũng biết trời phật đã sờ gáy rồi : VÀ ÔNG TA ĐÃ BIẾT SỢ , KẺ THÙ Ở CHÍNH TRONG LÒNG CỦA ÔNG TA ? ) ….
  Kinh tế ăn sổi ở thì
  Bao giờ sánh được bạn bè Năn châu
  Kinh tế chộp giật ăn đong
  Đồng khô , nước cạn , ô danh muôn đời ?….

 5. bui dinh quyen
  10/12/2011 lúc 10:05 sáng | #5

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : BÙI ĐÌNH QUYÊN :10/12/2011
  Đứng xa nhìn nền kinh tế Vĩ mô của Việt nam : Là nền kinh tế ăn sủi ở thì . Tôi lấy ví dụ như :SỰ VỠ NỢ CỦA TẬP ĐOÀN VINASHIN , rất nhiều người nói mồm rằng xin chịu trách nhiệm , nhưng thực tế rằng ai cũng trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước ta , đó là sự thật đau lòng : Trốn trách nhiệm nay trở thành công thức thượng sách của một số không nhỏ của Quan chức cao cấp thời nay . Ngược lại , họ luôn mơ ước và chấp nhận rồi lại mơ ước các dự án lớn có nhiều tiền Đô-la là được , còn hậu họa đâu ,dân chịu : Như đường tầu cao tốc , bo-xít tây nguyên , thành lập các tập đoàn kinh tế kiểu tập thể, thua lỗ không ai chịu trác nhiệm , dự án thủy điện , bán lậu khoáng sản , cho nước ngoài thuê rừng và phá rừng trá hình , trồng cây chỉ là cái cớ, thu rộng của dân chia ô,bán lốt , không bán được vì thu quá nhu cầu do thị trường bão hòa , biến đồng bằng phì nhiêu , ngàn đời thành hoang mạc để cỏ mọc hàng chục nghìn ha….Hại dân , hại nước lâu dài , đã có chứng cứ , dân ai cũng biết . Tới đây có thể là điện hạt nhân , có khi lại tầu cao tốc … Đều là các dự án bong bóng ăn sổi ở thì mà thôi . khi đổ vỡ kinh tế và niềm tin với nhân dân và đất nước, thì họ lại chỉ nhận trách nhiệm bằng mồm không ,rồi lại sử dụng công thức trốn trách nhiệm vẫn là thượng sách . Còn nhân dân và đất nước thì sao : Sống chết mặc bay , tiền thầy bỏ túi , nếu số tiền túi này của họ bị bão thị trường làm mòm vợi đi theo kiểu của thiên lại trả địa , thì họ lại tiếp tục mơ ước để có tiền bù lỗ , cứu vậy đất nước sẽ xuống dốc không phanh ? Nghe bề ngoài thì rất xuôi tai , nhưng sao , ông ta có thể thoát luật đương thời tại Việt nam một cách tạm thời . Nhưng khảng định , tất cả những người tham , cố tình tham thì phải thâm , đó là quy luật , nhân quả muôn đời , thì sẽ có luật trời chừng trị , TỔNG THỐNG LY-BIA LÀ MỘT VÍ DỤ , Do vậy các cụ xưa có câu nói này , ngẫm không bao giờ sai : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời : Được hiểu rằng , ai ăn mặn thì phải khát nước . Chính họ đang tự uống thuốc THAM , loại thuốc độc mà tổng thống ly-b đã uống quá liều, để tự kết thúc cuộc đời và sự nghiệp , tên tuổi được nhanh hơn : Luật trời nếu trừng trị ,nói thẳng là không bao giờ tránh được với kẻ ác , chỉ tránh được với người hoàn lương và trở về với nhân dân và đất nước ( tôi còn biết, có một ông lãnh đạo cấp cao ở trung ương nhà ta , có lẽ tâm không sáng , đến chùa Bái đính ( Vì ông ta đã thường thu lộc đời ở tại khu chùa này bằng cái tâm đen tối ) , Các ngài thần linh ở chùa cảnh báo và đã quật cho ông ta ngã vật ra , may mà có người đi bên cạnh đỡ , nhưng thân thể cũng sắp giáp đất rồi . Đúng vào dịp tết nguyên đán năm 2011, tôi được nghe kể câu chuyện do một nhà sư tại chùa Bái đính nói cho tôi biết . Chuyện này chắc chắn là có thật , tôi biết , ông Quan ấy biết , Trời biết và vài người Khác biết : Chắc rằng câu chuyện này tôi đang kể ,rồi ông ta cũng sẽ biết và trong tâm ông ta PHẢI THỪA NHẬN LÀ TÔI NÓI KHÔNG SAI ? Nhưng đời xưa có câu : Cải mồ cải mả thì dễ , cải tâm ,cải tính thì khó , có thể nay ông ta vẫn dùng công thức : Trốn trách nhiệm với nhân dân và đất nước vẫn là thượng sách và vẫn mơ có được nhiều tiền bằng những dự án bông bóng ăn sổi ở thì , nhưng năm nay thấy cũng có phần nào bớt THAM đi một trút vì luật trời đã sờ gáy của ông ta và ông ta cũng biết trời phật đã sờ gáy rồi : VÀ ÔNG TA ĐÃ BIẾT SỢ PHẦN NÀO , KẺ THÙ Ở CHÍNH TRONG LÒNG CỦA ÔNG TA ? ) ….
  Kinh tế ăn sổi ở thì
  Bao giờ sánh được bạn bè Năn châu
  Kinh tế chộp giật ăn đong
  Đồng khô , nước cạn , ô danh muôn đời ?….

 6. bui dinh quyen
  16/12/2011 lúc 3:42 chiều | #6

  Hôm nay Bùi Đình Quyên có chút ưu tư xin bình luận đôi chút về Quốc tế ?
  Đọc những tin dưới đây cũng biết rằng cả bên Trung quốc đại diện cho các nước xã hội chủ nghĩa ( nửa chừng ) và Nước Nga đã là Nước tư bản nửa chừng đang phấn đấu . Nhưng họ đều có điểm chung là tới đây phải tiêu diệt tham nhũng thì mới có dân chủ và phát triển được (Báo Trung Quốc cho rằng biểu tình ở Nga cũng là điều ‘không tệ’ vì chính quyền Nga cũng phải vì thế mà tăng cường ‘ổn định xã hội’ và trừng phạt tham nhũng.”Chuyện này có thể phần nào thúc đẩy chính phủ Nga tăng cường xây dựng dân chủ, hợp tác chính trị và cổ xúy cho hài hòa xã hội, trừng phạt tham nhũng mạnh mẽ và nghiêm túc.”
  . : Nhưng Việt nam hiện nay thì lại ôm ấp và bao che cho tham nhũng , tham nhũng lại đẻ ra giặc nội xâm và kẻ bán nước theo cả 2 hướng . Thế thì họ mơ ước gì , trồng cây gì và nuôi con gì ….để phát triển đất nước độc lập , bền vững, nhân dân hạnh phúc . Cả hai nước Trung quốc và Nga này có 2 hướng đi khác nhau , những có lẽ là 2 mơ ước của cả lãnh đạo việt nam ( thật sự 1 đảng mà có hai phe thì tất có 2 mơ ước ): Nên đi theo hướng này , hay đi theo hướng kia , hóa ra Việt nam vẫn đang đứng ở ngã ba đường , chưa dứt khoát chọn đường nào , cứ thế ngày tháng chôi qua ,người ta gọi là chiến lược : ốt hai ốt , đứng lại . Có nghĩa là đang tụt hậu ở cấp báo động cao , khi cán bộ Đảng viên thoái hóa thì ngày càng phát triển , tất nhiên , họ rất yêu đèn đỏ để tham nhũng và triệt hại những người dân và các doanh nghiệp lương thiện . Vì nếu có tham nhũng thì chỉ có tham nhũng của người dân lao động lương thiện và những người nghèo ít có điều kiện học hành và tham nhũng tài sản của nhà nước, chứ bọn tham nhũng ,khảng định ,không bao giờ tham nhũng được tài sản của bọn lưu manh, trộm cắp , buôn lậu , xã hội đen , bọn buôn người , bọn nhà giầu bất chính và bọn bán nước thì ngày càng giầu nên vì chúng được nước ngoài mua chuộc ? Thế hóa ra là nuôi dưỡng cả những kẻ sát hại hạnh phúc của nhân dân : Cả hai con đường đi cũng chưa biết đi đường nào , cả việc chống tham nhũng và nuôi dưỡng xã hội xấu thì vẫn ì ạch , năm này lại không bằng năm trước , nền kinh tế thì thoái hóa nhanh chóng , kế hoạch kinh tế thì ăn sổi ở thì , tư tưởng cán bộ thì làm một đằng nói một lẻo, ngoài ra thì phải gian dối là thượng sách : Qua lần họp Quốc hội vừa qua đã rõ . Nhìn cục diện Việt nam ta đã chính thức đang tụt hậu rất rõ ràng và nói vậy là có cơ sở triết học ? Nghĩa là phát triển thì cũng muốn , nhưng tham nhũng thì càng muốn hơn , ví như 10 Người làm 1 người phá ,thậm trí 1000 người làm 1 người phá, thì mấy năm nữa , đất nước cũng sẽ sạch trơn chứ còn gì phải bàn nữa . Đây là rất trúng ý của giặc nội xâm và bọn ngoại xâm , trúng ý của bọn bán nước và bọn nước lớn muốn thôn tính đất nước ta : Nhân cơ hội đất nước về số không , chắc chắn không mời chúng sẽ đến ?
  Tại sao Việt nam ta không đi dứt khóat theo con đường chủ nghĩa dân tộc ,dân chủ , cộng hòa mà bác Hồ Chí Minh đã tạo cho dân tộc Việt nam rằng : Việt nam dân chủ cộng hòa , độc lập tự do hạnh phúc , xa rời ông mác lê nin ở mãi nước Liên xô , đã bị đa số ,nhân dân thế giới vĩnh biệt từ lâu rồi , và không lên phấn đấu đến với tư bản, vì nợ công nhiều lắm : ở đời , phải nói rằng , nhất tội nhì nợ : Nhưng có cái khó là theo chủ nghĩa dân tộc của bác Hồ chí Minh thì vẫn phải chống tham nhũng và tiêu trừ bọn giặc nội xâm quyết liệt , lại không trúng ý của bọn cán bộ Đảng viên thóa hóa và bọn người xấu trong và ngoài nước , vì nay chúng đã thành thế lực thù địch lớn rồi , đang cản trở và trục lợi lớn ở nước ta hoành hành đất nước . Nếu cứ để tình trạng này thì ta tụt hậu , nó phát triển , hỏi rằng ai là người thắng , ai là kẻ thua thì dân thường cũng đoán ra : Quyết định và dứt khoát hành động , nói với làm là một :lúc này là một Quốc sách hàng đầu Và quan trọng nhất ở Việt nam : Nếu không được vậy thì hồi sau sẽ rõ : VÌ THẾ HỌC THEO GƯƠNG BÁC HỒ CHÍ MINH ,NHƯNG thực tế HỌ LÀM THÌ LẠI LÀM KHÁC ĐI :Có nghĩa là , học một đằng, làm một lẻo ,kỷ luật Đảng thì buông lỏng ,bao che , coi nhẹ … Cái chốt cửa để phát triển Đất nước chính là ở chỗ này đây , nói chung là dài tập .. không bút nào tả hết sự lừng chừng của Việt nam . ( Còn về ngoại giao, tôi xin tham gia, thì phải trên quan điểm : Đã là anh em , hay là đồng minh , láng riềng tốt thì cũng vậy ,mất lòng trước nhưng được lòng sau : Đánh nhau vì chia gạo , chào nhau thì ăn cơm , đất chia dây , cây cắm sào , nếu lòng vòng thì tổ chỉ là một kế hoạch tự sát mà thôi . Thứ 2, nếu sắn điện hạt nhân là tiền đề sẽ sắm vũ khí hạt nhân trong tương lai , đó là kinh nghiệm của thế giới , điện hạt nhân là anh em ruột với vũ khí hạt nhân , là chò chơi sa sỉ của các nước lớn và nước giầu có, còn đối với nước nghèo là chỉ mang và gánh nợ công cho nhân dân và đất nước khác mà thôi và làm làm cửu vạn bê bom nguyên tử cho nước khác , rồi sau này đưa thù về nhà : vì có lý do có dấu hiệu chế tạo vũ khí hạt nhân , như bài học của nước i-ran , i-rắc đã xảy ra rồi . nếu trường hợp cứ lùng tùng thì lại như phát triển như kiểu của bắc Trều tiên , là đúng kế của các nowowcs lớn rồi ,dân thì nhịn đói để lấy tiền sắm vũ khí hạt nhân ? Làm tiền đề cho chiến tranh hại nhân , điểm đầu súng ngọn gió : Nay đất nước Bắc Triều tiên là một bài học trông thấy : Ai cũng nhìn thấy , đang bị kẹn gữa hai làn nước lớn ? Kinh tế khó ngóc đầu lên được , cuộc sông vẫn không bằng 1/10 người Hàn Quốc tuy cùng một mẹ đẻ ra , cùng dòng máu , ở cách nhau thì chỉ một cái bờ gây thép gai mà thôi ? câu chuyện tưởng như trong mơ , nhưng là có thật ? )
  HOÀN THÀNH PHẢN HỒI : Xin chọn lối nào :09h ngày 16/12/2011

  Báo Trung Quốc cho rằng biểu tình ở Nga cũng là điều ‘không tệ’ vì chính quyền Nga cũng phải vì thế mà tăng cường ‘ổn định xã hội’ và trừng phạt tham nhũng.
  Tờ Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong bản tiếng Hoa vừa qua có đăng bầu nói rằng “Các cuộc tuần hành bất ngờ đã khiến chính quyền Nga đối mặt với thách thức khá lớn”.
  “Đây chắc chắn là thách thức cho chính phủ Nga vốn đã quen cầm quyền êm thắm trong vòng 10 năm qua, và như thế cũng không hẳn là điều xấu.”
  “Chuyện này có thể phần nào thúc đẩy chính phủ Nga tăng cường xây dựng dân chủ, hợp tác chính trị và cổ xúy cho hài hòa xã hội, trừng phạt tham nhũng mạnh mẽ và nghiêm túc.”
  Chuyện bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc hỏi liệu ‘Mùa Xuân nước Nga đã đến chưa?” cho thấy Trung Quốc không né tránh đưa tin về tình hình Nga.
  Đặc biệt, họ cũng quan tâm đến cách ứng xử của chính quyền trước các đợt biến động xã hội.
  Có vẻ như Trung Quốc muốn đây là dịp rút ra bài học cho mình, qua bài xã luận trên Nhân dân Nhật báo vừa qua của một nhà nghiên cứu từ Viện Đông Âu thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Trung Quốc.
  Người sử dụng internet Trung Quốc nói đã không thể tìm kiếm thông tin về cuộc biểu tình ở làng Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông, ở trên mạng.
  Một số người nhận được thông báo: “Theo các quy định luật pháp và chính sách hiện hành, kết quả tìm kiếm theo từ Ô Khảm không được hiển thị”.
  Cuộc biểu tình phản đối về đất đai tại ngôi làng ở tỉnh Quảng Đông đã bùng lên trong tuần này sau việc một người dân thiệt mạng tại đồn công an.
  Hàng trăm dân làng nay đang đối đầu với lực lượng an ninh.
  Các con đường vào làng bị chặn và cảnh sát được trang bị vũ khí canh gác ở các cửa ngõ vào bên trong.
  Tham nhũng đất đai
  Dân làng Ô Khảm cáo buộc quan chức tham nhũng đã thông đồng với các công ty địa ốc để lấy đất của dân mà không bồi thường.
  Mỗi năm hàng nghìn cuộc biểu tình vì đất đai xảy ra tại Trung Quốc, nhưng cuộc bao động tại Ô Khảm xem ra thuộc loại lớn và kéo dài hơn cả.
  Mạc Hồng Kỳ (Người Cao Tuổi) – Thật không sao tin nổi, tại một địa phương trên mảnh đất cực Nam đất nước, một đội ngũ cán bộ đông đảo trong bộ máy Nhà nước được “ban phát”, chia chác đất đai. Từ đó xuất hiện hàng trăm vị “quan”, những công bộc của dân – khoác áo “địa chủ”, phát canh thu tô…

  Kì I: Những nông dân mất đất

  Tâm thư của ông Nguyễn Văn Thôn

  Trước mặt chúng tôi là người đàn ông (ngụ tại ấp Ranh Hạt, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất) có vóc dáng nhỏ bé, khắc khổ. Ông cho biết, gia đình ông là gia đình cách mạng, bởi thân mẫu ông là Bà mẹ Việt Nam anh hùng hiến thân vì Tổ quốc. Còn anh trai ông là lính Tiểu đoàn 307 nổi tiếng… Ông ngồi đọc thật to cho nhà báo nghe bản viết tay dài 4 trang giấy khổ lớn mà ông gọi là “tâm thư tố cáo cán bộ tham nhũng”. Xin tóm lược: Trước năm 1975, gia đình ông khai phá được hơn 160 công ruộng (16 ha) và chính mảnh đất này mẹ ông đã đào hầm nuôi giấu cán bộ. Thế nhưng, đang canh tác ổn định, có sổ thuế hẳn hoi thì năm 1996, cùng với hàng trăm hộ nông dân khác, toàn bộ số ruộng ấy bỗng bị tỉnh lấy giao cho Cty Kiên Tài Đài Loan mà không hề có quyết định thu hồi và bồi hoàn thiệt hại. Năm 2001, Kiên Tài giải thể, lẽ ra đất phải trả cho dân để “dân cày có ruộng” thì “người ta” lại chia cho cán bộ huyện, tỉnh để họ sang bán, cho thuê mỗi người thu lợi hàng trăm triệu đồng… “Tức quá, gần 200 hộ dân chúng tôi khiếu nại thì huyện và tỉnh cố tình không giải quyết, từ năm 1996 đến nay đã 15 năm… Phải chăng quan ăn đất quá đông và quan tham quá nhiều nên không thể giải quyết? Tôi khẩn thiết yêu cầu cán bộ và nhà báo TƯ về điều tra, xác minh. Nếu tố cáo sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, còn tố cáo đúng thì phải xử lí quan ăn đất?” – Càng về sau, giọng người đàn ông ở độ tuổi xưa nay hiếm càng trở nên đanh lại!

  “Thưa bác, bác có biết đất của bác được chia cho cán bộ nào không?”. Giở tấm sơ đồ khu đất hình tam giác rộng tới 300 ha, trên các thửa (4-5 ha) được chia đều tăm tắp có ghi rõ tên từng “quan” được cấp đất… Ông Nguyễn Văn Thôn (tên người đàn ông) nói: “Đây, đất của tôi được cấp cho 3 người con của ông Lê Văn Hồng, Trưởng Ban quản lí vùng tứ giác Long Xuyên. Họ đã có sổ đỏ vào năm 2003 và hai năm sau bán cho ông Ba, giá 41 triệu đồng/ha”…

  Vợ chồng bà Lượm (bên phải): Mất đất gia đình tôi khốn đốn…

  Tuy không đọc “tâm thư” như ông Thôn, nhưng ông Nguyễn Hoàng Em (cựu chiến binh, ngụ cùng ấp, cha là liệt sĩ) cũng “vanh vách”: Gia đình ông có 9 ha đất (3 ha đã xạ lúa được 10 ngày) nhưng cũng bị lấy hết không bồi thường. Toàn bộ diện tích ấy hiện cán bộ tỉnh cho dân nơi khác thuê…

  “Dân chúng tôi khổ lắm”…

  Cách khu đất 300 ha chia cấp cho 73 cán bộ tỉnh chừng 15 phút ghe chạy là khu đất 200 ha. Đưa tay chỉ những đám đất hoang um tùm cỏ mọc, bà Đinh Thị Bích (71 tuổi, ngụ tại ấp Kênh 9, xã Bình Giang, vợ liệt sĩ chống Mỹ), bức xúc: “Đó là phần đất gần 7 ha mà khi chồng tôi đi đánh giặc, tôi dắt díu các con về đây chặt cây, múc đất… Năm 1996 tỉnh lấy hết, không có giấy tờ gì và hứa sẽ giao đất khác nhưng chờ hoài không thấy. Tôi có 6 đứa con, chúng nó còn khổ quá…”. Cũng theo bà Bích, hiện gia đình phải vay ngân hàng hơn trăm triệu đồng, lãi mẹ đẻ lãi con không biết khi nào trả nổi. Tiếp lời mẹ, ông Lê Văn Phụng, 41 tuổi cho hay, do thấy thu hồi đất trái luật nên ông không chịu giao đất thì bị ông Ngà, công an xã bắt trói, nhốt vô hầm tối…

  Cũng tại khu đất ngút ngàn hoang hóa này, ông Trần Văn Ngọc, gay gắt: “Gia đình tôi có 5 ha, năm 1996 cùng với 19 hộ khác ở ấp Kênh 9, chúng tôi bị tỉnh lấy hết đất. Họ chỉ nói miệng và không bồi hoàn… Trong khi dân chúng tôi không có đất mần thì họ bỏ đất hoang suốt 16 năm qua. Chúng tôi ra mần thì họ không cho!”…

  Cũng bị công an “ra tay” như ông Lê Văn Phụng nhưng bà Trần Thị Lượm (61 tuổi, ngụ cùng ấp Kênh 9) tuy không bị nhốt vào hầm song lại phải đi cấp cứu. Trước máy thu của nhà báo, bà kể: Gia đình bà có 6 ha đất, năm 1996 khi đang sạ lúa, bỗng có người cho máy đến phá. Bà ra ngăn, hỏi thì họ trả lời, “xã mấy bà bán đất, tui mua về xã mà giải quyết”… Trong khi chưa kịp khiếu nại gì thì ngày 12-1-1996 bà nhận một lúc hai giấy mời (một của công an huyện, một của UBND xã) 9 giờ sáng 13-1 phải có mặt để “làm việc về vụ tranh chấp ruộng đất với Kiên Tài”. Chấp hành, sáng hôm sau bà bỏ cả hai giấy vào túi áo rồi tất tả lên xã. Nhưng khi đến gần kênh 8 thì có 5 người mặc sắc phục công an chặn lại, bắt giữ. Hoảng quá, bà vùng vẫy rồi ngất xỉu, sau đó được chồng đưa lên Bệnh viện Chợ Rẫy ở TP Hồ Chí Minh cấp cứu. “Tiền viện phí hết đâu 1,2 triệu đồng. Tôi nghi bà nhà tôi bị chích roi điện” – Chồng bà Trần Thị Lượm nói!…

  Sau vụ mất đất, vợ chồng bà Lượm liên tục khiếu nại nhưng không ai giải quyết. “Người ta khuyên nên nhận tiền bồi hoàn… hai trăm ngàn đồng cho mỗi ha(!), bà nói.

  Thấy chúng tôi nhìn quanh căn nhà nền đất gồ ghề, ẩm ướt; vách lá trống huơ, không cửa nẻo, không có một cái giường của gia đình, giọng bà Lượm nghẹn lại: “Hơn 10 năm rồi, dân chúng tôi khổ lắm…”!

  Kì II: Những ai là “địa chủ”?

  Đối tượng được giao đất

  Ông Nguyễn Văn Sáng (54 tuổi, ngụ tại ấp Ranh Hạt, xã Kiên Bình, huyện Hòn Đất) người bị tỉnh thu hồi 5 ha vào năm 1996 và chuyển sang hành nghề “cò” sang nhượng đất cho các quan chức nên biết rất rõ từng khu vực, thửa đất được cấp cho ai, đã bán hay cho thuê, thực trạng canh tác thế nào?…

  Đưa chúng tôi đến khu đất 420 ha cấp cho 108 CBCNV của Sở TN-MT ở xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, vừa chỉ từng thửa đất, ông Sáng vừa đọc vanh vách cán bộ (CB) đứng tên. Để minh chứng, ông đưa ra sơ đồ cấp đất và cả sổ đỏ (cấp năm 2002) của một số người. Tương tự, tại khu 300 ha xã Bình Giang, huyện Hòn Đất cũng được cấp hết cho 73 CB tỉnh. Cũng tại xã này, một khu đất khác rộng 630 ha được cấp cho 313 người, trong đó có khá nhiều đối tượng là CB tỉnh, huyện.

  Còn tại huyện Kiên Lương, gần 150 ha khu vực kênh T4, xã Kiên Bình được giao cho 30 CB huyện, tỉnh. Tương tự, khu vực kênh T5 rộng tới hơn 1.000 ha cũng được xẻ thành 320 lô. “Mỗi thửa đất mặt tiền kênh có diện tích 10 ha, còn mặt hậu 5 ha. Rất nhiều CB đã cho dân mướn lại dưới danh nghĩa nông trường.” – ông Sáng nói. Chưa hết, theo thương binh Hoàng Văn Hưng, tại khu vực kênh Một Ngàn, xã Hòa Điền, có 208 CB tỉnh được cấp đất, mỗi người 4 ha. Và, cũng tại huyện Kiên Lương, có đến 353 CB các cấp được giao 5 ha/người ở xã Bình Trị. Còn khu vực gần cầu Lung Lớn, xã Kiên Bình 22 “quan” tỉnh có đất tại đây, mỗi “quan” 10 ha. Riêng hai khu vực cầu 85B và cây xăng Trung Nho có 222 đối tượng được cấp (bình quân 7.000 m2/người), trong đó có 187 sĩ quan quân đội, 35 CB huyện, xã (19 vị có từ 1 đến 3 ha)…

  Đại “phong trào” xẻ đất?!

  Có thể nói, tại Kiên Giang tồn tại một đại “phong trào” cấp đất cho CB: Rất nhiều CB, từ huyện đến tỉnh, từ đơn vị công quyền đến cơ quan đoàn hội được “chia xôi”… Sơ bộ, chỉ riêng số đất giao cho CB cấp tỉnh đã lên đến hàng nghìn ha (Văn phòng UBND tỉnh 186 ha, Sở TN-MT 420 ha, Liên đoàn Lao động tỉnh 200 ha, Bộ đội Biên phòng 200 ha…). Thậm chí, theo một đồng nghiệp của chúng tôi, không ít nhà báo (có cả PV báo TƯ ở tận Cần Thơ) cũng được chia đất!

  Như vậy, nếu tính cả CB cấp xã và thân nhân họ thì con số 10.000 ha đất “cấp sai đối tượng, mục đích” (như lời ông Trương Quốc Tuấn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy) không phải là không có cơ sở. Điều đáng nói, theo tố cáo của thương binh Hoàng Văn Hưng, chỉ “vẻn vẹn” 16 CB đã “ôm” đến 769 ha, có vị “chơi” 156 ha (đã bán 6 ha), và xem ra, đây cũng là một kỉ lục, bất ngờ!

  Căn nhà của một nông dân mướn đất.

  Để thấy được kết quả của đại “phong trào” chia đất, hãy thử hình dung: Một vạn ha là một mảnh đất có bề ngang 1 km và bề dài 100 km, tức bằng tuyến đường Hà Nội – Hải Phòng (hay Sài Gòn – Vũng Tàu) nhưng không phải rộng 15-20 m mà là 1 km! Một so sánh khác: Cả TP Hà Đông (tỉnh Hà Tây cũ) cũng chỉ rộng 16 km2, TP Ninh Bình 46 km2, TP Mỹ Tho 50 km2, TP Biên Hòa 130 km2… Như thế, diện tích đất giao “nhầm địa chỉ” ở Kiên Giang lớn gấp 6 lần TP Hà Đông, hơn 2 lần TP Ninh Bình và gần bằng đô thị công nghiệp Biên Hòa!

  Quan chức là “địa chủ”?!

  Rõ ràng việc giao hàng nghìn ha đất cho các “quan”, những người chỉ chuyên “cấy cày” trên bàn giấy, tất yếu dẫn đến việc sang nhượng hoặc cho thuê lại “ẵm” tiền (và, dường như đây cũng là mục tiêu cốt lõi của cả người giao đất cũng như kẻ được nhận?)!

  Trong hồ sơ của chúng tôi, hiện có không ít sổ đỏ, hợp đồng… sang nhượng đất của CB. Chẳng hạn, gia đình ông Lê Văn Hồng bán cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Ba 12 ha với giá 41 triệu đồng/ha vào năm 2005. Ông Nguyễn Quốc Vinh, ông Trần Trương Hiển, bà Phạm Kim Mai bán cho gia đình ông Phạm Văn Đúng hơn 11 ha, giá hơn 90 triệu đồng/ha vào năm 2008 (giá bán hiện tại không dưới 220 triệu đồng/ha), ông Lê Văn Mót, ông Lê Văn Kiệt bán 9 ha cho bà Trần Thị Ngoan năm 2006…

  Đó là bán đất, còn cho thuê? Ông Nguyễn Trí Nguyện cho bà Lê Thị Tuyết Lan ở Hòn Đất thuê 10 ha (Bà Lan cho ông Trương Minh Cường thuê lại với giá 60 giạ lúa/ha), ông Đoàn Phú Thỉnh cho ông Nguyễn Văn Chính ở Kiên Lương thuê 10 ha (60 giạ/ha), Bà Phan Thị Hằng cho ông Nguyễn Lâm ở An Giang thuê 10ha (15 triệu đồng/ha/năm). Ông Trương Thái Hiền cho bà Sáu Hoàng ở Sóc Soài thuê 10 ha (4 triệu đồng/ha), v.v…

  Trên chiếc vỏ lãi (xuồng lá), ông Sáng cùng “đồng nghiệp” đưa chúng tôi đến từng thửa đất, nơi các quan chức biến thành “địa chủ” qua việc “phát canh thu tô”, để gặp những người nông dân mướn đất. Trong căn nhà lụp xụp, nhỏ bé giữa mênh mông đồng nước, ông Trần Văn Quang, 53 tuổi, cho hay: Do thiếu đất ở quê (An Giang) nên năm 2008 vợ chồng ông dắt díu nhau đến đây mướn 10,6 ha đất của CB tỉnh Nguyễn Thạnh qua “cò” đất Hoàng Long. Khi ấy vẫn là đất hoang, tràm mọc như rừng nên ông phải khai mở, bang múc… Tuy bỏ bao mồ hôi, công sức nhưng sau khi trừ “tô” (năm đầu 30 giạ/ha, năm sau 40 giạ và năm nay 60 giạ) số lúa còn lại cũng chẳng đáng là bao, chỉ đủ sống đắp đổi qua ngày. “Căn nhà này cũng đâu phải của tui” – ông nói! Tương tự, ông Trương Minh Cương, 52 tuổi, người thuê đất của hai “địa chủ” trên tỉnh tâm sự: “Cực chẳng đã mới phải đi mướn đất nhà báo ạ. Bởi, không mướn biết phải làm gì”? (Còn nữa)

  Điều tra của MẠC HỒNG KỲ

 7. bui dinh quyen
  16/12/2011 lúc 4:47 chiều | #7

  Hôm nay Bùi Đình Quyên có chút ưu tư xin bình luận đôi chút về Quốc tế ?
  Đọc những tin dưới đây cũng biết rằng cả bên Trung quốc đại diện cho các nước xã hội chủ nghĩa ( nửa chừng ) và Nước Nga đã là Nước tư bản nửa chừng đang phấn đấu . Nhưng họ đều có điểm chung là tới đây phải tiêu diệt tham nhũng thì mới có dân chủ và phát triển được (Báo Trung Quốc cho rằng biểu tình ở Nga cũng là điều ‘không tệ’ vì chính quyền Nga cũng phải vì thế mà tăng cường ‘ổn định xã hội’ và trừng phạt tham nhũng.”Chuyện này có thể phần nào thúc đẩy chính phủ Nga tăng cường xây dựng dân chủ, hợp tác chính trị và cổ xúy cho hài hòa xã hội, trừng phạt tham nhũng mạnh mẽ và nghiêm túc.”
  . : Nhưng Việt nam hiện nay thì lại ôm ấp và bao che cho tham nhũng , tham nhũng lại đẻ ra giặc nội xâm và kẻ bán nước theo cả 2 hướng . Thế thì họ mơ ước gì , trồng cây gì và nuôi con gì ….để phát triển đất nước độc lập , bền vững, nhân dân hạnh phúc . Cả hai nước Trung quốc và Nga này có 2 hướng đi khác nhau , những có lẽ là 2 mơ ước của cả lãnh đạo việt nam ( thật sự 1 đảng mà có hai phe thì tất có 2 mơ ước ): Nên đi theo hướng này , hay đi theo hướng kia , hóa ra Việt nam vẫn đang đứng ở ngã ba đường , chưa dứt khoát chọn đường nào , cứ thế ngày tháng chôi qua ,người ta gọi là chiến lược : ốt hai ốt , đứng lại . Có nghĩa là đang tụt hậu ở cấp báo động cao , khi cán bộ Đảng viên thoái hóa thì ngày càng phát triển , tất nhiên , họ rất yêu đèn đỏ để tham nhũng và triệt hại những người dân và các doanh nghiệp lương thiện . Vì nếu có tham nhũng thì chỉ có tham nhũng của người dân lao động lương thiện và những người nghèo ít có điều kiện học hành và tham nhũng tài sản của nhà nước, chứ bọn tham nhũng ,khảng định ,không bao giờ tham nhũng được tài sản của bọn lưu manh, trộm cắp , buôn lậu , xã hội đen , bọn buôn người , bọn nhà giầu bất chính và bọn bán nước thì ngày càng giầu nên vì chúng được nước ngoài mua chuộc ? Thế hóa ra là nuôi dưỡng cả những kẻ sát hại hạnh phúc của nhân dân : Cả hai con đường đi cũng chưa biết đi đường nào , cả việc chống tham nhũng và chống nuôi dưỡng xã hội xấu thì vẫn ì ạch , năm này lại không bằng năm trước , nền kinh tế thì thoái hóa nhanh chóng , kế hoạch kinh tế thì ăn sổi ở thì , tư tưởng cán bộ thì làm một đằng nói một lẻo, ngoài ra thì phải gian dối là thượng sách : Qua lần họp Quốc hội vừa qua đã rõ . Nhìn cục diện Việt nam ta đã chính thức đang tụt hậu rất rõ ràng và nói vậy là có cơ sở triết học ? Nghĩa là phát triển thì cũng muốn , nhưng tham nhũng thì càng muốn hơn , ví như 10 Người làm 1 người phá ,thậm trí 1000 người làm 1 người phá, thì mấy năm nữa , đất nước cũng sẽ sạch trơn chứ còn gì phải bàn nữa . Đây là rất trúng ý của giặc nội xâm và bọn ngoại xâm , trúng ý của bọn bán nước và bọn nước lớn muốn thôn tính đất nước ta : Nhân cơ hội đất nước về số không , chắc chắn không mời chúng sẽ đến ?
  Tại sao Việt nam ta không đi dứt khóat theo con đường chủ nghĩa dân tộc ,dân chủ , cộng hòa mà bác Hồ Chí Minh đã tạo cho dân tộc Việt nam rằng : Việt nam dân chủ cộng hòa , độc lập tự do hạnh phúc , xa rời ông mác lê nin ở mãi nước Liên xô , đã bị đa số ,nhân dân thế giới vĩnh biệt từ lâu rồi , và không lên phấn đấu đến với tư bản, vì nợ công nhiều lắm : ở đời , phải nói rằng , nhất tội nhì nợ : Nhưng có cái khó là theo chủ nghĩa dân tộc của bác Hồ chí Minh thì vẫn phải chống tham nhũng và tiêu trừ bọn giặc nội xâm quyết liệt , lại không trúng ý của bọn cán bộ Đảng viên thóa hóa và bọn người xấu trong và ngoài nước , vì nay chúng đã thành thế lực thù địch lớn rồi , đang cản trở và trục lợi lớn ở nước ta hoành hành đất nước . Nếu cứ để tình trạng này thì ta tụt hậu , nó phát triển , hỏi rằng ai là người thắng , ai là kẻ thua thì dân thường cũng đoán ra : Quyết định và dứt khoát hành động , nói với làm là một :lúc này là một Quốc sách hàng đầu Và quan trọng nhất ở Việt nam : Nếu không được vậy thì hồi sau sẽ rõ : VÌ THẾ HỌC THEO GƯƠNG BÁC HỒ CHÍ MINH ,NHƯNG thực tế HỌ LÀM THÌ LẠI LÀM KHÁC ĐI :Có nghĩa là , học một đằng, làm một lẻo ,kỷ luật Đảng thì buông lỏng ,bao che , coi nhẹ … Cái chốt cửa để phát triển Đất nước chính là ở chỗ này đây , nói chung là dài tập .. không bút nào tả hết sự lừng chừng của Việt nam . ( Còn về ngoại giao, tôi xin tham gia, thì phải trên quan điểm : Đã là anh em , hay là đồng minh , láng riềng tốt thì cũng vậy ,mất lòng trước nhưng được lòng sau : Đánh nhau vì chia gạo , chào nhau thì ăn cơm , đất chia dây , cây cắm sào , nếu lòng vòng thì tổ chỉ là một kế hoạch tự sát mà thôi . Thứ 2, nếu sắn điện hạt nhân là tiền đề sẽ sắm vũ khí hạt nhân trong tương lai , đó là kinh nghiệm của thế giới , điện hạt nhân là anh em ruột với vũ khí hạt nhân , là chò chơi sa sỉ của các nước lớn và nước giầu có, còn đối với nước nghèo là chỉ mang và gánh nợ công cho nhân dân và đất nước khác mà thôi và làm làm cửu vạn bê bom nguyên tử cho nước khác , rồi sau này đưa thù về nhà : vì có lý do có dấu hiệu chế tạo vũ khí hạt nhân , như bài học của nước i-ran , i-rắc đã xảy ra rồi . nếu trường hợp cứ lùng tùng thì lại như phát triển như kiểu của bắc Triều tiên , là đúng kế của các nước lớn rồi ,dân thì nhịn đói để, lấy tiền sắm vũ khí hạt nhân ? Làm tiền đề cho chiến tranh hại nhân , điểm đầu súng ngọn gió : Nay đất nước Bắc Triều tiên là một bài học trông thấy : Ai cũng nhìn thấy , đang bị kẹn gữa hai làn nước lớn ? Kinh tế khó ngóc đầu lên được , cuộc sống vẫn không bằng 1/10 người Hàn Quốc tuy cùng một mẹ đẻ ra , cùng dòng máu , ở cách nhau thì chỉ một cái bờ gây thép gai mà thôi ? câu chuyện tưởng như trong mơ , nhưng là có thật ? )
  HOÀN THÀNH PHẢN HỒI : Xin chọn lối nào :09h ngày 16/12/2011

 8. bui dinh quyen
  17/12/2011 lúc 9:54 sáng | #8

  Bùi đình Quyên bình luận : Cách đây hơn 1 năm , thủ tướng Việt nam Nguyễn tấn Dũng sang thăm đất nước Miến Điện còn tham mưu (nói theo cách của Việt nam , như thực sự là hối thúc theo tư cách chủ tịch các nước Asean , hay là nên tiếng dạy đời thì chưa rõ nghĩa ) cho thủ tướng Miến điện là cải cách Chính trị đi ? Nhưng tình thế hôm nay thì ngược lại 100% , Hiện nay cải cách chính trị tại Miến điện là đột biết và nhanh chóng có thể nói là gấp 10 lần Việt nam . Thả 6000 tù nhân và 200 tù chính trị , lập ra luật biểu tình , đồng thời cải tổ nhiều vấn đề xã hội trong đó đặc biệt là cải tổ Hiến pháp ..: Nhưng không thấy nhân dân bạo loạn , không thấy nhân dân lật đổ chính Quyền , Đây là điều cực kỳ Quan trọng , mà nhân dân lại khen chính phủ và ủng hộ chính phủ , Mọi căng thẳng và áp lực xã hội ,dịu hản xuống , Quốc tế đồng tình ủng hộ giúp đỡ , nhân dân và Đảng cầm quyền và chính phủ Miến điện có nhiều cơ sở : hướng tới việc làm cho nhân dân và chính phủ chung sức chung lòng xây dựng quê hương đất nước mạnh giầu hơn năm 2010 gấp 10 lần về tư tưởng chính trị : Đây là bài học tốt nhất cho các nhà lãnh đạo Việt nam . Nhân dân mong rằng các ông không nên ngồi ở đáy giếng mà lãnh đạo nhân dân : Dùng sao cũng có chút tin mừng rồi : Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ có chuyến thăm Miến Điện ngày 21/12, ngay sau khi tham dự Hội nghị Tiểu vùng Mekong Mở rộng. Có lẽ là sang thăm mô hình Cải cách chính trị tại miến điện rồi đấy : VỚI BÀI HỌC ĐẮT GIÁ : Dạy người thì nay người lại dạy cho . Nhưng làm chính trị không nên khách sáo, vấn đề chính vẫn là Quốc thái dân an là chính : Nhân dân : Nên ủng hộ và quan tâm đến chuyến thăm Miến điện của thủ tướng Việt nam vào ngày 21/12/2011 là một sự kiện chính trị rất tốt ?
  Ngày 20/12/2011 ông phó chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình sang thăm Việt nam , đây là vấn đề sự kiện Chính trị lớn ở Việt nam : Nếu đề nghị được ông Chủ tịch tương lai của đất nước Trung Quốc , SAU NÀY , NGÀY GẦN ĐÂY giải Quyết về biển đông theo thông lệ Quốc tế thì đó là tình hữu nghị chân thành và sẽ có ổn định tốt nhất cho hai nước , để cùng nhau phát triển KINH TẾ VÀ TÌNH HỮU NGHỊ ?????????????
  Còn nữa

 9. bui dinh quyen
  18/12/2011 lúc 7:30 chiều | #9

  Bùi Đình Quyên góp ý xây dựng Quê hương đất nước ?
  - Sự kiện Nga biểu tình lớn chưa từng thấy trong vòng 20 năm nay , song rồi Nga tuyên bố ủng hộ Syria giải pháp hòa bình , không im lặng như thời biểu tình của li-bia , đột ngột tuyên bố ủng hộ châu âu 10 tỷ đô-la , rồi được nhập wto thương mại thế giới :Suy ra một Quốc gia lớn về nhiều mặt và cứng rắn như nước Nga vào loại bậc nhất trên thế giới , đã đến thời gian ,cũng phải nhún và phải hòa đồng với phong trào dân chủ của thế giới đại đồng ?
  - Trung Quốc thấy sự kiện bất ngờ ở Nga xảy ra , cũng phải tự đứng lại ngắm lại mình , và có động thái xem xét lại vấn đề cải cách chính trị , ngoại giao trong nước và Quốc tế một cách thận trọng và quan sát tỉ mỉ hơn ? Ông phó Chủ tịch Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt nam trong thời gian tình hình biển đông và thế giới có nhiều vấn đề nhạy cảm ? Vào ngày 20/12/2011 sẽ đến Hà nội ?
  - Miến-điện cải tổ Chính trị mạnh mẽ và nhanh chóng. Thủ tướng Việt nam ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Miến-điện 1 ngày vaò 21/12/2011 : Tôi cho rằng là chuyến viếng thăm thị sát tình hình biến chuyển của quốc tế thay đổi ngạc nhiên : Sao mà chóng mặt đến vậy ? Việt Nam thì ra sao và như thế nào ?
  Xin dừng bút mời Qúy vị bình luận tiếp :
  Dân Nga lại biểu tình chống bầu cử 4 tháng 12
  Ông Grigory Yavlinsky (phải), người lập ra đảng Yabloko
  Hàng trăm người tụ tập ở trung tâm Moscow hôm thứ Bảy để đòi tổ chức bầu cử lại Quốc hội, thay thế cho cuộc bầu cử mà họ nói là gian lận hôm 4 tháng 12, trong đó đảng Nước Nga Đoàn Kết của Thủ tướng Vladimir Putin thắng thế.

  Số người tham gia không đông như tuần trước, khi hàng vạn người tụ tập tại quảng trường Bolotnaya, cách điện Kremli một con sông, được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Liên xô sụp đổ.

  Cuộc biểu tình lần này do đảng Yabloko tổ chức, là đảng không chiếm được ghế nào trong cuộc bầu cử vừa qua.

  Ông Grigory Yavlinsky, người lập ra đảng Yabloko nói với đám đông mục tiêu là thay đổi cơ chế bầu cử của Nga.

  Một cuộc biểu tình khác đang được chuẩn bị cho ngày 24 tháng này, theo trông đợi sẽ thu hút nhiều người hơn.

  Cũng trong hôm thứ Bảy, đảng Nước Nga Đoàn Kết đã chỉ định ông Sergei Naryshkin cho chức Chủ tịch Viện Duma.

  Trong thập niên 1980, ông Naryshkin làm tham tán kinh tế của đại sứ quan Liên xô tại Bỉ.
  Tổng thống Medvedev hạ lệnh mở một cuộc điều tra về tố cáo gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tuần trước

  Lịch tuần tới :Nếu tuần tới không thấy cơ quan chức năng thành phố Hạ long hoặc tỉnh Quảng ninh có hồi âm giải quyết các vụ việc tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh : Chúng tôi sẽ lập tức nộp đơn khởi kiện và đơn tố cáo cùng 1 lúc : Ông Vũ Đức Đam , nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh nay là bộ trưởng bộ văn phòng chính phủ , đã bao che cho vụ án chợ hạ long 2 nhiều năm ?
  - Khiếu nại ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nguyên chủ nhiệm văn phòng chính phủ , vì VÔ TRÁCH NHIỆM VỚI NHÂN DÂN
  - Tố cáo bà : Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh quảng ninh 2006-2011 có nhiều dấu hiệu chứng cứ tham nhũng và chạy án cho những vụ án này :
  - Khởi kiện ông : Thân Đức Nam Chủ tịch tổng công ty CiENCO5 : là Anh hùng lao động mà đồng lõa ,bao che cho cấp dưới chuyên làm việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng và vô đạo đức xã hội , vô nhân tính : Vì tổng công ty công ty CiENCO5 là công ty mẹ của công ty 508 Quảng ninh , công ty 508 Quảng ninh lại là công ty mẹ của công ty CPĐT An hưng plaza, quản lý chợ Hạ long 2 Quảng ninh gây ra các vụ án tại chợ Hạ long 2 tỉnh Quảng ninh :
  ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN CỦA Cienco5
  Khu vực miền Bắc
  1. Công ty 508
  Khu 6 phường Bãi Cháy ,TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  Tel : 033 3622362
  Fax : 033 3622361Công ty 508 chuyển đổi sang mô hình công ty TNHH một thành viên

 10. bui dinh quyen
  18/12/2011 lúc 8:02 chiều | #10

  Bùi Đình Quyên góp ý xây dựng Quê hương đất nước ?
  - Sự kiện nước Nga biểu tình lớn chưa từng thấy trong vòng 20 năm nay , song rồi Nga tuyên bố ủng hộ Syria giải pháp hòa bình , không im lặng như thời biểu tình của li-bia , đột ngột tuyên bố ủng hộ châu âu 10 tỷ đô-la , rồi được nhập wto thương mại thế giới :Suy ra một Quốc gia lớn về nhiều mặt và cứng rắn như nước Nga vào loại bậc nhất trên thế giới , đã đến thời gian ,cũng phải nhún và phải hòa đồng với phong trào dân chủ của thế giới đại đồng ?
  - Trung Quốc thấy sự kiện bất ngờ ở Nga xảy ra , cũng phải tự đứng lại ngắm lại mình , và có động thái xem xét lại vấn đề cải cách chính trị , ngoại giao trong nước và Quốc tế một cách thận trọng và quan sát tỉ mỉ hơn ? Ông phó Chủ tịch Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt nam trong thời gian tình hình biển đông và thế giới có nhiều vấn đề nhạy cảm ? Vào ngày 20/12/2011 sẽ đến Hà nội ?
  - Miến-điện cải tổ Chính trị mạnh mẽ và nhanh chóng. Thủ tướng Việt nam ông Nguyễn Tấn Dũng thăm Miến-điện 1 ngày vaò 21/12/2011 : Tôi cho rằng là chuyến viếng thăm thị sát tình hình biến chuyển của quốc tế thay đổi đến ngạc nhiên : Sao mà nhanh và chóng mặt đến vậy ? Việt Nam thì ra sao và như thế nào ?
  Xin dừng bút mời Qúy vị bình luận tiếp :
  Dân Nga lại biểu tình chống bầu cử 4 tháng 12
  Ông Grigory Yavlinsky (phải), người lập ra đảng Yabloko
  Hàng trăm người tụ tập ở trung tâm Moscow hôm thứ Bảy để đòi tổ chức bầu cử lại Quốc hội, thay thế cho cuộc bầu cử mà họ nói là gian lận hôm 4 tháng 12, trong đó đảng Nước Nga Đoàn Kết của Thủ tướng Vladimir Putin thắng thế.

  Số người tham gia không đông như tuần trước, khi hàng vạn người tụ tập tại quảng trường Bolotnaya, cách điện Kremli một con sông, được xem là cuộc biểu tình lớn nhất kể từ khi Liên xô sụp đổ.

  Cuộc biểu tình lần này do đảng Yabloko tổ chức, là đảng không chiếm được ghế nào trong cuộc bầu cử vừa qua.

  Ông Grigory Yavlinsky, người lập ra đảng Yabloko nói với đám đông mục tiêu là thay đổi cơ chế bầu cử của Nga.

  Một cuộc biểu tình khác đang được chuẩn bị cho ngày 24 tháng này, theo trông đợi sẽ thu hút nhiều người hơn.

  Cũng trong hôm thứ Bảy, đảng Nước Nga Đoàn Kết đã chỉ định ông Sergei Naryshkin cho chức Chủ tịch Viện Duma.

  Trong thập niên 1980, ông Naryshkin làm tham tán kinh tế của đại sứ quan Liên xô tại Bỉ.
  Tổng thống Medvedev hạ lệnh mở một cuộc điều tra về tố cáo gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tuần trước

 11. bui dinh quyen
  20/12/2011 lúc 11:58 sáng | #11

  Chân dung thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng , bắt đầu hé mở
  ở tỉnh quảng ninh : Có nhiều chứng cứ thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng bao che cho các vụ tham nhũng ở hạ long và tỉnh Quảng ninh , Trong đó có các vụ buôn bán 18 triệu tấn than lậu qua biên giới , tham nhũng đất đai . Các vụ án tại chợ hạ long là do ông ta bịt đầu mối, không giải quyết tại bộ công an : Nhưng nay ông Hưởng đã về hưu , vẫn có nhiều trợ lý của ông ta được phong chức chủ trốt kế nghiệp bịt những đầu mối này , trước khi ông ta hòng hạ cánh an toàn . Nhân dân mong rằng các ông nay đang chức không nên nối cái nghiệp trướng này vì trời vẫn có mắt đấy , nhân dân Việt nam có hàng 160 triệu con mắt đấy : CHÚNG TÔI VẪN KHÔNG QUÊN TỘI ÁC CỦA ÔNG TA : Kể cả ông ta về hưu thì vẫn phải chịu trách nhiệm , không những ở Quảng ninh và còn trên cả nước Việt nam này ,vì 5 năm ông Nguyễn Văn Hưởng phụ trách ngành an ninh quốc gia . đẻ ra loại công an đã đánh chết bao nhiêu người dân vô tội , đẻ ra bao vụ án hình sự oan sai mang tầm Quốc hận ……Nhân dân không quên xây bia miệng tiếng đời cho ông ta mãi mãi , nguyền rủa ông ta muôn đời ? Nếu vụ phun nước phân người chợ hạ long 2 Quảng ninh tới đây không được giải quyết dứt điểm / chúng tôi sẽ tố cáo ông ta để cho nhân dân cả nước biết tội ác của ông ta , cũng vào loại hại dân, hại nước bằng ngòi bút Quyền lực và cần phải xây bia miệng tiếng đời cho ông ta, làm bài học cho những người nào vẫn cố gây tôi ác cho nhân dân Việt nam bằng cường Quyền , kể cả là ông đã về hưu vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật , chống tham nhũng lãng phí năm 2005 ? Hiện nay ông ta có rất nhiều tài sản có dấu hiệu bất chính , không thể dấu được với hàng triệu con mắt của nhân dân ? đừng nghĩ rằng về hưu hưởng thụ ngon lành , đời phải có nhân có quả , trồng cây ác sao ra được quả ngọt cho đời ? kẻ ác thì làm gì có tiếng thơm bao giờ ? chúng tôi không bao giờ quên xây bia miệng tiếng đời cho ông ? bắt đầu từ ngày hôm nay : cứ kể ác thì nhân dân cứ xây dựng bia miệng tiếng đời , để chúng phải trả giá và cứu chúng sinh , bớt vợi kẻ ác cho nhân dân và cho đất nước Việt nam ? bớt đi nhiều kẻ độc ác là nhân dân khắc có hạnh phúc và dân chủ , tự do ? Đây là cách làm bằng vũ khí văn hóa và truyền thống, mang lại nhiều hiệu quả nhất cho nhân dân và đất nước vươn tới nền văn minh và hướng đến chân thiện mỹ ?

 12. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 11:17 sáng | #12

  Bình luận tham nhũng tại Việt nam ? với câu hỏi?
  - Ai là người yêu chế độ , ai là người yêu Đảng cộng sản , ai là người theo tư tưởng của bác Hồ Chí Minh , ai là kẻ phản bội , việt gian , phản động thật sự , kể nào là giặc nội xâm trá hình , núp bóng , lấy Đảng cộng sản và pháp luật là bình phong hại dân , hại Đảng hại chế độ , hại đất nước Trục lợi cá nhân ? Nhân dân cần phải vạch mặt , chỉ tên , đấu tố chúng , truy tố chúng khi có bằng chứng , trước công luận trong nước và Quốc tế và để đưa chúng ra truy tố : tội hình sự …theo pháp luật quy định và điều lệ Đảng quy định ?
  - Ai là người yêu nước , yêu Đảng ,yêu chế độ , đi theo tư tưởng của bác Hồ thật sự ? nhân dân chân chính cần minh bạch điều này , nhất là với cán bộ Đảng viên ,nhất là những người có quyền có chức : Từ nay trở đi không để vàng thau lẫn lộn ,không để kẻ xấu được lên ngôi : Đây chính là mở màn của cuộc cách mạng lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước pháp quyền và lấy lại quyền lợi chính đáng của công dân và cử chi cả nước , nhân dân Việt nam nói chung ? Coi đây là cuộc cách mạng dành lại chính quyền chở về với nhân dân , không để bọn ít cán bộ Đangre viên thoái hóa biến chất cướp đi những quyền lợi đó , khi chúng luôn vỗ ngực là co0ong bộc của nhân dân : Như lời bác Hồ di huấn và hiến pháp , pháp luật đã quy định công khai trên hành chính Quốc gia ?

  Những dẫn chứng sau , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viện không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian : Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cử chi và công dân cả nước ?

  Ví dụ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam Quy định

  ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

  Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

  Điều 1.

  1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

  Điều 12

  1. Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.

  Điều 23.

  Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ:

  1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

  2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đảng uỷ cơ sở nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp uỷ quyền thì được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên.

  - Kỷ luật Đảng hiện nay bị buông lỏng quá trớn , pháp luật hiện nay quá cao su : do vậy kỷ luật đảng đã đối lập bộ luật hình sự tại điều 135 ,137 , 138, 139,140,141 142 ,143…: ví dụ ai tham mô, chiếm đoạt tài sản , lợi dụng chức quyền ….từ 1 triệu đến 50 triệu đồng hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng trở lên thì phải truy tố và phải bị đi tù từ 6 tháng đến 7 năm ? Phải hoàn lại số tiền vi phạm đó , đã quy định tại bộ luật hình sự của nhà nước CHXHCN Việt nam : Trích nguyên văn như sau :
  Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản
  1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Hành hung để tẩu thoát;
  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.
  Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  [sửa] Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
  a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
  b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Tái phạm nguy hiểm;
  e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm :
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.
  [sửa] Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
  1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  Nhưng ông tổng thanh tra Chính phủ Tranh Huỳnh Phong Tranh báo cáo :vào cuối năm 2011: Chỉ có :14 quan chức mất ghế , hiểu rằng mất nghế thì sẽ có chỗ nằm và có tiền thuê người quạt và đấm lưng thì sướng quá ,Đảng và nhà nước : không có biện pháp rõ ràng sử lý theo điều lệ Đảng và theo quy định của Pháp luật . kể từ tháng 8/ 2 010 đến tháng 7/2011 đã tìm ra tham nhũng làm nhà nước thất thoát 11 nghìn 4 trăm tỉ đồng , chỉ thu 300 tỷ đồng : tham mô 50/% , 13%bị can , 45% lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản ? Nhưng quan mất chức thì không được nêu tên tuổi , địa chỉ ….. Thế thì quan chức cứ việc tham nhũng hoài vì kỷ cương của Đảng , phép nước của dân đã đi đâu mất rồi , tham nhũng mà vẫn giữ được danh dự ,nghĩa là không ai biết tên mình tham nhũng , thì ai cũng muốn tham nhũng để trục lợi , ( đây gọi là kích cầu cho tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng và tiêu diệt tham nhũng .Thực tế ở việt nam mới chỉ điều tra được khoảng 30 % tổng các vụ vi phạm trong thực tế như trên thôi ? )

  Thế trên đây so với pháp luật :
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  ( tại bộ luật hình sự )
  6. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐÃ THỰC HIỆN :Đã đạt được bao nhiêu phần % theo quy định của pháp luật ? con số trên đã nói lên tất cả

  Thế trên đây so với tiêu chí của Đảng là Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
  Đảng đã đạt được bao nhiêu phần % , con số trên nói lên tất cả ?

  Những dẫn chứng trên , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viện không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian : Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cử chi và công dân cả nước ?

  Bộ y tế nói không với phong bì : có nghĩa là trước đây là có tệ nạn phong bì phổ biến và là giao dịch thông dụng như lĩnh lương tháng của các nhà lương y như từ mẫu ? hết chỗ nói về đạo đức xã hội ? Người ốm và người sắp chết , người chết đều phải lòi tiền ra ?
  -

  Bình luận
  Trong những ngày vừa qua, sự kiện nổi bật nhất thế giới vẫn là tin lãnh tụ Kim Jong-il từ trần.
  Hồi tháng 10 năm ngoái, ngay sau khi tin tức cho thấy anh thanh niên 28, 29 tuổi này cùng với cha của anh ta là ông Kim Jong-il xuất hiện trước công chúng .Lý do được đưa ra là thời gian cha của Kim Jong-Un xuất hiện trước công chúng trong tư thế của người kế vị kéo dài tới 14 năm, trong khi người dân Bắc Hàn và thế giới mới biết đến Kim Jong-Un chỉ có 1 năm , Jong-Un từ binh nhì phông lên cấp Hàn Đại tướng 4 sao ? Nhưng vẫn không bằng Việt nam , chưa 1 ngày trong Quân đội , chưa một ngày trong ngành công an : Ông Lê Hồng Anh được phong làm đại tướng ngành công an Việt nam , góp phần lớn sinh ra tệ Quốc nạn tham nhũng và Quốc nạn tư pháp : để công an đánh chết dân lương thiện rất nhiều trong 5 năm qua ? đây là chuyện lạ tên thế giới hiện đại ?

  Bình lận về kiểm lâm Việt nam

  Là người có trách nhiệm bảo vệ, lại “Ăn Cắp” tài nguyên của nhân dân, của quốc gia, không chỉ là xấu hổ! Gây nên cái chết cho hàng 10 người bởi hành vi “ăn cắp” ấy rồi bỏ mặc nạn nhân để chạy trốn, đó là hậu quả di lụy từ “trên bảo dưới không nghe”. Biết xấu hổ – Biết không thể lãnh đạo – Biết vô trách nhiệm – Nhưng không biết: TỪ CHỨC, đó là sự khác biệt dễ nhận thấy nhất trong nhân cách của những người lãnh đạo CHXHCN/Việt Nam với Hàn Quốc và Nhật Bản…
  Thì mới đây 7/12/2011 dư luận cả nước xôn xao về vụ việc cán bộ kiểm lâm nhà nước hộ tống xe chở gỗ lậu cho “sếp lớn”, quá tải bị lật úp ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An làm chết 10 người dân. 4 cán bộ bị bắt khẩn cấp gồm: Ông Trịnh Thanh Long – Phó Giám Đốc, kiêm Hạt trưởng kiểm lâm Pù Huống, ông Đào Công Thắng, Trạm trưởng trạm Trung tâm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống; ông Nguyễn Kim Hùng – kiểm lâm viên trạm trung tâm, Phan Sỹ Tuấn – Trạm trưởng trạm kiểm lâm Nga My thuộc ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống. (có đủ mặt: quan lớn “Phó GĐ, hạt trưởng” quan vừa “trạm trưởng Trung Tâm”, quan nhỏ “trạm trưởng quản lý” và lính kiểm lâm cận vệ hộ tống). Ông cục trưởng cục kiểm lâm Việt nam không có văn hóa từ chức ?
  Chân dung thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng , bắt đầu hé mở
  Ở tỉnh Quảng ninh : Có nhiều chứng cứ thượng tướng công an Nguyễn Văn Hưởng bao che cho các vụ tham nhũng ở hạ long và ở tỉnh Quảng ninh , Trong đó có các vụ buôn bán 18 triệu tấn than lậu qua biên giới , tham nhũng đất đai . Các vụ án tại chợ hạ long là do ông ta bịt đầu mối, không giải quyết tại bộ công an : Nhưng nay ông Hưởng đã về hưu , vẫn có nhiều trợ lý của ông ta được phong chức chủ chốt kế nghiệp bịt những đầu mối này , trước khi ông ta hòng hạ cánh an toàn . Nhân dân mong rằng các ông nay đang chức không nên nối cái nghiệp trướng này vì trời vẫn có mắt đấy , nhân dân Việt nam có hàng 160 triệu con mắt đấy : CHÚNG TÔI VẪN KHÔNG QUÊN TỘI ÁC CỦA ÔNG TA : Kể cả ông ta về hưu thì vẫn phải chịu trách nhiệm , không những ở Quảng ninh và còn trên cả nước Việt nam này ,vì 5 năm ông Nguyễn Văn Hưởng phụ trách ngành an ninh quốc gia . đẻ ra loại công an đã đánh chết bao nhiêu người dân vô tội , đẻ ra bao vụ án hình sự oan sai mang tầm Quốc hận ……Nhân dân không quên xây bia miệng tiếng đời cho ông ta mãi mãi , nguyền rủa ông ta muôn đời ? Nếu vụ phun nước phân người chợ hạ long 2 Quảng ninh tới đây không được giải quyết dứt điểm / chúng tôi sẽ tố cáo ông ta để cho nhân dân cả nước biết tội ác của ông ta , cũng vào loại hại dân, hại nước bằng ngòi bút Quyền lực và cần phải xây bia miệng tiếng đời cho ông ta, làm bài học cho những người nào vẫn cố tình gây tội ác cho nhân dân Việt nam bằng cường Quyền , kể cả là ông đã về hưu vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật , chống tham nhũng lãng phí năm 2005 ? Hiện nay ông ta có rất nhiều tài sản có dấu hiệu bất chính , không thể dấu được với hàng triệu con mắt của nhân dân ? đừng nghĩ rằng về hưu hưởng thụ ngon lành , đời phải có nhân có quả , trồng cây ác sao ra được quả ngọt cho đời ? kẻ ác thì làm gì có tiếng thơm bao giờ ? chúng tôi không bao giờ quên xây bia miệng tiếng đời cho ông ? bắt đầu từ ngày hôm nay : cứ kể ác thì nhân dân cứ xây dựng bia miệng tiếng đời , để chúng phải trả giá và cứu chúng sinh , bớt vợi kẻ ác cho nhân dân và cho đất nước Việt nam ? bớt đi nhiều kẻ độc ác là nhân dân khắc có hạnh phúc và dân chủ , tự do ? Đây là cách làm bằng vũ khí văn hóa và truyền thống, mang lại nhiều hiệu quả nhất cho nhân dân và đất nước vươn tới nền văn minh và hướng đến chân thiện mỹ ?

  Trả lời chất vấn các đại biểu quốc hội bằng văn bản ngày 13.12.2011 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

  Giải pháp 1: “Thứ nhất, chú trọng xây dựng nhân cách con người Việt Nam, trách nhiệm xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, đặc biệt là phát huy tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hiến, nhân nghĩa của cha ông, kết hợp chặt chẽ vai trò của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội”
  Giải pháp 2: “Thứ hai, đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giảm tệ nạn ma túy, mại dâm, nâng cao hiệu quả quản lý”
  Giải pháp 3: “Giải pháp thứ ba là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất chính trị và đạo đức, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực quản lý, có ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.”
  Giải pháp 4: “thứ tư là thực hiện kiên quyết, kiên trì, đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước.”

  TỚI ĐÂY CHÚNG TÔI ĐƯA BẰNG CHỨNG THAM NHŨNG , LÃNG PHÍ , MỘT CÁCH CỐ TÌNH , NHIỀU TỶ ĐỒNG : CÓ BẰNG CHỨNG ĐỦ TÍNH PHÁP LÝ VÀ CÓ TANG CHỨNG ,VẬT CHỨNG , ẢNH, BĂNG HÌNH, NGHI ÂM , TÀI LIỆU …KHÔNG THỂ CHỐI CÃI ĐƯỢC : CHỨNG MINH MỘT SỐ CÁN BỘ THOÁI HÓA Ở TỈNH QUẢNG NINH ĐÃ THAM NHŨNG VÀ LÃNG PHÍ : Chúng tôi sẽ công chứng tài liệu ,CHỤP ẢNH GỬI LÊN CHO THỦ TƯỚNG , NẾU KHÔNG ĐƯỢC THỦ TƯỚNG CHỈ ĐẠO THANH TRA CHÍNH PHỦ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC KHOẢNG 75% TRỞ LÊN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT . CHÚNG TÔI TUY LÀ CÔNG DÂN NHƯNG GIÁM TIẾP TỤC KHỞI KIỆN THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG LẦN NỮA , NẾU KHÔNG GIẢI QUYẾT , LIÊN TỤC KHỞI KIỆN 15 NÀY 1 LẦN ,VÌ THỦ TƯỚNG NÓI VÀ HỨA KHÔNG GIỮ LỜI , LÀ NÓI DỐI NHÂN DÂN MÀ THÔI , VI PHẠM QUỐC SÁCH ?

  Vì Dẫu hôm nay là 19/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội .vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???

  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN ,CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc … ”

  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg

 13. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 11:55 sáng | #13

  Bình luận tham nhũng tại Việt nam ? với câu hỏi?
  - Ai là người yêu chế độ , ai là người yêu Đảng cộng sản , ai là người theo tư tưởng của bác Hồ Chí Minh , ai là kẻ phản bội , việt gian , phản động thật sự . Kẻ nào là giặc nội xâm trá hình , núp bóng lấy Đảng cộng sản, pháp luật và hình ảnh của bác Hồ làm bình phong để hại dân , hại Đảng, hại chế độ , hại đất nước Trục lợi cá nhân ? Nhân dân cần phải vạch mặt , chỉ tên , đấu tố chúng , truy tố chúng khi có bằng chứng , trước công luận trong nước và Quốc tế và để đưa chúng ra truy tố : tội hình sự …đúng theo pháp luật đã quy định và điều lệ Đảng đã quy định trên hành chính Quốc gia ?
  - Ai là người yêu nước , yêu Đảng , yêu chế độ , đi theo tư tưởng của bác Hồ thật sự ? nhân dân chân chính cần minh bạch điều này , nhất là với cán bộ Đảng viên ,nhất là những người có quyền có chức : Từ nay trở đi không thể để vàng thau lẫn lộn ,không để kẻ xấu được lên ngôi : Đây chính là mở màn của cuộc cách mạng lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước pháp quyền và lấy lại quyền lợi chính đáng của công dân và cử chi cả nước , nhân dân Việt nam nói chung ? Coi đây là cuộc cách mạng dành lại chính quyền , phải chở về với nhân dân , không để bọn ít cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất cướp đi những quyền lợi đó , khi chúng luôn vỗ ngực là những công bộc của nhân dân : Như lời bác Hồ di huấn lại : “Cách mạng rồi giao quyền cho dân chúng phần nhiều, chớ để vào tay một bọn ít người … thế nhân dân mới được hạnh phúc “ và : Các điều khoản đã quy định tại điều lệ Đảng ,tại Hiến pháp ,tại Pháp luật đã quy định công khai trên hành chính Quốc gia ?

  Những dẫn chứng sau , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viện không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian : Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cử chi và công dân cả nước ?

  Ví dụ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam Quy định

  ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

  Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

  Điều 1.

  1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

  Điều 12

  1. Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.

  Điều 23.

  Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ:

  1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

  2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đảng uỷ cơ sở nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp uỷ quyền thì được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên.

  - Kỷ luật Đảng hiện nay bị buông lỏng quá trớn , pháp luật hiện nay quá cao su : do vậy kỷ luật đảng đã đối lập bộ luật hình sự tại điều 135 ,137 , 138, 139,140,141 142 ,143…: ví dụ ai tham mô, chiếm đoạt tài sản , lợi dụng chức quyền ….từ 1 triệu đến 50 triệu đồng hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng trở lên thì phải truy tố và phải bị đi tù từ 6 tháng đến 7 năm ? Phải hoàn lại số tiền vi phạm đó , đã quy định tại bộ luật hình sự của nhà nước CHXHCN Việt nam : Trích nguyên văn như sau :
  Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản
  1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Hành hung để tẩu thoát;
  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.
  Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  [sửa] Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
  a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
  b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Tái phạm nguy hiểm;
  e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm :
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.
  [sửa] Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
  1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  Nhưng ông tổng thanh tra Chính phủ Tranh Huỳnh Phong Tranh báo cáo :vào cuối năm 2011: Chỉ có :14 quan chức mất ghế , hiểu rằng mất nghế thì sẽ có chỗ nằm và có tiền thuê người quạt và đấm lưng thì sướng quá ,Đảng và nhà nước : không có biện pháp rõ ràng sử lý theo điều lệ Đảng và theo quy định của Pháp luật . kể từ tháng 8/ 2 010 đến tháng 7/2011 đã tìm ra tham nhũng làm nhà nước thất thoát 11 nghìn 4 trăm tỉ đồng , chỉ thu 300 tỷ đồng : tham mô 50/% , 13%bị can , 45% lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản ? Nhưng quan mất chức thì không được nêu tên tuổi , địa chỉ ….. Thế thì quan chức cứ việc tham nhũng hoài vì kỷ cương của Đảng , phép nước của dân đã đi đâu mất rồi , tham nhũng mà vẫn giữ được danh dự ,nghĩa là không ai biết tên mình tham nhũng , thì ai cũng muốn tham nhũng để trục lợi , ( đây gọi là kích cầu cho tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng và tiêu diệt tham nhũng .Thực tế ở việt nam mới chỉ điều tra được khoảng 30 % tổng các vụ vi phạm trong thực tế như trên thôi ? )

  Thế trên đây so với pháp luật :
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  ( tại bộ luật hình sự )
  6. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐÃ THỰC HIỆN :Đã đạt được bao nhiêu phần % theo quy định của pháp luật ? con số trên đã nói lên tất cả

  Thế trên đây so với tiêu chí của Đảng là Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
  Đảng đã đạt được bao nhiêu phần % , con số trên nói lên tất cả ?

  Những dẫn chứng trên , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viện không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian : Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cử chi và công dân cả nước ?

  Bộ y tế nói không với phong bì : có nghĩa là trước đây là có tệ nạn phong bì phổ biến và là giao dịch thông dụng như lĩnh lương tháng của các nhà lương y như từ mẫu ? hết chỗ nói về đạo đức xã hội ? Người ốm và người sắp chết , người chết đều phải lòi tiền ra ?
  -

 14. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 4:20 chiều | #14

  Bình luận tham nhũng tại Việt nam ? với câu hỏi?
  - Ai là người yêu chế độ , ai là người yêu Đảng cộng sản , ai là người theo tư tưởng của bác Hồ Chí Minh , ai là kẻ phản bội , việt gian , phản động thật sự . Kẻ nào là giặc nội xâm trá hình , núp bóng lấy Đảng cộng sản , Hiến pháp, pháp luật Và hình ảnh của bác Hồ Chí Minh làm bình phong để hại dân , hại Đảng, hại chế độ , hại đất nước Trục lợi cá nhân ? Nhân dân cần phải vạch mặt , chỉ tên , đấu tố chúng , truy tố chúng khi có bằng chứng , trước công luận trong nước và Quốc tế và để đưa chúng ra truy tố : tội hình sự …theo pháp luật quy định và điều lệ Đảng quy định trên hành chính Quốc gia ?
  - Ai là người yêu nước , yêu Đảng , yêu chế độ , đi theo tư tưởng của bác Hồ Chí Minh thật sự ? nhân dân chân chính cần minh bạch điều này , nhất là với cán bộ Đảng viên ,nhất là những người có quyền có chức : Từ nay trở đi không thể để vàng thau lẫn lộn ,không để kẻ xấu được lên ngôi : Đây chính là mở màn của cuộc cách mạng lấy lại niềm tin của nhân dân với Đảng và nhà nước pháp quyền và lấy lại quyền lợi chính đáng của công dân và cử chi cả nước , nhân dân Việt nam nói chung ? Coi đây là cuộc cách mạng dành lại chính quyền , phải chở về với nhân dân , không để bọn ít cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất cướp đi những quyền lợi đó , khi chúng luôn vỗ ngực là những công bộc của nhân dân : Như lời bác Hồ di huấn lại và RẰNG : Các điều tại điều lệ Đảng ,tại Hiến pháp ,tại Pháp luật đã quy định công khai trên hành chính Quốc gia ?

  Những dẫn chứng sau , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viên không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định tại Hiến pháp và pháp luật , thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng trong công cuộc chống tham nhũng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian ( những kẻ thoái hóa nặng thì biến thành giặc nội xâm và việt gian, phản động ,bán nước ): Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% trong công cuộc chống tham nhũng , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI NÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cho cử chi và công dân cả nước ?

  Ví dụ điều lệ Đảng cộng sản Việt nam Quy định

  ĐẢNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG

  Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà (nay là nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam), đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, xoá bỏ chế độ thực dân, phong kiến, hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc.

  Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc.

  Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.

  Điều 1.

  1. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

  2. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên; thừa nhận và tự nguyện : thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên, hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm, đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng.

  Điều 12

  1. Cấp uỷ viên phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm chỉnh nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có kiến thức và năng lực tham gia lãnh đạo tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đoàn kết cán bộ, đảng viên, được quần chúng tín nhiệm.

  Điều 23.

  Tổ chức cơ sở đảng có nhiệm vụ:

  1. Chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đề ra chủ trương, nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ và lãnh đạo thực hiện có hiệu quả.

  2. Xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình, giữ gìn kỷ luật và tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng; thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác; làm công tác phát triển đảng viên.

  3. Lãnh đạo xây dựng chính quyền, các tổ chức kinh tế, hành chính, sự nghiệp, quốc phòng, an ninh và các đoàn thể chính trị – xã hội trong sạch, vững mạnh; chấp hành đúng pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

  4. Liên hệ mật thiết với nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân; lãnh đạo nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

  5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước được chấp hành nghiêm chỉnh; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng.

  Đảng uỷ cơ sở nếu được cấp uỷ cấp trên trực tiếp uỷ quyền thì được quyết định kết nạp và khai trừ đảng viên.

  - Kỷ luật Đảng hiện nay bị buông lỏng quá trớn , pháp luật hiện nay quá cao su : do vậy kỷ luật đảng đã đối lập bộ luật hình sự tại điều 135 ,137 , 138, 139,140,141 142 ,143…: ví dụ ai tham mô, chiếm đoạt tài sản , lợi dụng chức quyền ….từ 1 triệu đến 50 triệu đồng hoặc chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đồng trở lên thì phải truy tố và phải bị đi tù từ 6 tháng đến 7 năm ? Phải hoàn lại số tiền vi phạm đó , đã quy định tại bộ luật hình sự của nhà nước CHXHCN Việt nam : Trích nguyên văn như sau :
  Điều 135. Tội cưỡng đoạt tài sản
  1. Người nào đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Hành hung để tẩu thoát;
  b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng.
  Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Có tính chất chuyên nghiệp;
  c) Tái phạm nguy hiểm;
  d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  g) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
  [sửa] Điều 140. Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
  1. Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm:
  a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;
  b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản.
  2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
  a) Có tổ chức;
  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
  c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
  d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng;
  đ) Tái phạm nguy hiểm;
  e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
  3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm :
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng;
  b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
  4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân:
  a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên;
  b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
  5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này.
  [sửa] Điều 141. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
  1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
  2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

  Nhưng ông tổng thanh tra Chính phủ Tranh Huỳnh Phong Tranh báo cáo :vào cuối năm 2011: Chỉ có :14 quan chức mất ghế , hiểu rằng mất nghế thì sẽ có chỗ nằm và có tiền thuê người quạt và đấm lưng thì sướng quá ,Đảng và nhà nước : không có biện pháp rõ ràng sử lý theo điều lệ Đảng và theo quy định của Pháp luật . kể từ tháng 8/ 2 010 đến tháng 7/2011 đã tìm ra tham nhũng làm nhà nước thất thoát 11 nghìn 4 trăm tỉ đồng , chỉ thu 300 tỷ đồng : tham mô 50/% , 13%bị can , 45% lạm dụng chức quyền chiếm đoạt tài sản ? Nhưng quan mất chức thì không được nêu tên tuổi , địa chỉ ….. Thế thì quan chức cứ việc tham nhũng hoài vì kỷ cương của Đảng , phép nước của dân đã đi đâu mất rồi , tham nhũng mà vẫn giữ được danh dự ,nghĩa là không ai biết tên mình tham nhũng , thì ai cũng muốn tham nhũng để trục lợi , ( đây gọi là kích cầu cho tham nhũng chứ không phải là chống tham nhũng và tiêu diệt tham nhũng .Thực tế ở việt nam mới chỉ điều tra được khoảng 30 % tổng các vụ vi phạm trong thực tế như trên thôi ? )

  Thế trên đây so với pháp luật :
  Điều 137. Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản
  ( tại bộ luật hình sự )
  6. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
  CHÍNH PHỦ NHÀ NƯỚC ĐÃ THỰC HIỆN :Đã đạt được bao nhiêu phần % theo quy định của pháp luật ? con số trên đã nói lên tất cả

  Thế trên đây so với tiêu chí của Đảng là Mục đích của Đảng là xây dựng nước Việt Nam độc lập, dân chủ, giàu mạnh, xã hội công bằng, văn minh, không còn người bóc lột người, thực hiện thành công chủ nghĩa xã hội và cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản.
  Đảng đã đạt được bao nhiêu phần % , con số trên nói lên tất cả ?

  Những dẫn chứng trên , sau khi so sánh với pháp luật và điều lệ đảng Công sản Việt nam ,chứng tỏ Việt nam chỉ sử dụng được 20% theo quy đinh của pháp Luật nước CHXHCN Việt nam quy định : Có dấu hiệu , phản bội pháp luật , phản bội chế độ của nhà nước CHXHCN Việt nam , ĐÃ QUY ĐỊNH TRÊN Hành chính Quốc gia Là do một số cán bộ Đảng Viện không nhỏ ,biến chất thoái hóa có chức có quyền đã lợi dụng chức quyền : cướp đi khoảng 80% quyền lợi của công dân và và của nhà nước do Quốc hội đã quy định thay vào đó là luật tự do , dân gọi là luật rừng : Đây là hình thức thay chính quyền dần dần có chứng cứ , hay gọi là lật đổ chính quyền dần dần bằng các lợi dụng công quyền của cán bộ đảng viên thoái hóa và bọn giặc nội xâm , việt gian : Ngoài ra so với điều lệ Đảng cũng không đúng khoảng 80% , xem ra những kẻ nào đang và đã phản bội lại đường lối và điều lệ Đảng cộng sản Việt nam bằng con số thống kê thực tế , Đương nhiên cũng phản bội lại tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh , cũng bằng con số thực tế ??? . VÌ CON SỐ BÁO CÁO CỦA THANH TRA CHÍNH PHỦ SO VỚI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM VÀ ĐƯỜNG LỐI , ĐIỀU LỆ CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM , thì con số BIẾT NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT : Câu hỏi này Ông Nguyễn Phú Trọng , ông Trương Tấn Sang , ông Nguyễn Tấn Dũng , ông Nguyễn Sinh Hùng phải có nghĩa vụ trả lời cử chi và công dân cả nước ?

  Bộ y tế nói không với phong bì : có nghĩa là trước đây là có tệ nạn phong bì phổ biến và là giao dịch thông dụng như lĩnh lương tháng của các nhà lương y như từ mẫu ? hết chỗ nói về đạo đức xã hội ? Người ốm và người sắp chết , người chết đều phải lòi tiền ra ?
  -

 15. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 5:30 chiều | #15

  Thơ trào phúng chống Quan tham
  Thông tin tham nhũng khắp nơi nơi,
  Bóc lột nhân dân tiếng để đời
  Một khóa lâu năm ông chuốc tội
  Đánh nhà kháng chiến chết giời ơi

  Được tin dân tố khắp nơi nơi
  Tội ác dâng cao tới tận trời
  Dân tố quan tham tay bị khóa
  Vì quan còn ghế họa muôn nơi

  Có tin thăng chức cáo già ơi
  Sảo quyệt gian tham nuốt cả lời
  Tiền tỷ hơn trăm quan đã cuỗm
  Để dân khổ sở chẳng còn hơi

  Mặt dày mặt dạn chính là ngươi
  Cố đấm ăn sôi thiên hạ cười
  Hút máu ngậm xương nhà liệt sĩ
  Tội mi truyền kiếp đến bao đời

  Đơn đưa tới tỉnh tít cao vời
  Chứng cứ rõ ràng có giấy mời
  Kiểm sát trung ương đều nhận được
  Luật trời báo ứng chớ coi chơi

  Con vâng lời Bác nhớ từng lời
  Đạo đức gương trong sáng ngời ngời
  Người dạy chúng con làm việc thiện
  Quan tham cướp của sắp xe hơi

  Còn nữa ?

 16. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 6:19 chiều | #16

  Ngành luật sư ở Việt nam thấp kém , hèn về mọi mặt , không giám đấu tranh với ngành tòa án , thậm trí với ban tư pháp , ban pháp chế của Đảng và quốc hội đã sinh ra Quốc nạn tư pháp ,dựa theo Hiến pháp và pháp luật QUY ĐỊNH …bao nhiêu năm nay để nhân dân mất nhiều quyền làm chủ đất nước , có không ít luật sư đồng lõa với sai phạm , thông đồng với cán bộ đảng viên thoái hóa biến chất , ngành pháp luật cùng nhau bắt lạt nhân dân , giả vờ cãi , giả vờ biện luận , song rồi lại xuôi tay , giống như bài bản của vợ chồng Nghị Quế trong Tác phẩm Chị dậu của nhà văn Nam cao để mua chó rẻ mạt của nhà chị dậu : kiểu kẻ đấm người xoa , kẻ tung người hứng … cuối cùng là nhân dân vẫn phải lầm than , kẻ cường hào ác bá vẫn tồn tại một cách trơ trẽn và khốn nạn , ÁN OAN SAI vẫn TÍT TẬN TRỜI XANH : Do vậy hai chữ Luật sư ở Việt nam đã mất vợi ý nghĩa LUẬT SƯ với nhân dân và đồng bào Việt nam ở xa tổ quốc ? có những người luật sư giờ đây dân gọi là LUồN SƯ Mong rằng tới đây Đoàn luật sư Việt nam sẽ tiến bộ hơn ? Chúng tôi giám nói điều này vì các ông để dân vác cuốc ,vác cày phải tự biện hộ cho mình ,trong một đạo đức xã hội đầy nghiệp chướng ,đầy bầy tham nhũng và đạo đức vô nhân tính , hết tính người ? cô giáo không còn là mẹ hiền , lương y không còn là từ mẫu , nhiều quan huyện đúng ra phải là quan phụ mẫu ,nay không ít nơi thành bọn cướp ngày :

 17. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 6:44 chiều | #17

  Ngành luật sư ở Việt nam thấp kém , hèn về mọi mặt , không giám đấu tranh với ngành tòa án , thậm trí với ban tư pháp , ban pháp chế của Đảng và Quốc hội đã sinh ra Quốc nạn tư pháp ,dựa theo Hiến pháp và pháp luật QUY ĐỊNH …bao nhiêu năm nay để nhân dân mất nhiều quyền làm chủ đất nước , có không ít luật sư đồng lõa với sai phạm , thông đồng với cán bộ đảng viên thoái hóa , biến chất ngành pháp luật cùng nhau bắt lạt nhân dân , giả vờ cãi , giả vờ biện luận , song rồi lại xuôi tay CHẤP NHẬN , giống như bài bản của vợ chồng Nghị Quế trong Tác phẩm Chị dậu của nhà văn Ngô Tất Tố để mua chó rẻ mạt của nhà chị dậu nghèo khó : kiểu kẻ đấm người xoa , kẻ tung người hứng … cuối cùng là nhân dân vẫn phải lầm than , kẻ cường hào ác bá vẫn tồn tại một cách trơ trẽn và khốn nạn , ÁN OAN SAI vẫn TÍT TẬN TRỜI XANH : Do vậy hai chữ Luật sư ở Việt nam đã mất vợi ý nghĩa của 2 từ LUẬT SƯ với nhân dân và đồng bào Việt nam ở xa tổ quốc ? có những người luật sư giờ đây dân gọi là LUồN SƯ . Mong rằng tới đây Đoàn luật sư Việt nam sẽ tiến bộ hơn ? Chúng tôi giám nói điều này vì các ông để dân oan vác cuốc ,vác cày phải tự đi biện hộ cho mình ,trong một môi trường đạo đức xã hội đầy nghiệp chướng ,đầy bầy tham nhũng và đạo đức xã hội vô nhân tính , hết dần tính người ? cô giáo không còn là mẹ hiền , lương y không còn là từ mẫu , nhiều quan huyện đúng ra phải là quan phụ mẫu ,nay không ít nơi thành bọn cướp ngày : Đánh chết cả dân , bỏ tù dân oan ? lừa dân dối Đảng , cướp của , tưới cả xăng đốt nhà , chúng cũng không từ một thủ đoạn nào ?

 18. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 8:29 chiều | #18

  Bùi Đình Quyên tuyên đoán về Bắc Triều Tiên :Trong những ngày vừa qua, sự kiện nổi bật nhất thế giới vẫn là tin lãnh tụ Kim Jong-il từ trần.
  - Tới đây tại đất nước này chắc chắn sẽ có sự sắp đặt vào một trật tự chính trị mới .
  - Có thể sau 1 năm nữa người Triều tiên sẽ rễ thở hơn về quyền dân chủ
  - Chắc chắn người con lên thay ngôi người cha một cách khó khăn , không tránh khỏi những vướng mắc đã có kịch bản từ trước ?
  - Đất nước Triều tiên không thể tránh khỏi những khó khăn về Chính trị bị thắt chặt hơn hoặc sẽ bị bung ra như nước vỡ bờ ? hoàng tử sẽ là đời cuối cùng của vị vua tự trị : Vì lịch sử thế giới và lịch sử cận đại đã cho ta một kinh nghiệm , giống như một câu ngạn ngữ của người việt nam : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời , có thể hiểu là , không thể có dòng họ nào được làn vua 3 đời , nhất là thời nay là thời đại dân chủ : bão gió dân chủ sẽ quét đi tất cả nền móng độc tài : Bắc phi là một ví dụ điểm hình , tổng thống Ly-bia là là một bài học , nước nào độc quyền không cải cách chính trị ắt phải gặp họa : lớn như nước nga cũng không thể cứng đầu với dân chủ : Nếu cứng đầu thì cứ thử không cải cách xem nào , bão gió tự do dân chủ sẽ tìm đến ngay : Khảng định là , không nước nào chống được sự tất yếu của lịch sử ? Linh cảm người dân Triều tiên có thần sắc rất lo lắng và rất hẫng hụt ? Nhưng đã là linh cảm thì ít khi sai , đó là một kinh nghiệm đáng quý cần nghi nhớ ?

 19. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 8:33 chiều | #19

  Bùi Đình Quyên tuyên đoán về Bắc Triều Tiên :Trong những ngày vừa qua, sự kiện nổi bật nhất thế giới vẫn là tin lãnh tụ Kim Jong-il từ trần.
  - Tới đây tại đất nước này chắc chắn sẽ có sự sắp đặt vào một trật tự chính trị mới .
  - Có thể sau 1 năm nữa người Triều tiên sẽ rễ thở hơn về quyền dân chủ
  - Chắc chắn người con lên thay ngôi người cha một cách khó khăn , không tránh khỏi những vướng mắc đã có kịch bản từ trước ?
  - Đất nước Triều tiên không thể tránh khỏi những khó khăn về Chính trị bị thắt chặt hơn hoặc sẽ bị bung ra như nước vỡ bờ ? hoàng tử sẽ là đời cuối cùng của vị vua tự trị : Vì lịch sử thế giới và lịch sử cận đại đã cho ta một kinh nghiệm , giống như một câu ngạn ngữ của người việt nam : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời , có thể hiểu là , không thể có dòng họ nào được làm vua 3 đời , nhất là thời nay là thời đại dân chủ : bão gió dân chủ sẽ quét đi tất cả nền móng độc tài : Bắc phi là một ví dụ điểm hình , tổng thống Ly-bia là là một bài học , nước nào độc quyền không cải cách chính trị ắt phải gặp họa : Lớn như nước Nga cũng không thể cứng đầu với dân chủ : Nếu cứng đầu thì cứ thử không cải cách xem nào , bão gió tự do dân chủ sẽ tìm đến ngay : Khảng định là , không nước nào chống được sự tất yếu của lịch sử ? Linh cảm người dân Triều tiên có thần sắc rất lo lắng và rất hẫng hụt ? Nhưng đã là linh cảm thì ít khi sai , đó là một kinh nghiệm đáng quý cần nghi nhận ?

 20. bui dinh quyen
  22/12/2011 lúc 8:48 chiều | #20

  Bùi Đình Quyên tuyên đoán về Bắc Triều Tiên :Trong những ngày vừa qua, sự kiện nổi bật nhất thế giới vẫn là tin lãnh tụ Kim Jong-il từ trần.
  - Tới đây tại đất nước này chắc chắn sẽ có sự sắp đặt vào một trật tự chính trị mới .
  - Có thể sau 1 năm nữa người Triều tiên sẽ rễ thở hơn về quyền dân chủ
  - Chắc chắn người con lên thay ngôi người cha phải chấp nhận một cách khó khăn , không tránh khỏi những vướng mắc đã có kịch bản từ trước ?
  - Đất nước Triều tiên không thể tránh khỏi những khó khăn về Chính trị bị thắt chặt hơn hoặc sẽ bị bung ra như nước vỡ bờ ? hoàng tử sẽ là đời cuối cùng và ngắn ngủi của vị vua tự trị : Vì lịch sử thế giới và lịch sử cận đại đã cho ta một kinh nghiệm , giống như một câu ngạn ngữ của người việt nam : Không ai giầu ba họ , không ai khó ba đời , có thể hiểu là , không thể có dòng họ nào được làm vua 3 đời , nhất là thời nay là thời đại của dân chủ : bão gió dân chủ sẽ quét đi tất cả nền móng của độc tài : Bắc phi là một ví dụ điểm hình , tổng thống Ly-bia là là một bài học , nước nào độc quyền không cải cách chính trị ắt phải gặp họa : Lớn như nước Nga cũng không thể cứng đầu với dân chủ : Nếu cứng đầu thì cứ thử không cải cách chính tri thử xem nào , bão gió tự do dân chủ ắt sẽ tìm đến ngay : Khảng định là , không nước nào chống được sự tất yếu của lịch sử ? Linh cảm người dân Triều tiên có thần sắc rất lo lắng và rất hẫng hụt khi khóc người quá cố , cái khóc cố tình và vật vã ? Nhưng đã là linh cảm thì ít khi sai , đó là một kinh nghiệm đáng quý cần nghi nhớ ?

 21. bui dinh quyen
  24/12/2011 lúc 9:27 sáng | #21

  Trung quốc cam kết cho Việt nam vay 300 triệu đô la , HÔM QUA ÔNG TẬP CẬN BÌNH SANG THĂM THÁI LAN HỨA CHO THÁI LAN VAY ĐỂ ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG là 10 tỷ đô-la , có nghĩa là lượng tiền gấp trên 30 lần ,THÌ SẼ SUY RA ĐƯỢC ĐẠI CỤC Ở ĐÔNG NAM Á : Thái lan và căm pu-chia HÒA GIẢI BIÊN GIỚI : Nói theo kiểu các cụ nhà ta , xem đây là bằng chứng để liệu cơm mà gắp mắm , giới ;lãnh đạo Việt nam phải đau đầu , vì một sự chênh lệch về ngoại giao quá lớn , kể cả có lòng ĐÓN TIẾP LỒNG HẬU ĐẶC BIỆT thì chưa nói nên được điều gì ? Vấn đề gặp ai cũng bắt tay , cũng là đối tác chiến lược… Cuối cùng chẳng có đối tác nào thật với mình 75% trở lên hoặc có thể lại là ngược lại , gọi là bão hòa lời nói hay về NGOẠI GIAO , rõ ràng là chưa có chiến lược ngoại giao , thì chẳng hay chút nào ? Việt nam dành cho ngoại giao quá nhiều , không chú trọng làm ăn trong nội Quốc , Ngày nào trên tivi cũng nhìn thấy các nguyên thủ quốc gia đi thăm nước ngoài và đón tiếp triền miên thì làm gì còn có thời gian điều hành đất nước trực tiếp nữa , mọi việc đều ỉ vào quân sư và trợ lý . Nhưng lớp trợ lý , quân sư hiện nay , dân nói thật , thự tế chỉ nói giỏi nói ,chứ làm thì không giỏi ? do vậy các lãnh đạo việt nam phải cần chú trọng việc triều chính , ( giống như nhà vua đang chểnh mảng việc triều chính vậy ) nên xem lại về vấn đề ngoại giao , chưa hẳn đã là cách duy nhất và tốt nhất để phát triển đất nước được bền vững : cần tự lập tự cường , bài trừ tham nhũng , triệt hạ việt gian , tiêu trừ giặc nội xâm , phát huy truyền thống dân tộc , phát triển đất nước bằng khoa học sáng tạo , bằng nguyên khí Quốc gia và tài lực của đất nước, nâng cao tinh thần dân tộc tự lập ,tự cường ….đó mới là quốc sách cốt lõi của dân tộc Việt nam để phát triển bền vững thành hiện thực ? còn ngoại giao thì nên phải đi vào chất lượng , không nên để thành phong trào phe cánh và phải có lợi cho cả hai bên ? vì đời không ai cho ai cái gì cả , tất cả đều có giá của nó ?

 22. bui dinh quyen
  24/12/2011 lúc 9:35 sáng | #22

  Bùi Đình Quyên bình luận VỀ NGOẠI GIAO

  Trung quốc cam kết cho Việt nam vay 300 triệu đô la , HÔM QUA ÔNG TẬP CẬN BÌNH SANG THĂM THÁI LAN HỨA CHO THÁI LAN VAY ĐỂ ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG là 10 tỷ đô-la , có nghĩa là lượng tiền gấp trên 30 lần ,THÌ SẼ SUY RA ĐƯỢC ĐẠI CỤC Ở ĐÔNG NAM Á : Thái lan và căm pu-chia HÒA GIẢI BIÊN GIỚI : Nói theo kiểu các cụ nhà ta , xem đây là bằng chứng để liệu cơm mà gắp mắm , giới ;lãnh đạo Việt nam phải đau đầu , vì một sự chênh lệch về ngoại giao quá lớn , kể cả có lòng ĐÓN TIẾP LỒNG HẬU ĐẶC BIỆT thì chưa nói nên được điều gì ? Vấn đề gặp ai cũng bắt tay , cũng là đối tác chiến lược… Cuối cùng chẳng có đối tác nào thật với mình 75% trở lên hoặc có thể lại là ngược lại , gọi là bão hòa lời nói hay NGOẠI GIAO , rõ ràng là chưa có chiến lược ngoại giao , thì chẳng hay chút nào ? Việt nam dành cho ngoại giao quá nhiều , không chú trọng làm ăn trong nội quốc , Ngày nào trên tivi cũng nhìn thấy các nguyên thủ quốc gia đi thăm nước ngoài và đón tiếp triền miên thì làm gì còn có thời gian điều hành đất nước trực tiếp nữa , mọi việc đều ỉ vào quân sư và trợ lý . Nhưng lớp trợ lý , quân sư hiện nay , dân nói thật chỉ nói giỏi nói ,chứ làm thì không giỏi ? do vậy các lãnh đạo việt nam phải cần chú trọng việc triều chính , ( giống như nhà vua đang chểnh mảng việc triều chính vậy ) nên xem lại về vấn đề ngoại giao , chưa hẳn đã là cách duy nhất và tốt nhất để phát triển đất nước được bền vững : Cần tự lập tự cường , bài trừ tham nhũng , triệt hạ việt gian , tiêu trừ giặc nội xâm , phát huy truyền thống dân tộc , phát triển đất nước bằng khoa học sáng tạo , bằng nguyên khí Quốc gia và tài lực của đất nước, nâng cao tinh thần dân tộc tự lập ,tự cường ….đó mới là Quốc sách cốt lõi của dân tộc Việt nam để phát triển bền vững về mọi mặt thành hiện thực ? còn ngoại giao thì nên phải đi vào chất lượng , hiệu quả , không nên để thành phong trào phe cánh và phải có lợi cho cả hai bên ? vì đời không ai cho ai cái gì cả , tất cả đều có giá của nó ? Vẫn “ Không có gì quý hơn đọc lập tự do “ lời nói của Bác Hồ là kim chỉ lam cho mọi hành động ?

 23. bui dinh quyen
  24/12/2011 lúc 9:51 sáng | #23

  Bùi Đình Quyên bình luận VỀ NGOẠI GIAO

  Trung quốc cam kết cho Việt nam vay 300 triệu đô la , HÔM QUA ÔNG TẬP CẬN BÌNH SANG THĂM THÁI LAN HỨA CHO THÁI LAN VAY ĐỂ ĐẦU TƯ ĐỐI TÁC TIỀN TỆ VÀ NGÂN HÀNG là 10 tỷ đô-la , có nghĩa là lượng tiền gấp trên 30 lần ,THÌ SẼ SUY RA ĐƯỢC ĐẠI CỤC Ở ĐÔNG NAM Á : Thái lan và căm pu-chia HÒA GIẢI BIÊN GIỚI : Nói theo kiểu các cụ nhà ta , xem đây là bằng chứng để liệu cơm mà gắp mắm , giới ;lãnh đạo Việt nam phải đau đầu , vì một sự chênh lệch về ngoại giao quá lớn , kể cả có lòng ĐÓN TIẾP LỒNG HẬU ĐẶC BIỆT thì chưa nói nên được điều gì ? Vấn đề gặp ai cũng bắt tay , cũng là đối tác chiến lược… Cuối cùng chẳng có đối tác nào thật với mình 75% trở lên hoặc có thể lại là ngược lại , gọi là bão hòa lời nói hay , nói ngọt kiểu NGOẠI GIAO sáo rỗng , rõ ràng là chưa có chiến lược ngoại giao , thì chẳng hay chút nào ? Việt nam dành cho ngoại giao quá nhiều , không chú trọng làm ăn trong nội quốc , Ngày nào trên tivi cũng nhìn thấy các nguyên thủ quốc gia đi thăm nước ngoài và đón tiếp triền miên thì làm gì còn có thời gian điều hành đất nước trực tiếp nữa , mọi việc đều ỉ vào quân sư và trợ lý . Nhưng lớp trợ lý , quân sư hiện nay ,cờ ngoài bài trong nhân dân nói thật : Họ chỉ nói là giỏi thôi ,chứ làm thì không giỏi.. đằng sau sự nói giỏi là có lợi nhuận cá nhân của họ ,rồi dần dần trở thành con vẹt và nói dối , như ngành xăng dầu gian dối báo cáo ,ngành nông nghiệp gian dốt bán báo , ngành điện lực lừa dân : khi cháy nhà tòa tháp đôi vừa qua thì mới lòi ra cá mặt chuột … Cuối cùng dân bị bóc lột và lầm than ,trang giấy thì bé , không viết hết được sự nói dối ở Việt nam ? do vậy các lãnh đạo Việt nam phải cần chú trọng việc triều chính , ( giống như nhà vua đang chểnh mảng việc triều chính, chỉ muốn cầu cứu nước ngoài giúp đỡ , còn quần thần thì để mục lát thối rữa cũng mặc , quan quân tranh dành quyền lực , nhà vua không ngó ngành gì tới nhân dân ) . Việt nam hiện nay nên xem lại về vấn đề ngoại giao , chưa hẳn đã là cách duy nhất và tốt nhất để phát triển đất nước được bền vững : Cần tự lập tự cường , bài trừ tham nhũng , triệt hạ việt gian , tiêu trừ giặc nội xâm , phát huy truyền thống dân tộc , phát triển đất nước bằng khoa học sáng tạo , bằng nguyên khí Quốc gia và tài lực của đất nước, nâng cao tinh thần dân tộc tự lập ,tự cường ….đó mới là Quốc sách cốt lõi của dân tộc Việt nam để phát triển bền vững về mọi mặt thành hiện thực ? còn ngoại giao thì nên phải đi vào chất lượng , hiệu quả , không nên để thành phong trào phe cánh và phải có lợi cho cả hai bên ? vì đời không ai cho ai cái gì cả , tất cả đều có giá của nó ? Vẫn “ Không có gì qúy hơn độc lập tự do “ lời nói của Bác Hồ là kim chỉ lam cho mọi hành động ?

 24. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 10:34 sáng | #24

  Bùi Đình Quyên góp ý tham mưu giải oan cho lãnh đạo ?

  Con người ta bao giờ cũng có phần thể xác và phần linh hồn , do vậy ai ai cung tín ngưỡng , đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành nhân đức ? Nhưng riêng các nguyên thủ Quốc gia nếu hiền.. quá hoặc định hướng sai lầm , hoặc hèn quá , hay là nham hiểm , thì chính là một đại họa cho một dân tộc , đại họa cho nhân dân : Nếu tính theo thuyết phương đông , những người lãnh đạo càng cao cấp thì mệnh càng bé … Do vậy năm 1945 là năm , nhân dân ra chết đói khoảng 2 triệu đồng bào mà lại dành được chính quyền từ tay giặc ngoại bang : Vì làm sao : Vì mệnh của đất nước và của Bác Hồ Chí minh lúc đó rất cao rất cao : Vận nước đến rồi bình minh chiếu khắp nơi …. Thực tế từ Việt nam suy ra , lên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên để ý tới câu ngạn ngữ : Biết lo xa thì khỏi có họa ngần ? Năm nay ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng công sản Việt nam ứng vào năm 2011 có hai chữ nhất : ỨNG VỚI ông giữ hai chức lớn nhất Việt nam : Chủ tịch Quốc Hội và kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản , do vậy mệnh của ông rất thấp và phải nói là rất thấp , ứng với ông sinh vào năm 1944 : có hai chữ tử , do vậy ông có nhiều vấn đề cần phải lường trước : Giống như ta đang đứng ở ngã ba Chính trị : NẾU ÔNG quyết định cho đất nước đúng hướng thì lại là đại thành công rất lớn của Việt nam , nêu quyết định hướng đi cho đất nước sai thì là một đại họa cho dân tộc , vì Việt nam chỉ có một Đảng , mà Đảng lại là người lãnh đạo toàn diện : là người dân chúng tôi khảng định : Ví như ông Nông Đức Mạnh là một đại họa của việt nam : Cụ thể , những năm 2000 về biên giới đất nền : chính là do ông ta gây ra , nhưng ông ta đã đổ vấy cho bác Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư Đảng cộn sản Việt nam bằng nhiều hình thức : Nhưng chủ yếu là ném đá dấu tay , GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI ( TÔI SẼ CHỨNG MINH SAU ), để bằng mọi giá dành lấy vị trí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam gần 10 năm ? Bản thân ông Nông đức mạnh đã đẻ ra cơ chế xin cho, đẻ ra dầu nhờn cơ chế và dầu nhờn pháp luật ngay từ năm 2002-2003 , sau đó đẻ ra Quốc nạn tham nhũng , đẻ ra Quốc nạn tư pháp , làm thoái hóa hàng triệu Đảng viên là mất gần hết uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân , Ông ta để xảy ra phá hàng triệu ha rừng và tội cho nước ngoài thuê 50 năm gần 40.000 ha rừng đầu nguồn biên giới với giá rẻ mạt , không vì lý do kinh tế , nuôi dưỡng và bao che cho tham nhũng ,đẩy hàng triệu nông dân bần cùng hóa xã hội , trù dập người dân lương thiện , biến đồng bằng màu mỡ thành đất bỏ hoang hàng vạn ha , làm thủy điện và khai thác khoáng sản bừa bãi gây biên đổi khí hậu , đạo đức xã hội xuống dốc , kinh tế lạm phát nhất thế giới : Làm hòn ngọc của Viễn đông nay trở thành nơi đứng đường ngắm các nước khác phát triển , dân nghèo vẫn lấy đuôi trâu là thước ngắm . Cán bộ Đảng viên thoái hóa biết chất là sản phẩm lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh : Đã giám ăn cả tiền gậm xương hút máu cả của cả gia đình liệt sĩ và thương binh trên diện rộng cả nước là hàng triệu người và gia đình , CÔNG AN ĐÁNH CHẾT DÂN OAN RẤT NHIỀU …. Hết chỗ nói ?…… ĐẾN KHI VỀ HƯU QUẢ LÀ KHÔNG SAI, ÔNG TA ĐÃ LÒI RA CÁI ĐỐN MẠT CỦA ÔNG TA : NẾU KHÔNG NHẦM ÔNG TA CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHÔN DẤU TRONG NƯỚC , GIẢ VỜ THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ CHO VỢ MỚI CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN , ĐÁNH LỪA DƯ LUẬT VỚI NHÂN DÂN MÀ THÔI ? ÔNG TA CHẮC LÀ KHÔNG THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG : 50 NĂM CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG BIÊN GIỚI VÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN, NẾU VIỆT NAM XẢY RA CHIẾN TRANH THÌ ÔNG TA TRÁNH SAO KHỎI TỘI BÁN NƯỚC , PHẢN BỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ? Tôi nghĩ là oan cho bác Lê Khả Phiêu quá : 10 năm có khi nhân dân mới giải được lỗi oan này cho bác , 81 tuổi rồi , Nhưng bác vẫn nên cố gắng góp sức bảo vệ nhân dân , để nhân dân sẽ giải oan cho bác : có lẽ họ sẽ trả thù nhân dân vì tội nói ra sự thật ??? đau lòng ? vì đó là bản chất của họ , bác là người hiểu về họ hơn ai hết ? Qua việc cờ sáu sao vừa qua , không biết là có thật hay không , nhưng khảng định trong bộ ngoại giao và đài truyền hình đã có cả thù trong giặc ngoài rồi : Đừng coi thừơng chuyện này mà mất nước như chơi BĂNG PHƯƠNG THỨC GẶM NHẤM ??

 25. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 10:45 sáng | #25

  Bùi Đình Quyên góp ý tham mưu giải oan cho lãnh đạo ?

  Con người ta bao giờ cũng có phần thể xác và phần linh hồn , do vậy ai ai cung tín ngưỡng , đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành nhân đức ? Nhưng riêng các nguyên thủ Quốc gia nếu hiền.. quá hoặc định hướng sai lầm , hoặc hèn quá , hay là nham hiểm , thì chính là một đại họa cho một dân tộc , đại họa cho nhân dân : Nếu tính theo thuyết phương đông , những người lãnh đạo càng cao cấp thì mệnh càng bé … Do vậy năm 1945 là năm , nhân dân ra chết đói khoảng 2 triệu đồng bào mà lại dành được chính quyền từ tay giặc ngoại bang : Vì làm sao : Vì mệnh của đất nước và của Bác Hồ Chí minh lúc đó rất cao rất cao : Vận nước đến rồi bình minh chiếu khắp nơi …. Thực tế từ Việt nam suy ra , lên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên để ý tới câu ngạn ngữ : Biết lo xa thì khỏi có họa ngần ? Năm nay ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng công sản Việt nam ứng vào năm 2011 có hai chữ nhất : ỨNG VỚI ông giữ hai chức lớn nhất Việt nam : Chủ tịch Quốc Hội và kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản , do vậy mệnh của ông rất thấp và phải nói là rất thấp , ứng với ông sinh vào năm 1944 : có hai chữ tử , do vậy ông có nhiều vấn đề cần phải lường trước : Giống như ta đang đứng ở ngã ba Chính trị : NẾU ÔNG quyết định cho đất nước đúng hướng thì lại là đại thành công rất lớn của Việt nam , nêu quyết định hướng đi cho đất nước sai thì là một đại họa cho dân tộc , vì Việt nam chỉ có một Đảng , mà Đảng lại là người lãnh đạo toàn diện : là người dân chúng tôi khảng định : Ví như ông Nông Đức Mạnh là một đại họa của việt nam : Cụ thể , những năm 2000 về biên giới đất nền : chính là do ông ta gây ra , nhưng ông ta đã đổ vấy cho bác Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam bằng nhiều hình thức : Nhưng chủ yếu là ném đá dấu tay , GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI ( TÔI SẼ CHỨNG MINH SAU ), để bằng mọi giá dành lấy vị trí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam gần 10 năm ? Bản thân ông Nông đức mạnh đã đẻ ra cơ chế xin cho, đẻ ra dầu nhờn cơ chế và dầu nhờn pháp luật ngay từ năm 2002-2003 , sau đó đẻ ra Quốc nạn tham nhũng , đẻ ra Quốc nạn tư pháp , làm thoái hóa hàng triệu Đảng viên là mất gần hết uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân , Ông ta để xảy ra phá hàng triệu ha rừng và tội cho nước ngoài thuê 50 năm gần 400.000 ha rừng đầu nguồn biên giới với giá rẻ mạt , không vì lý do kinh tế , nuôi dưỡng và bao che cho tham nhũng ,đẩy hàng triệu nông dân bần cùng hóa xã hội , trù dập người dân lương thiện , biến đồng bằng màu mỡ thành đất bỏ hoang hàng vạn ha , làm thủy điện và khai thác khoáng sản bừa bãi gây biên đổi khí hậu , đạo đức xã hội xuống dốc , kinh tế lạm phát nhất thế giới : Làm hòn ngọc của Viễn đông nay trở thành nơi đứng đường ngắm các nước khác phát triển , dân nghèo vẫn lấy đuôi trâu là thước ngắm . Cán bộ Đảng viên thoái hóa biết chất là sản phẩm lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh : Đã giám ăn cả tiền gậm xương hút máu cả của cả gia đình liệt sĩ và thương binh trên diện rộng cả nước là hàng triệu người và gia đình , CÔNG AN ĐÁNH CHẾT DÂN OAN RẤT NHIỀU …. Hết chỗ nói ?…… ĐẾN KHI VỀ HƯU QUẢ LÀ KHÔNG SAI, ÔNG TA ĐÃ LÒI RA CÁI ĐỐN MẠT CỦA ÔNG TA : NẾU KHÔNG NHẦM ÔNG TA CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHÔN DẤU TRONG NƯỚC , GIẢ VỜ THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ CHO VỢ MỚI CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN , ĐÁNH LỪA DƯ LUẬT VỚI NHÂN DÂN MÀ THÔI ? ÔNG TA CHẮC LÀ KHÔNG THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG : 50 NĂM CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG BIÊN GIỚI VÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN, NẾU VIỆT NAM XẢY RA CHIẾN TRANH THÌ ÔNG TA TRÁNH SAO KHỎI TỘI BÁN NƯỚC , PHẢN BỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ? Tôi nghĩ là oan cho bác Lê Khả Phiêu quá : 10 năm có khi nhân dân mới giải được lỗi oan này cho bác , 81 tuổi rồi , Nhưng bác vẫn nên cố gắng góp sức: Bảo vệ nhân dân , để nhân dân sẽ giải oan cho bác : có lẽ họ sẽ trả thù nhân dân vì tội nói ra sự thật ??? đau lòng ? vì đó là bản chất của họ , bác là người hiểu về họ hơn ai hết ? Qua việc cờ sáu sao vừa qua , không biết là có thật hay không , nhưng khảng định trong bộ ngoại giao và đài truyền hình đã có cả thù trong giặc ngoài rồi : Đừng coi thừơng chuyện này mà mất nước như chơi BẰNG PHƯƠNG THỨC GẶM NHẤM ??

  CÒN NỮA

  Hiện thực phản biện ?

  Không có một đất nước nào trên thế giới này ,khốn nạn như cái đất nước Việt nam hiện nay về ngành y tế : Một cái gường có 5 và 6 bệnh nhân nặng , phải ngồi viện vì không có đủ diện tích chỗ nằm . ví dụ như bệnh Viện K , Bạch mai… : Đã đưa hình ảnh lên truyền hình lúc 18 h ngày hôn nay 24/12/2011 Trong khi Chính phủ Việt nam dựng lên nhiều tập đoàn công nghiệp và cố tình tái cơ cấu : Đã vất đi hàng tỷ đô la của nhân dân xuống sông xuống biển : Tập đoàn đóng tầu thủy Vinashin là một ví dụ : Đây là di sản cố tình của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Xuân phúc chủ nhiệm văm phòng chính phủ ? tại bệnh viện k còn khổ và bẩn thỉu hơn cái nhà tù của nước Lào và nước Căm –phu –chia ở bên cạnh nước Việt nam .. không tin các nhà báo Quốc tế cứ việc kiểm chứng chụp ảnh đưa lên mạng thông tin toàn cầu : Thế thì người dân Việt nam hiện nay làm sao có Hạnh phúc như là Bác Hồ mong đợi , nhân dân mong đợi gì ở các ông các bộ Đảng viên khoác áo công bộc của nhân dân này , Đứng trên cuộc họp của Quốc hội ,toàn hứa xuông với nhân dân , thật chí còn nói dối và lừa nhân dân ? có khi nay đã hết thuốc chữa rồi ? Vì các ông không có văn hóa xấu hổ ?

  Trong khi các Cán bộ và đại gia Việt nam ăn những bát phở bò cô-bê ( có dấu hệu nhiễm phóng xạ ) của Nhật bản là 800. 000 đồng Việt nam / 1 bát , được nhập lậu sang Việt nam , hình ảnh này đưa lên truyền hình vào buổi thời sự ngày 23/12/2011 là ngày hôm qua : Ngoài ra còn nói nên là Bộ công thương tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế nhà nước rất lớn , nhưng họp Quốc hội thì báo cáo nói dối nhân dân thì rất giỏi trong đó có bộ y tế , bộ công thương ..nói dối là rất giỏi , kiểu gì cũng giải thích được , thế là các đại biểu Quốc hội kết thúc lại hoan hô và sau đó giơ tay nhất trí 100% , như vậy Quốc hội Việt nam lại kết luật là thành công tốt đẹp : kết thúc khóa họp cũng rất tốt đẹp ? Chỉ chết dân và chết cái đất nước Việt nam này có nhiều sâu mọt quá Trong khóa vừa qua ?

 26. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 3:30 chiều | #26

  Cu ba : Một đất nước nhỏ bé đang chuyển mình lớn :
  Chưa bao giờ có được trong lịch sử Cuba về việc phóng thích hơn 2.900 tù nhân, vả lại được ân xá vào thời điểm Giáng Sinh trong một đất nước cộng sản. Giới truyền thông đã không quá đáng khi nhận định đó là một quà tặng Giáng Sinh đặc biệt dành cho ĐGH Bênêđictô 16.

  - Dân số cu ba khảng 12 triệu dân mà thả 2.900 tù nhân ,trong đó có cả tù Chính trị , nếu tỉ lệ tương đương thì Việt nam có dân số gấp khoảng trên 7 lần . Nếu Việt nam học tập nước Cu-ba về cải cách chính trị và cải cách tư pháp bằng Cu –ba thì phải thả 21.000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này :

  - Dân số của nước Miến điện là khoảng 57 triệu người : tương đương bằng 6 /10 dân số Việt nam , trong khi đó vừa qua nước Miến điện đã thả 6000 tù nhân và 200 tù chính trị . Nếu tính tỷ lệ tương đương để cải cách chính trị và tư pháp tương đương đất nước Miến điện thì Việt nam phải thả khoảng trên 11000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này ?

  - Nếu Việt nam tới đây lại thua bạn kém bè , các lãnh đạo hẹp hòi và ích kỷ với nhân dân thì không tránh được bão tố dân chủ : Vì đó là quy luật tự nhiên : Nay chỉ có một vụ án oan sai có đầy đủ chứng cứ , mà cán bộ Đảng viên vẫn cậy chức ,cậy quyền bắt lạt hà hiếp nhân dân một cách vô nhân tính : Chính là vụ án hiếp dân cướp bi 41 năm tù của 3 thanh niên thuộc thành phố Hà nội , thủ đô vì Hòa bình , mà oan khuất ngút trời xanh nay đang bị kẻ công quyền dìm xuống bùn đen với loại lãnh đạo không còn nhân tính của con người , xem ra các ông đang muốn trở thành tội nhân thiên cổ, chứ không muốn là nhà lãnh đạo kính yêu : Nhưng dù sao cũng để xem sao , Nhân dân mong rằng đừng đi theo vết xe đốn mạt của Nông Đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết để nhân dân được nhờ và lãnh đạo cũng có tiếng thơm . Bằng không ĐẤT TRỜI VẪN CÓ MẮT , LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .
  Kể cả LOẠI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA có hạ cách về hưu thì cũng là về nhà tù của các ông do một người đàn bà cai ngục , không giám ra đường gặp nhân dân nữa , lương tâm sẽ bị nhân dân nguyền rủa muôn đời . Nhân dân có nghĩa vụ nghi vào lịch sử và gọi bằng thằng , và có trách nhiệm nghi bia miệng tiếng đời , đời đời kiếp kiếp cho thế hệ mai sau nghi lòng tạc dạ : CHỨNG minh ai là người có công với đất nước , ai là kẻ có tội với nhân dân … thành tội nhân thiên cổ : Khóa này còn có trên 3 năm nữa thôi : Nhanh lắm , như giấc ngủ ban trưa , trời đất biến đổi khôn lường ? liệu các nhà lãnh đạo mau mà tính kể chậm và muộn ?

  CÒN NỮA

 27. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 4:35 chiều | #27

  Cu ba : Một đất nước nhỏ bé đang chuyển mình lớn :
  Chưa bao giờ có được trong lịch sử Cuba về việc phóng thích hơn 2.900 tù nhân, vả lại được ân xá vào thời điểm Giáng Sinh trong một đất nước cộng sản. Giới truyền thông đã không quá đáng khi nhận định đó là một quà tặng Giáng Sinh đặc biệt dành cho ĐGH Bênêđictô 16.

  - Dân số cu ba khảng 12 triệu dân mà thả 2.900 tù nhân ,trong đó có cả tù Chính trị , nếu tỉ lệ tương đương thì Việt nam có dân số gấp khoảng trên 7 lần . Nếu Việt nam học tập nước Cu-ba về cải cách chính trị và cải cách tư pháp bằng Cu –ba thì phải thả 21.000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này :

  - Dân số của nước Miến điện là khoảng 57 triệu người : tương đương bằng 6 /10 dân số Việt nam , trong khi đó vừa qua nước Miến điện đã thả 6000 tù nhân và 200 tù chính trị . Nếu tính tỷ lệ tương đương để cải cách chính trị và tư pháp tương đương đất nước Miến điện thì Việt nam phải thả khoảng trên 11000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này ?

  - Nếu Việt nam tới đây lại thua bạn kém bè , các lãnh đạo hẹp hòi và ích kỷ với nhân dân thì không tránh được bão tố dân chủ : Vì đó là quy luật tự nhiên : Nay chỉ có một vụ án oan sai có đầy đủ chứng cứ , mà cán bộ Đảng viên vẫn cậy chức ,cậy quyền bắt lạt hà hiếp nhân dân một cách vô nhân tính : Chính là vụ án hiếp dân cướp bị 41 năm tù của 3 thanh niên thuộc thành phố Hà nội , thủ đô vì Hòa bình , mà oan khuất ngút trời xanh nay đang bị kẻ công quyền dìm xuống bùn đen với loại lãnh đạo không còn nhân tính của con người , xem ra các ông đang muốn trở thành tội nhân thiên cổ, chứ không muốn là nhà lãnh đạo kính yêu : Nhưng dù sao cũng để xem sao , Nhân dân mong rằng đừng đi theo vết xe đốn mạt của Nông Đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết để nhân dân được nhờ và lãnh đạo cũng có tiếng thơm . Bằng không ĐẤT TRỜI VẪN CÓ MẮT , LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .
  Kể cả LOẠI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA có hạ cách về hưu thì cũng là về nhà tù của các ông do một người đàn bà cai ngục , không giám ra đường gặp nhân dân nữa , lương tâm sẽ bị nhân dân nguyền rủa muôn đời . Nhân dân có nghĩa vụ nghi vào lịch sử và gọi bằng thằng , và có trách nhiệm nghi bia miệng tiếng đời , đời đời kiếp kiếp cho thế hệ mai sau nghi lòng tạc dạ : CHỨNG minh ai là người có công với đất nước , ai là kẻ có tội với nhân dân … thành tội nhân thiên cổ : Khóa này còn có trên 3 năm nữa thôi : Nhanh lắm , như giấc ngủ ban trưa , trời đất biến đổi khôn lường ? liệu các nhà lãnh đạo mau mà tính kẻo chậm và muộn ?

  CÒN NỮA

  Bùi Đình Quyên góp ý tham mưu giải oan cho lãnh đạo ?

  Con người ta bao giờ cũng có phần thể xác và phần linh hồn , do vậy ai ai cung tín ngưỡng , đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành nhân đức ? Nhưng riêng các nguyên thủ Quốc gia nếu hiền.. quá hoặc định hướng sai lầm , hoặc hèn quá , hay là nham hiểm , thì chính là một đại họa cho một dân tộc , đại họa cho nhân dân : Nếu tính theo thuyết phương đông , những người lãnh đạo càng cao cấp thì mệnh càng bé … Do vậy năm 1945 là năm , nhân dân ra chết đói khoảng 2 triệu đồng bào mà lại dành được chính quyền từ tay giặc ngoại bang : Vì làm sao : Vì mệnh của đất nước và của Bác Hồ Chí minh lúc đó rất cao : Vận nước đến rồi bình minh chiếu khắp nơi …. Thực tế từ Việt nam suy ra , lên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên để ý tới câu ngạn ngữ : Biết lo xa thì khỏi có họa ngần ? Năm nay ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng công sản Việt nam ứng vào năm 2011 có hai chữ nhất : ỨNG VỚI ông giữ hai chức lớn nhất Việt nam : Chủ tịch Quốc Hội và kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản , do vậy mệnh của ông rất thấp và phải nói là rất thấp , ứng với ông sinh vào năm 1944 : có hai chữ tử , do vậy ông có nhiều vấn đề cần phải lường trước : Giống như ta đang đứng ở ngã ba Chính trị : NẾU ÔNG quyết định cho đất nước đúng hướng thì lại là đại thành công rất lớn của Việt nam , nêu quyết định hướng đi cho đất nước sai thì là một đại họa cho dân tộc , vì Việt nam chỉ có một Đảng , mà Đảng lại là người lãnh đạo toàn diện : là người dân chúng tôi khảng định : Ví như ông Nông Đức Mạnh là một đại họa của việt nam : Cụ thể , những năm 2000 về biên giới đất liền : chính là do ông ta gây ra , nhưng ông ta đã đổ vấy cho bác Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam bằng nhiều hình thức : Nhưng chủ yếu là ném đá dấu tay , GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI ( TÔI SẼ CHỨNG MINH SAU ), để bằng mọi giá dành lấy vị trí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam gần 10 năm ? Bản thân ông Nông đức mạnh đã đẻ ra cơ chế xin cho, đẻ ra dầu nhờn cơ chế và dầu nhờn pháp luật ngay từ năm 2002-2003 , sau đó đẻ ra Quốc nạn tham nhũng , đẻ ra Quốc nạn tư pháp , làm thoái hóa hàng triệu Đảng viên là mất gần hết uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân , Ông ta để xảy ra phá hàng triệu ha rừng và tội cho nước ngoài thuê 50 năm gần 400.000 ha rừng đầu nguồn biên giới với giá rẻ mạt , không vì lý do kinh tế , nuôi dưỡng và bao che cho tham nhũng ,đẩy hàng triệu nông dân bần cùng hóa xã hội , trù dập người dân lương thiện , biến đồng bằng màu mỡ thành đất bỏ hoang hàng vạn ha , làm thủy điện và khai thác khoáng sản bừa bãi gây biên đổi khí hậu , đạo đức xã hội xuống dốc , kinh tế lạm phát nhất thế giới : Làm hòn ngọc của Viễn đông nay trở thành nơi đứng đường ngắm các nước khác phát triển , dân nghèo vẫn lấy đuôi trâu là thước ngắm . Cán bộ Đảng viên thoái hóa biết chất là sản phẩm lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh : Đã giám ăn cả tiền gậm xương hút máu cả của cả gia đình liệt sĩ và thương binh trên diện rộng cả nước là hàng triệu người và gia đình , CÔNG AN ĐÁNH CHẾT DÂN OAN RẤT NHIỀU …. Hết chỗ nói ?…… ĐẾN KHI VỀ HƯU QUẢ LÀ KHÔNG SAI, ÔNG TA ĐÃ LÒI RA CÁI ĐỐN MẠT CỦA ÔNG TA : NẾU KHÔNG NHẦM ÔNG TA CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHÔN DẤU TRONG NƯỚC , GIẢ VỜ THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ CHO VỢ MỚI CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN , ĐÁNH LỪA DƯ LUẬT VỚI NHÂN DÂN MÀ THÔI ? ÔNG TA CHẮC LÀ KHÔNG THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG : 50 NĂM CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG BIÊN GIỚI VÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN, NẾU VIỆT NAM XẢY RA CHIẾN TRANH THÌ ÔNG TA TRÁNH SAO KHỎI TỘI BÁN NƯỚC , PHẢN BỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ? Tôi nghĩ là oan cho bác Lê Khả Phiêu quá : 10 năm có khi nhân dân mới giải được lỗi oan này cho bác , 81 tuổi rồi , Nhưng bác vẫn nên cố gắng góp sức: Bảo vệ nhân dân , để nhân dân sẽ giải oan cho bác : có lẽ họ sẽ trả thù nhân dân vì tội nói ra sự thật ??? đau lòng ? vì đó là bản chất của họ , bác là người hiểu về họ hơn ai hết ? Qua việc cờ sáu sao vừa qua không biết là có hay không , nhưng nếu có thật là có cờ 6 ngôi sao đón lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình . NHÂN DÂN khảng định là trong bộ ngoại giao và đài truyền hình đã có cả thù trong giặc ngoài rồi : Đừng coi thừơng chuyện này mà mất nước như chơi BẰNG PHƯƠNG THỨC GẶM NHẤM ?? Cờ này không phải lỗi kỹ thuật , không có bán sẵn ở ngoài chợ mà nói là nhầm , một sự nhầm lẫn có tính toán , hại dân hại nước có chủ chương về nhiều mặt ? Cái trò này rất khớp với việc cho nước ngoài thuê rừng biên giới gần 400.000ha ? khó cãi lắm ?

 28. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 4:55 chiều | #28

  Cu ba : Một đất nước nhỏ bé đang chuyển mình lớn :
  Chưa bao giờ có được trong lịch sử Cuba về việc phóng thích hơn 2.900 tù nhân, vả lại được ân xá vào thời điểm Giáng Sinh trong một đất nước cộng sản. Giới truyền thông đã không quá đáng khi nhận định đó là một quà tặng Giáng Sinh đặc biệt dành cho ĐGH Bênêđictô 16.

  - Dân số cu ba khảng 12 triệu dân mà thả 2.900 tù nhân ,trong đó có cả tù Chính trị , nếu tỉ lệ tương đương thì Việt nam có dân số gấp khoảng trên 7 lần . Nếu Việt nam học tập nước Cu-ba về cải cách chính trị và cải cách tư pháp bằng Cu –ba thì phải thả 21.000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này :

  - Dân số của nước Miến điện là khoảng 57 triệu người : tương đương bằng 6 /10 dân số Việt nam , trong khi đó vừa qua nước Miến điện đã thả 6000 tù nhân và 200 tù chính trị . Nếu tính tỷ lệ tương đương để cải cách chính trị và tư pháp tương đương đất nước Miến điện thì Việt nam phải thả khoảng trên 11000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này ?

  - Nếu Việt nam tới đây lại thua bạn kém bè , các lãnh đạo hẹp hòi và ích kỷ với nhân dân thì không tránh được bão tố dân chủ : Vì đó là quy luật tự nhiên : Nay chỉ có một vụ án oan sai có đầy đủ chứng cứ , mà cán bộ Đảng viên vẫn cậy chức ,cậy quyền bắt lạt hà hiếp nhân dân một cách vô nhân tính : Chính là vụ án hiếp dân cướp bị 41 năm tù của 3 thanh niên thuộc thành phố Hà nội , thủ đô vì Hòa bình , mà oan khuất ngút trời xanh nay đang bị kẻ công quyền dìm xuống bùn đen với loại lãnh đạo không còn nhân tính của con người , xem ra các ông đang muốn trở thành tội nhân thiên cổ, chứ không muốn là nhà lãnh đạo kính yêu : Nhưng dù sao cũng để xem sao , Nhân dân mong rằng đừng đi theo vết xe đốn mạt của Nông Đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết để nhân dân được nhờ và lãnh đạo cũng có tiếng thơm . Bằng không ĐẤT TRỜI VẪN CÓ MẮT , LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .
  Kể cả LOẠI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA có hạ cách về hưu thì cũng là về nhà tù của các ông do một người đàn bà cai ngục , không giám ra đường gặp nhân dân nữa , lương tâm sẽ bị nhân dân nguyền rủa muôn đời . Nhân dân có nghĩa vụ nghi vào lịch sử và gọi bằng thằng , và có trách nhiệm nghi bia miệng tiếng đời , đời đời kiếp kiếp cho thế hệ mai sau nghi lòng tạc dạ : CHỨNG minh ai là người có công với đất nước , ai là kẻ có tội với nhân dân … thành tội nhân thiên cổ : Khóa này còn có trên 3 năm nữa thôi : Nhanh lắm , như giấc ngủ ban trưa , trời đất biến đổi khôn lường ? liệu các nhà lãnh đạo mau mà tính kẻo chậm và muộn ?

  CÒN NỮA

  Bùi Đình Quyên góp ý tham mưu giải oan cho lãnh đạo ?

  Con người ta bao giờ cũng có phần thể xác và phần linh hồn , do vậy ai ai cung tín ngưỡng , đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành nhân đức ? Nhưng riêng các nguyên thủ Quốc gia nếu hiền.. quá hoặc định hướng sai lầm , hoặc hèn quá , hay là nham hiểm , thì chính là một đại họa cho một dân tộc , đại họa cho nhân dân : Nếu tính theo thuyết phương đông , những người lãnh đạo càng cao cấp thì mệnh càng bé … Do vậy năm 1945 là năm , nhân dân ra chết đói khoảng 2 triệu đồng bào mà lại dành được chính quyền từ tay giặc ngoại bang : Vì làm sao : Vì mệnh của đất nước và của Bác Hồ Chí minh lúc đó rất cao : Vận nước đến rồi bình minh chiếu khắp nơi …. Thực tế từ Việt nam suy ra , lên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên để ý tới câu ngạn ngữ : Biết lo xa thì khỏi có họa ngần ? Năm nay ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng công sản Việt nam ứng vào năm 2011 có hai chữ nhất : ỨNG VỚI ông giữ hai chức lớn nhất Việt nam : Chủ tịch Quốc Hội và kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản , do vậy mệnh của ông rất thấp và phải nói là rất thấp , ứng với ông sinh vào năm 1944 : có hai chữ tử , do vậy ông có nhiều vấn đề cần phải lường trước : Giống như ta đang đứng ở ngã ba Chính trị : NẾU ÔNG quyết định cho đất nước đúng hướng thì lại là đại thành công rất lớn của Việt nam , nêu quyết định hướng đi cho đất nước sai thì là một đại họa cho dân tộc , vì Việt nam chỉ có một Đảng , mà Đảng lại là người lãnh đạo toàn diện : là người dân chúng tôi khảng định : Ví như ông Nông Đức Mạnh là một đại họa của việt nam : Cụ thể , những năm 2000 về biên giới đất liền : chính là do ông ta gây ra , nhưng ông ta đã đổ vấy cho bác Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam bằng nhiều hình thức : Nhưng chủ yếu là ném đá dấu tay , GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI ( TÔI SẼ CHỨNG MINH SAU ), để bằng mọi giá dành lấy vị trí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam gần 10 năm ? Bản thân ông Nông đức mạnh đã đẻ ra cơ chế xin cho, đẻ ra dầu nhờn cơ chế và dầu nhờn pháp luật ngay từ năm 2002-2003 , sau đó đẻ ra Quốc nạn tham nhũng , đẻ ra Quốc nạn tư pháp , làm thoái hóa hàng triệu Đảng viên là mất gần hết uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân , Ông ta để xảy ra phá hàng triệu ha rừng và tội cho nước ngoài thuê 50 năm gần 400.000 ha rừng đầu nguồn biên giới với giá rẻ mạt , không vì lý do kinh tế , nuôi dưỡng và bao che cho tham nhũng ,đẩy hàng triệu nông dân bần cùng hóa xã hội , trù dập người dân lương thiện , biến đồng bằng màu mỡ thành đất bỏ hoang hàng vạn ha , làm thủy điện và khai thác khoáng sản bừa bãi gây biên đổi khí hậu , đạo đức xã hội xuống dốc , kinh tế lạm phát nhất thế giới : Làm hòn ngọc của Viễn đông nay trở thành nơi đứng đường ngắm các nước khác phát triển , dân nghèo vẫn lấy đuôi trâu là thước ngắm . Cán bộ Đảng viên thoái hóa biết chất là sản phẩm lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh : Đã giám ăn cả tiền gậm xương hút máu cả của cả gia đình liệt sĩ và thương binh trên diện rộng cả nước là hàng triệu người và gia đình , CÔNG AN ĐÁNH CHẾT DÂN OAN RẤT NHIỀU …. Hết chỗ nói ?…… ĐẾN KHI VỀ HƯU QUẢ LÀ KHÔNG SAI, ÔNG TA ĐÃ LÒI RA CÁI ĐỐN MẠT CỦA ÔNG TA : NẾU KHÔNG NHẦM ÔNG TA CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHÔN DẤU TRONG NƯỚC , GIẢ VỜ THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ CHO VỢ MỚI CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN , ĐÁNH LỪA DƯ LUẬT VỚI NHÂN DÂN MÀ THÔI ? ÔNG TA CHẮC LÀ KHÔNG THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG : 50 NĂM CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG BIÊN GIỚI VÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN, NẾU VIỆT NAM XẢY RA CHIẾN TRANH THÌ ÔNG TA TRÁNH SAO KHỎI TỘI BÁN NƯỚC , PHẢN BỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ? Tôi nghĩ là oan cho bác Lê Khả Phiêu quá : 10 năm có khi nhân dân mới giải được lỗi oan này cho bác , 81 tuổi rồi , Nhưng bác vẫn nên cố gắng góp sức: Bảo vệ nhân dân , để nhân dân sẽ giải oan cho bác : có lẽ họ sẽ trả thù nhân dân vì tội nói ra sự thật ??? đau lòng ? vì đó là bản chất của họ , bác là người hiểu về họ hơn ai hết ? Qua việc cờ sáu sao vừa qua không biết là có hay không , nhưng nếu có thật là có cờ 6 ngôi sao đón lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình . NHÂN DÂN khảng định là trong bộ ngoại giao và đài truyền hình đã có cả thù trong giặc ngoài rồi : Đừng coi thừơng chuyện này mà mất nước như chơi BẰNG PHƯƠNG THỨC GẶM NHẤM ?? Cờ này không phải lỗi kỹ thuật , không có bán sẵn ở ngoài chợ mà nói là nhầm , một sự nhầm lẫn có tính toán , hại dân hại nước có chủ chương về nhiều mặt ? Cái trò này rất khớp với việc cho nước ngoài thuê rừng biên giới gần 400.000ha 50 năm với giá rẻ không ngờ , khó cãi lắm ? bán nước như chơi ? có thời truyền hình còn không báo thời tiết khu vực
  trường sa , Báo lao động đăng thác Bản dốc là của Trung quốc , Có thời đài truyền hình cũng đăng cơ 6 sao , Bà Phương Nga sang Trung quốc một mình , đứng ở sân bay trông giống người đi buôn chuyến : KHÓ CÃI LẮM : Trước đại hội Đảng khóa 11 ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Văn Chi đã lệnh và chỉ thì cho tất cả các cán bộ TRƯỞNG của UBKT Đảng từ cấp thị xã thành phố sang Trung quốc đi du lịch , nhưng thực chất là sang tập huấn về Đảng tại bên đất nước Trung quốc ? Thế thời phải thế ?Mới sinh ra hội nghị trung ương Đảng thứ 15 sau hội nghị trung ương Đảng thứ 14 sau có 5 ngày trước đại hội Đảng thứ 11 :Đừng tưởng là nhân dân không biết cái gì ? đã ghi lòng tạc dạ hàng triệu con tim rồi , KHÓ CÃI LẮM ?

  CÒN NỮA

  Hiện thực phản biện ?

  Không có một đất nước nào trên thế giới này ,khốn nạn như cái đất nước Việt nam hiện nay về ngành y tế : Một cái gường có 5 và 6 bệnh nhân nặng , phải ngồi viện vì không có đủ diện tích chỗ nằm . ví dụ như bệnh Viện K , Bạch mai… : Đã đưa hình ảnh lên truyền hình lúc 18 h ngày hôn nay 24/12/2011 Trong khi Chính phủ Việt nam dựng lên nhiều tập đoàn công nghiệp và cố tình tái cơ cấu : Đã vất đi hàng tỷ đô la của nhân dân xuống sông xuống biển : Tập đoàn đóng tầu thủy Vinashin là một ví dụ : Đây là di sản cố tình của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Xuân phúc chủ nhiệm văm phòng chính phủ ? tại bệnh viện k còn khổ và bẩn thỉu hơn cái nhà tù của nước Lào và nước Căm –phu –chia ở bên cạnh nước Việt nam .. không tin các nhà báo Quốc tế cứ việc kiểm chứng chụp ảnh đưa lên mạng thông tin toàn cầu : Thế thì người dân Việt nam hiện nay làm sao có Hạnh phúc như là Bác Hồ mong đợi , nhân dân mong đợi gì ở các ông các bộ Đảng viên khoác áo công bộc của nhân dân này , Đứng trên cuộc họp của Quốc hội ,toàn hứa xuông với nhân dân , thật chí còn nói dối và lừa nhân dân ? có khi nay đã hết thuốc chữa rồi ? Vì các ông không có văn hóa xấu hổ ?

  Trong khi các Cán bộ và đại gia Việt nam ăn những bát phở bò cô-bê ( có dấu hệu nhiễm phóng xạ ) của Nhật bản là 800. 000 đồng Việt nam / 1 bát , được nhập lậu sang Việt nam , hình ảnh này đưa lên truyền hình vào buổi thời sự ngày 23/12/2011 là ngày hôm qua : Ngoài ra còn nói nên là Bộ công thương tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế nhà nước rất lớn , nhưng họp Quốc hội thì báo cáo nói dối nhân dân thì rất giỏi trong đó có bộ y tế , bộ công thương ..nói dối là rất giỏi , kiểu gì cũng giải thích được , thế là các đại biểu Quốc hội kết thúc lại hoan hô và sau đó giơ tay nhất trí 100% , như vậy Quốc hội Việt nam lại kết luật là thành công tốt đẹp : kết thúc khóa họp cũng rất tốt đẹp ? Chỉ chết dân và chết cái đất nước Việt nam này . vi có nhiều sâu mọt quá Trong khóa vừa qua ?

 29. bui dinh quyen
  25/12/2011 lúc 5:03 chiều | #29

  Cu ba : Một đất nước nhỏ bé đang chuyển mình lớn :
  Chưa bao giờ có được trong lịch sử Cuba về việc phóng thích hơn 2.900 tù nhân, vả lại được ân xá vào thời điểm Giáng Sinh trong một đất nước cộng sản. Giới truyền thông đã không quá đáng khi nhận định đó là một quà tặng Giáng Sinh đặc biệt dành cho ĐGH Bênêđictô 16.

  - Dân số cu ba khảng 12 triệu dân mà thả 2.900 tù nhân ,trong đó có cả tù Chính trị , nếu tỉ lệ tương đương thì Việt nam có dân số gấp khoảng trên 7 lần . Nếu Việt nam học tập nước Cu-ba về cải cách chính trị và cải cách tư pháp bằng Cu –ba thì phải thả 21.000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này :

  - Dân số của nước Miến điện là khoảng 57 triệu người : tương đương bằng 6 /10 dân số Việt nam , trong khi đó vừa qua nước Miến điện đã thả 6000 tù nhân và 200 tù chính trị . Nếu tính tỷ lệ tương đương để cải cách chính trị và tư pháp tương đương đất nước Miến điện thì Việt nam phải thả khoảng trên 11000 tù nhân vào dịp tết nguyên đán này ?

  - Nếu Việt nam tới đây lại thua bạn kém bè , các lãnh đạo hẹp hòi và ích kỷ với nhân dân thì không tránh được bão tố dân chủ : Vì đó là quy luật tự nhiên : Nay chỉ có một vụ án oan sai có đầy đủ chứng cứ , mà cán bộ Đảng viên vẫn cậy chức ,cậy quyền bắt lạt hà hiếp nhân dân một cách vô nhân tính : Chính là vụ án hiếp dân cướp bị 41 năm tù của 3 thanh niên thuộc thành phố Hà nội , thủ đô vì Hòa bình , mà oan khuất ngút trời xanh nay đang bị kẻ công quyền dìm xuống bùn đen với loại lãnh đạo không còn nhân tính của con người , xem ra các ông đang muốn trở thành tội nhân thiên cổ, chứ không muốn là nhà lãnh đạo kính yêu : Nhưng dù sao cũng để xem sao , Nhân dân mong rằng đừng đi theo vết xe đốn mạt của Nông Đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết để nhân dân được nhờ và lãnh đạo cũng có tiếng thơm . Bằng không ĐẤT TRỜI VẪN CÓ MẮT , LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG .
  Kể cả LOẠI LÃNH ĐẠO ĐẢNG VIÊN THOÁI HÓA có hạ cách về hưu thì cũng là về nhà tù của các ông do một người đàn bà cai ngục , không giám ra đường gặp nhân dân nữa , lương tâm sẽ bị nhân dân nguyền rủa muôn đời . Nhân dân có nghĩa vụ nghi vào lịch sử và gọi bằng thằng , và có trách nhiệm nghi bia miệng tiếng đời , đời đời kiếp kiếp cho thế hệ mai sau nghi lòng tạc dạ : CHỨNG minh ai là người có công với đất nước , ai là kẻ có tội với nhân dân … thành tội nhân thiên cổ : Khóa này còn có trên 3 năm nữa thôi : Nhanh lắm , như giấc ngủ ban trưa , trời đất biến đổi khôn lường ? liệu các nhà lãnh đạo mau mà tính kẻo chậm và muộn ?

  CÒN NỮA

  Bùi Đình Quyên góp ý tham mưu giải oan cho lãnh đạo ?

  Con người ta bao giờ cũng có phần thể xác và phần linh hồn , do vậy ai ai cung tín ngưỡng , đạo nào cũng dậy con người ăn ở hiền lành nhân đức ? Nhưng riêng các nguyên thủ Quốc gia nếu hiền.. quá hoặc định hướng sai lầm , hoặc hèn quá , hay là nham hiểm , thì chính là một đại họa cho một dân tộc , đại họa cho nhân dân : Nếu tính theo thuyết phương đông , những người lãnh đạo càng cao cấp thì mệnh càng bé … Do vậy năm 1945 là năm , nhân dân ra chết đói khoảng 2 triệu đồng bào mà lại dành được chính quyền từ tay giặc ngoại bang : Vì làm sao : Vì mệnh của đất nước và của Bác Hồ Chí minh lúc đó rất cao : Vận nước đến rồi bình minh chiếu khắp nơi …. Thực tế từ Việt nam suy ra , lên các lãnh đạo Đảng và Nhà nước nên để ý tới câu ngạn ngữ : Biết lo xa thì khỏi có họa ngần ? Năm nay ông Nguyễn Phú Trọng tổng bí thư Đảng công sản Việt nam ứng vào năm 2011 có hai chữ nhất : ỨNG VỚI ông giữ hai chức lớn nhất Việt nam : Chủ tịch Quốc Hội và kiêm tổng bí thư Đảng cộng sản , do vậy mệnh của ông rất thấp và phải nói là rất thấp , ứng với ông sinh vào năm 1944 : có hai chữ tử , do vậy ông có nhiều vấn đề cần phải lường trước : Giống như ta đang đứng ở ngã ba Chính trị : NẾU ÔNG quyết định cho đất nước đúng hướng thì lại là đại thành công rất lớn của Việt nam , nêu quyết định hướng đi cho đất nước sai thì là một đại họa cho dân tộc , vì Việt nam chỉ có một Đảng , mà Đảng lại là người lãnh đạo toàn diện : là người dân chúng tôi khảng định : Ví như ông Nông Đức Mạnh là một đại họa của việt nam : Cụ thể , những năm 2000 về biên giới đất liền : chính là do ông ta gây ra , nhưng ông ta đã đổ vấy cho bác Lê Khả Phiêu nguyên tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam bằng nhiều hình thức : Nhưng chủ yếu là ném đá dấu tay , GẮP LỬA BỎ TAY NGƯỜI ( TÔI SẼ CHỨNG MINH SAU ), để bằng mọi giá dành lấy vị trí tổng bí thư Đảng cộng sản Việt nam gần 10 năm ? Bản thân ông Nông đức mạnh đã đẻ ra cơ chế xin cho, đẻ ra dầu nhờn cơ chế và dầu nhờn pháp luật ngay từ năm 2002-2003 , sau đó đẻ ra Quốc nạn tham nhũng , đẻ ra Quốc nạn tư pháp , làm thoái hóa hàng triệu Đảng viên là mất gần hết uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân , Ông ta để xảy ra phá hàng triệu ha rừng và tội cho nước ngoài thuê 50 năm gần 400.000 ha rừng đầu nguồn biên giới với giá rẻ mạt , không vì lý do kinh tế , nuôi dưỡng và bao che cho tham nhũng ,đẩy hàng triệu nông dân bần cùng hóa xã hội , trù dập người dân lương thiện , biến đồng bằng màu mỡ thành đất bỏ hoang hàng vạn ha , làm thủy điện và khai thác khoáng sản bừa bãi gây biên đổi khí hậu , đạo đức xã hội xuống dốc , kinh tế lạm phát nhất thế giới : Làm hòn ngọc của Viễn đông nay trở thành nơi đứng đường ngắm các nước khác phát triển , dân nghèo vẫn lấy đuôi trâu là thước ngắm . Cán bộ Đảng viên thoái hóa biết chất là sản phẩm lãnh đạo của ông Nông Đức Mạnh : Đã giám ăn cả tiền gậm xương hút máu cả của cả gia đình liệt sĩ và thương binh trên diện rộng cả nước là hàng triệu người và gia đình , CÔNG AN ĐÁNH CHẾT DÂN OAN RẤT NHIỀU …. Hết chỗ nói ?…… ĐẾN KHI VỀ HƯU QUẢ LÀ KHÔNG SAI, ÔNG TA ĐÃ LÒI RA CÁI ĐỐN MẠT CỦA ÔNG TA : NẾU KHÔNG NHẦM ÔNG TA CÓ HÀNG TỶ ĐÔ LA GỬI Ở NƯỚC NGOÀI VÀ CHÔN DẤU TRONG NƯỚC , GIẢ VỜ THẾ CHẤP TÀI SẢN NHÀ CHO VỢ MỚI CHỈ LÀ THỦ ĐOẠN , ĐÁNH LỪA DƯ LUẬT VỚI NHÂN DÂN MÀ THÔI ? ÔNG TA CHẮC LÀ KHÔNG THOÁT KHỎI LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG : 50 NĂM CHO NƯỚC NGOÀI THUÊ RỪNG BIÊN GIỚI VÀ RỪNG ĐẦU NGUỒN, NẾU VIỆT NAM XẢY RA CHIẾN TRANH THÌ ÔNG TA TRÁNH SAO KHỎI TỘI BÁN NƯỚC , PHẢN BỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ? Tôi nghĩ là oan cho bác Lê Khả Phiêu quá : 10 năm có khi nhân dân mới giải được lỗi oan này cho bác , 81 tuổi rồi , Nhưng bác vẫn nên cố gắng góp sức: Bảo vệ nhân dân , để nhân dân sẽ giải oan cho bác : có lẽ họ sẽ trả thù nhân dân vì tội nói ra sự thật ??? đau lòng ? vì đó là bản chất của họ , bác là người hiểu về họ hơn ai hết ? Qua việc cờ sáu sao vừa qua không biết là có hay không , nhưng nếu có thật là có cờ 6 ngôi sao đón lãnh đạo Trung Quốc ông Tập Cận Bình . NHÂN DÂN khảng định là trong bộ ngoại giao và đài truyền hình đã có cả thù trong giặc ngoài rồi : Đừng coi thừơng chuyện này mà mất nước như chơi BẰNG PHƯƠNG THỨC GẶM NHẤM ?? Cờ này không phải lỗi kỹ thuật , không có bán sẵn ở ngoài chợ mà nói là nhầm , một sự nhầm lẫn có tính toán , hại dân hại nước có chủ chương về nhiều mặt ? Cái trò này rất khớp với việc cho nước ngoài thuê rừng biên giới gần 400.000ha 50 năm với giá rẻ không ngờ , KHÓ CÃI LẮM ? bán nước như chơi ? có thời Đài truyền hình Việt nam còn không báo thời tiết khu vực đảo trường sa , Báo lao động đăng thác Bản dốc là của Trung quốc , Có thời đài truyền hình cũng đăng cơ 6 sao , Bà Phương Nga sang Trung quốc một mình , đứng ở sân bay trông giống người đi buôn chuyến : KHÓ CÃI LẮM : Trước đại hội Đảng khóa 11 ông Nông Đức Mạnh và ông Nguyễn Văn Chi đã lệnh và chỉ thị cho tất cả các cán bộ TRƯỞNG của UBKT Đảng từ cấp thị xã thành phố sang Trung quốc đi du lịch , nhưng thực chất là sang tập huấn về Đảng tại bên đất nước Trung quốc ? Thế thời phải thế ?Mới sinh ra hội nghị trung ương Đảng thứ 15 sau hội nghị trung ương Đảng thứ 14 cách nhau có 5 ngày trước đại hội Đảng thứ 11 : Đại hội Đảng toàn treo đèn lồng của Trung quốc thôi ….Cột mốc thời An nam đư về bảo tangd Trung quốc rồi : Đừng tưởng là nhân dân không biết cái gì ? đã ghi lòng tạc dạ hàng triệu con tim rồi , KHÓ CÃI LẮM ?

  CÒN NỮA

  Hiện thực phản biện ?

  Không có một đất nước nào trên thế giới này ,khốn nạn như cái đất nước Việt nam hiện nay về ngành y tế : Một cái gường có 5 và 6 bệnh nhân nặng , phải ngồi viện vì không có đủ diện tích chỗ nằm . ví dụ như bệnh Viện K , Bạch mai… : Đã đưa hình ảnh lên truyền hình lúc 18 h ngày hôn nay 24/12/2011 Trong khi Chính phủ Việt nam dựng lên nhiều tập đoàn công nghiệp và cố tình tái cơ cấu : Đã vất đi hàng tỷ đô la của nhân dân xuống sông xuống biển : Tập đoàn đóng tầu thủy Vinashin là một ví dụ : Đây là di sản cố tình của Tổng bí thư Nông Đức Mạnh và chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , Nguyễn Xuân phúc chủ nhiệm văm phòng chính phủ ? tại bệnh viện k còn khổ và bẩn thỉu hơn cái nhà tù của nước Lào và nước Căm –phu –chia ở bên cạnh nước Việt nam .. không tin các nhà báo Quốc tế cứ việc kiểm chứng chụp ảnh đưa lên mạng thông tin toàn cầu : Thế thì người dân Việt nam hiện nay làm sao có Hạnh phúc như là Bác Hồ mong đợi , nhân dân mong đợi gì ở các ông các bộ Đảng viên khoác áo công bộc của nhân dân này , Đứng trên cuộc họp của Quốc hội ,toàn hứa xuông với nhân dân , thật chí còn nói dối và lừa nhân dân ? có khi nay đã hết thuốc chữa rồi ? Vì các ông không có văn hóa xấu hổ ?

  Trong khi các Cán bộ và đại gia Việt nam ăn những bát phở bò cô-bê ( có dấu hệu nhiễm phóng xạ ) của Nhật bản là 800. 000 đồng Việt nam / 1 bát , được nhập lậu sang Việt nam , hình ảnh này đưa lên truyền hình vào buổi thời sự ngày 23/12/2011 là ngày hôm qua : Ngoài ra còn nói nên là Bộ công thương tiếp tay cho buôn lậu và trốn thuế nhà nước rất lớn , nhưng họp Quốc hội thì báo cáo nói dối nhân dân thì rất giỏi trong đó có bộ y tế , bộ công thương ..nói dối là rất giỏi , kiểu gì cũng giải thích được , thế là các đại biểu Quốc hội kết thúc lại hoan hô và sau đó giơ tay nhất trí 100% , như vậy Quốc hội Việt nam lại kết luật là thành công tốt đẹp : kết thúc khóa họp cũng rất tốt đẹp ? Chỉ chết dân và chết cái đất nước Việt nam này . vi có nhiều sâu mọt quá Trong khóa vừa qua ?

 30. bui dinh quyen
  26/12/2011 lúc 3:23 chiều | #30

  Vũ Đức Đam bộ trưởng Chủ nhiệm văn phòng chính phủ Việt là Đảng viên Đảng cộng sản loại gì ? thưa Đảng cộng sản Việt nam

  Hiện nay nhân dân tỉnh Quảng ninh rất bức xúc với ông Vũ Đức Đam ủy viên trung ương Đảng cộng sản Việt nam, nguyên : phó bí thư thường trực tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh 2006-2008 , 2009 -2010 chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh . năm 2010 đến tháng 6/20011 bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , 1/07/2011 ông Vũ Đức Đam đã được phong chức bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ nước CHXHCN Việt nam : Thực chất công Vũ đức Đam đã là cán bộ Đảng viên gian dối quá độ thoái hóa ,với nhân dân tỉnh Quảng ninh trong 5 năm qua . Ông ta bao che cho tham nhũng có chứng cứ hàng ngàn tỉ đồng , bao che cho cán bộ đảng viên phạm tội bất nhân với nhân dân khắp nơi trong tỉnh , : Phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào hàng ngàn người dân để trốn thuế nhà nước , đánh dân cướp đoạt tài sản của nhân dân và nhà nước ? Ngoài móng cái , đánh người , tưới xăng đốt nhà cướp đất công khai ( đã đăng báo ), cẩm phả cướp đất cướp nhà của gia đình liệt sĩ … nhiều vụ trù dập nhân dân dân một cách giã man ? hàng trăm đơn , hàng nghìn đơn cũng để đấy không giải Quyết :Vũ đức Đam có rất nhiều tài sản có dấu hiệu bất chính , Riêng chỉ xây nhà thờ tại gia đình đã hàng tỷ đồng , to nhất tỉnh hải dương ….: Đặc biệt : Ngày 24/12/2011 : Có ông cụ tên là Nguyễn Văn Lấm 81 tuổi , đến nhà tôi đưa nhiều tài liệu về ông bí thư Vũ Đức Đam , ông cụ Lấm nguyên là Đại biểu Quốc hội khóa 3 ( 1964 xem trên quyển lịch sử Quốc hội sẽ biết ngay ) trên 50 năm tuổi Đảng CSVN , nhưng không được cấp giấy công nhận 50 năm tuổi đảng cộng sản Việt nam vì lý do ông đã có nhiều đơn đòi quyền lợi chính đáng cho nhân dân , trong đó có việc tìm ra tham nhũng : Ông nói là ông bức súc rồi ông đưa cho tôi nhiều tài liệu , trong đó có 1 tài liệu , chứng minh ông Vũ Đức Đam đã bao che và nâng đỡ cho một cán bộ Đảng viên nay đã luồn sâu và leo cao là chủ tịch UBND , phó bí thư thị xã Cẩm phả , nhưng lại có căn cứ giả mạo lý lịch ,có căn cứ mối liên hệ với tỉnh báo nước ngoài , theo lời bức thư tố giác này là 1 kẻ phản động từ thời pháp thuộc , hệ sĩ quan cao cấp từ trước năm 1954 ? được mưu tả như sau : Ông Đỗ Minh Tuấn xuất phát từ một giáo viên được mặt trận tổ quốc giới thiệu rồi sau nhiều lần và đã được làm Chủ tịch UBND thị xã cẩm phả : Trong thời gian làm chủ tịch ông ta đã tham nhũng , cướp Đất của dân nhiều vô kể, đem cả chó béc dê đi đàn áp nhân dân , trong đó có nhiều nhà bị hại là gia đình liệt sĩ , họ đi đấu tranh đòi quyền lợi thì cho người bắt người trái phép hòng bỏ tù , cụ thể là ông Phạm Phúc Sinh . riềng ông Lê Đức Mỹ bắt ngày 07/07/2010 ( báo pháp luật đăng nhiều lần ) , trong dân thì gây mây thuẫn , kích động vợ tố chồng , cuối cùng vợ chồng ông Phạm phúc Sinh phải bỏ nhau … Nhưng vì ông Tuấn tham nhũng của nhà nước và cướp của dân hàng trăm tỉ và đã trắng trợn cường hào ,ác bá với nhân dân , do vậy nhân dân tối cáo có đủ nhân chứng ,vật chứng không thể cãi được : Buộc ông Vũ Đức Đam lúc này là chủ tịch UBND tỉnh phải ra Quyết định số 2513 / QĐ-UBND ngày 06/11/2009 để kỷ luật ông Đỗ Minh Tuấn : mất chức chủ Tịch UBND thị xã Cẩm phả .Để bịt đầu mối hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật : Hòng mông má Ông Đỗ Minh trước đại hội Đảng , khóa 11 và đã mông má thành công , vì vậy ông Đỗ Minh tuấn sau đã trúng phó bí thư thị ủy thị xã Cẩm phả sau khi đại hội đảng cuối năm 2010: Nhưng những vụ tham nhũng của ông Đỗ Minh Tuấn hàng trăm tỷ đồng vẫn bị bưng bít và Đảng không bị kỷ luật là do đích thực ông Vũ đức Đam nâng đỡ và bao che , nuôi dưỡng đảng viên thoái hóa : Nguy hiểm hơn là có căn cứ có khai man lý lịch Đảng , quan hệ ruột thịt và lên tục với bọn tỉnh Báo nước ngoài có căn cứ là phản động : cụ thể được trích nguyên văn như sau : do ông Nguyễn Văn lấm , trên 50 tuổi Đảng 81 tuổi là đại biểu Quốc hội khóa 3 năm 1964 cung cấp : “ Xin tố cáo hành vi khai man lý lịch của ông Đỗ Minh Tuấn hiện là phó bí thư thị ủy , chủ tịch UBND thị xã cẩm phả như sau : Ông Đỗ Minh Tuấn có người chú ruột là Đỗ Quang Mồng hiện đang sống tại Mỹ . Vào những năm kháng chiến chống pháp , ông Mồng là sỹ quan phòng nhì của Pháp , năm 1954 ông Mồng theo pháp chạy vào nam , từ đó đến trước năm 1975 ông Mồng là sĩ quan tình báo cho tòa đại sứ Mỹ tại sài gòn , và sau năm 1975 là sang mỹ sinh sống … có nhiều hoạt động chống lại nhà nước Việt nam . Năm 2004-2005 ông Mồng có về việt nam mà ông Đỗ Minh tuấn đã cố tình giấu giếm , không trung thực thành khẩn khai báo để được bổ nhiệm vào chức vụ cao của đảng và chính quyền . Hiện tại gia đình và họ hàng ông Tuấn vẫn liên lạc thường xuyên với ông Mồng …”
  Điều Quan trọng là trong 5 năm ở chức vụ cao của Đảng Ông Đỗ Minh Tuấn đã có hành vi chống đối lại pháp luật , cướp bóc và tham nhũng , Đánh đập nhân dân , bỏ tù nhân dân lương thiện , phá nhà liệt sĩ , phản lại toàn bộ đường lối của Đảng cộng sản Việt nam , phân hóa đoàn kết trong dân , trả thù nhân dân và mị dân, mị Đảng viên : Nói ông Nguyễn Văn Lấm NGUYÊN ĐẠI BIỂU Quốc hội khóa 3 : không đủ tư cách nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng ? SUY RA Đỗ Minh Tuấn đã có dấu hiệu là phản động , phản lại Đảng cộng sản , phản dân ,Hại nước , trục lợi và gây mất đoàn kết trong Đảng, trong dân , dung túng thâu tóm CHÍNH TRỊ phá hại Đảng và chế độ …. có chứng cứ rõ như Ban ngày , có căn cứ có quan hệ với Người nước ngoài bất chính về tính Đảng : Hiện nay có hàng trăm nhân chứng , hiện nay có đủ tang chứng ,vật chứng , tài liệu chứng minh có đủ tính pháp lý .. không thể cãi được : Nay vẫn được ông Vũ Đức Đam luôn luôn nâng đỡ và bao che , ắt là có quan hệ mật thiết với ông Đỗ Minh Tuấn về nhiều mặt : Hỏi rằng ông Vũ Đức Đam hiện nay là Đảng Viên Đảng cộng sản loại gì , là bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh loại gì : nay lại được làm bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ : Đảng cộng sản Việt nam cần xem xét lại quan hệ này thấu đáo là điều cần thiết và hệ trọng trong vấn đề xây dựng Đảng ? Vì hiện nay có nhiều đảng viên cao cấp thoát hóa nặng đã biết thành giặc nội xâm và nối giáo cho giặc ngoại xâm thành thế lực thù địch , chúng còn chụp mũ dân oan lương thiện thành phản động để bỏ vào tù thay cho chúng để chúng thực hiện mưu đồ thâm độc được thuận lợi hơn ? Cờ có sáu sao là một hiện tượng ?

  Người Hàn Quốc có câu nói nổi tiếng , nếu biên giới ta nhường cho họ 1 tấc đất để đỡ phải đánh nhau , thì họ lại sẽ muốn nhường tiếp là 1 vạn dặm , nếu không nhường 1 vạn dặm thì họ vẫn đánh ta ?

  HỒ CHÍ MINH ĐÃ TỪNG NÓI : TA CÀNG NHÂN NHƯỢNG BAO NHIÊU THÌ CHÚNG CÀNG LẤN TỚI , VÌ VẬY PHẢI KHÁNG CHIẾN : THÀ HY SINH TẤT CẢ CHỨ KHÔNG CHỊU MẤT NƯỚC , KHÔNG CHỊU LÀM NÔ LỆ ?

 31. bui dinh quyen
  28/12/2011 lúc 9:58 chiều | #31

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ?
  Hội nghị trung ương 3 lần trước Bác Nguyễn phú Trọng tổng bí thư Đảng phát biểu nhân dân nghe rất ngon lành : Thế mà mấy hôm sau : gia đình tôi bị cướp vườn cây có diện tích khoảng 2 ha , làm hàng chục đơn gửi đến các cơ quan Đảng ,Chính Quyền , nhất là cơ quan công an , không thấy ai có 1 hồi âm gì ? vụ tưới xăng đốt nhà cũng không có ai điều tra giải quyết . Quan trọng hơn là cán bộ tòa án thành phố Hạ long TỈNH QuẢNG ninh dùng luật rừng 100% tại công đường xét sử của nhà nước CHXHCN Việt nam . Chính cán bộ Tòa án đã Phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% và phản bội lại đường lối của đảng cộng sản Việt nam 100% có đầy đủ chứng cứ đóng dấu đỏ của Tòa án và chữ ký của cán bộ Tòa án hản hoi làm chứng cho hành vi sai phạm này : Nhưng đến nay không có cán bộ nào bị ảnh hưởng gì đâu , qua hàng chục đơn khởi kiện Hành chính và đơn tố cáo , coi như họ đã cướp được chính quyền và thay được cả điều lệ Đảng trên cả công đường Tòa án rồi còn gì nữa , nó các khác là bẻ gẫy cán cân công lý là 100% hại là phản bội là 100% với pháp luật và điều lệ Đảng CS VN mà họ đã phải thề trước cờ Đảng và cờ tổ Quốc rằng trung thành tuyệt đối : Do vậy ngay ngày mai trở đi họ tiếp tục vùi dân chúng tôi xuống bùn đen xã hội , bằng gây khó không giải quyết 1 đơn trong 232 đơn khởi kiện đã gửi có giấy chứng nhận, để câu kết bao che cho bị đơn hòng trục lợi : Hỏi rằng đến nay , đã ai kỷ luật họ : im phăng phắc , phải nói là im phăng phắc , Kỷ luật Đảng ở đâu : đối với họ KỶ LUẬU LÀM GÌ CÓ , do vậy khái niệm của họ ,Đảng không là cái gì cả , vì vậy kể cả xử sự với nhân dân như xã hội đen trên cả công đường là 100% cũng có ai là gì được họ , huống hồ mất trăm đơn kiện, họ thích thì cho là đủ thì là đủ điệu kiện xét xử , không thích thì sẽ không đủ điều kiện là không đủ : Nói thẳng mấy ông chánh án này có cán bộ UBKT Đảng 2 cấp bảo kê rồi : kể cả có chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và chống lại pháp luật Việt nam 100% trên cả công đường thì cũng chẳng có ai làm gì được họ , vì thẩm quyền ai cho phép : Thực tế thì đã chống đảng và pháp luật 100% rồi : TẠI VỤ ÁN DO KIỂM LÂM VÙNG 1 KHỞI KIỆN còn gì nữa , có chứng cứ RÕ NHƯ BAN NGÀY : LUẬT LÀ TAO , TAO LÀ LUẬT : Tôi Bùi đình Quyên làm đơn giửi hàng trăm lần trong đó gửi cho cả Bác Nguyễn Phú Trọng vài lần đơn ( có chứng thư làm chứng ), hàng mấy chục đơn đến các ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG : Nhưng rất tiếc kết quả là một sự đồng lõa phải nói là 99 % đồng tình gầm theo cán bộ Đảng viên thoái hóa và sai phạm : Vì thực tế cho thấy là : 1 cái lông tay của cán bộ Đảng viên Tòa án thành phố Hạ long đã sai phạm 100% so với điều lệ Đảng CS VN và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam cũng có làm sao đâu , không bị ảnh hưởng gì : Được hiểu là chưa ai động vào cái lông chân của họ ,chứ nói gì kỷ luật họ : Tôi KHÔNG phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam ,tôi cũng thấy giật mình vì kỷ luật Đảng quá buông lỏng , tôi không phải là cán bộ nhà nước mà cũng thấy giật mình khi họ không dùng 1% nào pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt nam ,khi họ làm trách nhiệm cán cân công lý cho nhân dân , trong chế độ nói là vì dân và của dân mà họ dùng luật rừng 100% thật là kinh tởm : vì gần đây họ đã cướp Đảng cộng sản Việt nam của dân và cướp chính quyền nhà nước CHXHCN Việt nam của dân trên cả công đường Tòa án nhân dân là 100% , nhưng đâu có bị làm sao ? AI ĐÃ KỶ LUẬT HỌ thực ra là không có ai kỷ luật ? thế là họ lại có thương hiệu hơn , với cái ngữ điệu Ta là luật LUẬT LÀ TA : Các ông ở Trung ương không giật mình vì có nhiều người cầm giấy đút lỗ tai rồi : vì vậy lời nói lần này :Chỉ là gió thổi nhà trống thôi , nước đổ đầu vịt thôi ? DÂN CHƯA TIN VỘI LÀ CÓ CƠ SỞ ? ( ngày xưa còn có trường hợp giặc vào đến cung đình rồi mà nhà vua không biết , thời nay không hiếm )
  Dân Việt nam hiện nay không sợ gian khổ mà chỉ sợ lời nói dối Và LỪA DỐI : Để chứng minh hiệu qủa của hội nghị Trung ương 4 : Tới đây tôi Bùi đình Quyên sẽ gửi lên cho Đảng và lãnh đạo TRUNG ƯƠNG ĐẢNG và gửi thẳng cho bác Nguyễn Phú Trọng và ủy ban kiểm tra trung ương Đảng : những bằng chứng vi phạm có sự thật và sai phạm nghiên trọng của một số Đảng viên thoái hóa ở tỉnh Quảng ninh và tỉnh Hải dương , xem Đảng có sử lý thật không hay là lại ỉm đi : ỉm đi dân chúng tôi cho là đồng lõa : Nếu không sử lý thì lời nói chỉ là xáo rỗng mà thôi , dân chắc là khó tin lắm vào tương lai : Mọi bằng chứng , chúng tôi sẽ được chụp ảnh đưa nên internet , để mọi người trên cả nước cùng công nhận là bằng chứng thật và có đủ tính pháp lý : CẦN XEM CÁC BÁC LÀM , CHƯA VỘI TIN CÁC BÁC NÓI ? MỌI VIỆC HỒI SAU SẼ RÕ ? 15 NGÀY SAU LÀ BIẾT NGAY ?
  Trung ương Đảng họp toàn thể lần thứ 4
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ 4 kể từ đầu năm 2011
  Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bàn về chiến lược cơ sở hạ tầng và các biện pháp ngăn chặn ‘suy thoái tư tưởng đạo đức’ trong hội nghị toàn thể khai mạc sáng thứ Hai ngày 26/12 /2011 tại Hà Nội.
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ tư kể từ khi Ban chấp hành trung ương mới ra mắt sau Đại hội Đảng hồi đầu năm.
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị và đề ra nghị trình: ‘đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ’ cho đến năm 2020 và ‘đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng’ trong tình hình hiện nay.
  Xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 – 2020 mà Đại hội 11 Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với hoàn thiện ‘cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ và phát triển nhanh nguồn nhân lực.
  Về đề án xây dựng Đảng, Bộ chính trị đã chọn ra ba vấn đề cấp bách cần làm ngay trong nội bộ đảng để các ủy viên trung ương bàn bạc để ‘củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
  Đó là ‘đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị’ của cán bộ đảng viên; ‘nâng tầm các cán bộ quản lý cấp trung ương’ và ‘xác định rõ ràng quyền hạn của người đứng đầu’ đảng ủy các cấp.
  Tổng bí thư Trọng nói với các ủy viên trung ương cần ‘nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, đi sâu phân tích để chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu’.
  Ông nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng là công việc ‘rất khó, rất phức tạp’ vì ‘dễ đụng chạm đến lợi ích, quan hệ của của con người’ nhưng đây là công việc liên quan đến ‘sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ’ nên nhất định phải làm.
  Ông Trọng yêu cầu các đảng viên cấp cao trong Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư ‘gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm’ và ‘cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất’.
  Bên cạnh đó, trong hội nghị lần này, các ủy viên trung ương cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị và Ban bí thư và xem xét công tác kỷ luật đảng trong năm 2011.

 32. bui dinh quyen
  28/12/2011 lúc 10:14 chiều | #32

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ?
  Hội nghị trung ương 3 lần trước Bác Nguyễn phú Trọng tổng bí thư Đảng phát biểu nhân dân nghe rất ngon lành : Thế mà mấy hôm sau : gia đình tôi bị cướp vườn cây có diện tích khoảng 2 ha , làm hàng chục đơn gửi đến các cơ quan Đảng ,Chính Quyền , nhất là cơ quan công an , không thấy ai có 1 hồi âm gì ? vụ tưới xăng đốt nhà cũng không có ai điều tra giải quyết . Quan trọng hơn là cán bộ tòa án thành phố Hạ long TỈNH QuẢNG ninh dùng luật rừng 100% tại công đường xét sử của nhà nước CHXHCN Việt nam . Chính cán bộ Tòa án đã Phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% và phản bội lại đường lối của đảng cộng sản Việt nam 100% có đầy đủ chứng cứ đóng dấu đỏ của Tòa án và chữ ký của cán bộ Tòa án hản hoi làm chứng cho hành vi sai phạm này : Nhưng đến nay không có cán bộ nào bị ảnh hưởng gì đâu , qua hàng chục đơn khởi kiện Hành chính và đơn tố cáo , coi như họ đã cướp được chính quyền và thay được cả điều lệ Đảng trên cả công đường Tòa án rồi còn gì nữa , nói cách khác là bẻ gẫy cán cân công lý là 100% lại là phản bội là 100% với pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam và điều lệ Đảng CS VN mà họ đã phải thề trước cờ Đảng và cờ tổ Quốc rằng trung thành tuyệt đối : Do vậy ngay ngày mai trở đi họ tiếp tục vùi dân chúng tôi xuống bùn đen xã hội , bằng gây khó không giải quyết 1 đơn trong 232 đơn khởi kiện đã gửi có giấy chứng nhận, để câu kết bao che cho bị đơn hòng trục lợi là một thói quen rồi : Hỏi rằng đến nay , đã ai kỷ luật họ : im phăng phắc , phải nói là im phăng phắc , Kỷ luật Đảng ở đâu : đối với họ KỶ LUẬU LÀM GÌ CÓ , do vậy khái niệm của họ ,Đảng không là cái gì cả , vì vậy kể cả xử sự với nhân dân như xã hội đen trên cả công đường là 100% cũng có ai là gì được họ , huống hồ mất trăm đơn kiện, họ thích thì cho là đủ thì là đủ điệu kiện xét xử , không thích thì sẽ không đủ điều kiện là không đủ : Nói thẳng mấy ông chánh án này có cán bộ UBKT Đảng 2 cấp bảo kê rồi : kể cả có chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và chống lại pháp luật Việt nam 100% trên cả công đường thì cũng chẳng có ai làm gì được họ , vì thẩm quyền ai cho phép : Thực tế thì đã chống đảng và pháp luật 100% rồi : TẠI VỤ ÁN DO KIỂM LÂM VÙNG 1 KHỞI KIỆN còn gì nữa , có chứng cứ RÕ NHƯ BAN NGÀY : LUẬT LÀ TAO , TAO LÀ LUẬT : Tôi Bùi đình Quyên làm đơn giửi hàng trăm lần trong đó gửi cho cả Bác Nguyễn Phú Trọng vài lần đơn ( có chứng thư làm chứng ), hàng mấy chục đơn đến các ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG : Nhưng rất tiếc kết quả là một sự đồng lõa phải nói là 99 % đồng tình ngầm theo cán bộ Đảng viên TÒA ÁN thoái hóa và sai phạm : Vì thực tế cho thấy là : 1 cái lông tay của cán bộ Đảng viên Tòa án thành phố Hạ long đã sai phạm 100% so với điều lệ Đảng CS VN và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam cũng có làm sao đâu , không bị ảnh hưởng gì : Được hiểu là chưa ai động vào cái lông chân của họ ,chứ nói gì kỷ luật họ : Tôi KHÔNG phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam ,tôi cũng thấy giật mình vì kỷ luật Đảng quá buông lỏng , tôi không phải là cán bộ nhà nước mà cũng thấy giật mình khi họ không dùng 1% nào pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt nam ,khi họ làm trách nhiệm cán cân công lý cho nhân dân , trong chế độ nói là vì dân và của dân mà họ dùng luật rừng 100% thật là kinh tởm : Vì gần đây họ đã cướp Đảng cộng sản Việt nam của dân và cướp chính quyền nhà nước CHXHCN Việt nam của dân trên cả công đường Tòa án nhân dân là 100% , nhưng đâu có bị làm sao ? AI ĐÃ KỶ LUẬT HỌ thực ra là không có ai kỷ luật ? thế là họ lại có thương hiệu hơn , với cái ngữ điệu Ta là luật LUẬT LÀ TA : Các ông ở Trung ương không giật mình vì có nhiều người cầm giấy đút lỗ tai các ông rồi : vì vậy lời nói lần này có khi :Chỉ là gió thổi nhà trống thôi , nước đổ đầu vịt thôi ? DÂN CHƯA TIN VỘI LÀ CÓ CƠ SỞ ? ( ngày xưa còn có trường hợp giặc vào đến cung đình rồi mà nhà vua không biết , thời nay có khi cũng không hiếm chuyện này ? nếu không biết giật mình và không biết lòng tự trọng và liêm sỉ )
  Dân Việt nam hiện nay không sợ gian khổ mà chỉ sợ lời nói dối Và LỪA DỐI : Để chứng minh hiệu qủa của hội nghị Trung ương 4 : Tới đây tôi Bùi đình Quyên sẽ gửi lên cho Đảng và lãnh đạo TRUNG ƯƠNG ĐẢNG và gửi thẳng cho bác Nguyễn Phú Trọng và ủy ban kiểm tra trung ương Đảng : những bằng chứng vi phạm có sự thật và sai phạm nghiên trọng của một số Đảng viên thoái hóa ở tỉnh Quảng ninh và tỉnh Hải dương , xem Đảng có sử lý thật không hay là lại ỉm đi : ỉm đi dân chúng tôi cho là đồng lõa : Nếu không sử lý thì lời nói chỉ là xáo rỗng mà thôi , dân chắc là khó tin lắm vào tương lai : Mọi bằng chứng , chúng tôi sẽ được chụp ảnh đưa nên internet , để mọi người trên cả nước cùng công nhận là bằng chứng thật và có đủ tính pháp lý : CẦN XEM CÁC BÁC LÀM , CHƯA VỘI TIN CÁC BÁC NÓI ? MỌI VIỆC HỒI SAU SẼ RÕ ? 15 NGÀY SAU LÀ BIẾT NGAY ?

 33. bui dinh quyen
  28/12/2011 lúc 11:43 chiều | #33

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng nay làm thường trực ban bí thư , trưởng bản bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói là làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?

  Hội nghị trung ương 3 lần trước Bác Nguyễn phú Trọng tổng bí thư Đảng phát biểu nhân dân nghe rất ngon lành : Thế mà mấy hôm sau : gia đình tôi bị cướp vườn cây có diện tích khoảng 2 ha , làm hàng chục đơn gửi đến các cơ quan Đảng ,Chính Quyền , nhất là cơ quan công an , không thấy ai có 1 hồi âm gì ? vụ tưới xăng đốt nhà cũng không có ai điều tra giải quyết . Quan trọng hơn là cán bộ tòa án thành phố Hạ long TỈNH QuẢNG ninh dùng luật rừng 100% tại công đường xét sử của nhà nước CHXHCN Việt nam . Chính cán bộ Tòa án đã Phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% và phản bội lại đường lối của đảng cộng sản Việt nam 100% có đầy đủ chứng cứ đóng dấu đỏ của Tòa án và chữ ký của cán bộ Tòa án hản hoi làm chứng cho hành vi sai phạm này : Nhưng đến nay không có cán bộ nào bị ảnh hưởng gì đâu , qua hàng chục đơn khởi kiện Hành chính và đơn tố cáo , coi như họ đã cướp được chính quyền và thay được cả điều lệ Đảng trên cả công đường Tòa án rồi còn gì nữa , nói cách khác là bẻ gẫy cán cân công lý là 100% lại là phản bội là 100% với pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam và điều lệ Đảng CS VN mà họ đã phải thề trước cờ Đảng và cờ tổ Quốc rằng trung thành tuyệt đối : Do vậy ngay ngày mai trở đi họ tiếp tục vùi dân chúng tôi xuống bùn đen xã hội , bằng gây khó không giải quyết 1 đơn trong 232 đơn khởi kiện đã gửi có giấy chứng nhận, để câu kết bao che cho bị đơn hòng trục lợi là một thói quen rồi : Hỏi rằng đến nay , đã ai kỷ luật họ : im phăng phắc , phải nói là im phăng phắc , Kỷ luật Đảng ở đâu : đối với họ KỶ LUẬU LÀM GÌ CÓ , do vậy khái niệm của họ ,Đảng không là cái gì cả , vì vậy kể cả xử sự với nhân dân như xã hội đen trên cả công đường là 100% cũng có ai là gì được họ , huống hồ mất trăm đơn kiện, họ thích thì cho là đủ thì là đủ điệu kiện xét xử , không thích thì sẽ không đủ điều kiện là không đủ : Nói thẳng mấy ông chánh án này có cán bộ UBKT Đảng 2 cấp bảo kê rồi : kể cả có chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và chống lại pháp luật Việt nam 100% trên cả công đường thì cũng chẳng có ai làm gì được họ , vì thẩm quyền ai cho phép : Thực tế thì đã chống đảng và pháp luật 100% rồi : TẠI VỤ ÁN DO KIỂM LÂM VÙNG 1 KHỞI KIỆN còn gì nữa , có chứng cứ RÕ NHƯ BAN NGÀY : LUẬT LÀ TAO , TAO LÀ LUẬT : Tôi Bùi đình Quyên làm đơn giửi hàng trăm lần trong đó gửi cho cả Bác Nguyễn Phú Trọng vài lần đơn ( có chứng thư làm chứng ), hàng mấy chục đơn đến các ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG : Nhưng rất tiếc kết quả là một sự đồng lõa phải nói là 99 % đồng tình ngầm theo cán bộ Đảng viên TÒA ÁN thoái hóa và sai phạm : Vì thực tế cho thấy là : 1 cái lông tay của cán bộ Đảng viên Tòa án thành phố Hạ long đã sai phạm 100% so với điều lệ Đảng CS VN và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam cũng có làm sao đâu , không bị ảnh hưởng gì : Được hiểu là chưa ai động vào cái lông chân của họ ,chứ nói gì kỷ luật họ : Tôi KHÔNG phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam ,tôi cũng thấy giật mình vì kỷ luật Đảng quá buông lỏng , tôi không phải là cán bộ nhà nước mà cũng thấy giật mình khi họ không dùng 1% nào pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt nam ,khi họ làm trách nhiệm cán cân công lý cho nhân dân , trong chế độ nói là vì dân và của dân mà họ dùng luật rừng 100% thật là kinh tởm : Vì gần đây họ đã cướp Đảng cộng sản Việt nam của dân và cướp chính quyền nhà nước CHXHCN Việt nam của dân trên cả công đường Tòa án nhân dân là 100% , nhưng đâu có bị làm sao ? AI ĐÃ KỶ LUẬT HỌ thực ra là không có ai kỷ luật ? thế là họ lại có thương hiệu hơn , với cái ngữ điệu Ta là luật LUẬT LÀ TA : Các ông ở Trung ương không giật mình vì có nhiều người cầm giấy đút lỗ tai các ông rồi : vì vậy lời nói lần này có khi :Chỉ là gió thổi nhà trống thôi , nước đổ đầu vịt thôi ? DÂN CHƯA TIN VỘI LÀ CÓ CƠ SỞ ? ( ngày xưa còn có trường hợp giặc vào đến cung đình rồi mà nhà vua không biết , thời nay có khi cũng không hiếm chuyện này ? nếu không biết giật mình và không biết lòng tự trọng và liêm sỉ )
  Dân Việt nam hiện nay không sợ gian khổ mà chỉ sợ lời nói dối Và LỪA DỐI : Để chứng minh hiệu qủa của hội nghị Trung ương 4 : Tới đây tôi Bùi đình Quyên sẽ gửi lên cho Đảng và lãnh đạo TRUNG ƯƠNG ĐẢNG và gửi thẳng cho bác Nguyễn Phú Trọng và ủy ban kiểm tra trung ương Đảng : những bằng chứng vi phạm có sự thật và sai phạm nghiên trọng của một số Đảng viên thoái hóa ở tỉnh Quảng ninh và tỉnh Hải dương , xem Đảng có sử lý thật không hay là lại ỉm đi : ỉm đi dân chúng tôi cho là đồng lõa : Nếu không sử lý thì lời nói chỉ là xáo rỗng mà thôi , dân chắc là khó tin lắm vào tương lai : Mọi bằng chứng , chúng tôi sẽ được chụp ảnh đưa nên internet , để mọi người trên cả nước cùng công nhận là bằng chứng thật và có đủ tính pháp lý : CẦN XEM CÁC BÁC LÀM , CHƯA VỘI TIN CÁC BÁC NÓI ? MỌI VIỆC HỒI SAU SẼ RÕ ? 15 NGÀY SAU LÀ BIẾT NGAY ?
  Trung ương Đảng họp toàn thể lần thứ 4
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ 4 kể từ đầu năm 2011
  Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bàn về chiến lược cơ sở hạ tầng và các biện pháp ngăn chặn ‘suy thoái tư tưởng đạo đức’ trong hội nghị toàn thể khai mạc sáng thứ Hai ngày 26/12 /2011 tại Hà Nội.
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ tư kể từ khi Ban chấp hành trung ương mới ra mắt sau Đại hội Đảng hồi đầu năm.
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị và đề ra nghị trình: ‘đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ’ cho đến năm 2020 và ‘đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng’ trong tình hình hiện nay.
  Xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 – 2020 mà Đại hội 11 Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với hoàn thiện ‘cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ và phát triển nhanh nguồn nhân lực.
  Về đề án xây dựng Đảng, Bộ chính trị đã chọn ra ba vấn đề cấp bách cần làm ngay trong nội bộ đảng để các ủy viên trung ương bàn bạc để ‘củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
  Đó là ‘đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị’ của cán bộ đảng viên; ‘nâng tầm các cán bộ quản lý cấp trung ương’ và ‘xác định rõ ràng quyền hạn của người đứng đầu’ đảng ủy các cấp.
  Tổng bí thư Trọng nói với các ủy viên trung ương cần ‘nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, đi sâu phân tích để chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu’.
  Ông nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng là công việc ‘rất khó, rất phức tạp’ vì ‘dễ đụng chạm đến lợi ích, quan hệ của của con người’ nhưng đây là công việc liên quan đến ‘sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ’ nên nhất định phải làm.
  Ông Trọng yêu cầu các đảng viên cấp cao trong Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư ‘gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm’ và ‘cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất’.
  Bên cạnh đó, trong hội nghị lần này, các ủy viên trung ương cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị và Ban bí thư và xem xét công tác kỷ luật đảng trong năm 2011.

  “Quan” đánh cờ mỗi ván 5 tỉ khóc đòi tự tử
  Posted on 26/12/2011

  Bắc Lưu (Bee) – Đến tối 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn tiếp tục tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng đối với ông Nguyễn Thanh Lèo – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân – Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3.

  Báo Tuổi trẻ cho biết, theo thông tin ban đầu, khi làm việc với cơ quan điều tra, tinh thần ông Lèo hoảng loạn, liên tục ôm mặt khóc và đòi tự tử.

  Riêng ông Tân thừa nhận hành vi đánh cờ ăn tiền nhưng số tiền không nhiều.

  Sáng 25/12, tinh thần ông Tân vẫn tỉnh táo, thậm chí có biểu hiện thách thức cơ quan điều tra, nhưng đến cuối buổi chiều, khi biết vụ việc được báo chí thông tin, tinh thần ông này đã suy sụp.

  TẦU VẠN TẢI CỠ LỚN CỦA ViỆT NAM MẤT TÍCH ??????????????????????
  Tàu Vinalines Queen của Việt Nam đã mất tích trên vùng biển Philippines khi đang trên đường vận chuyển nikel đến Trung Quốc.
  Công ty vận tải biển Việt Nam Vinalines, chủ sở hữu Vinalines Queen, đã báo tin tàu mất tích lên trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hôm Chủ nhật 25/12.
  Thủy thủ đoàn gồm 23 người và toàn bộ là người Việt Nam. Phần lớn các thủy thủ có quê quán ở Hải Phòng và Thanh Hóa.
  Vinalines Queen là một trong những con tàu lớn nhất của đội tàu vận tải Việt Nam với tải trọng hơn 56.000 tấn.
  Tàu quân sự chìm ngoài khơi Hội An ??????????????
  Cập nhật: 13:06 GMT – thứ hai, 26 tháng 12, 2011

  Con tàu gặp nạn khi cách đất liền chưa tới 1km
  Ít nhất hai người chết khi một chiếc tàu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Nam Trung bộ Việt Nam, bị sóng đánh chìm ngoài khơi biển Cửa Đại thuộc thành phố Hội An trưa Chủ nhật ngày 25/12.

  Góp ý xây dựng quê hương đất nước : Vì nước ta đang có nhiều giặc nội xâm : Ta lên dùng kế thế trận lòng dân : còn địch chúng đã dùng kế trong đánh ra ngoài đánh vào gọi là kế liên hoàn : thù trong giặc ngoài ? Nhưng biết người biết ta : Thì trăm trận trăm thắng : khi ta biết điểm yếu của chúng ?
  Xin các bác dân oan bị cướp đất , cướp tài sản , .. nhờ người biết tiếng Anh viết thư lên Liên Hiệp Quốc cầu xin LHQ và tổ chức chống rửa tiền của Quốc tế : phong tỏa tài sản ngân hàng của Những tên tham nhũng ở Việt nam có nhiều tiền bất chính gửi ở ngân hàng nước ngoài . Tiền đó sau này nhờ Liên hợp Quốc đưa về xây dựng trường học , bệnh viện , miễn phí cho nhân dân … Nếu được như vậy chắn chắn bọn chúng sẽ trả lại cho các bác những tài sản mà chúng nó đã cướp , nhưng chúng chưa luốt được hoặc chưa bán được ra thành tiền . Hãy thu thập thật nhiều chứng cứ và chữ ký của dân oan. Kính thư ! Vì tham nhũng đất đai là bằng chứng không thể xóa được ? Đề nghị các lãnh đạo nước ngoài không đồng ý cho những tên tham nhũng này, sau này không được cư trú ở nước ngoài vì có tội với nhân dân Việt nam và nhân dân thế giới nói chung , Vì vi phạm nhân quyền Quốc tế là đàn áp ,đánh dập nhân dân .. nhũng nhiễu … để ăn cướp và tham nhũng …. Nếu nhân dân thu được số tiền bất chính này là rất lớn , có thể là hàng chục tỷ Đô la , có khi là hàng trăm tỷ đô la ? Nếu được vậy .Trước mắt cuộc cách mạng của dân nghèo đã thành công bước đầu ,Đã trừng trị được kẻ độc tài tham nhũng , trừng trị được mầm ác của cộng đồng xã hội lương thiện mà không mất xương máu nhiều như nhân dân Libia . Nếu được như vậy : Kẻ tham nhũng chắc chắn chúng sẽ phải dừng tay : Tôi tin rằng , chỉ cần biết tin này thôi , ngay đêm nay chúng đã phải mất ngủ rồi ? Nhiều kẻ đọc xong tin này thì da chủng phải nổi gai ốc : Vì bản chất của chúng là ác với dân hèn với giặc ,rất nghiện tiền , rất sợ chết , rất sợ về tuổi già khổ nhục như tổng thống Libia, có kẻ còn đóng Quan tài để dành sẵn nhiều năm , nó không tin , nhưng đó là sự thật  hợp đồng đóng Quan tài VIT : Mấy chục triệu đồng 1 cái , có cái mấy trăm triệu đồng , CÓ TRỤ SỞ Ở TỈNH BẮC NINH .Vì chúng sợ vì chúng không còn chỗ giấu tiền và không còn nơi ẩn láu là điều đương nhiên . Nếu chúng rút tiền từ nước ngoài về thì cũng sẽ bị lộ , hoặc có rút được về , giả thiết có mua vàng để chôn dấu , thì con chúng , vợ chúng , bồ của chúng ,người nhà chúng ,KA- VE cùng ma đói ma khát sẽ biết và săn lùng và hành hạ chúng để cướp đi , cuộc sống không được yên thân , coi như tự chúng sắm dao kề cổ mình , bôi ngứa mà gãi , giống như Hòa đại nhân , không thể lọt được lưới trời được . Nếu cuối cùng lúc đó có muốn đi nước ngoài cũng không nước nào chứa ? Nhân dân ruồng bỏ , nguyền rủa muôn đời , chỉ còn con đường chui vào nhà tù lương tâm, hoặc chui vào ống cống mà thôi : Chúng sẽ tự dần kết liễu đời mình dần dần về nhiều mặt ? Do vậy chúng phải dừng tay và trở về với nhân dân là con đường duy nhất và khôn ngoan nhất ? Coi như cuộc các mạng đã dần thành công rồi đấy : Đất nước Vươn mình , dần sẽ có dân chủ , công bằng văn minh mới đến với nhân dân :
  Thông tin này được gửi tới các cơ quan trung ương, liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và 64 tỉnh thành ,hơn 300 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế ,các sở ban ngành trên 900 Email liên tục một ngày 2 lần qua phương tiện internet ( Đã không bỏ ngày nào chuyển thông tin kể cả là tết lễ ,đêm giao thừa tết nguyên đán. kể từ ngày 19/05/2010 đến nay ) : bao giờ cán bộ thành phố Hạ long ,cán bộ tỉnh Quảng ninh giải quyết rứt điểm đúng thực tế, đúng pháp luật sẽ dừng đơn ngay tức khắc: Để đi làm ăn, làm cho ích nước lợi nhà ? nói và làm là một, không nghe lý thuyết giáo điều , lời nói ,lừa dối , vô đạo đức xã hội ?
  Vì Dẫu hôm nay là 26/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội .vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???
  bui dinh quyen, on Tháng Năm 21, 2010 at 6:47 chiều said:

 34. bui dinh quyen
  29/12/2011 lúc 9:35 sáng | #34

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010

  Ngày hôm qua 28/12/2011 lúc 22h , nhân dân đã chứng kiến sự tranh luận của ông nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan và một ông nguyên đại sứ Việt nam tại hoa kỳ cùng phóng viên thời sự đài truyền hình việt nam : Nhân dân rất buồn về tư duy của ông Vũ khoan : Vì ông nói có ý rằng ngoại giao không có nghĩa là liên quan đến nhân quyền :Về chính trị ông nói nước mỹ uống rượi này nhưng việt nam uống rượi khác …nước mỹ uống rượi uýt-ki. Việt nam uống rượi lá chuối thì sao….:có nghĩa là nhân quyền mỗi nơi một khác : Đây là cái sai cơ bản của ngành ngoại giao việt nam : Tôi chỉ ví dụ để mọi người dễ hiểu : ví dụ ông là một người chuyên đánh vợ và đánh con có tiếng , thậm trí là quay cả băng hình đánh vợ, đánh con đưa lên mạng, ai ai cũng biết , nếu ông ra ngoài xã hội ngoại giao vay tiền hay làm ăn chung với người khác , thì có kết quả không , chắc rằng không có kết quả tốt : Chắc rằng họ có bắt tay ông thì chỉ là khách sáo và không thật lòng ?
  Ngày xưa các cụ ta ít học đã nói là trong ngoại giao : Thật thà là cha khôn khéo: Nhưng trong ngoại giao không lấy Nhân quyền và sự thật thà làm nền tảng cơ bản , thì đây là một phương thức ngoại giao thất sách và thất quốc thưa ông cố vấn ngoại giao uy tín của Việt nam Vũ Khoan : Ví dụ : đất nước Miến điện và Cuba vừa qua đã cải cách chính trị chính là cải cách nhân quyền : đương nhiên tới đây họ sẽ thu hoạch về ngoại giao rất lớn : Việt nam hiện nay là tụt hậu ,Tầm ngoại giao của Việt nam chỉ là cháu chắt của nước Miến điện và Cuba . Có nghĩa là đang tụt hậu và đứng đường : VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la . Ngoại giao theo tư duy bảo thủ là không hiệu quả : trên 20 đơn kiện Quốc tế các công ty tập đoàn Vinashin?
  Đừng học Nông Đức Mạnh : đứng trên các hội nghị trung ương Đảng khóa 10 :luôn hô hào toàn đảng tòan dân phấn đấu cho một xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh…Nhưng cũng thời gian đó ở dưới thành phố Đà nẵng công an nhân dân , đang đánh dân và đàn áp nhân dân ầm ầm , để Đảng viên cướp đất : nhìn hình ảnh 5 công an vừa túm tóc vừa đánh một người phụ nữ gầy gò khoảng 40 kg mà lòng chúng tôi nghẹn ngào tuôn trào nước mắt ? công an đánh chết dân rất nhiều , nhà tù càng ngày càng lớn , người dân càng ngày càng lầm than , hỏi rằng , nước nào muốn chơi với Việt nam khi nhân quyền không được cải thiện , nói và làm đều khác nhau một trời một vực : Kể cả là Trung Quốc chứ không nói là Mỹ hoạc cách nước Văn minh như âu châu , không dễ họ tin Việt nam , kể cả có dùng nghệ thuật nói … ?VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la: Là hình ảnh chứng minh ngành ngoại giao Việt nam xuống dốc , thậm chí có cả giặc nội xâm và việt gian bán nước núp mình trong đó , như trường hợp cờ sáu sao , là bán nước như chơi chứ không phải là chuyện đùa : Cần xét lại và loại bỏ những con vẹt và loại bỏ ngay những con vẹt thoái hóa có cái lưỡi rắn , có chất độc cực hại cho nhân dân và đất nước Việt nam ?
  Còn nữa ?
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?
  SUY TỪ SỰ THẬT MÀ RA : HỎI RẰNG KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỂ Ở ĐÂU
  Hội nghị trung ương 3 lần trước Bác Nguyễn phú Trọng tổng bí thư Đảng phát biểu nhân dân nghe rất ngon lành : Thế mà mấy hôm sau : gia đình tôi bị cướp vườn cây có diện tích khoảng 2 ha , làm hàng chục đơn gửi đến các cơ quan Đảng ,Chính Quyền , nhất là cơ quan công an , không thấy ai có 1 hồi âm gì ? vụ tưới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm đe dọa tính mạng con người … cũng không có ai điều tra giải quyết . Quan trọng hơn là cán bộ tòa án thành phố Hạ long TỈNH QuẢNG ninh dùng luật rừng 100% tại công đường xét sử của nhà nước CHXHCN Việt nam , nhân dân nhà nước CHXHCN Viêt nam đoàng hoàng . Chính xác là cán bộ Tòa án đã Phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% và phản bội lại đường lối của đảng cộng sản Việt nam 100% có đầy đủ chứng cứ đóng dấu đỏ của Tòa án và chữ ký của cán bộ Tòa án hản hoi làm chứng cho hành vi sai phạm này : Nhưng đến nay không có cán bộ nào bị ảnh hưởng gì đâu , qua hàng chục đơn khởi kiện Hành chính và đơn tố cáo , coi như họ đã cướp được chính quyền và thay được cả điều lệ Đảng trên cả công đường Tòa án nhân dân rồi còn gì nữa , nói cách khác là bẻ gẫy cán cân công lý là 100% lại là phản bội là 100% với pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam và điều lệ Đảng CS VN mà họ đã phải thề trước cờ Đảng và cờ tổ Quốc rằng trung thành tuyệt đối : Do vậy ngay ngày mai trở đi họ tiếp tục vùi dân chúng tôi xuống bùn đen xã hội , bằng gây khó không giải quyết 1 đơn trong 232 đơn khởi kiện đã gửi có giấy chứng nhận, để câu kết bao che cho bị đơn hòng trục lợi là một thói quen rồi : Hỏi rằng đến nay , đã ai kỷ luật họ : im phăng phắc , phải nói là im phăng phắc , Kỷ luật Đảng ở đâu : đối với họ KỶ LUẬU LÀM GÌ CÓ , do vậy khái niệm của họ ,Đảng không là cái gì cả , vì vậy kể cả xử sự với nhân dân như xã hội đen trên cả công đường là 100% cũng có ai là gì được họ , huống hồ mất trăm đơn kiện, họ thích thì cho là đủ thì là đủ điệu kiện xét xử , không thích thì sẽ không đủ điều kiện là không đủ : Nói thẳng mấy ông chánh án này có cán bộ UBKT Đảng 2 cấp bảo kê rồi : kể cả có chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và chống lại pháp luật Việt nam 100% trên cả công đường thì cũng chẳng có ai làm gì được họ , vì thẩm quyền ai cho phép : Thực tế thì đã chống đảng và pháp luật 100% rồi : TẠI VỤ ÁN DO KIỂM LÂM VÙNG 1 KHỞI KIỆN còn gì nữa , có chứng cứ RÕ NHƯ BAN NGÀY : LUẬT LÀ TAO , TAO LÀ LUẬT : Tôi Bùi đình Quyên làm đơn giửi hàng trăm lần trong đó gửi cho cả Bác Nguyễn Phú Trọng vài lần đơn ( có chứng thư làm chứng ), hàng mấy chục đơn đến các ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG : Nhưng rất tiếc kết quả là một sự đồng lõa phải nói là 99 % đồng tình ngầm theo cán bộ Đảng viên TÒA ÁN thoái hóa và sai phạm : Vì thực tế cho thấy là : 1 cái lông tay của cán bộ Đảng viên Tòa án thành phố Hạ long đã sai phạm 100% so với điều lệ Đảng CS VN và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam cũng có làm sao đâu , không bị ảnh hưởng gì : Được hiểu là chưa ai động vào cái lông chân của họ ,chứ nói gì kỷ luật họ : Tôi KHÔNG phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam ,tôi cũng thấy giật mình vì kỷ luật Đảng quá buông lỏng , tôi không phải là cán bộ nhà nước mà cũng thấy giật mình khi họ không dùng 1% nào pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt nam ,khi họ làm trách nhiệm cán cân công lý cho nhân dân , trong chế độ nói là vì dân và của dân mà họ dùng luật rừng 100% thật là kinh tởm : Vì gần đây họ đã cướp Đảng cộng sản Việt nam của dân và cướp chính quyền nhà nước CHXHCN Việt nam của dân trên cả công đường Tòa án nhân dân là 100% , nhưng đâu có bị làm sao ? AI ĐÃ KỶ LUẬT HỌ thực ra là không có ai kỷ luật ? thế là họ lại có thương hiệu hơn , với cái ngữ điệu Ta là luật LUẬT LÀ TA : Các ông ở Trung ương không giật mình vì có nhiều người cầm giấy đút lỗ tai các ông rồi : vì vậy lời nói lần này có khi :Chỉ là gió thổi nhà trống thôi , nước đổ đầu vịt thôi ? DÂN CHƯA TIN VỘI LÀ CÓ CƠ SỞ ? ( ngày xưa còn có trường hợp giặc vào đến cung đình rồi mà nhà vua không biết , thời nay có khi cũng không hiếm chuyện này ? nếu không biết giật mình và không biết lòng tự trọng và liêm sỉ )
  Dân Việt nam hiện nay không sợ gian khổ mà chỉ sợ lời nói dối Và LỪA DỐI : Để chứng minh hiệu qủa của hội nghị Trung ương 4 : Tới đây tôi Bùi đình Quyên sẽ gửi lên cho Đảng và lãnh đạo TRUNG ƯƠNG ĐẢNG và gửi thẳng cho bác Nguyễn Phú Trọng và ủy ban kiểm tra trung ương Đảng : những bằng chứng vi phạm có sự thật và sai phạm nghiên trọng của một số Đảng viên thoái hóa ở tỉnh Quảng ninh và tỉnh Hải dương , xem Đảng có sử lý thật không hay là lại ỉm đi : ỉm đi dân chúng tôi cho là đồng lõa : Nếu không sử lý thì lời nói chỉ là xáo rỗng mà thôi , dân chắc là khó tin lắm vào tương lai : Mọi bằng chứng , chúng tôi sẽ được chụp ảnh đưa nên internet , để mọi người trên cả nước cùng công nhận là bằng chứng thật và có đủ tính pháp lý : CẦN XEM CÁC BÁC LÀM , CHƯA VỘI TIN CÁC BÁC NÓI ? MỌI VIỆC HỒI SAU SẼ RÕ ? 15 NGÀY SAU LÀ BIẾT NGAY ? Những kẻ Đảng viên tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh , có nhiều người bị phun cả vào mồm tại chợ hạ long 2 để chúng ăn cướp tài sản và trốn thuế nhà nước, có kẻ nào bị kỷ luật Đảng chưa , ngoài ra chúng còn phong quan tiến chức , tới đây không kỷ luật thì vẫn chỉ là giáo điều mà thôi , khó tin lắm ? Thời này Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống nhiều lắm ? Không kỷ luật sai phạm ngjhiax là đồng lõa , thế còn nói cái gì để nhân dân sống trong hy vọng này sang hy vọng khác ?
  Trung ương Đảng họp toàn thể lần thứ 4
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ 4 kể từ đầu năm 2011
  Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bàn về chiến lược cơ sở hạ tầng và các biện pháp ngăn chặn ‘suy thoái tư tưởng đạo đức’ trong hội nghị toàn thể khai mạc sáng thứ Hai ngày 26/12 /2011 tại Hà Nội.
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ tư kể từ khi Ban chấp hành trung ương mới ra mắt sau Đại hội Đảng hồi đầu năm.
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị và đề ra nghị trình: ‘đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ’ cho đến năm 2020 và ‘đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng’ trong tình hình hiện nay.
  Xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 – 2020 mà Đại hội 11 Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với hoàn thiện ‘cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ và phát triển nhanh nguồn nhân lực.
  Về đề án xây dựng Đảng, Bộ chính trị đã chọn ra ba vấn đề cấp bách cần làm ngay trong nội bộ đảng để các ủy viên trung ương bàn bạc để ‘củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
  Đó là ‘đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị’ của cán bộ đảng viên; ‘nâng tầm các cán bộ quản lý cấp trung ương’ và ‘xác định rõ ràng quyền hạn của người đứng đầu’ đảng ủy các cấp.
  Tổng bí thư Trọng nói với các ủy viên trung ương cần ‘nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, đi sâu phân tích để chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu’.
  Ông nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng là công việc ‘rất khó, rất phức tạp’ vì ‘dễ đụng chạm đến lợi ích, quan hệ của của con người’ nhưng đây là công việc liên quan đến ‘sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ’ nên nhất định phải làm.
  Ông Trọng yêu cầu các đảng viên cấp cao trong Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư ‘gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm’ và ‘cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất’.
  Bên cạnh đó, trong hội nghị lần này, các ủy viên trung ương cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị và Ban bí thư và xem xét công tác kỷ luật đảng trong năm 2011.

 35. bui dinh quyen
  29/12/2011 lúc 9:56 sáng | #35

  Ngày hôm qua 28/12/2011 lúc 22h , nhân dân đã chứng kiến sự tranh luận của ông nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan và một ông nguyên đại sứ Việt nam tại hoa kỳ cùng phóng viên thời sự đài truyền hình việt nam : Nhân dân rất buồn về tư duy của ông Vũ khoan : Vì ông nói có ý rằng ngoại giao không có nghĩa là liên quan đến nhân quyền :Về chính trị ông nói nước mỹ uống rượi này nhưng việt nam uống rượi khác …nước mỹ uống rượi uýt-ki. Việt nam uống rượi lá chuối thì sao….:có nghĩa là nhân quyền mỗi nơi một khác : Đây là cái sai cơ bản của ngành ngoại giao việt nam : Tôi chỉ ví dụ để mọi người dễ hiểu : ví dụ ông là một người chuyên đánh vợ và đánh con có tiếng , thậm trí là quay cả băng hình đánh vợ, đánh con đưa lên mạng, ai ai cũng biết , nếu ông ra ngoài xã hội ngoại giao vay tiền hay làm ăn chung với người khác , thì có kết quả không , chắc rằng không có kết quả tốt : Chắc rằng họ có bắt tay ông thì chỉ là khách sáo và không thật lòng ?
  Ngày xưa các cụ ta ít học đã nói là trong ngoại giao : Thật thà là cha khôn khéo: Nhưng trong ngoại giao không lấy Nhân quyền và sự thật thà làm nền tảng cơ bản , thì đây là một phương thức ngoại giao thất sách và thất quốc thưa ông cố vấn ngoại giao uy tín của Việt nam Vũ Khoan : Ví dụ : đất nước Miến điện và Cuba vừa qua đã cải cách chính trị chính là cải cách nhân quyền : đương nhiên tới đây họ sẽ thu hoạch về ngoại giao rất lớn : Việt nam hiện nay là tụt hậu ,Tầm ngoại giao của Việt nam chỉ là cháu chắt của nước Miến điện và nước Cuba . Có nghĩa là đang tụt hậu và đứng đường : VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la . Ngoại giao theo tư duy bảo thủ là không hiệu quả : trên 20 đơn kiện Quốc tế các công ty tập đoàn Vinashin ? đi vay nợ , có nói ngon đến đâu thì cũng không có hiệu quả ?
  Đừng học Nông Đức Mạnh : đứng trên các hội nghị trung ương Đảng khóa 10 :luôn hô hào toàn đảng tòan dân phấn đấu cho một xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh…Nhưng cũng thời gian đó ở dưới thành phố Đà nẵng công an nhân dân , đang đánh dân và đàn áp nhân dân ầm ầm , để Đảng viên cướp đất : nhìn hình ảnh 5 công an vừa túm tóc vừa đánh một người phụ nữ gầy gò khoảng 40 kg mà lòng chúng tôi nghẹn ngào tuôn trào nước mắt ? công an đánh chết dân rất nhiều ,bắt đi tù bừa bãi , nhà tù càng ngày càng lớn , người dân càng ngày càng lầm than , hỏi rằng , nước nào muốn chơi với Việt nam khi nhân quyền không được cải thiện , nói và làm đều khác nhau một trời một vực : Kể cả là nước Trung Quốc chứ không nói là Mỹ hoặc các nước có nền Văn minh như âu châu , không dễ họ tin Việt nam , kể cả có dùng nghệ thuật nói hay đến mấy như tư duy của ông cố vấn ngoại giao ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng ( rằng tư duy nền tảng ngoại giao là nghệ thuật đây là tư duy lạc hậu và ấu trĩ ) Bác Hồ ngày xưa đi ngoại giao luôn luôn lấy nhân cách làm nền tảng, NHÂN CÁCH CHÍNH NHÂN QUYỀN ĐẤY là lẽ phải : củ cải cũng phải nghe … ? VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la: Là hình ảnh chứng minh ngành ngoại giao Việt nam xuống dốc , thậm chí có cả giặc nội xâm và việt gian bán nước núp mình trong đó , như trường hợp cờ sáu sao , là bán nước như chơi chứ không phải là chuyện đùa : Cần xét lại và loại bỏ những con vẹt và loại bỏ ngay những con vẹt thoái hóa có cái lưỡi rắn , có chất độc cực hại cho nhân dân và đất nước Việt nam ? Vì đảng viên ngành ngoại giao nhiều người đang thiếu nhân cách : Con người Việt nam ?
  Còn nữa ?

 36. bui dinh quyen
  29/12/2011 lúc 10:02 sáng | #36

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010

  Ngày hôm qua 28/12/2011 lúc 22h , nhân dân đã chứng kiến sự tranh luận của ông nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan và một ông nguyên đại sứ Việt nam tại hoa kỳ cùng phóng viên thời sự đài truyền hình việt nam : Nhân dân rất buồn về tư duy của ông Vũ khoan : Vì ông nói có ý rằng ngoại giao không có nghĩa là liên quan đến nhân quyền :Về chính trị ông nói nước mỹ uống rượi này nhưng việt nam uống rượi khác …nước mỹ uống rượi uýt-ki. Việt nam uống rượi lá chuối thì sao….:có nghĩa là nhân quyền mỗi nơi một khác : Đây là cái sai cơ bản của ngành ngoại giao việt nam : Tôi chỉ ví dụ để mọi người dễ hiểu : ví dụ ông là một người chuyên đánh vợ và đánh con có tiếng , thậm trí là quay cả băng hình đánh vợ, đánh con đưa lên mạng, ai ai cũng biết , nếu ông ra ngoài xã hội ngoại giao vay tiền hay làm ăn chung với người khác , thì có kết quả không , chắc rằng không có kết quả tốt : Chắc rằng họ có bắt tay ông thì chỉ là khách sáo và không thật lòng ?
  Ngày xưa các cụ ta ít học đã nói là trong ngoại giao : Thật thà là cha khôn khéo: Nhưng trong ngoại giao không lấy Nhân quyền và sự thật thà làm nền tảng cơ bản , thì đây là một phương thức ngoại giao thất sách và thất quốc thưa ông cố vấn ngoại giao uy tín của Việt nam Vũ Khoan : Ví dụ : đất nước Miến điện và Cuba vừa qua đã cải cách chính trị chính là cải cách nhân quyền : đương nhiên tới đây họ sẽ thu hoạch về ngoại giao rất lớn : Việt nam hiện nay là tụt hậu ,Tầm ngoại giao của Việt nam chỉ là cháu chắt của nước Miến điện và nước Cuba . Có nghĩa là đang tụt hậu và đứng đường : VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la . Ngoại giao theo tư duy bảo thủ là không hiệu quả : trên 20 đơn kiện Quốc tế các công ty tập đoàn Vinashin ? đi vay nợ , có nói ngon đến đâu thì cũng không có hiệu quả ?
  Đừng học Nông Đức Mạnh : đứng trên các hội nghị trung ương Đảng khóa 10 :luôn hô hào toàn đảng tòan dân phấn đấu cho một xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh…Nhưng cũng thời gian đó ở dưới thành phố Đà nẵng công an nhân dân , đang đánh dân và đàn áp nhân dân ầm ầm , để Đảng viên cướp đất : nhìn hình ảnh 5 công an vừa túm tóc vừa đánh một người phụ nữ gầy gò khoảng 40 kg mà lòng chúng tôi nghẹn ngào tuôn trào nước mắt ? công an đánh chết dân rất nhiều ,bắt dân đi tù bừa bãi , nhà tù càng ngày càng lớn , người dân càng ngày càng lầm than , hỏi rằng , nước nào muốn chơi với Việt nam khi nhân quyền không được cải thiện ,khi lãnh đạo, nói và làm đều khác nhau một trời một vực : Kể cả là nước Trung Quốc chứ không nói là Mỹ hoặc các nước có nền Văn minh như âu châu , không dễ gì họ tin Việt nam , kể cả có dùng nghệ thuật nói hay đến mấy như tư duy của ông cố vấn ngoại giao ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng ( rằng tư duy nền tảng ngoại giao là nghệ thuật đây là tư duy lạc hậu và ấu trĩ ) Bác Hồ ngày xưa đi ngoại giao luôn luôn lấy Nhân cách CON NGƯỜI làm nền tảng, NHÂN CÁCH CHÍNH NHÂN QUYỀN ĐẤY là lẽ phải : củ cải cũng phải nghe … ? VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la: Là hình ảnh chứng minh ngành ngoại giao Việt nam hiện nay đang xuống dốc , thậm chí có cả giặc nội xâm và việt gian bán nước núp mình trong đó , như trường hợp cờ sáu sao là một minh chứng , là bán nước như chơi chứ không phải là chuyện đùa : Cần xét lại và loại bỏ những con vẹt và loại bỏ ngay những con vẹt thoái hóa có cái lưỡi rắn , có chất độc cực hại cho nhân dân và đất nước Việt nam ? Vì đảng viên ngành ngoại giao nhiều người đang thiếu nhân cách : Con người Việt nam lòi giống lạc hồng ?
  Còn nữa ?
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?
  SUY TỪ SỰ THẬT MÀ RA : HỎI RẰNG KỶ LUẬT ĐẢNG ĐỂ Ở ĐÂU
  Hội nghị trung ương 3 lần trước Bác Nguyễn phú Trọng tổng bí thư Đảng phát biểu nhân dân nghe rất ngon lành : Thế mà mấy hôm sau : gia đình tôi bị cướp vườn cây có diện tích khoảng 2 ha , làm hàng chục đơn gửi đến các cơ quan Đảng ,Chính Quyền , nhất là cơ quan công an , không thấy ai có 1 hồi âm gì ? vụ tưới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm đe dọa tính mạng con người … cũng không có ai điều tra giải quyết . Quan trọng hơn là cán bộ tòa án thành phố Hạ long TỈNH QuẢNG ninh dùng luật rừng 100% tại công đường xét sử của nhà nước CHXHCN Việt nam , nhân dân nhà nước CHXHCN Viêt nam đoàng hoàng . Chính xác là cán bộ Tòa án đã Phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% và phản bội lại đường lối của đảng cộng sản Việt nam 100% có đầy đủ chứng cứ đóng dấu đỏ của Tòa án và chữ ký của cán bộ Tòa án hản hoi làm chứng cho hành vi sai phạm này : Nhưng đến nay không có cán bộ nào bị ảnh hưởng gì đâu , qua hàng chục đơn khởi kiện Hành chính và đơn tố cáo , coi như họ đã cướp được chính quyền và thay được cả điều lệ Đảng trên cả công đường Tòa án nhân dân rồi còn gì nữa , nói cách khác là bẻ gẫy cán cân công lý là 100% lại là phản bội là 100% với pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam và điều lệ Đảng CS VN mà họ đã phải thề trước cờ Đảng và cờ tổ Quốc rằng trung thành tuyệt đối : Do vậy ngay ngày mai trở đi họ tiếp tục vùi dân chúng tôi xuống bùn đen xã hội , bằng gây khó không giải quyết 1 đơn trong 232 đơn khởi kiện đã gửi có giấy chứng nhận, để câu kết bao che cho bị đơn hòng trục lợi là một thói quen rồi : Hỏi rằng đến nay , đã ai kỷ luật họ : im phăng phắc , phải nói là im phăng phắc , Kỷ luật Đảng ở đâu : đối với họ KỶ LUẬU LÀM GÌ CÓ , do vậy khái niệm của họ ,Đảng không là cái gì cả , vì vậy kể cả xử sự với nhân dân như xã hội đen trên cả công đường là 100% cũng có ai là gì được họ , huống hồ mất trăm đơn kiện, họ thích thì cho là đủ thì là đủ điệu kiện xét xử , không thích thì sẽ không đủ điều kiện là không đủ : Nói thẳng mấy ông chánh án này có cán bộ UBKT Đảng 2 cấp bảo kê rồi : kể cả có chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và chống lại pháp luật Việt nam 100% trên cả công đường thì cũng chẳng có ai làm gì được họ , vì thẩm quyền ai cho phép : Thực tế thì đã chống đảng và pháp luật 100% rồi : TẠI VỤ ÁN DO KIỂM LÂM VÙNG 1 KHỞI KIỆN còn gì nữa , có chứng cứ RÕ NHƯ BAN NGÀY : LUẬT LÀ TAO , TAO LÀ LUẬT : Tôi Bùi đình Quyên làm đơn giửi hàng trăm lần trong đó gửi cho cả Bác Nguyễn Phú Trọng vài lần đơn ( có chứng thư làm chứng ), hàng mấy chục đơn đến các ỦY BAN KIỂM TRA ĐẢNG : Nhưng rất tiếc kết quả là một sự đồng lõa phải nói là 99 % đồng tình ngầm theo cán bộ Đảng viên TÒA ÁN thoái hóa và sai phạm : Vì thực tế cho thấy là : 1 cái lông tay của cán bộ Đảng viên Tòa án thành phố Hạ long đã sai phạm 100% so với điều lệ Đảng CS VN và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam cũng có làm sao đâu , không bị ảnh hưởng gì : Được hiểu là chưa ai động vào cái lông chân của họ ,chứ nói gì kỷ luật họ : Tôi KHÔNG phải là Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam ,tôi cũng thấy giật mình vì kỷ luật Đảng quá buông lỏng , tôi không phải là cán bộ nhà nước mà cũng thấy giật mình khi họ không dùng 1% nào pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt nam ,khi họ làm trách nhiệm cán cân công lý cho nhân dân , trong chế độ nói là vì dân và của dân mà họ dùng luật rừng 100% thật là kinh tởm : Vì gần đây họ đã cướp Đảng cộng sản Việt nam của dân và cướp chính quyền nhà nước CHXHCN Việt nam của dân trên cả công đường Tòa án nhân dân là 100% , nhưng đâu có bị làm sao ? AI ĐÃ KỶ LUẬT HỌ thực ra là không có ai kỷ luật ? thế là họ lại có thương hiệu hơn , với cái ngữ điệu Ta là luật LUẬT LÀ TA : Các ông ở Trung ương không giật mình vì có nhiều người cầm giấy đút lỗ tai các ông rồi : vì vậy lời nói lần này có khi :Chỉ là gió thổi nhà trống thôi , nước đổ đầu vịt thôi ? DÂN CHƯA TIN VỘI LÀ CÓ CƠ SỞ ? ( ngày xưa còn có trường hợp giặc vào đến cung đình rồi mà nhà vua không biết , thời nay có khi cũng không hiếm chuyện này ? nếu không biết giật mình và không biết lòng tự trọng và liêm sỉ )
  Dân Việt nam hiện nay không sợ gian khổ mà chỉ sợ lời nói dối Và LỪA DỐI : Để chứng minh hiệu qủa của hội nghị Trung ương 4 : Tới đây tôi Bùi đình Quyên sẽ gửi lên cho Đảng và lãnh đạo TRUNG ƯƠNG ĐẢNG và gửi thẳng cho bác Nguyễn Phú Trọng và ủy ban kiểm tra trung ương Đảng : những bằng chứng vi phạm có sự thật và sai phạm nghiên trọng của một số Đảng viên thoái hóa ở tỉnh Quảng ninh và tỉnh Hải dương , xem Đảng có sử lý thật không hay là lại ỉm đi : ỉm đi dân chúng tôi cho là đồng lõa : Nếu không sử lý thì lời nói chỉ là xáo rỗng mà thôi , dân chắc là khó tin lắm vào tương lai : Mọi bằng chứng , chúng tôi sẽ được chụp ảnh đưa nên internet , để mọi người trên cả nước cùng công nhận là bằng chứng thật và có đủ tính pháp lý : CẦN XEM CÁC BÁC LÀM , CHƯA VỘI TIN CÁC BÁC NÓI ? MỌI VIỆC HỒI SAU SẼ RÕ ? 15 NGÀY SAU LÀ BIẾT NGAY ? Những kẻ Đảng viên tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh , có nhiều người bị phun cả vào mồm tại chợ hạ long 2 để chúng ăn cướp tài sản và trốn thuế nhà nước, có kẻ nào bị kỷ luật Đảng chưa , ngoài ra chúng còn phong quan tiến chức , tới đây không kỷ luật thì vẫn chỉ là giáo điều mà thôi , khó tin lắm ? Thời này Trần ích Tắc và Lê Chiêu Thống nhiều lắm ? Không kỷ luật sai phạm ngjhiax là đồng lõa , thế còn nói cái gì để nhân dân sống trong hy vọng này sang hy vọng khác ?
  Trung ương Đảng họp toàn thể lần thứ 4
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ 4 kể từ đầu năm 2011
  Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam sẽ bàn về chiến lược cơ sở hạ tầng và các biện pháp ngăn chặn ‘suy thoái tư tưởng đạo đức’ trong hội nghị toàn thể khai mạc sáng thứ Hai ngày 26/12 /2011 tại Hà Nội.
  Đây là hội nghị trung ương lần thứ tư kể từ khi Ban chấp hành trung ương mới ra mắt sau Đại hội Đảng hồi đầu năm.
  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị và đề ra nghị trình: ‘đề án xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ’ cho đến năm 2020 và ‘đề án một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng’ trong tình hình hiện nay.
  Xây dựng kết cấu hạ tầng là một trong ba chìa khóa trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011 – 2020 mà Đại hội 11 Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra, cùng với hoàn thiện ‘cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ và phát triển nhanh nguồn nhân lực.
  Về đề án xây dựng Đảng, Bộ chính trị đã chọn ra ba vấn đề cấp bách cần làm ngay trong nội bộ đảng để các ủy viên trung ương bàn bạc để ‘củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân’, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.
  Đó là ‘đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị’ của cán bộ đảng viên; ‘nâng tầm các cán bộ quản lý cấp trung ương’ và ‘xác định rõ ràng quyền hạn của người đứng đầu’ đảng ủy các cấp.
  Tổng bí thư Trọng nói với các ủy viên trung ương cần ‘nhìn thẳng vào sự thật, bình tĩnh, khách quan, đi sâu phân tích để chỉ ra đúng căn nguyên để có biện pháp chữa trị hữu hiệu’.
  Ông nhấn mạnh chỉnh đốn Đảng là công việc ‘rất khó, rất phức tạp’ vì ‘dễ đụng chạm đến lợi ích, quan hệ của của con người’ nhưng đây là công việc liên quan đến ‘sinh mệnh của Đảng và sự tồn vong của chế độ’ nên nhất định phải làm.
  Ông Trọng yêu cầu các đảng viên cấp cao trong Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị và Ban bí thư ‘gương mẫu tự phê bình, kiểm điểm’ và ‘cảnh giác trước mọi cám dỗ về danh lợi, vật chất’.
  Bên cạnh đó, trong hội nghị lần này, các ủy viên trung ương cũng kiểm điểm sự lãnh đạo của Bộ chính trị và Ban bí thư và xem xét công tác kỷ luật đảng trong năm 2011.

  “Quan” đánh cờ mỗi ván 5 tỉ khóc đòi tự tử
  Posted on 26/12/2011

  Bắc Lưu (Bee) – Đến tối 25/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng vẫn tiếp tục tạm giữ hình sự để điều tra mở rộng đối với ông Nguyễn Thanh Lèo – Phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân – Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe loại 3.

  Báo Tuổi trẻ cho biết, theo thông tin ban đầu, khi làm việc với cơ quan điều tra, tinh thần ông Lèo hoảng loạn, liên tục ôm mặt khóc và đòi tự tử.

  Riêng ông Tân thừa nhận hành vi đánh cờ ăn tiền nhưng số tiền không nhiều.

  Sáng 25/12, tinh thần ông Tân vẫn tỉnh táo, thậm chí có biểu hiện thách thức cơ quan điều tra, nhưng đến cuối buổi chiều, khi biết vụ việc được báo chí thông tin, tinh thần ông này đã suy sụp.

  TẦU VẠN TẢI CỠ LỚN CỦA ViỆT NAM MẤT TÍCH ??????????????????????
  Tàu Vinalines Queen của Việt Nam đã mất tích trên vùng biển Philippines khi đang trên đường vận chuyển nikel đến Trung Quốc.
  Công ty vận tải biển Việt Nam Vinalines, chủ sở hữu Vinalines Queen, đã báo tin tàu mất tích lên trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam hôm Chủ nhật 25/12.
  Thủy thủ đoàn gồm 23 người và toàn bộ là người Việt Nam. Phần lớn các thủy thủ có quê quán ở Hải Phòng và Thanh Hóa.
  Vinalines Queen là một trong những con tàu lớn nhất của đội tàu vận tải Việt Nam với tải trọng hơn 56.000 tấn.
  Tàu quân sự chìm ngoài khơi Hội An ??????????????
  Cập nhật: 13:06 GMT – thứ hai, 26 tháng 12, 2011

  Con tàu gặp nạn khi cách đất liền chưa tới 1km
  Ít nhất hai người chết khi một chiếc tàu của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Nam Trung bộ Việt Nam, bị sóng đánh chìm ngoài khơi biển Cửa Đại thuộc thành phố Hội An trưa Chủ nhật ngày 25/12.

  Góp ý xây dựng quê hương đất nước : Vì nước ta đang có nhiều giặc nội xâm : Ta lên dùng kế thế trận lòng dân : còn địch chúng đã dùng kế trong đánh ra ngoài đánh vào gọi là kế liên hoàn : thù trong giặc ngoài ? Nhưng biết người biết ta : Thì trăm trận trăm thắng : khi ta biết điểm yếu của chúng ?
  Xin các bác dân oan bị cướp đất , cướp tài sản , .. nhờ người biết tiếng Anh viết thư lên Liên Hiệp Quốc cầu xin LHQ và tổ chức chống rửa tiền của Quốc tế : phong tỏa tài sản ngân hàng của Những tên tham nhũng ở Việt nam có nhiều tiền bất chính gửi ở ngân hàng nước ngoài . Tiền đó sau này nhờ Liên hợp Quốc đưa về xây dựng trường học , bệnh viện , miễn phí cho nhân dân … Nếu được như vậy chắn chắn bọn chúng sẽ trả lại cho các bác những tài sản mà chúng nó đã cướp , nhưng chúng chưa luốt được hoặc chưa bán được ra thành tiền . Hãy thu thập thật nhiều chứng cứ và chữ ký của dân oan. Kính thư ! Vì tham nhũng đất đai là bằng chứng không thể xóa được ? Đề nghị các lãnh đạo nước ngoài không đồng ý cho những tên tham nhũng này, sau này không được cư trú ở nước ngoài vì có tội với nhân dân Việt nam và nhân dân thế giới nói chung , Vì vi phạm nhân quyền Quốc tế là đàn áp ,đánh dập nhân dân .. nhũng nhiễu … để ăn cướp và tham nhũng …. Nếu nhân dân thu được số tiền bất chính này là rất lớn , có thể là hàng chục tỷ Đô la , có khi là hàng trăm tỷ đô la ? Nếu được vậy .Trước mắt cuộc cách mạng của dân nghèo đã thành công bước đầu ,Đã trừng trị được kẻ độc tài tham nhũng , trừng trị được mầm ác của cộng đồng xã hội lương thiện mà không mất xương máu nhiều như nhân dân Libia . Nếu được như vậy : Kẻ tham nhũng chắc chắn chúng sẽ phải dừng tay : Tôi tin rằng , chỉ cần biết tin này thôi , ngay đêm nay chúng đã phải mất ngủ rồi ? Nhiều kẻ đọc xong tin này thì da chủng phải nổi gai ốc : Vì bản chất của chúng là ác với dân hèn với giặc ,rất nghiện tiền , rất sợ chết , rất sợ về tuổi già khổ nhục như tổng thống Libia, có kẻ còn đóng Quan tài để dành sẵn nhiều năm , nó không tin , nhưng đó là sự thật  hợp đồng đóng Quan tài VIT : Mấy chục triệu đồng 1 cái , có cái mấy trăm triệu đồng , CÓ TRỤ SỞ Ở TỈNH BẮC NINH .Vì chúng sợ vì chúng không còn chỗ giấu tiền và không còn nơi ẩn láu là điều đương nhiên . Nếu chúng rút tiền từ nước ngoài về thì cũng sẽ bị lộ , hoặc có rút được về , giả thiết có mua vàng để chôn dấu , thì con chúng , vợ chúng , bồ của chúng ,người nhà chúng ,KA- VE cùng ma đói ma khát sẽ biết và săn lùng và hành hạ chúng để cướp đi , cuộc sống không được yên thân , coi như tự chúng sắm dao kề cổ mình , bôi ngứa mà gãi , giống như Hòa đại nhân , không thể lọt được lưới trời được . Nếu cuối cùng lúc đó có muốn đi nước ngoài cũng không nước nào chứa ? Nhân dân ruồng bỏ , nguyền rủa muôn đời , chỉ còn con đường chui vào nhà tù lương tâm, hoặc chui vào ống cống mà thôi : Chúng sẽ tự dần kết liễu đời mình dần dần về nhiều mặt ? Do vậy chúng phải dừng tay và trở về với nhân dân là con đường duy nhất và khôn ngoan nhất ? Coi như cuộc các mạng đã dần thành công rồi đấy : Đất nước Vươn mình , dần sẽ có dân chủ , công bằng văn minh mới đến với nhân dân :
  Thông tin này được gửi tới các cơ quan trung ương, liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và 64 tỉnh thành ,hơn 300 cơ quan báo chí trong nước và quốc tế ,các sở ban ngành trên 900 Email liên tục một ngày 2 lần qua phương tiện internet ( Đã không bỏ ngày nào chuyển thông tin kể cả là tết lễ ,đêm giao thừa tết nguyên đán. kể từ ngày 19/05/2010 đến nay ) : bao giờ cán bộ thành phố Hạ long ,cán bộ tỉnh Quảng ninh giải quyết rứt điểm đúng thực tế, đúng pháp luật sẽ dừng đơn ngay tức khắc: Để đi làm ăn, làm cho ích nước lợi nhà ? nói và làm là một, không nghe lý thuyết giáo điều , lời nói ,lừa dối , vô đạo đức xã hội ?
  Vì Dẫu hôm nay là 26/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội .vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???

 37. bui dinh quyen
  29/12/2011 lúc 10:40 sáng | #37

  Ngày hôm qua 28/12/2011 lúc 22h , nhân dân đã chứng kiến sự tranh luận của ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng , cố vấn ngành ngoại giao Việt nam và một ông nguyên đại sứ Việt nam tại hoa kỳ cùng phóng viên thời sự đài truyền hình việt nam : Nhân dân rất buồn về tư duy của ông Vũ khoan : Vì ông nói có ý rằng ngoại giao không có nghĩa là liên quan đến nhân quyền :Về chính trị ông nói nước mỹ uống rượi này nhưng việt nam uống rượi khác …nước mỹ uống rượi uýt-ki. Việt nam uống rượi lá chuối thì sao….:có nghĩa là nhân quyền mỗi nơi một khác : Đây là cái sai cơ bản của ngành ngoại giao việt nam : Tôi chỉ ví dụ để mọi người dễ hiểu : ví dụ ông là một người chuyên đánh vợ và đánh con có tiếng , thậm trí là quay cả băng hình đánh vợ, đánh con đưa lên mạng, ai ai cũng biết , nếu ông ra ngoài xã hội ngoại giao vay tiền hay làm ăn chung với người khác , thì có kết quả không , chắc rằng không có kết quả tốt : Chắc rằng họ có bắt tay ông thì chỉ là khách sáo và không thật lòng ?
  Điều thứ hai : rằng 10 năm qua về lãnh thổ , lãnh hải ngành ngoại giao Việt nam , không giám tuyên bố công khai và đoàng hoàng với Quốc tế , ví vụ Đảo Hoàng sa và Đảo Trường sa , do vậy bị nước khác lợi dụng , có nghĩa đây là một thất bại lớn trong ngành Ngoại giao của Việt nam trong 10 năm qua : Tôi xin ví dụ đơn giản để mọi người rễ hiểu : Ông có một miếng đất bên cạnh ông hàng xóm , 10 năm ông không tuyên bố với hàng xóm và với chính quyền , đương nhiên là khuyến khích ông hàng xóm sẽ lấn chiếm đất của ông rồi còn gì nữa vì ở đời ai chẳng tham , nếu tài sản nhà ông mà ông còn không giữ được thì khi ông đi ra xã hội ông muốn ngoại giao làm ăn với người khác , không ai làm ăn với ông vì ông không bảo vệ được tài sản của ông thì tài sản của người ta làm sao đảm bảo ? Vậy không ai tin ông và không ai giám là ăn với ông là có lý có tình ? Dân gian gọi là kẻ hèn thì làm gì có ngoại giao : Ngoại giao là phải có UY , CÓ CHỮ TÍN , CÓ NHÂN CÁCH VÀ CÓ BẢN LĨNH ?

  Ngày xưa các cụ ta ít học đã nói là trong ngoại giao : Thật thà là cha khôn khéo: Nhưng trong ngoại giao không lấy Nhân quyền và sự thật thà làm nền tảng cơ bản , thì đây là một phương thức ngoại giao thất sách và thất quốc thưa ông cố vấn ngoại giao uy tín của Việt nam Vũ Khoan : Ví dụ : đất nước Miến điện và Cuba vừa qua đã cải cách chính trị chính là cải cách nhân quyền : đương nhiên tới đây họ sẽ thu hoạch về ngoại giao rất lớn : Việt nam hiện nay là tụt hậu ,Tầm ngoại giao của Việt nam chỉ là cháu chắt của nước Miến điện và nước Cuba . Có nghĩa là đang tụt hậu và đứng đường : VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la . Ngoại giao theo tư duy bảo thủ là không hiệu quả : trên 20 đơn kiện Quốc tế các công ty tập đoàn Vinashin ? đi vay nợ , có nói ngon đến đâu thì cũng không có hiệu quả ?
  Đừng học Nông Đức Mạnh : đứng trên các hội nghị trung ương Đảng khóa 10 :luôn hô hào toàn đảng tòan dân phấn đấu cho một xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh…Nhưng cũng thời gian đó ở dưới thành phố Đà nẵng công an nhân dân , đang đánh dân và đàn áp nhân dân ầm ầm , để Đảng viên cướp đất : nhìn hình ảnh 5 công an vừa túm tóc vừa đánh một người phụ nữ gầy gò khoảng 40 kg mà lòng chúng tôi nghẹn ngào tuôn trào nước mắt ? công an đánh chết dân rất nhiều ,bắt dân đi tù bừa bãi , nhà tù càng ngày càng lớn , người dân càng ngày càng lầm than , hỏi rằng , nước nào muốn chơi với Việt nam khi nhân quyền không được cải thiện ,khi lãnh đạo, nói và làm đều khác nhau một trời một vực : Kể cả là nước Trung Quốc chứ không nói là Mỹ hoặc các nước có nền Văn minh như âu châu , không dễ gì họ tin Việt nam , kể cả có dùng nghệ thuật nói hay đến mấy như tư duy của ông cố vấn ngoại giao ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng ( rằng tư duy nền tảng ngoại giao là nghệ thuật đây là tư duy lạc hậu và ấu trĩ ) Bác Hồ ngày xưa đi ngoại giao luôn luôn lấy Nhân cách CON NGƯỜI làm nền tảng, NHÂN CÁCH CHÍNH NHÂN QUYỀN ĐẤY là lẽ phải : củ cải cũng phải nghe … ? VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la: Là hình ảnh chứng minh ngành ngoại giao Việt nam hiện nay đang xuống dốc , thậm chí có cả giặc nội xâm và việt gian bán nước núp mình trong đó , như trường hợp cờ sáu sao là một minh chứng , là bán nước như chơi chứ không phải là chuyện đùa : Cần xét lại và loại bỏ những con vẹt và loại bỏ ngay những con vẹt thoái hóa có cái lưỡi rắn , có chất độc cực hại cho nhân dân và đất nước Việt nam ? Vì đảng viên ngành ngoại giao nhiều người đang thiếu nhân cách : Con người Việt nam lòi giống lạc hồng ?
  Còn nữa ?

 38. bui dinh quyen
  29/12/2011 lúc 10:49 sáng | #38

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC
  NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

  Ngày hôm qua 28/12/2011 lúc 22h , nhân dân đã chứng kiến sự tranh luận của ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng , cố vấn ngành ngoại giao Việt nam và một ông nguyên đại sứ Việt nam tại hoa kỳ cùng phóng viên thời sự đài truyền hình việt nam : Nhân dân rất buồn về tư duy của ông Vũ khoan : Vì ông nói có ý rằng ngoại giao không có nghĩa là liên quan đến nhân quyền :Về chính trị ông nói nước mỹ uống rượi này nhưng việt nam uống rượi khác …nước mỹ uống rượi uýt-ki. Việt nam uống rượi lá chuối thì sao….:có nghĩa là nhân quyền mỗi nơi một khác : Đây là cái sai cơ bản của ngành ngoại giao việt nam : Tôi chỉ ví dụ để mọi người dễ hiểu : ví dụ ông là một người chuyên đánh vợ và đánh con có tiếng , thậm trí là quay cả băng hình đánh vợ, đánh con đưa lên mạng, ai ai cũng biết , nếu ông ra ngoài xã hội ngoại giao vay tiền hay làm ăn chung với người khác , thì có kết quả không , chắc rằng không có kết quả tốt : Chắc rằng họ có bắt tay ông thì chỉ là khách sáo và không thật lòng ?
  Điều thứ hai : rằng 10 năm qua về lãnh thổ , lãnh hải ngành ngoại giao Việt nam , không giám tuyên bố công khai và đoàng hoàng với Quốc tế , ví vụ Đảo Hoàng sa và Đảo Trường sa , do vậy bị nước khác lợi dụng , có nghĩa đây là một thất bại lớn trong ngành Ngoại giao của Việt nam trong 10 năm qua : Tôi xin ví dụ đơn giản để mọi người rễ hiểu : Ông có một miếng đất bên cạnh ông hàng xóm , 10 năm ông không tuyên bố với hàng xóm và với chính quyền , đương nhiên là khuyến khích ông hàng xóm sẽ lấn chiếm đất của ông rồi còn gì nữa vì ở đời ai chẳng tham , nếu tài sản nhà ông mà ông còn không giữ được thì khi ông đi ra xã hội ông muốn ngoại giao làm ăn với người khác , không ai làm ăn với ông vì ông không bảo vệ được tài sản của ông thì tài sản của người ta làm sao đảm bảo ? Vậy không ai tin ông và không ai giám là ăn với ông là có lý có tình ? Dân gian gọi là kẻ hèn thì làm gì có ngoại giao : Ngoại giao là phải có UY , CÓ CHỮ TÍN , CÓ NHÂN CÁCH VÀ CÓ BẢN LĨNH ?

  Ngày xưa các cụ ta ít học đã nói là trong ngoại giao : Thật thà là cha khôn khéo: Nhưng trong ngoại giao không lấy Nhân quyền và sự thật thà làm nền tảng cơ bản , thì đây là một phương thức ngoại giao thất sách và thất quốc thưa ông cố vấn ngoại giao uy tín của Việt nam Vũ Khoan : Ví dụ : đất nước Miến điện và Cuba vừa qua đã cải cách chính trị chính là cải cách nhân quyền : đương nhiên tới đây họ sẽ thu hoạch về ngoại giao rất lớn : Việt nam hiện nay là tụt hậu ,Tầm ngoại giao của Việt nam chỉ là cháu chắt của nước Miến điện và nước Cuba . Có nghĩa là đang tụt hậu và đứng đường : VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la . Ngoại giao theo tư duy bảo thủ là không hiệu quả : trên 20 đơn kiện Quốc tế các công ty tập đoàn Vinashin ? đi vay nợ , có nói ngon đến đâu thì cũng không có hiệu quả ?
  Đừng học Nông Đức Mạnh : đứng trên các hội nghị trung ương Đảng khóa 10 :luôn hô hào toàn đảng tòan dân phấn đấu cho một xã hội, dân giầu, nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh…Nhưng cũng thời gian đó ở dưới thành phố Đà nẵng công an nhân dân , đang đánh dân và đàn áp nhân dân ầm ầm , để Đảng viên cướp đất : nhìn hình ảnh 5 công an vừa túm tóc vừa đánh một người phụ nữ gầy gò khoảng 40 kg mà lòng chúng tôi nghẹn ngào tuôn trào nước mắt ? công an đánh chết dân rất nhiều ,bắt dân đi tù bừa bãi , nhà tù càng ngày càng lớn , người dân càng ngày càng lầm than , hỏi rằng , nước nào muốn chơi với Việt nam khi nhân quyền không được cải thiện ,khi lãnh đạo, nói và làm đều khác nhau một trời một vực : Kể cả là nước Trung Quốc chứ không nói là Mỹ hoặc các nước có nền Văn minh như âu châu , không dễ gì họ tin Việt nam , kể cả có dùng nghệ thuật nói hay đến mấy như tư duy của ông cố vấn ngoại giao ông Vũ Khoan nguyên phó thủ tướng ( rằng tư duy nền tảng ngoại giao là nghệ thuật đây là tư duy lạc hậu và ấu trĩ ) Bác Hồ ngày xưa đi ngoại giao luôn luôn lấy Nhân cách CON NGƯỜI làm nền tảng, NHÂN CÁCH CHÍNH NHÂN QUYỀN ĐẤY là lẽ phải : củ cải cũng phải nghe … ? VÍ DỤ Trung quốc cho việt nam vai 300 triệu đôla , cùng một chuyến đi cho Thái lan vay 10 tỷ đô la: Là hình ảnh chứng minh ngành ngoại giao Việt nam hiện nay đang xuống dốc , thậm chí có cả giặc nội xâm và việt gian bán nước núp mình trong đó , như trường hợp cờ sáu sao là một minh chứng , là bán nước như chơi chứ không phải là chuyện đùa : Cần xét lại và loại bỏ những con vẹt và loại bỏ ngay những con vẹt thoái hóa có cái lưỡi rắn , có chất độc cực hại cho nhân dân và đất nước Việt nam ? Vì đảng viên ngành ngoại giao nhiều người đang thiếu nhân cách : Con người Việt nam lòi giống lạc hồng ? Hiện nay đội ngũ ngoại giao của VIỆT NAM CÓ TRÙNG TRÙNG ĐIỆP ĐIỆP CŨNG CHẲNG ĂN THUA GÌ KHI CHƯA CẢI CÁCH CHÍNH TRỊ THỰC SỰ NHƯ MIẾN- ĐIÊN VÀ CU- BA ??????????

 39. bui dinh quyen
  30/12/2011 lúc 10:18 sáng | #39

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng trung ương là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết , ủy ban kiểm tra đảng thành phố hạ long hoàn tòan im lặng : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa Qua bác Nguyễn Phú Trọng nêu ra tới đây chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách có tình , theo bánh xe đổ của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất soonbgs cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và phát triển , sau này thành thế lự thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thieetj hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng tiêu diệt lẫn nhau thì nhân dân còn hòng nhờ gì , có lẽ lại là nạn nhân lâu dài ?
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ GIÁC VÀ ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP
  Kính gửi : Quốc hội nước XHXHCN Việt nam
  Ông chủ tịch nước CHXHCN Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban pháp chế tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân tỉnh Quảng ninh
  Toà án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  ………………………………………………………………………………………
  Bên khiếu nại và đè nghị khẩn cấp : :Công ty TNHH Tuần Châu
  Số giấy phép kinh doanh : 22.02,00889 Đăng ký tại Quảng ninh
  Địa chỉ trụ sở : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 01687319368 Mã số thuế MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần châu
  Người liên quan : Ông Nguyễn Quang Chiến : phó giám đốc
  Nguyễn Thị Lan : phó giám đốc công ty TNHH Tuần châu
  Bên bị khiếu nại : – Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  – Phó chánh án tòa án thành phố Hạ long : Lê Thị Tuất
  – Thẩm phán Tòa án thành phố Hạ long : thư ký : Tuấn Anh
  – Thẩm phán Tòa án thành phố Hạ long : Ngô văn Thắng
  NỘI DUNG
  Phát hiện và cảnh báo : Không hiểu vì lý do gì mà tòa án thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh nay vẫn cố tình những nhiễu , không giải quyết 1 đơn trong 132 đơn khởi kiện dân sự ở chợ Hạ long 2 Quảng ninh của công ty TNHH Tuầu châu ? Ngày hôm qua tôi Nguyễn Thị Lan trực tiếp sang Tòa án thành phố Hạ long xem tình hình cụ thể ra sao : Nhưng rất đáng buồn : Bà Lê Thị Tuất phó chánh án và thẩm phán thư ký ông Tuấn Anh đã cios biểu hiện ỉm mọi tài liện và vẫn có nhiều hành vi nhũng nhiễu nhân dân : Hai con người này cùng thẩm phán Ngô Văn thắng đã thành hệ thống nhũng nhiếu nhân dân , hại dân, hại nước , hại Đảng và chế độ , bắt được quả tang tại vụ án do kiểm lâm vùng 1 khởi kiện bằng văn bản có dấu đóng và ký tên không thể chối cãi được : Gọi là 3 cán bộ này sai phạm có tang chứng bắt được quả tang , dùng luật rừng100% . Khi tôi vào gặp ông Chánh án thì phương án giải quyết của ông Chánh án xem ra vẫn muốn líu kéo 3 cán bộ thoái hóa này giải quyết án của chúng tôi là bà Lê Thị Tuất và ông Tuấn Anh , ông Ngô Văn thắng : Suy ra là không ổn rồi ?
  - Nay công TNHH Tuần châu yêu cầu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long chỉ đạo thẩm phán khác giải quyết mẫu ngay 1 đơn khởi kiện trong 232 đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : cụ thể người bị kiện là bà Nguyễn Thị Vân ki ốt 237 bán hàng vải tại tầng 2 khu truyền thống chợ Hạ long 2 phường Yết kiêu – ha long -Quảng ninh .Vì lý do đặt tiền 2 lần cho công ty TNHH Tuần châu đã làm ki-ốt , đã sử dụng 2 năm rồi , nay cố tình không trả nợ , văn bản đủ chữ ký sống của bà Vân ?
  – Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận : bà Lê Thị Tuất và ông Tuấn Anh , ông Ngô Văn thắng giải quyết các đơn khởi kiên của công ty TNHH Tuần châu từ nay trở đi ,không được dính líu vào việc giải quyết đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : vì ba cán bộ này đã có chứng cứ vi phạm pháp luật và bắt được quả tang mà chúng tôi đang lắm giữ , theo quy định của pháp luật chúng tôi yêu cầu việc này là chính đáng : Yêu cầu ông Chánh án chỉ đạo trực tiếp và điều thẩm phán khác , thư ký khác thụ lý đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : xử lý lấy 1 đơn làm mẫu khẩn cấp , để làm tiền đề giải quyết các đơn khác tương tự thì mới có kết quả và đúng quy định của pháp luật ?
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn này nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trên : Buộc chúng tôi lại phải tiết tục : tố cáo và khởi kiện : Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao , ông : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … Đồng thời đòi tiền bồi thường thiệt hại do cán bộ Đảng viên nào gây ra trong 2 năm qua ?
  Nay là lần cuối cùng đương sự công ty TNHH Tuần châu làm đơn này đề nghị các đạo có thẩm Quyền , giải quyết đơn khiếu nại này và đơn khởi kiện cho công ty TNHH Tuần châu : yêu cầu lãnh đạo cử thẩm phám và thư lý khác và ông chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh phải trực tiếp giải quyết những đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khẩn cấp và giải quyết 1 đơn làm mẫu trước và đúng theo quy định của pháp luật Việt nam trong thời gian tới ?
  Ngày 27 tháng 12 năm 2011

  Xin chân thành cảm ơn ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU

  Đã ký và đã gửi đúng ngày

  BÙI ĐÌNH QUYÊN
  Vì ngày 24/12/2011 công ty TNHH Tuần châu đã gửi tới các cơ quan trên có nội dung khiếu nại và đề nghị rõ ràng trích nguyên văn như sau : “ Vì các vụ án dân sự tại chợ Hạ long , do cán bộ công ty An hưng pla za lợi dụng chức quyền thu tiền trái pháp luật , do bà Nhữ Thị Hồng Liên Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh phụ trách thương mại vô trách nhiệm , đã bao che cho các vụ án này 2 năm nay và có chứng cứ chạy án cho các vụ án này , nay đã có nhiều căn cứ Rằng bà phó chánh án Lê Thị Tuất đã bao che cho nhiều vụ án để hại công ty TNHH Tuần châu trong 2 năm qua ,bằng nhiều vụ án và nhiều thủ đoạn để trục lợi , đồng thời đã trực tiếp chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% có đầy đủ chứng cứ chứng minh qua vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 kiện và nhiều vụ án khác…, chúng tôi đang cầm trong tay hàng chục chứng cứ đóng dấu Tòa án và do bà Lê Thị Tuất ký : Hiện nay cán bộ công ty An hưng pla za quản lý chợ hạ long 2 đã lợi dụng chức quyền ép lấy tiền và mị dân và thông đồng với các hộ dân chợ không trả tiền nợ , khi sản phẩm họ đã sử dụng là 2 năm nay ? Bao nhiêu đơn kiện , thự tế là hàng trăm đơn khởi kiện rồi thì cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất , cụ thể là phó chánh án Lê Thị Tuất đều lợi dụng chức quyền , một là ỉm đi , hai là trả lại đơn vô lý , ba là không giải quyết trái pháp luật bằng mọi thủ đoạt , tất nhiên là chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ bằng dấu đỏ của tòa án nhân dân thành phố Hạ long đã đóng dấu do Bà phó chánh án Lê Thị Tuất đã ký tên , với hai chức danh : lúc thì là phó chánh án Lê Thị Tuất , lúc thì là thẩm phán Lê Thị Tuất , có nghĩa là bà Lê Thị Tuất lộng quyền vừa đá bóng vừa thổi còi ? như thế là bà Lê Thị tuất là bà chủ của cái Tòa án này là đã lộng quyền pháp luật để bẻ cong công lý và thậm trí đã bể gẫy công lý của nhân dân tại thành phố này là đính thực chính danh là phó chánh án Lê Thị Tuất , chính là giặc nội xâm của nhân dân Hạ long nói riêng và nhân dân cả nước nói chung .

  ĐỀ NGHỊ : Qua vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 vừa qua đã chứng minh : Bà Lê Thị Tuất Phó chánh án , thẩm phán Tuấn Anh làm thư ký , thẩm phán Ngô Văn Thắng đã vi phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam đã thực hiện trái đường lối của Đảng cộng sản Vệt nam là 100% bằng chứng cứ văn bản đã đóng dấu đỏ của Tòa án nhân dân thành phố Hạ long và đã ký tên , như vậy là không thể chối cái được ?
  - Hiện nay công ty TNHH Tuần châu đã khởi kiện dân sự tại chợ hạ long 2 tỉnh Quảng ninh cả thảy là trên 232 đơn khởi kiện dân sự đòi tiền nợ,đã gửi đến Toà án nhân dân thành phố Hạ long qua bưu điện và trực tiếp chứng thư và giấy chứng nhận của tòa án
  - Vì vậy nay công ty TNHH Tuần châu không chấp nhận những cán bộ sau không được tham gia vào việc giải quyết các đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khởi kiện các công dân thuộc công ty An hưng plaza và các hộ dân thuộc chợ Hạ long 2 Tỉnh Quảng ninh vào thời gian tới đây : Cụ thể là cán bộ Đảng viên : bà phó Chánh án kiêm thẩm phán Lê Thị Tuất , hai là thẩm phán Ngô Văn Thắng , thẩm phán thư ký : Tuấn Anh vì họ có nhiều chứng cứ hại công ty TNHH Tuầng châu và bao che cho người xấu tác nghiệp trái pháp luật nhũng nhiễu nhân dân , phản bội sự thật và pháp luật trục lợi cá nhân … theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự quy định . Nay đương sự công ty TNHH Tuần châu làm đơn này đề nghị các đạo có thẩm Quyền , giải quyết đơn khởi kiện cho công ty TNHH Tuần châu và yêu cầu lãnh đạo cử thẩm phán và thư lý khác và ông chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh phải trực tiếp giải quyết những đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khẩn cấp và đúng theo quy định của pháp luật Việt nam trong thời gian tới ?
  Ngày 24 tháng 12 năm 2011

  Xin chân thành cảm ơn ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU

  Đã ký và đã gửi ngày 24/12/2011

  BÙI ĐÌNH QUYÊN

  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010

  Vì Dẫu hôm nay là 30/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội .vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết , cán bộ trung ương có thẩm quyền đồng lõa :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???

  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  Sau cách mạng tám 1945 : Đảng ta phát động phong trào diệt giặc dốt : bây giờ có khi Đảng nên phát động phong trào diệt giặc nói dối : Làm thì láo,báo cáo thì hay ?
  Đạo đức đảng viên hỏng ngay từ khâu tuyên truyền: Giám đốc Đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị mất chức và thu hồi thẻ nhà báo sau khi có đơn thư tố cáo, theo báo chí trong nước. đưa tin

 40. bui dinh quyen
  30/12/2011 lúc 12:18 chiều | #40

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách có tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thự tế 15 năm đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trự Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút cả tiền thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học có hàng ngàn điểm o , Đều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù người yêu nước : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ THÌ LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và phát triển , sau này thành thế lự thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thieetj hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng tiêu diệt lẫn nhau thì nhân dân còn hòng nhờ gì , có lẽ lại là nạn nhân lâu dài ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lự . hơn nữa là con của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ơt thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở hiện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh Quê có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa cao thủ ?( tung ra xã hội để lấy cớ thăng qua tiến chức cho hợp tình hợp lý khi tài hèn đức mỏng : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ?
  ? bằng duy vật biên chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh để có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rự rỡ ???
  Sau này chắc chính thế lự ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG SỰ GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can : Sinh ra quốc lạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại môi trường , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt : Để uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh ngiệm ngàn đời )
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?

 41. bui dinh quyen
  30/12/2011 lúc 12:34 chiều | #41

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách có tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thự tế 15 năm đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trự Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút cả tiền thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học có hàng ngàn điểm o , Đều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù người yêu nước : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ THÌ LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và phát triển , sau này thành thế lự thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thieetj hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng tiêu diệt lẫn nhau thì nhân dân còn hòng nhờ gì , có lẽ lại là nạn nhân lâu dài ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lực . Hơn nữa là con của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ở thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở huyện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh Quê có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa cao thủ ?( tung tin ra xã hội để lấy cớ thăng quan tiến chức cho hợp tình hợp lý khi bản than là tài hèn đức mỏng ( chỉ làm vua bù nhìn ) : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và bài toán thâu tóm chính trị là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu hại dân hại nướcđẻtrụ lợi vè mọi mặt : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ?
  ? bằng duy vật biên chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh để có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rự rỡ ???
  Sau này chắc chính thế lự ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG SỰ GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can : Sinh ra quốc lạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại môi trường , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt : Để uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh ngiệm ngàn đời )
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?

 42. bui dinh quyen
  30/12/2011 lúc 12:52 chiều | #42

  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách có tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thự tế 15 năm đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trực Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút ngậm xương uống máu đồng tiền của thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học có hàng ngàn điểm o , Đều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù người yêu nước : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ THÌ LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và phát triển , sau này thành thế lự thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thieetj hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng để tiêu diệt lẫn nhau thì là khổ nhân dân ? chúng lợi dụng diệt người tốt nuôi kẻ ác ….sinh loạn tặc ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo Việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lực . Hơn nữa là con RUỘT của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ở thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở huyện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa đảo cao thủ ?( tung tin ra xã hội để lấy cớ thăng quan tiến chức cho hợp tình hợp lý khi bản thân là loại tài hèn đức mỏng ( chỉ làm vua bù nhìn ) : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và bài toán thâu tóm chính trị là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu hại dân hại nướcđẻtrụ lợi vè mọi mặt : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ….. bảo vệ chúng ?
  ? bằng duy vật biên chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG đẻ ra cải cách ruộng đất , khi chungslowij dụng bác Hồ bận trăm công ngàn việc , sau khi cuộc kháng chiến thành công . Sau này Chúng còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh để có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rự rỡ ???
  Sau này chắc chính thế lực ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG SỰ GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can : Sinh ra quốc lạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại môi trường , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt : Để uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh ngiệm ngàn đời )
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?

 43. bui dinh quyen
  31/12/2011 lúc 9:43 sáng | #43

  Tặng em cô gái lao công
  Đêm đông trời lại mưa xa
  Em đi quét rác canh ba lạnh lùng
  Đệm dầy lại đắp chăn bông
  Mà tôi vẫn thấy trong lòng tái tê
  Lắng nghe từng tiếng chổi tre?
  Nhẹ nhành em lướt trên hè đêm thanh
  Trời khuya đường phố vắng tanh
  Còn ai hay chỉ có mình em thôi.
  Rác to rác nhỏ đều hôi,
  Biết rằng khó quét em tôi vẫn làm.
  Muốn cho đường phố sạch quang,
  Rác nào thì cũng phải mang ngay trôn vùi
  CHỈ riêng RÁC Ở TRONG NGƯỜI
  Qúet bao giờ sạch em tôi vẫn buồn?
  Còn riêng loại rác ở đời
  Để trời quét hộ em thời phí công ???

  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách cố tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thực tế 15 năm nay đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra Đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trực Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút ngậm xương uống máu đồng tiền của thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân Việt nam , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học môn lịch sử có hàng ngàn điểm o , Điều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù nhiều dân oan , đánh nhiều dân đen ,, đánh chết nhiều người lương thiện : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ ?? Chắc chắn sau này LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án vi phạm nhân quyền , mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và để chúng phát triển , sau này thành thế lực thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thiệt hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng để tiêu diệt lẫn nhau thì là khổ nhân dân ? chúng lợi dụng diệt người tốt nuôi kẻ ác ….sinh loạn tặc ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo Việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lực . Hơn nữa là con RUỘT của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ở thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở huyện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa đảo cao thủ ?( tung tin ra xã hội để lấy cớ thăng quan tiến chức cho hợp tình hợp lý khi bản thân là loại tài hèn đức mỏng ( chỉ làm vua bù nhìn ) : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và bài toán thâu tóm chính trị là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu hại dân hại nước để trụ lợi về mọi mặt : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin : Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an , đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ….. bảo vệ chúng, để chúng có cơ hoành hành đất nước ?
  ? bằng duy vật biện chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG đẻ ra cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 giết lầm khoảng 18 nghìn người dân , khi chúng lợi dụng trong thời gian bác Hồ bận trăm công ngàn việc , sau khi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ thành công . Sau này Chúng còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rực rỡ ??? VÌ CHÚNG LÀ NGHỆ SĨ LỪA DỐI VÀO HẠNG NHẤT THẾ GIỚI ?
  Sau này chắc chính thế lực ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG TRẠNG GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can :Sinh ra cơ chế xin cho ,rồi Sinh ra quốc nạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại rừng , khoáng sản , môi trường , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt : Để hại uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh nghiệm ngàn đời )
  Theo lời của ông Nguyễn Văn An thì Nông Đức Mạnh Là Vua của Đảng :Suy từ thự tế là đủngồi ? Ông toàn quyền việc cân nhắc vị trí của các địa vị cán bộ cao cấp của các tỉnh Và trung ương : Vi dụ dễ hiểu nhất là con ông ta : trình độ công cán chỉ xứng là chủ tịch xã là cùng , chỉ có 5 tháng phong liền 5 chức , giờ đây ngồi chỗm trệ làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc giang : Ban tổ trung ương đảng không là gì ? Ông Hồ Đức Việt trưởng ban tổ chức trung ương phản đối theo nguyên tắc của đảng ,Nông đức Mạnh chỉ đạo công an của Đảng là ông Nguyễn Văn Chi dựng án : Cho về Hưu non là còn nhân đạo đấy : Vậy ông Việt phải tự đấm ngực nhận sổ hưu vì tội không nghe lời : Mọi việc đề diễn ra lù lù trước mắt : người mù cũng nhìn thấy ? ( tương tự Bác Lê Khả Phiêu khi xưa phải thôi chức tổng bí thư Đảng đột ngột cũng la lá như vậy vẫn bài bản cổ điển thâu tóm quyền hành của những nhân vận gian hùng lập lại công thức phản đòn kiểu cổ điển nhưng rất hiệu quả… khi muốn đánh gục đối thủ : Nói thẳng là nhân dân biết sự thật cả rồi ?Mồm dân sóng biển không bị được đâu )
  Bí thư Nông Đức Dựng Nguyễn Minh Triết , Một con người có bằng đại học , nhưng không có đồng môn, Một con người vô cảm với , ký cả huân huy chương cho ngững người đã từng gây tội ác với nhân dân , khen thưởng cho cả ngành giết người hàng loạt là ngành thuốc lá chẳng hạn : Chính ông ta đã làm hỏng nhiều cansbooj của ngành tòa án và ngành Viện kiển sát : Án oan sai ở Việt nam là ngút trời Xanh : Con ruột ông ta là Nguyễn Minh Thành làm thẩm phám tòa án tối cao : Đứng canh càng pháp luật : Vụ án con 9 tuổi bị hiếp , mẹ bị đánh ngất sỉu là một không xã hội nào Quan tâm , ngoài ra còn bên vực kẻ đánh người và hiếp dâm và 1 minh chứng sự thoái hóa của pháp luật của cán bộ nhà nước dưới quyền của Nguyễn Minh triết ?
  Bí thư Nông đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết dựng ông Lê Hồng Anh : Con ngƯỜI Ông Anh không có một này trong quân đội . không có 1 ngày trong công an , không có 1 ngày trong trường vũ trang là cán bộ dân sự có nguồn gốc từ cán bộ Đoàn : Phong hản quân hàm Đạị tướng làm bộ trưởng bộ công an : coi như ông Anh mù hoàn toàn về nghiệp vụ 100% làn hỏng toàn ngành công an , cán bộ thoái hoá nhiều , đánh dân chết rất nhiều , Thông lệ này trên thế giới chưa từng có … trái hản với chính nghĩa Quốc gia , trái hản với các quy định của hiến pháp , pháp luật của nhà nước và các quy định của Đảng cộng sản Việt nam và tư tưởng của Bác Hồ Chí minh là 180 độ : Trước đại hội đảng 11 ông Anh còn kiêm trưởng ban bảo vệ đảng nội bộ : thực ra là bảo vệ quyền lực cho Nông Đức Mạnh về sau này mà thôi : Nhưng nếu mà quyền lợi bất chính ngược lại lợi ích của dân tộc thì con ông trời cũng không bảo vệ được , đó là quy luật tất yếu của tạo hóa ?
  Còn nữa :

  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  CHẾN TRANH ĐÃ QUA ĐI 35 NĂM . TIỀN XƯƠNG MÁU , CÔNG SỨC CỦA NHIỀU NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC , TIỀN HƯƠNG KHÓI ,TIÊU CHUẨN CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH ,THƯƠNG BINH ,LIỆT SĨ :HIỆN NAY THẬT RA ĐÃ BỊ ĂN CHẶN .VÌ SỐ TIỀN NÀY ĐÃ CHI CHO VIỆC PHÁT SINH HÀNG NGÀN CÓ KHI HÀNG VẠN THƯƠNG BINH GIẢ VÀ CHI CHO KHÔNG ÍT CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐÃ THAM NHŨNG ,CHÚNG ĐÃ ĂN HẾT SỐ TIỀN NÀY ,VÌ LÝ DO VẬY KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHO SỐ NGƯỜI RẤT ĐÔNG,CÓ THỂ LÀ HÀNG CHỤC VẠN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐÁT NƯỚC CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MỘT QUYỀN GÌ VỀ KINH TÉ VÀ CHÍNH TRỊ, TRONG KHI SỐ NGƯỜI CÓ CÔNG NÀY ĐÃ CHỜ HẾT NỬA ĐỜI NGƯỜI ,HỌ ĐÃ LÀ 60 ĐẾN 70 TUỔI RỒI ( PHẢI HIỂU RẰNG SỐ TIỀN NÀY CHÚNG ĐÃ THAM Ô VÀ CHI CHO SỐ THƯƠNG BINH GIẢ HẾT RỒI ,DO VẬY LẤY ĐÂU TIỀN RA ĐỂ TRẢ CHO CÁC CHIẾN SĨ VÌ NƯỚC, VÌ DÂN NÀY ,NẾU CÓ HÀNG TRĂM ĐƠN , CHỨNG CỨ TRÊN MỘT NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH THÌ CHÚNG VẪN LẤY CỚ NÀY CỚ KHÁC ĐỂ THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM VÀ CHÚNG VẪN PHẢI CÂU KẾT BAO CHE DO VẬY NHỮNG PHIÊN TÒA GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY ĐỀU BỊ ỈM ĐI…VÌ MỘT LẼ, NẾU KHÔNG BAO CHE THÌ CHÚNG PHẢI ĐI TÙ DO VẬY BẰNG MỌ GIÁ CHÚNG CỨ VÒ VO TAM QUỐC KHÔNG GIẢI QUYẾT LÀ VÌ THẾ ,ĐÂY CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHÔNG GIẢI QUYẾT , CHÚNG ĐỔ CHO HẾT LÝ DO NÀY SANG LÝ KHÁC HẾT GIẤY TỜ NÀY SANG GIẤY TỜ KHÁC . NHƯNG LỊCH SỬ VẪN PHẢI KHẢNG ĐỊNH RẰNG MÁU CỦA NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LÃ : TRÁCH NHIỆM NÀY CHỦ YẾU LÀ NGÀNH THƯƠNG BINH XÃ HỘI VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ NGÀNH QUÂN ĐỘI ND CÓ PHẦN TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI , ) TÔI LẤY MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH : HIỆN NAY SỐ THANH NIÊN XUNG PHONG CÒN KHOẢNG TRÊN 50% CHƯA ĐỰỢC MỘT ĐỒNG SU NÀO TIỀN XƯƠNG MÁU VÀ TIỀN CHẾ ĐỘ NGƯỜI CÓ CÔNG CÙNG DANH DỰ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC :TRONG KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT TUỔI THANH XUÂN CỦA MÌNH CHO TỔ QUỐC NAY PHẢI SỐNG MỘT MÌNH KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON…NHÌ THẤY HỌ RẤT ĐAU LÒNG DO BỌN GIẶC NỘI SÂM GÂY RA , CÓ KHI CHÚNG CHỜ HỌ CHẾT MỚI CÓ TIỀN TRẢ VÀ MỚI LÀM SONG THỦ TỤC HAY SAO???, VỪA QUA QUI TỤ ĐƯỢC 800 MỘ LIỆT SĨ CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG TỪ VƯƠNG QUỐC LÀO VỀ LÀ DO NHÂN DÂN TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ CỦA NHÀ NƯỚC , SỐ MỘ CÒN LẠI RẤT NHIỀU KHÔNG BIẾT SAU NÀY HÒNG NHỜ AI QUI TỤ ĐÂY , RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC : NHƯNG BÀ BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KHÔNG THỂ TÁNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA MÌNH: VÌ TRONG 5 NĂM LÀ BỘ TRƯỞNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BÀ ĐÃ CÓ DẤU HIỆU CỐ TÌNH KHÔNG GIẢI QUYẾT VÀ CÒN NHIỀU VẤN ĐỀ SAI PHẠM KINH TẾ KHÁC . NGOÀI RA CÒN MANG HÀM Ý SAI PHẠM CHÍNH TRỊ NGHIÊM TRỌNG :TIÊU DIỆT LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM :CỤ THỂ LÀ NHỮNG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG SAU 35 NĂM BỊ TIÊU DIỆT VỀ TINH THẦN ,DANH DỰ ,KINH TẾ GIỐNG NHƯ QUẢ TRANH VẮT HẾT NƯỚC RỒI HỌ VẤT ĐI KHÔNG HỀ THƯƠNG TIẾC???????? ĐÂY LÀ SỰ BẤT CÔNG QUÁ LỚN :LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. NHÂN DÂN CẦN PHẢI PHANH PHUI CHÚNG RA PHÁP LUẬT LẤY LẠI CÔNG BẰNG ,DANH DỰ CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC CÓ CÔNG VÀ HY SINH XƯƠNG MÁU ĐỂ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN QUỐC ?????
  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  BÀI NGUỒN DẦU MỎ BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,PHÁP LUẬT
  NGUÔN DẦU NHỜN BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CHƯA CAN KIỆT ,AI LÀ NGƯỜI XẢN XUẤT RA NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY ,AI LÀ NGƯỜI TIÊU THỤ NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY TẠI VIỆT NAM
  1 , NHU CẦU : NGUÔN DẦU BÔI CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC TA hiện nay vẫn có NHU CẦU LỚN TRONG XÃ HỘI, (nguồn gốc của loại dầu này sinh ra từ cơ chế lãnh đạo ,NGƯỜI TA GỌI LÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ,THỜI KỲ CƠ CHẾ XIN CHO ,SỬ DỤNG PHỔ BIẾN VÀ CÔNG KHAI MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢI CHẤP NHẬN THÀNH MỘT THÓI QUEN VỚI CÁCH SỬ DỤNG LÀM NHIỀU THÀNH NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG RẤT TRƠN CHU ĐƯỢC HÓA MÃ NHƯ MỘT LOẠI DẦU NHỜN CAO CẤP CHẠY MÁY DIEZEN . NHƯNG CÓ ĐẶC ĐIỂM KHÁC LÀ TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TÍNH BẰNG KG MÀ TÍNH BẰNG GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN .LOẠI DẦU NÀY MỚI CÓ TÊN GẦN NHƯ CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2004 ,MỘT CÁI TÊN BẤT THÀNH VĂN . NHƯNG AI CŨNG THUỘC ,MẶC DÙ CHỈ BẰNG QUẢNG CÁO TRUYỀN MIỆNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT .CHO ĐẾN NAY NÓ TIÊU THỤ TỚI CẢ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM . TÔI CHO LÀ :LOẠI DẦU NÀY LÀ LOẠI DẦU CÓ ĐỘC TỐ CAO PHÁ HẠI THUẦN PHONG VĂN HÓA TỐT ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA ,PHÁ HẠI CẢ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NƯỚC TA ,PHÁ HOẠI CHẾ ĐỘ TỐT ĐẸP MÀ ÔNG CHA TA ĐÃ DÀNH ĐƯỢC TỪ XƯƠNG MÁU CỦA BIẾT BAO THẾ HỆ MÀ CÓ THỜI AI AI CŨNG PHẢI TÔN THỜ ,NHƯNG NAY NÓ HẪNG HỜ KHÓ NHỚ NHƯNG LẠI RỄ QUÊN vì NÓ BỊ ĂN MÒN do loại dầu này gây ra GỌI LÀ DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN ĐƯỢC CẢ PHÁP LUẬT ,NÓ ĐANG TRỞ THÀNH NHỮNG CON VI RÚT VÔ HIỆU HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY .ĐIỀU NGUY HIỂM HƠN LÀ NÓ CÒN LÀ LOẠI DẦU CÓ CHẤT NGHIỆN KHÔNG KÉM GÌ MAI TÚY .TÔI TẠM COI NHƯ LÀ một LỌAI MA TÚY TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, PHÁP LUẬT : TIÊU DIỆT HOẶC HẠN CHẾ ,KHỐNG CHẾ ĐƯỢC LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ bôi trơn pháp luật NÀY đã COI NHƯ ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦN KỲ, MỚI có thể ĐƯA ĐẤT NƯỚC TA SANG TRANG MỚI :HÒA BÌNH ,ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG.(AI SẢN XUẤT VA QUẢNG CÁO LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY, CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC ,BỞI NÓ ĐANG HỦY DIỆT NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM )
  Còn nữa
  Trả lời
  • bui dinh quyen
  Tháng 7 06, 2010 @ 18:56:54
  VIẾT TIẾP BÀI : DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT
  (viết theo nhu cầu truy tìm tội phạm Quốc gia trước thềm đại hội Đảng khóa 11 )
  -NHỮNG NHÂN VẬT TỘI PHẠM SINH RA LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT CÓ CHẤT CỰC ĐỘC HẠI CHO NHÂN DÂN TA KHÔNG THỂ XUẤT THÂN LÀ THÀNH PHẦN DÂN THƯỜNG ĐƯỢC .HẮN PHẢI Ở TRONG HÀNG NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÓ QUYỀN CÓ CHỨC ,SỬ DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC MUA QUAN BÁN CHỨC ,XIN CHO VÀ ĂN TIỀN ĐÚT LÓT….BẰNG CÁCH BẮT NHÂN DÂN PHẢI BÔI TRƠN BẰNG TIỀN KHI GIẢI QUYẾT CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA ĐẤT NƯỚC ,,
  - GIÁ TRỊ CỦA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ PHÁP LUẬT SỬ DỤNG CÓ GIÁ TRỊ BẰNG TỶ THUÂN LỢI NHUẬN THU NHẬNBẤT CHÍNH ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI UY TÍN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ,ĐỐI VỚI QUỐC HỘI VÀ SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI SỰ YÊU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ VÀ CUỘC SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN …ĐƯƠC HIỂU LÀ LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU BAO NHIÊU THÌ CHẾ ĐỘ ,ĐẢNG SẼ SỤP ĐỔ VÀ TAN DÃ NHANH BẤY NHIÊU . VÌ VẬY THIẾT MUỐN : CHẾ ĐỘ VÀ ĐẢNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ VÀ PHÁP LUẬT ĐÃ QUI ĐỊNH THI PHẢI TÌM VÀ TIÊU DIỆT ÔNG CHÙM SINH RA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ BÔI TRƠN PHÁP LUÂT NÀY
  - CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI DÂN CŨNG RẤT THẤU HIỂU CHO CÁI GỌI LÀ LUẬT LỆ BẤT THÀNH VĂN: ĐÃ LÀM QUAN THÌ PHẢI CÓ LỘC ,NHƯNG CŨNG ĐỒNG Ý LÀ CÁI LỘC ĐÓ PHẢI TRÊN CÁI LỢI CỦA ĐÁT NƯỚC ,CÁI LỢI CỦA NHÂN DÂN ,CÁI LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN BẰNG CÁCH CÔNG KHAI THƯỞNG CẢ BẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH XUÁT SẮC NHIỆM VỤ HOẶC VIỆC DÂN CÓ YÊU CẦU PHỤC VỤ THÊM.ĐƯỢC HƯỞNG CÔNG KHAI HÓA TẠO RA MỘT CƠ CHẾ THOÁNG LÀM SỰ THÚC ĐẨY VÀ SÚC TÁC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI NHANH CHÓNG VÀ LÀNH MẠNH.
  – NẾU QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG CÒN ĐỂ DẦU BÔI TRƠN NÀY VẪN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG GUỒNG MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÁT NƯỚC :TÔI XIN MẠNH DẠN NHẬN ĐỊNH TẠM THỜI NHƯ SAU : SỰ PHÁTTRIỂN CỦA ĐÁT NƯỚC TA NẾU CÒN LOẠI DẦU NÀY TỚI ĐÂY SẼ DI XUỐNG DỐC TOÀN DIỆN VÀ KHÔNG CÓ PHANH. VÌ ÔNG TRÙM CỦA NÓ LUÔN MUỐN BÁN CẢ ĐÁT NƯỚC NƯỚC NÀY ĐỂ LÀM CỦA RIÊNG ,(ÔNG TRÙM NÀY RẤT TINH VI VÀ SẢO QUYỆT , CHUYÊN ẨN LẤP DƯỚI MỘT ĐIA VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ ,ẨN LẤP DƯỚI LÝ THUYẾT GIÁO ĐIỀU ĐỂ ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN LẪN LỘN GIỮA VÀNG VÀ THAU , GIỮA TRÁI VÀ PHẢI , CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI DÂN TRÍ THỨC VÀ YÊU NƯỚC MỚI NHÌN THẤY CHÚNG ĐƯỢC RỄ RÀNG HƠN BẰNG NHỮNG CON SỐ TOÁN HỌC. TÔI XIN VÍ DỤ TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN KINH TẾ DÂN GIAN GỌI LÀ NGON , CÁC DANH NGHIỆP MUỐN CÓ ĐƯỢC PHẢI DÙNG DẦU NHỜN BÔI TRƠN NHIỀU THÌ HẮN MỚI KÝ QUYẾT ĐỊNH ,HẮN CÒN NGHĨ RA NHIỀU THỦ TỤC CỒNG KỀNH ĐỂ VÒI VĨNH ,HẮN CÒ NGHĨ RA CÁC DỰ ÁN CỰC LỚN ĐỂ THU LỢI NHẬN CAO CHO MÌNH, ĐỂ RÚT RUỘT TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐƯỢC NHIỀU HƠN ,GỌN HƠN . MẶC DÙ HẮN THỪA BIẾT LÀ DỰ ÁN NÀY KHÔNG CÓ LỢI CHO NON SÔNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ,HÁN THỪA BIẾT RẰNG DỰ ÁN NÀY Ở BÊN CÁC NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ GIẦU CÓ HƠN HÀNG CHỤC LẦN NƯỚC TA, CÓ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ GIỎI CÒN BỊ LÕ VỐN HÀNG CHỤC,HÀNG TRĂM TỶ ĐÔ LA: NHƯ Ở ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN CHẲNG HẠN , chính là dự án tầu cao tốc HẮN LÀM GÌ CÓ LƯƠNG TÂM ,CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA DÂN TỘC ,HẮN LÀM GÌ CÓ LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN ,HÁN CHỈ CÓ CÁI CÁ NHÂN LÒNG THAM VÔ ĐÁY MÀ THÔI ,VÌ ĐỒNG TIỀN MÀ BẤT CHẤP TẤT CẢ ,CHÍNH HẮN LÀ ÔNG TRÙM SINH RA DẦU NHỜM CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT NÀY Ở NƯỚC TA ĐÃ HOÀNH HÀNH ĐƯỢC BAO NĂM NAY :VÌ THẾ HẮN ĐÃ CÓ TÀI SẢN BẤT CHÍNH LỚN NHẤT VIỆT NAM . NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CẦN PHẢI TRUI TÌM VÀ SỬ BẮN TỦ HÌNH HẮN TẠM THỜI VẮNG MẶT .ĐỂ VIÊT NAM TA KHÔNG CÒN LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT HẠI NƯỚC HẠI DÂN VÀO THỜI ĐIỂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA 11TỚI ĐÂY ?
  Hiện nay tạo ra một chế độ bóc lột trắng trợn và quá bất công với nhân dân ngập trời xanh : Tập đoàn VN ‘độc quyền trả lương cao’ một tập đoàn ăn cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân do chế độ tạo ra , chế độ này là Do Nông Đức Mạnh tạo ra
  Nhà tháp đôi cháy Khói cao ngất trời trong vụ cháy tháp đôi EVN, tập đoàn lỗ 40 nghìn tỷ VND
  Những ngày cuối năm 2011, một năm nổi bật nhiều vấn đề cho các tổng công ty nhà nước tại Việt Nam, dư luận nước này lại choáng váng khi nghe tin về lương cao quá mức cho quan chức Tập đoàn Điện lực EVN.
  Một loạt tờ báo, gồm cả báo của ngành công an đã vào cuộc nêu ra điều họ gọi là ‘nghịch lý’: làm ăn lỗ nặng nhưng trả lương rất cao của ngành điện lực.
  Chủ đề này đang khơi ra các vấn đề chung của nhiều công ty nhà nước hoạt động tại khu vực thiếu minh bạch về quyền sở hữu và trách nhiệm quản trị.
  Nhân dịp năm hết Tết đến, báo Việt Nam đưa tin thống kê của nhà nước cho thấy tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 130 triệu đồng/người, trung bình 8,2 triệu đồng/người.
  Nhưng vấn đề là ở chỗ lương và tiền thưởng bị coi là quá cao tại chính các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.
  Theo một bài trên tờ Công an Nhân dân gần đây, lương của nhân viên tại Tập đoàn Điện lực VN là 13,7 triệu đồng một nhưng lương bình quân khối văn phòng tổng công ty lên tới gần 30 triệu VND một tháng, dù công việc tại các văn phòng đều chỉ mang tính bàn giấy.
  Tờ báo này, trong bài của ông Bấm Khổng Minh Dụ cho rằng mỗi năm EVN phải chi lương cho khối văn phòng trên 140 tỉ đồng trong đó lương lãnh đạo là 60-70 triệu.
  EVN cũng vừa tăng giá điện cho người tiêu dùng lên 5%.
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:

 44. bui dinh quyen
  31/12/2011 lúc 11:52 sáng | #44

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Tặng em cô gái lao công
  Đêm đông trời lại mưa xa
  Em đi quét rác canh ba lạnh lùng
  Đệm dầy lại đắp chăn bông
  Mà tôi vẫn thấy trong lòng tái tê
  Lắng nghe từng tiếng chổi tre?
  Nhẹ nhành em lướt trên hè đêm thanh
  Trời khuya đường phố vắng tanh
  Còn ai hay chỉ có mình em thôi.
  Rác to rác nhỏ đều hôi,
  Biết rằng khó quét em tôi vẫn làm.
  Muốn cho đường phố sạch quang,
  Rác nào thì cũng phải mang ngay trôn vùi
  CHỈ riêng RÁC Ở TRONG NGƯỜI
  Qúet bao giờ sạch em tôi vẫn buồn?
  Còn riêng loại rác ở đời
  Để trời quét hộ em thời phí công ???

  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách cố tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thực tế 15 năm nay đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra Đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trực Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút ngậm xương uống máu đồng tiền của thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân Việt nam , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học môn lịch sử có hàng ngàn điểm o , Điều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù nhiều dân oan , đánh nhiều dân đen ,, đánh chết nhiều người lương thiện : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ ?? Chắc chắn sau này LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án vi phạm nhân quyền , mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và để chúng phát triển , sau này thành thế lực thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thiệt hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng để tiêu diệt lẫn nhau thì là khổ nhân dân ? chúng lợi dụng diệt người tốt nuôi kẻ ác ….sinh loạn tặc ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo Việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lực . Hơn nữa là con RUỘT của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ở thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở huyện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa đảo cao thủ ?( tung tin ra xã hội để lấy cớ thăng quan tiến chức cho hợp tình hợp lý khi bản thân là loại tài hèn đức mỏng ( chỉ làm vua bù nhìn ) : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và bài toán thâu tóm chính trị là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu hại dân hại nước để trụ lợi về mọi mặt : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin : Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an , đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ….. bảo vệ chúng, để chúng có nhiều cơ hội hoành hành đất nước ?
  ? bằng duy vật biện chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG đẻ ra cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 giết lầm khoảng 18 nghìn người dân , khi chúng lợi dụng trong thời gian bác Hồ bận trăm công ngàn việc , sau khi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ thành công ( chúng cũng thực hiện theo phương thức làm thì láo , báo cáo thì hay , do vậy lỗi của bác Hồ Chủ tịch đã tin vào chúng và sơ xuất để xảy ra sự việc đáng buồn như vậy . bác Hồ đã phải rơi nước mắt trước đại hội sửa sai của Đảng , sau cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 ) . Sau này Chúng còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rực rỡ ??? VÌ CHÚNG LÀ NGHỆ SĨ LỪA DỐI VÀO HẠNG NHẤT THẾ GIỚI ? 65 NĂM NAY BỌN GIẶC NỘI XÂM VẪN KHOÁC ÁO ĐẢNG VÀ TỒN TẠI : Mà Bác Hồ Chí Minh còn gọi chúng là bọn ít người ?( Lực của chúng có nhiều thời gian đã mạnh hơn cả chính Đảng bằng nghệ thuật nói gian dối , lừa đảo ngoại mục )
  Sau này chắc chính thế lực ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG TRẠNG GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can :Sinh ra cơ chế xin cho ,rồi Sinh ra quốc nạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại rừng , khoáng sản , môi trường , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt : Để hại uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh nghiệm ngàn đời )
  Theo lời của ông Nguyễn Văn An nguyên chủ tịch Quốc hội thì Nông Đức Mạnh Là Vua của Đảng :Suy từ thực tế là đúng rồi ? Ông ta toàn quyền việc cân nhắc vị trí của các địa vị cán bộ cao cấp của các tỉnh và trung ương : Ví dụ dễ hiểu nhất là con ông ta : trình độ công cán chỉ xứng là chủ tịch xã là cùng , chỉ có 5 tháng phong liền 5 chức , giờ đây ngồi chỗm trệ làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc giang : Ban tổ trung ương đảng không là gì ? Ông Hồ Đức Việt trưởng ban tổ chức trung ương phản đối theo nguyên tắc của đảng ,Nông đức Mạnh chỉ đạo công an của Đảng là ông Nguyễn Văn Chi dựng án : Cho về Hưu non là còn nhân đạo đấy , không thì như ông thiếu tướng công an, ốm liệt giường cũng phải ra tòa : Vậy ông Việt phải tự đấm ngực nhận sổ hưu vì tội không nghe lời : Mọi việc đề diễn ra lù lù trước mắt : người mù cũng nhìn thấy ? ( tương tự Bác Lê Khả Phiêu khi xưa phải thôi chức tổng bí thư Đảng đột ngột cũng la lá như vậy vẫn bài bản cổ điển thâu tóm quyền hành của những nhân vận gian hùng lập lại công thức phản đòn kiểu cổ điển nhưng rất hiệu quả… khi muốn đánh gục đối thủ : Nói thẳng là nhân dân biết sự thật cả rồi ?Mồm dân sóng biển không bị được đâu )
  Bí thư Nông Đức Dựng Nguyễn Minh Triết , Một con người có bằng đại học , nhưng không có đồng môn, Một con người vô cảm với , ký cả huân huy chương cho ngững người đã từng gây tội ác với nhân dân , khen thưởng cho cả ngành giết người hàng loạt là ngành thuốc lá chẳng hạn : Chính ông ta đã làm hỏng nhiều cansbooj của ngành tòa án và ngành Viện kiển sát : Án oan sai ở Việt nam là ngút trời Xanh : Con ruột ông ta là Nguyễn Minh Thành làm thẩm phám tòa án tối cao : Đứng canh càng pháp luật : Vụ án con 9 tuổi bị hiếp , mẹ bị đánh ngất sỉu là một không xã hội nào Quan tâm , ngoài ra còn bên vực kẻ đánh người và hiếp dâm và 1 minh chứng sự thoái hóa của pháp luật của cán bộ nhà nước dưới quyền của Nguyễn Minh triết ?
  Bí thư Nông đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết dựng ông Lê Hồng Anh : Con ngƯỜI Ông Anh không có một này trong quân đội . không có 1 ngày trong công an , không có 1 ngày trong trường vũ trang là cán bộ dân sự có nguồn gốc từ cán bộ Đoàn : Phong hản quân hàm Đạị tướng làm bộ trưởng bộ công an : coi như ông Anh mù hoàn toàn về nghiệp vụ 100% làn hỏng toàn ngành công an , cán bộ thoái hoá nhiều , đánh dân chết rất nhiều , Thông lệ này trên thế giới chưa từng có … trái hản với chính nghĩa Quốc gia , trái hản với các quy định của hiến pháp , pháp luật của nhà nước và các quy định của Đảng cộng sản Việt nam và tư tưởng của Bác Hồ Chí minh là 180 độ : Trước đại hội đảng 11 ông Anh còn kiêm trưởng ban bảo vệ đảng nội bộ : thực ra là bảo vệ quyền lực cho Nông Đức Mạnh về sau này mà thôi : Nhưng nếu mà quyền lợi bất chính ngược lại lợi ích của dân tộc thì con ông trời cũng không bảo vệ được , đó là quy luật tất yếu của tạo hóa ?
  Nông đức Mạnh dựng con sâu cái Lê thị Thu Ba là trưởng ban tư pháp Quốc hội làm cái cột mục của cái cơ chế mục nát , khốn nạn , nên bao nhiêu đơn thư của nhân dân gửi Quốc hội thì chỉ là đổng rác thải , chất thành kho : ông Vượng trưởng ban dân nguyện đã phải thốt lên nghe mà ai oán : SINH Quốc nại tư pháp và chính sách ngu dân : ĐẠI BIỂU Quốc hội Hoàng vừa Qua còn không thuộc cả hiến pháp , phát ngôn hoàn toàn vi hiến …. Làm cho đất nước tiêu điều nhân dân phải lần than ?
  Ngày xưa tại một nước nhỏ , nhà Vua Công Tiễn bên Đất nước Trung Quốc khi xưa còn phải khổ nhục kế: chui qua háng kẻ thù để lấy lại giang sơn ? Nay nhân dân mong rằng , nhiều cán bộ yêu tú của Đảng và nhà nước đã lấy được cờ quyền lực của Nông đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Văn Chi…. , thì nên quay về với chính nghĩa Quốc gia , đừng chạy dài với tư tưởng lừa dân của Nông đức Mạnh…. , QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂN : NHƯ LỜI CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH NĂM XƯA ( đừng nên trả ơn bọn ít người này để hại dân, hại nước ,hại Đảng , hại chế độ mà Bác Hồ kính yêu dầy công xây đắp, nhân dân đã đổ biết bao xương máu qua nhiều thế hệ mới dành được. Thực chất : bọn ít người này , chúng trả có công tạng gì với đất nước và nhân dân , chúng chỉ muốn đè đầu cỡi cổ nhân dân để trục lợi lâu dài , chúng chỉ sử dụng lãnh đạo như loại công cụ hành nghề của chúng , sau này như quả chanh vắt hết nước là chúng vất đi không hề hối tiếc mà thôi : Ân huệ , nhân nghĩa gì cái loại lãnh đạo, bất chính, bất nghĩa :ăn cả tiền thương binh liệt sĩ , ngậm xương hút máu đồng bào của mình , hại dân, hại nước, hại Đảng hại chế độ : có vụ không còn tính người : Phun cả nước cứt người qua nhà vệ sinh vào cả mồm nhân dân để ăn cướp tài sản và trốn thuế của nhà nước và nhân dân mà chúng còn bênh vực nhau thì còn gì là đạo đức của con người nữa , Việc gì phải ơn huệ chúng : kể hại dân ,hại nước , hại đảng , hại chế độ : bọn xaxhooj trắng, không hơn không kém. Chúng tởm hơn cả xã hội đen gấp nhiều lần : không nên làm lô tỳ cho những kẻ bất nhân : Nên quay về với tổ Quốc , quay về với chính nghĩa quốc gia và nhân dân mà tiêu trừ gian ác cho dân ? làm lợi cho non sông xã tắc , mang tiếng thơm và sử sách lưu danh ngàn đời : Vậy con đường về với nhân dân và tổ quốc là con đường vinh quang và duy nhất của cuộc đời làm Vua làm quan : Vì khi chết tiền vàng có mang được đi đâu ? mà chỉ mang tiếng thơm , hoặc điều nhơ bẩn để lại ngàn thu mãi mãi ô danh muôn đời không rửa được ?
  Còn nữa :

  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  CHẾN TRANH ĐÃ QUA ĐI 35 NĂM . TIỀN XƯƠNG MÁU , CÔNG SỨC CỦA NHIỀU NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC , TIỀN HƯƠNG KHÓI ,TIÊU CHUẨN CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH ,THƯƠNG BINH ,LIỆT SĨ :HIỆN NAY THẬT RA ĐÃ BỊ ĂN CHẶN .VÌ SỐ TIỀN NÀY ĐÃ CHI CHO VIỆC PHÁT SINH HÀNG NGÀN CÓ KHI HÀNG VẠN THƯƠNG BINH GIẢ VÀ CHI CHO KHÔNG ÍT CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐÃ THAM NHŨNG ,CHÚNG ĐÃ ĂN HẾT SỐ TIỀN NÀY ,VÌ LÝ DO VẬY KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHO SỐ NGƯỜI RẤT ĐÔNG,CÓ THỂ LÀ HÀNG CHỤC VẠN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐÁT NƯỚC CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MỘT QUYỀN GÌ VỀ KINH TÉ VÀ CHÍNH TRỊ, TRONG KHI SỐ NGƯỜI CÓ CÔNG NÀY ĐÃ CHỜ HẾT NỬA ĐỜI NGƯỜI ,HỌ ĐÃ LÀ 60 ĐẾN 70 TUỔI RỒI ( PHẢI HIỂU RẰNG SỐ TIỀN NÀY CHÚNG ĐÃ THAM Ô VÀ CHI CHO SỐ THƯƠNG BINH GIẢ HẾT RỒI ,DO VẬY LẤY ĐÂU TIỀN RA ĐỂ TRẢ CHO CÁC CHIẾN SĨ VÌ NƯỚC, VÌ DÂN NÀY ,NẾU CÓ HÀNG TRĂM ĐƠN , CHỨNG CỨ TRÊN MỘT NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH THÌ CHÚNG VẪN LẤY CỚ NÀY CỚ KHÁC ĐỂ THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM VÀ CHÚNG VẪN PHẢI CÂU KẾT BAO CHE DO VẬY NHỮNG PHIÊN TÒA GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY ĐỀU BỊ ỈM ĐI…VÌ MỘT LẼ, NẾU KHÔNG BAO CHE THÌ CHÚNG PHẢI ĐI TÙ DO VẬY BẰNG MỌ GIÁ CHÚNG CỨ VÒ VO TAM QUỐC KHÔNG GIẢI QUYẾT LÀ VÌ THẾ ,ĐÂY CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHÔNG GIẢI QUYẾT , CHÚNG ĐỔ CHO HẾT LÝ DO NÀY SANG LÝ KHÁC HẾT GIẤY TỜ NÀY SANG GIẤY TỜ KHÁC . NHƯNG LỊCH SỬ VẪN PHẢI KHẢNG ĐỊNH RẰNG MÁU CỦA NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LÃ : TRÁCH NHIỆM NÀY CHỦ YẾU LÀ NGÀNH THƯƠNG BINH XÃ HỘI VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ NGÀNH QUÂN ĐỘI ND CÓ PHẦN TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI , ) TÔI LẤY MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH : HIỆN NAY SỐ THANH NIÊN XUNG PHONG CÒN KHOẢNG TRÊN 50% CHƯA ĐỰỢC MỘT ĐỒNG SU NÀO TIỀN XƯƠNG MÁU VÀ TIỀN CHẾ ĐỘ NGƯỜI CÓ CÔNG CÙNG DANH DỰ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC :TRONG KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT TUỔI THANH XUÂN CỦA MÌNH CHO TỔ QUỐC NAY PHẢI SỐNG MỘT MÌNH KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON…NHÌ THẤY HỌ RẤT ĐAU LÒNG DO BỌN GIẶC NỘI SÂM GÂY RA , CÓ KHI CHÚNG CHỜ HỌ CHẾT MỚI CÓ TIỀN TRẢ VÀ MỚI LÀM SONG THỦ TỤC HAY SAO???, VỪA QUA QUI TỤ ĐƯỢC 800 MỘ LIỆT SĨ CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG TỪ VƯƠNG QUỐC LÀO VỀ LÀ DO NHÂN DÂN TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ CỦA NHÀ NƯỚC , SỐ MỘ CÒN LẠI RẤT NHIỀU KHÔNG BIẾT SAU NÀY HÒNG NHỜ AI QUI TỤ ĐÂY , RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC : NHƯNG BÀ BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KHÔNG THỂ TÁNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA MÌNH: VÌ TRONG 5 NĂM LÀ BỘ TRƯỞNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BÀ ĐÃ CÓ DẤU HIỆU CỐ TÌNH KHÔNG GIẢI QUYẾT VÀ CÒN NHIỀU VẤN ĐỀ SAI PHẠM KINH TẾ KHÁC . NGOÀI RA CÒN MANG HÀM Ý SAI PHẠM CHÍNH TRỊ NGHIÊM TRỌNG :TIÊU DIỆT LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM :CỤ THỂ LÀ NHỮNG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG SAU 35 NĂM BỊ TIÊU DIỆT VỀ TINH THẦN ,DANH DỰ ,KINH TẾ GIỐNG NHƯ QUẢ TRANH VẮT HẾT NƯỚC RỒI HỌ VẤT ĐI KHÔNG HỀ THƯƠNG TIẾC???????? ĐÂY LÀ SỰ BẤT CÔNG QUÁ LỚN :LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. NHÂN DÂN CẦN PHẢI PHANH PHUI CHÚNG RA PHÁP LUẬT LẤY LẠI CÔNG BẰNG ,DANH DỰ CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC CÓ CÔNG VÀ HY SINH XƯƠNG MÁU ĐỂ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN QUỐC ?????
  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  BÀI NGUỒN DẦU MỎ BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,PHÁP LUẬT
  NGUÔN DẦU NHỜN BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CHƯA CAN KIỆT ,AI LÀ NGƯỜI XẢN XUẤT RA NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY ,AI LÀ NGƯỜI TIÊU THỤ NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY TẠI VIỆT NAM
  1 , NHU CẦU : NGUÔN DẦU BÔI CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC TA hiện nay vẫn có NHU CẦU LỚN TRONG XÃ HỘI, (nguồn gốc của loại dầu này sinh ra từ cơ chế lãnh đạo ,NGƯỜI TA GỌI LÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ,THỜI KỲ CƠ CHẾ XIN CHO ,SỬ DỤNG PHỔ BIẾN VÀ CÔNG KHAI MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢI CHẤP NHẬN THÀNH MỘT THÓI QUEN VỚI CÁCH SỬ DỤNG LÀM NHIỀU THÀNH NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG RẤT TRƠN CHU ĐƯỢC HÓA MÃ NHƯ MỘT LOẠI DẦU NHỜN CAO CẤP CHẠY MÁY DIEZEN . NHƯNG CÓ ĐẶC ĐIỂM KHÁC LÀ TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TÍNH BẰNG KG MÀ TÍNH BẰNG GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN .LOẠI DẦU NÀY MỚI CÓ TÊN GẦN NHƯ CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2004 ,MỘT CÁI TÊN BẤT THÀNH VĂN . NHƯNG AI CŨNG THUỘC ,MẶC DÙ CHỈ BẰNG QUẢNG CÁO TRUYỀN MIỆNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT .CHO ĐẾN NAY NÓ TIÊU THỤ TỚI CẢ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM . TÔI CHO LÀ :LOẠI DẦU NÀY LÀ LOẠI DẦU CÓ ĐỘC TỐ CAO PHÁ HẠI THUẦN PHONG VĂN HÓA TỐT ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA ,PHÁ HẠI CẢ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NƯỚC TA ,PHÁ HOẠI CHẾ ĐỘ TỐT ĐẸP MÀ ÔNG CHA TA ĐÃ DÀNH ĐƯỢC TỪ XƯƠNG MÁU CỦA BIẾT BAO THẾ HỆ MÀ CÓ THỜI AI AI CŨNG PHẢI TÔN THỜ ,NHƯNG NAY NÓ HẪNG HỜ KHÓ NHỚ NHƯNG LẠI RỄ QUÊN vì NÓ BỊ ĂN MÒN do loại dầu này gây ra GỌI LÀ DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN ĐƯỢC CẢ PHÁP LUẬT ,NÓ ĐANG TRỞ THÀNH NHỮNG CON VI RÚT VÔ HIỆU HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY .ĐIỀU NGUY HIỂM HƠN LÀ NÓ CÒN LÀ LOẠI DẦU CÓ CHẤT NGHIỆN KHÔNG KÉM GÌ MAI TÚY .TÔI TẠM COI NHƯ LÀ một LỌAI MA TÚY TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, PHÁP LUẬT : TIÊU DIỆT HOẶC HẠN CHẾ ,KHỐNG CHẾ ĐƯỢC LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ bôi trơn pháp luật NÀY đã COI NHƯ ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦN KỲ, MỚI có thể ĐƯA ĐẤT NƯỚC TA SANG TRANG MỚI :HÒA BÌNH ,ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG.(AI SẢN XUẤT VA QUẢNG CÁO LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY, CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC ,BỞI NÓ ĐANG HỦY DIỆT NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM )
  Còn nữa
  Trả lời
  • bui dinh quyen
  Tháng 7 06, 2010 @ 18:56:54
  VIẾT TIẾP BÀI : DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT
  (viết theo nhu cầu truy tìm tội phạm Quốc gia trước thềm đại hội Đảng khóa 11 )
  -NHỮNG NHÂN VẬT TỘI PHẠM SINH RA LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT CÓ CHẤT CỰC ĐỘC HẠI CHO NHÂN DÂN TA KHÔNG THỂ XUẤT THÂN LÀ THÀNH PHẦN DÂN THƯỜNG ĐƯỢC .HẮN PHẢI Ở TRONG HÀNG NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÓ QUYỀN CÓ CHỨC ,SỬ DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC MUA QUAN BÁN CHỨC ,XIN CHO VÀ ĂN TIỀN ĐÚT LÓT….BẰNG CÁCH BẮT NHÂN DÂN PHẢI BÔI TRƠN BẰNG TIỀN KHI GIẢI QUYẾT CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA ĐẤT NƯỚC ,,
  - GIÁ TRỊ CỦA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ PHÁP LUẬT SỬ DỤNG CÓ GIÁ TRỊ BẰNG TỶ THUÂN LỢI NHUẬN THU NHẬNBẤT CHÍNH ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI UY TÍN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ,ĐỐI VỚI QUỐC HỘI VÀ SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI SỰ YÊU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ VÀ CUỘC SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN …ĐƯƠC HIỂU LÀ LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU BAO NHIÊU THÌ CHẾ ĐỘ ,ĐẢNG SẼ SỤP ĐỔ VÀ TAN DÃ NHANH BẤY NHIÊU . VÌ VẬY THIẾT MUỐN : CHẾ ĐỘ VÀ ĐẢNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ VÀ PHÁP LUẬT ĐÃ QUI ĐỊNH THI PHẢI TÌM VÀ TIÊU DIỆT ÔNG CHÙM SINH RA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ BÔI TRƠN PHÁP LUÂT NÀY
  - CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI DÂN CŨNG RẤT THẤU HIỂU CHO CÁI GỌI LÀ LUẬT LỆ BẤT THÀNH VĂN: ĐÃ LÀM QUAN THÌ PHẢI CÓ LỘC ,NHƯNG CŨNG ĐỒNG Ý LÀ CÁI LỘC ĐÓ PHẢI TRÊN CÁI LỢI CỦA ĐÁT NƯỚC ,CÁI LỢI CỦA NHÂN DÂN ,CÁI LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN BẰNG CÁCH CÔNG KHAI THƯỞNG CẢ BẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH XUÁT SẮC NHIỆM VỤ HOẶC VIỆC DÂN CÓ YÊU CẦU PHỤC VỤ THÊM.ĐƯỢC HƯỞNG CÔNG KHAI HÓA TẠO RA MỘT CƠ CHẾ THOÁNG LÀM SỰ THÚC ĐẨY VÀ SÚC TÁC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI NHANH CHÓNG VÀ LÀNH MẠNH.
  – NẾU QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG CÒN ĐỂ DẦU BÔI TRƠN NÀY VẪN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG GUỒNG MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÁT NƯỚC :TÔI XIN MẠNH DẠN NHẬN ĐỊNH TẠM THỜI NHƯ SAU : SỰ PHÁTTRIỂN CỦA ĐÁT NƯỚC TA NẾU CÒN LOẠI DẦU NÀY TỚI ĐÂY SẼ DI XUỐNG DỐC TOÀN DIỆN VÀ KHÔNG CÓ PHANH. VÌ ÔNG TRÙM CỦA NÓ LUÔN MUỐN BÁN CẢ ĐÁT NƯỚC NƯỚC NÀY ĐỂ LÀM CỦA RIÊNG ,(ÔNG TRÙM NÀY RẤT TINH VI VÀ SẢO QUYỆT , CHUYÊN ẨN LẤP DƯỚI MỘT ĐIA VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ ,ẨN LẤP DƯỚI LÝ THUYẾT GIÁO ĐIỀU ĐỂ ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN LẪN LỘN GIỮA VÀNG VÀ THAU , GIỮA TRÁI VÀ PHẢI , CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI DÂN TRÍ THỨC VÀ YÊU NƯỚC MỚI NHÌN THẤY CHÚNG ĐƯỢC RỄ RÀNG HƠN BẰNG NHỮNG CON SỐ TOÁN HỌC. TÔI XIN VÍ DỤ TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN KINH TẾ DÂN GIAN GỌI LÀ NGON , CÁC DANH NGHIỆP MUỐN CÓ ĐƯỢC PHẢI DÙNG DẦU NHỜN BÔI TRƠN NHIỀU THÌ HẮN MỚI KÝ QUYẾT ĐỊNH ,HẮN CÒN NGHĨ RA NHIỀU THỦ TỤC CỒNG KỀNH ĐỂ VÒI VĨNH ,HẮN CÒ NGHĨ RA CÁC DỰ ÁN CỰC LỚN ĐỂ THU LỢI NHẬN CAO CHO MÌNH, ĐỂ RÚT RUỘT TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐƯỢC NHIỀU HƠN ,GỌN HƠN . MẶC DÙ HẮN THỪA BIẾT LÀ DỰ ÁN NÀY KHÔNG CÓ LỢI CHO NON SÔNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ,HÁN THỪA BIẾT RẰNG DỰ ÁN NÀY Ở BÊN CÁC NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ GIẦU CÓ HƠN HÀNG CHỤC LẦN NƯỚC TA, CÓ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ GIỎI CÒN BỊ LÕ VỐN HÀNG CHỤC,HÀNG TRĂM TỶ ĐÔ LA: NHƯ Ở ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN CHẲNG HẠN , chính là dự án tầu cao tốc HẮN LÀM GÌ CÓ LƯƠNG TÂM ,CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA DÂN TỘC ,HẮN LÀM GÌ CÓ LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN ,HÁN CHỈ CÓ CÁI CÁ NHÂN LÒNG THAM VÔ ĐÁY MÀ THÔI ,VÌ ĐỒNG TIỀN MÀ BẤT CHẤP TẤT CẢ ,CHÍNH HẮN LÀ ÔNG TRÙM SINH RA DẦU NHỜM CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT NÀY Ở NƯỚC TA ĐÃ HOÀNH HÀNH ĐƯỢC BAO NĂM NAY :VÌ THẾ HẮN ĐÃ CÓ TÀI SẢN BẤT CHÍNH LỚN NHẤT VIỆT NAM . NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CẦN PHẢI TRUI TÌM VÀ SỬ BẮN TỦ HÌNH HẮN TẠM THỜI VẮNG MẶT .ĐỂ VIÊT NAM TA KHÔNG CÒN LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT HẠI NƯỚC HẠI DÂN VÀO THỜI ĐIỂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA 11TỚI ĐÂY ?
  Hiện nay tạo ra một chế độ bóc lột trắng trợn và quá bất công với nhân dân ngập trời xanh : Tập đoàn VN ‘độc quyền trả lương cao’ một tập đoàn ăn cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân do chế độ tạo ra , chế độ này là Do Nông Đức Mạnh tạo ra
  Nhà tháp đôi cháy Khói cao ngất trời trong vụ cháy tháp đôi EVN, tập đoàn lỗ 40 nghìn tỷ VND
  Những ngày cuối năm 2011, một năm nổi bật nhiều vấn đề cho các tổng công ty nhà nước tại Việt Nam, dư luận nước này lại choáng váng khi nghe tin về lương cao quá mức cho quan chức Tập đoàn Điện lực EVN.
  Một loạt tờ báo, gồm cả báo của ngành công an đã vào cuộc nêu ra điều họ gọi là ‘nghịch lý’: làm ăn lỗ nặng nhưng trả lương rất cao của ngành điện lực.
  Chủ đề này đang khơi ra các vấn đề chung của nhiều công ty nhà nước hoạt động tại khu vực thiếu minh bạch về quyền sở hữu và trách nhiệm quản trị.
  Nhân dịp năm hết Tết đến, báo Việt Nam đưa tin thống kê của nhà nước cho thấy tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 130 triệu đồng/người, trung bình 8,2 triệu đồng/người.
  Nhưng vấn đề là ở chỗ lương và tiền thưởng bị coi là quá cao tại chính các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.
  Theo một bài trên tờ Công an Nhân dân gần đây, lương của nhân viên tại Tập đoàn Điện lực VN là 13,7 triệu đồng một nhưng lương bình quân khối văn phòng tổng công ty lên tới gần 30 triệu VND một tháng, dù công việc tại các văn phòng đều chỉ mang tính bàn giấy.
  Tờ báo này, trong bài của ông Bấm Khổng Minh Dụ cho rằng mỗi năm EVN phải chi lương cho khối văn phòng trên 140 tỉ đồng trong đó lương lãnh đạo là 60-70 triệu.
  EVN cũng vừa tăng giá điện cho người tiêu dùng lên 5%.
  Bất ngờ gây sốc từ Petrolimex: Lãi 2.660 tỷ đồng sau 9 lần tăng giá năm 2009?! Đã lừa dối nhân dân báo lỗ : bóc lột nhân dân : Đảng và nhà nước không là cái gì cả : vì đã gậm bồ hòn vẫn phải kêu ngọn làm bình phong để cho bọn ýt người bóc lột nhân dân bằng sự gian dối công khai và trơ trẽn ? khốn nạn nhất với bình phong là công bằng và văn minh , cái gì cũng của dân ? mỗi tiền la của ngân hàng ?
  Con số lãi 2.660 tỷ đồng kinh doanh xăng dầu năm 2009 của Petrolimex vừa được công bố khiến dư luận bất ngờ.
  Đó là năm có số lần tăng giá xăng nhiều nhất (9 lần), với mức tăng kỷ lục (48,2%). Thêm nữa, trước mỗi lần tăng giá, doanh nghiệp đều kêu lỗ và Liên bộ Tài chính – Công Thương đã chấp nhận điều đó như một sự thật để bị “qua mặt” quá dễ?!

  Liên bộ đã bị “lừa”?
  Ngày 25/11, Bộ Tài chính đã cho công bố kết quả kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), theo báo cáo kiểm toán của Deloitte. Theo đó, lãi từ hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2009 của Petrolimex lên đến 2.660 tỷ đồng.
  Không phải là bị lùa mà là đồng lõa bóc lột nhân dân mà thôi
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?

 45. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 9:37 sáng | #45

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày dầu năm ?
  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với bạn bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôn nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giời , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giò phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ có nhiều án tông đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng lõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến ? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? Lần này cần cảnh giác ?

 46. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 9:41 sáng | #46

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày dầu năm ?
  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với bạn bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôn nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giời , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giò phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ có nhiều án tông đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng nõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? Lần này cần cảnh giác ?
  BÙI ĐÌNH QUYÊN HOÀN THÀNH 01/01 2012

 47. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 9:56 sáng | #47

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày dầu năm ?
  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với bạn các nước bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôn nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giời , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giờ phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ bán dâm và nghiện ma túy phát triển mạnh bằng 5 năm nay , chưa bao giờ buôn bán trẻ em và phụ nữ phát triển như 5 năm nay , chưa bao giờ Đảng viên đánh bạc nhiều và to như bây giờ , chưa bao giờ bán lậu khoáng sản lớn như hôm nay , chua bao giờ dân bị đàn áp nhiều như 5 năm nay , chưa bao giờ cai nghiện ma tút tại cộng đồng bị cấm nhưng có điều phải cai chui , chưa bao giờ có nhiều án tồn đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng lõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? Lần này cần cảnh giác ?
  BÙI ĐÌNH QUYÊN HOÀN THÀNH 01/01 2012

 48. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 10:01 sáng | #48

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày dầu năm ?
  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với bạn các nước bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôn nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giời , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giờ phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ bán dâm và nghiện ma túy phát triển mạnh bằng 5 năm nay , chưa bao giờ buôn bán trẻ em và phụ nữ phát triển như 5 năm nay , chưa bao giờ Đảng viên đánh bạc nhiều và to như bây giờ , chưa bao giờ bán lậu khoáng sản lớn như hôm nay , chưa bao giờ dân bị đàn áp nhiều như 5 năm nay , chưa bao giờ có nhiều dân oan như 6 năm vừa qua , chuwabao giờ dân oan bị đi viện và bị đánh chết nhiều như 6 năm vừa qua , chưa bao giờ dân oan bị tù oan nhiều nhue 6 năm qua ,chưa bao giờ cai nghiện ma túy tại cộng đồng bị cấm nhưng có điều phải cai chui , chưa bao giờ có nhiều án tồn đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng lõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? Lần này cần cảnh giác ?
  BÙI ĐÌNH QUYÊN HOÀN THÀNH 01/01 2012

 49. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 10:30 sáng | #49

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT Ụ PHÁO BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với các nước bạn bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôm nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng như hôm nay , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giờ , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giờ phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ bán dâm và nghiện ma túy phát triển mạnh bằng 5 năm nay , chưa bao giờ buôn bán trẻ em và phụ nữ phát triển như 5 năm nay , chưa bao giờ Đảng viên đánh bạc nhiều và to như bây giờ , chưa bao giờ bán lậu khoáng sản lớn như hôm nay , chưa bao giờ dân bị đàn áp nhiều như 5 năm nay , chưa bao giờ có nhiều dân oan như 6 năm vừa qua , chưa bao giờ dân oan bị đi viện và bị đánh chết nhiều như 6 năm vừa qua , chưa bao giờ dân oan bị tù oan nhiều như 6 năm qua ,chưa bao giờ cai nghiện ma túy tại cộng đồng bị cấm nhưng có điều phải cai chui như bây giờ , chưa bao giờ có nhiều án tồn đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng lõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư nói đấy )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? ăn đau mồm lắm rồi . Lần này cần cảnh giác ?
  BÙI ĐÌNH QUYÊN HOÀN THÀNH 01/01 2012

  Vì Dẫu hôm nay là 31/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???

  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc … ”

  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 01 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  (V/vBao che cho 5 vụ án hình sự tại chợ hạ long 2 phường Yết kiêu – Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Gửi Trưởng công an thành phố Hạ long để biết
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964
  Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phí Văn Minh
  Cấp bậc : Thượng tá : Chức vụ Trưởng công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ công an thành phố Hạ long : hội đồng viên thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh : có cả tên trong bầu cử cán bộ thành phố Hạ long ?
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 5
  Đầu xuân năm mới khai bút chúng tôi làm đơn này đơn tố cáo ông Phí Văn Minh , Đảng viên đảng cộng sản Việt nam , trưởng công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh lần thứ 6, vì cả 2 năm 2010- 2011 đã cố tình không hiểu pháp luật , Cố tình bao che vào có nhiều chứng cứ thông đồng , đồng lõa với các tội phạm tại vụ án tại chợ hạ long 2 Quảng ninh vi phạm nghiêm trọng tư cách người đảng viên Đảng cộng sản Việt nam , vi phạm nghiêm trọng tư cách người thủ trưởng lực lượng công an nhân dân : cụ thể là :Các vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh gồm có : Đánh người ,khủng bố tinh thần,cưỡng đoạt tài sản , phá hại sản xuất , chiếm đoạt tiền trên giấy tờ , biển thủ hợp đồng , phá hợp kinh tế, ép chiếm đoạt hợp đồng và đơn hàng , câu kết và chiếm đoạt đối tác và công nhân trong hợp đồng ,ngăn cản không cho thanh toán rồi lợi dụng chức quyền thu tiền chiếm giữ tài sản tiền mặt trên 1 tỷ đồng đến nay không trả ,dùng xã hội đen đe dọa ,Đánh con chúng tôi , trả thù trù dập công ty ở nhiều nơi khác , nay tiếp tục , mỵ dân và câu kết với các hộ kinh doanh ki-ốt.. hòng chiếm đoạt số tiền này , chúng tôi tố cáo hơn 200 đơn ông trưởng công an Phí Văn Minh đều ỉm đi bao che cho kể muốn chiếm đoạt số tài sản này và những tội gây án với công ty TNHH Tuần châu và tôi Nguyễn thị Lan . Ngoài ra tổ chức trốn thuế nhà nước hàng trăm triệu đồng, có thể là tiền tỷ nếu thống kê được hết tại chợ hạ long 2 Quảng ninh, liên quan ở nơi khác là trốn thuế nhà nước hàng chục tỉ đồng/ 1 năm , vì chúng tôi có cơ sở căn cứ và chứng cứ , đủ có tính pháp lý để chứng minh ,tổ chức mua và dùng hàng lậu hàng tỷ đồng , Tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh và nước thảy chợ cá đã phun vào hàng ngàn người dân( có nhiều người bị phun cả vào mồm : có băng hình làm chứng ) với mục đích khủng bố tinh thần nhân dân để chiếm đoạt hàng trăm lốt chợ của các hộ chợ cũ , nghèo khó , bán đi kiếm lời là tiền tỷ, lấy đường phố chia lốt làm chợ rau thu lời bất chính khủng bố tinh thần đe dọa chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH Tuần châu : tất các án xảy ra đều gửi hàng trăn đơn đến ông Phí Văn Minh hầu hết 98% ông phí văn minh đều ỉm đi bao che cho cán bộ Đảng viên của công ty CPĐT An hưng plaza đứng đầu Vũ đức cường được mưu tả cụ thể theo nội dung tố cáo có nguyên văn như sau : hòng làm phai mờ vụ án để lọt tội phạm hòng trụ lợi cá nhân ?
  NỘI DUNG TỐ CÁO Ũ ĐỨC CƯỜNG CÓ NỘI DUNG NHƯ SAU : NHƯNG CÔNG AN ỈM ĐI
  1 Phần 1 : chiếm đọat tài sản tại hợp đồng 38/HĐKT trát tường lát nền tại khu thương mại chợ Hạ long 2 Quảng ninh .
  Nay tôi tố cáo Vũ Đức Cường – giam đốc công ty Cổ phần đầu tư An hưng Pla za – quản lý chợ Hạ long 2 tỉnh Quảng ninh vì lý do chính đáng. Tôi Nguyễn Thị Lan được công ty TNHH Tuần châu cử điều hành thực hiện hợp đồng 038/HĐKT Trát tường lát nền tại Trung tâm thương mại chợ hạ long 2 Quảng ninh , ký ngày 1/08/2009 . Nhưng bị ông Vũ Đức Cường lạm dụng chúc quyền, cố tình gây án chiếm đoạt tài sản , được trình như sau :
  1.Thứ nhất : Số tiền ứng ban đầu theo Hợp đồng cho công ty TNHH Tuần Châu là chậm 01 tháng . Ngoài ra không ứng đủ 30% theo qui định Hơp đòng : 437.545.173 đồng, chỉ ứng là 100 triệu đồng,còn thiếu 31,263.550.đồng. Qua nhiều lần công ty TNHH Tuần Châu có văn bản xin tạm ứng đủ theo hợp đồng, nhưng công ty CPĐT An Hưng Plaza không cho tạm ứng , ngay cả trong thời gian là cuối tháng 9/2009: đến nay không ứng thêm 1 đồng nào.
  2.Thứ hai : Tại mục 7 hợp đồng 038/HĐKT có nêu :” Nếu công việc phát sinh, trong đó đã có đơn giá trong hợp đồng thì giá trị phần khối lượng phát sinh được tính theo đơn giá đó”. Thực tế khối lượng khi thực hiện hợp đồng có nhiều phát sinh như : Tường lồi lõm, vữa dày, phải dọn nền nhà, nền nhà lồi lõm chênh nhau có chỗ từ 4 – 7cm. Khi công ty TNHH Tuần Châu yêu cầu lập biên bản hàng chục lần nhưng công ty CPĐT An Hưng Plaza cố tình không thực hiện, sau còn yêu cầu thay đổi hợp đồng vì lí do thêm vào điều 1. Cụ thể là ” Trát tường, trát cột, lát nền gạch 03 tầng chợ Hạ Long 2″ vào thời điểm tháng 9. Sau đó công ty TNHH Tuần Châu đã làm lại 06 bản hợp đồng có đóng dấu kí tên (không có dấu ráp lai) đưa cho công ty CPĐT An Hưng Plaza, nhưng sau một thời gian ngắn, công ty TNHH Tuần Châu xin đòi lại nhiều lần nhưng công ty CPĐT An Hưng Plaza chỉ trả 01 bản, như vậy có dấu hiệu không công nhận phát sinh, biển thủ hợp đồng, có dấu hiệu lừa đảo hợp đồng hòng trục lợi trên số công việc thực tế mà công ty TNHH Tuần Châu đã thực hiện hợp đồng đạt khoảng gần 300 triệu đồng (trát tường và cột 2 tầng là trên 95% và lát gạch tầng 4).
  3.Thứ ba : Ông Đinh Văn Lợi – đại diện giám sát công trình của công ty CPĐT An Hưng Plaza cố tình không nghiệm thu phần việc của công ty TNHH Tuần Châu đã làm. Không lập biên bản phát sinh mới, bắt ép thợ công ty TNHH Tuần Châu lát gạch theo địa hình để phần sai sau này công ty TNHH Tuần Châu chịu thay, lấy cớ phá hợp đồng để trục lợi.
  4.Thứ tư : Số gạch để lát tầng 4 là loại gạch loại, cong vênh, có dấu hiệu là gạch lậu cộng với nền nhà làm theo địa hình, không đảm bảo kĩ thuật và đảm bảo đúng về thủ tục hành chính khi thanh tra vào cuộc. Công ty TNHH Tuần châu đề nghị mua gạch khác và cung ứng vật tư kịp thời để làm tiếp tầng 2 và tầng 3, nhưng công ty CPĐTAn hưng pla za không cung cấp gạch kịp thời, Vì vậy không có vật liệu để làm liên tục : Thời gian từ tháng cuối tháng 9/2009 đến ngày công ty An hưng plaza phá hợp đồng vẫn chua có gạch lát nền tầng 2 và tầng 3 : đây cũng là lỗi của công ty An hưng plaza sau lấy cớ chậm thời gian để đổ lõi cho công ty TNHH Tuần châu để có cơ phá hợp đồng ,
  5.Thứ năm : Tiền tạm ứng không đủ 30% sau đó không tạm ứng tiền để duy trì sản xuất liên tục mặc dù công ty TNHH Tuần Châu đã đề nghị nhiều lần. Nói tóm lại là “đánh trống bỏ dùi” để công ty CPĐT An Hưng Plaza chiếm dụng vốn – chủ yếu dùng thủ đoạn không ứng tiền rồi dùng thông báo vô lí, lấy cớ đơn phương phá hợp đồng hòng chiếm dụng vốn vì mục đích trục lợi , rồi tiến tới hòng chiếm đoạt tài sản của bên B (Cty TNHH Tuần Châu).
  6.Thứ sáu : Gạch lát nền tầng 2 và tầng 3 tháng sau ngày 7/12/2009 mới chở về tới khu vực công trường nhưng gạch vẫn có dấu hiệu là gạch trốn thuế, thời gian muộn và kéo dài là do lỗi công ty CPĐT An Hưng Plaza. Mặc dù khó khăn về kinh tế công ty TNHH Tuần châu vẫn chuyển cẩu xi măng và cát lên tầng 3 để đợi gạch về :Cụ thể trước ngày 7/11/2009 lấy 01 xe cát kéo lên tầng 3 và 06 tấn xi măng của cửa hàng Phạm Thị Cộng số nhà 563 Cao Thắng ,cẩu và để sẵn tại tầng 3 do anh Thiện, anh Phi, anh Ngà, anh Bạch , và cô Lan cùng vận chuyển ,chờ đợi khoảng 1 tháng. Khi có gạch, công ty CPĐT An Hưng Plaza đã đánh thông báo 76 đưa tôi Nguyễn Thị Lan vào khoảng 14 h 30 ‘ ngày 07/12/2009. Ngay buổi tối cùng ngày 07/12/2009 ,giám đôc Vũ Đức Cường đã dùng thủ đoạn, uy hiếp tinh thần đuổi công nhân và bảo vệ công ty TNHH Tuần Châu để đơn phương phá hợp đồng. Để cho thợ ông Mạc Văn Thuận – chủ doanh nghiệp công ty TNHH Đồng Quan (tên doanh nghiệp có thể chưa chính xác) –số điện thoại 0912.363229 vào làm đè lên hợp đồng mà không thanh lí hợp đồng, nhằm chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH Tuần châu.Tại công trường tầng 2,3 ,4 ngày 02/01/2010 có 116 bao xi măng , cát xây dựng và bệ máy cùng khung giáo , cốt pha …sắt thép ,vật tư đồ dùng… của công ty TNHH Tuần châu bị mất hết. Mặc dù tầng 1 có nhiều vòng bảo vệ của chợ đã họp từ ngày 16/12/2009 là điều vô cùng vô lí. Công ty TNHH Tuần Châu đã khiếu nại 02 lần nhưng Cty CPĐT An Hưng Plaza không có hồi âm, có lần không nhận đơn. Sau lại khiếu nại nhiều lần nữa , gặp trực tiếp nhiều lần yêu cầu nghiệm thu thanh toán những gì công ty TNHH Tuần châu đã thực hiên , nhưng công ty CPĐTAn hưng plaza không hợp tác và không có hồi âm , gửi công văn không nhận Hiện nay vẫn lưu ở bưu điện Kênh Đồng do cố tình không nhận, trả lại.
  Kết luận phần 1: Công ty CPĐT An hưng pla za khi thực hiện hợp đồng Thiếu tiền, thiếu gạch , không nghiệm thu , không công nhận phát sinh ,Đánh đuối công nhân , đơn phương phá hợp đồng , chiếm đọat tài sản chứng cứ , lợi dụng vốn, tiến tới hòng chiếm đoạt tài sản của công ty TNHH Tuần châu tại hợp đồng 038/HĐKT ký ngày 01/08/2009 tại chợ Hạ long 2. đến nay là 2 năm . Công ty TNHH Tuần châu đã khởi kiện dân sự ra tòa án nhân dân thành phố Hạ long 5 lần và xin cả áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nhưng Tòa án nhân dân thành phố Hạ long đều không có hồi âm.(có đủ tài liệu chứng minh) .Về trách nhiệm kinh tế cá nhân với công ty TNHH Tuần châu và những công nhân làm trong hợp đồng, tiền vật tư chưa trả được và tiền đóng thuế Nhà nước chưa có là do Vũ Đức Cường gây ra đã gần 2 năm . Ngoài ra còn khủng bố tinh thần , xâm hại sức khỏe , phá hại công ăn việc làm , sản xuất của công ty TNHH Tuần châu. Không còn cách nào khác, buộc nay tôi làm đơn này tố cáo Vũ Đức Cường đã cố ý chiếm đoạt tài sản công sức của công ty tôi và gây thiệt hại tại hợp đồng là 280 triệu đồng .
  2, Phần 2 : chiếm đoạt tài sản tại hợp đồng thầu lắp giáp 228 ki -ốt tại khu chợ truyền thống , chợ Hạ long 2 Quảng ninh
  Vì lý do chính đáng tôi Nguyễn Thị Lan được công ty TNHH Tuần châu cử điều hành thực hiện gói thầu đầu tư lắp giáp 228 ki ốt bán hàng cho các hộ kinh doanh tại khu truyền thống chợ Hạ long 2 tỉnh Quảng ninh .Được sự nhất trí của công ty CPĐT An hưng Pla za,công ty TNHH Tuần châu đã đầu tư và lắp ráp 06 ki ốt mẫu, có lắp đủ cả 06 bộ cửa mẫu các loại để bà con lụa chọn từ cuối tháng 9/2009 đến cuối tháng 10.Tất cả 100% các chủ hộ kinh doanh có nhu cầu làm ki ốt tại khu chợ truyền thống đều đồng ý mẫu mã , chất liệu ,giá cả …Do vậy 228 chủ hộ kinh doanh cùng Ban quản lý chợ Hạ long 2 đã đồng ý ,nhất trí giao gói thầu cho công ty TNHH Tuần châu thực hiện từ 01/ 11/2009. Công ty An hưng plaza với tư cách làm trọng tài ,cam kết thực hiên giữa các hộ kinh doanh và công ty TNHH Tuần châu . Nhưng ông Vũ Đức Cường vẫn cố tình lạm dụng chức quyền và quyền hạn Quản lý chợ Hạ long 2 gây án để chiếm đoạn tài sản của công ty TNHH Tuần châu và nhân dân cùng thời gian với hợp đồng đã nêu ở phần 1 , được trình bày cụ thể như sau .
  – Thứ nhất : Vũ Đức Cường – Giám đốc Cty An Hưng Plaza đã dùng thủ đoạn uy hiếp tinh thần người lao động bằng cả vũ lực với công nhân và bảo vệ Cty TNHH Tuần Châu đang thực hiện hợp đồng xây dựng 038 / HĐKT và lắp giáp kiốt cho bà con tiểu thương tại khu chợ truyền thống Hạ Long II hòng chiếm đoạt tại sản và cướp đơn hàng. Cụ thể đã cho người đuổi anh Miên, anh Ngà, anh Thiện, anh Toàn ..v.v.. sau đã đánh anh Miên (2 lần), lệnh cho Đinh Văn Lợi trực tiếp chỉ huy 7 bảo vệ vào khoảng trên 17h ngày 7/12/2009 quẳng trên 5 tấn sắt ống vuông mới dài 6m (theo giá hiện hành 17/12/2009 là trên 65 triệu đồng có biên bản thống kê lưu) ra vỉa hè đường quốc lộ 18A nơi điểm đen giao thông tại cổng chính chợ Hạ long 2 . Trước đây mỗi năm đã chết hàng chục mạng người (là sự thật). Đến đêm ngày 5/2/2010 đã mất khoảng trên 50% đến ngày 14 – 15/4/2010 lại mất tiếp 20% nữa do vậy đống sắt đã mất trên 70%. Mặc dù anh Ngà và anh Thiện đã báo trực tiếp ông Tươi trưởng công an phường Yết kiêu vào ngay tối ngày 7/12/2009 nhưng ông Tươi vẫn vô can. Tôi Lan vào giờ hành chính cũng đã đến trực tiếp báo ông Tươi và ông Tiến, sau gửi trên 4 lần đơn (có chữ kí của nhiều người làm chứng) qua đường bưu điện nhưng 2 ông vẫn ỉm đi cố tình không giải quyết (có ảnh chụp để chứng minh). Ngoài ra đã hàng chục lần gửi đơn tới các cơ quan và tổ chức xã hội để gúp đỡ và làm chứng cho vụ việc có thật . (có chứng thư lưu để chứng mịnh )
  – Thứ hai : Không dừng tay, ngay ngày hôm sau là ngày 8/12/2009 Vũ Đức Cường tiếp tục lệnh cho ông Sáng phá 3 ki-ốt mẫu của Cty TNHH Tuần Châu trên tầng 2 TTTM (Có giá trị trên 30 triệu đồng). Cùng lúc đó, cho bảo vệ vẫn dưới sự chỉ huy của Đinh Văn Lợi quẳng toàn bộ hơn 1 tấn ống sắt thừa và toàn bộ vật tư nội thất xuống sân chợ Hạ Long II cạnh bốt điện nằm trong khuôn viên chợ Hạ Long II(có biên bản thống kê có giá trị là trên 50 triệu đồng theo giá hiện hành có ảnh chụp để chứng minh).
  3,Phần 3 : Chiếm đoạt và tẩu tán tài sản nhìn thấy của công ty TNHH Tuần châu tại chợ hạ long 2 Quảng ninh ,
  Sau khi cho người quảng trên 5 tấn sắt và quảng vật liệu nội thất cùng trên sắt khung : tất cả trị giá trên 100 triệu tại thời điểm 2009 . Khi đánh đuổi người của công ty TNHH Tuần châu xong đã có rất nhiều chứng cứ chứng minh Vũ Đức Cường đã tổ chức cho người Tiếp tục tẩu tán tài sản để chiếm đoạt tài sản tại trong sân chợ và vỉa hè Quốc lộ 18A Như đã nêu ở phần 2 . Khoảng 10h ngày 18/12/2009 Vũ Đức Cường cho người đã tố chức nhiều người hòng chiếm đoạt và tẩu tán số hàng tại sân chợ , nhưng anh Việt, anh Ngà, anh Thiên, tôi Lan đã kịp thời ngăn chặn. Tôi Quyên đã điện tới 13 cơ quan do vậy việc chiếm đoạt và tẩu tán không thành. Đêm ngày 18/12/2009 bảo vệ Cty An Hưng Plaza đã kiên quyết đuổi anh Ngà và anh Thiện ra ngoài vỉa hè hướng bắc cạnh bót điện với trời rét là 10*C hòng cố tình chiếm đoạt để có điều kiện tẩu tán tài sản. Vào sáng ngày 20/12/2009, anh Việt và anh Ngà phát hiện người tên Cường ở phòng hành chính (theo lời nói bà con chợ ngồi cạnh đó) đã thuê xe ôm quẳng 1 số hàng ra ngoài đường cho dân nhặt đi và tẩu tán số hàng có giá trị là trên 6 triệu đồng. Chúng tôi đã lên báo trực tiếp với ông Tiến Bí thư Đảng ủy Chủ tịch UBND P.Yết Kiêu và ông Tươi Trưởng Công an P.Yết Kiêu, sau làm 4 đơn gửi bằng bưu điện (có chứng thư lưu) nhưng cũng không có hồi âm. Theo nguồn tin chính thức của nhân dân bán hàng bên cạnh đống hàng vứt xuống sân là vào đêm ngày 21/2/2010 số hàng này đã được tẩu tán mất 100% qua nhiều vòng bảo vệ của Cty An Hưng Plaza quản lí chợ Hạ Long II vì chợ đã hoạt động từ ngày 16/12/2009(với khối lượng xe to chở 1 chuyến, xe nhỏ phải mất 2 chuyến, lượng hàng có ảnh chụp để chứng minh). Sau khi số hàng này mất chúng tôi đã trực tiếp lên báo Đảng ủy- UBND P.Yết Kiêu, Công an P.Yết Kiêu, Viện kiểm sát Tp.Hạ Long, UBND Tp.Hạ Long, Thành ủy Tp.Hạ Long….. Sau đó làm đơn gửi 17 cơ quan và trong đó có gửi tới Đảng ủy P.Yết Kiêu, Ông Chủ tịch P.Yết Kiêu, ông Trưởng Công an Tp.Hạ Long là 4 đơn (có chứng thư lưu để chứng minh).vậy là có vấn đề khi không có hồi âm, có dâú hiệu bao che để lọt tôi phạm .ngoài ra tôi đã gửi hàng chục đơn đến nhiều cơ quan khác để chứng kiến vụ việc là sự thật.
  Ngày 18/12/2009 P.Yết Kiêu có gửi cho Cty TNHH Tuần Châu do chúng tôi phụ trách một văn bản số 82/UBND với nội dụng tự di chuyển vật liệu, mái che, mái vẩy ..v.v.. Để đảm bảo đường thông hè thoáng, phục vụ phương tiện giao thông ách tắc tại khu chợ Hạ Long II và đảm bảo mĩ quan đô thị .Mục đích gửi cho Cty TNHH Tuần Châu để Cty phải tự chuyển số sắt trên 5 tấn do Vũ Đức Cường cho người quẳng ra vỉa hè quốc lộ 18A tối ngày 7/12/2009 cạnh cổng chính chợ Hạ Long. Ngay lập tức, ông Bùi đình Quyên đánh công văn trả lời khiếu nại và yêu cầu (gửi kèm theo đơn này để chứng minh) trả lời gửi đến đảng, ủy ban phường, Công an P.Yết Kiêu và 15 cơ quan khác với nội dung : chúng tôi nhất trí cho chuyển đống sắt đi với điều kiện UBND phường, Công an và và đội trật tự cùng đại diện Cty An Hưng Plaza và đại diện Cty TNHH Tuần Châu phải lập thành biên bản hiện trường thống kê số lượng tài sản; phải thừa nhận số tài sản này là do hành vi do người ủa công ty CPĐT An hưng plaza vất ra vỉa hè và sân chợ gây mất mĩ quan và ảnh hưởng an toàn giao thông. Ngoài gửi bằng bưu chính chuyển phát nhanh 4 lần đơn (có chứng thư lưu) tôi Lan còn cầm đơn khiếu nại này đến tận UBND phường, Đảng ủy, Công an phường, Viện kiểm sát, ủy ban thành phố, thành ủy đưa đơn trực tiếp nhưng Đảng ủy và UBND P.Yết Kiêu đại diện là ông Tiến và Công an P.Yết Kiêu đại diện là ông Phạm Văn Tươi ỉm đi không có hồi âm. Do vậy đống sắt từ những ngày đấy vẫn tồn tại trên vỉa hè quôc lộ 18A, làm xấu mĩ quan đô thị vi phạm luật giao thông, tạo điều kiện cho kẻ có ý đồ chiếm đoạt tài sản tẩu tán hàng hóa, trộm cắp cụ thể vào đêm 5/2/2010 đã lấy đi trên 50% lượng sắt trị giá trên 30 triệu đồng rồi đến đêm 15/4/2010 lại tẩu tán lần nữa mất khoảng 20% do vậy hiện nay ngày 21/4/2010 chỉ còn tồn tại là gần 30% lượng sắt (đống săt 07/12/2009 là trên 5 tấn có biên bản lập của thủ kho và bảo vệ lưu gửi kèm đơn này để chứng minh). Như vậy ông Tiến và ông Tươi đã làm phai mờ vụ án tạo điều kiện cho Vũ Đức Cường giảm nhẹ tội và phát sinh tội phạm xã hội làm mất an ninh trật tự gia tăng tại chợ Hạ Long II (thể hiện trong thông báo ngày 01/TB – CAP 22/12/2009 ông Phạm Văn Tươi ký tên đóng dấu đã ỉm đi không trình báo việc này lên Công an thành phố như vậy là có vấn đề, dấu hiệu bao che để lọt tội phạm ; về tính Đảng ông Bí thư cũng thể hiện tương tự như ông Tươi,vì số đơn tôi gửi theo nội dung này không có hồi âm).ngoài ra còn gửi đơn tới 15 cơ quan khác để biết và làm chứng.
  Ngày 3/1/2010 tôi trực tiếp đến Công an phường và Đảng ủy, UBND phường, Công an thành phố, viện kiểm sát ..v.v.. báo trực tiếp vụ việc tại trên tầng 3 TTTM bị mất 116 bao xi măng và trên 30 thanh sắt ống dài 6m cùng bệ máy trên 100kg và nhiều khung sắt cồng kềnh (dưới tầng 1 có nhiều vòng bảo vệ vì chợ đã họp từ ngày 16/12/2009) như vậy là chuyện lạ có thật, ngoài ra còn gửi 17 đơn trình đến các cơ quan, trong đó có Đảng ủy, UBND và Công an phường nhưng cũng không có hồi âm. Như vậy là ông Tiến Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P.Yết Kiêu và ông Phạm Văn Tươi là có vấn đề, có dấu hiệu bao che để lọt tội phạm không điều tra.
  Tôi Lan xin trình bày thêm những lần tôi và nhiều người lao động đến Công an phường và UBND phường, Đảng ủy trình báo sự việc do tình hình khẩn cấp hoặc đưa đơn thì cán bộ thủ trưởng 3 cơ quan này nhận đơn nhưng không kí hoặc không nhận không tiếp, chỉ trả lời qua quýt làm chúng tôi bất lực (vì thế tôi Lan đã thuộc sơ đồ và phòng làm việc của Công an phường, ủy ban và Đảng ủy phường do đã đến nhiền lần). Ngoài ra chúng tôi còn gửi cho ông chủ tịch MTTQ phường là 6 lần đơn để giúp đỡ và xác nhận những việc nêu trên là sự thật. Trên đây chúng tôi chỉ nêu lên những vụ việc chính xảy ra tại chợ Hạ Long nhưng ông Bí thư kiêm chủ tịch – Tiến và ông Trưởng Công an Tươi đã vô can, vô trách nhiệm với nhiệm vụ của Đảng, chính quyền và pháp luật mà Đảng và nhà nước, nhân dân giao phó,có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng điều luật 16 công an ND, điều118 luật tổ chức ủy ban ND , điều lệ đảng ,điều 294,314 bộ luật hình sự, luật môi trường ,điều 96 luật khiếu lại tố cáo. Đến nay đã gây hại cho công ty TNHH Tuần Châu là hàng trăm triệu đồng và làm tổn thương tinh thần,danh dự , trước sự chứng kiến của hàng trăm ,hàng vạn người , cùng trên 40 cơ quan pháp luật , Đảng, chính quyền và các tổ chức xã hội nhận được đơn cùng thời điểm khớp với từng vụ việc chứng minh là có sự thật .Có chứng thư bưu điện lưu khoảng trên 200 đơn.
  Chính thức đống sắt bị quảng ra vỉa hè quốc lộ đường 18A tối ngày 7/12/2009 theo lệnh của Vũ Đức Cường- giám đốc quản lý chợ hạ long 2 là trên 5 tấn (có biên bản thống kê), ngày 05/2/2010 bị tẩu tán mất khoảng trên 2,8 tấn đến đêm ngày 14-15/4/2010 lại bị tẩu tán mất tiếp khoảng trên 1 tấn, đột ngột đêm ngày 20- 21/4/2010 bị tẩu tán mất hết 100% vì ngày 20/4/2010 tôi và ông Quyên đi từ viện kiểm sát tỉnh khi về vẫn còn nhìn thấy khoảng trên 1,5 tấn sắt nằm trên vỉa hè quốc lộ 18A-cổng chợ HL 2. Ngày 22/4/2010 do có một số người báo và một nhà báo điện cho tôi với nội dung: “ Số sắt ở vỉa hè quốc lộ 18A cửa chợ Hạ Long 2 đã mất hết rồi ,vậy tôi báo cho ông biết ”. Lập tức tôi Lan sang ngay để kiểm tra thì thấy số sắt còn lại này bị mất hết là sự thật. Đúng như vậy tính đến ngày nay là 135 ngày sau 3 lần tẩu tán, trên 5 tấn sắt đã bị mất hết 100%. (Vậy chúng tôi vừa tố cáo vừa thông báo để các cơ quan được biết).
  4, Phần 4 tổ chức phun nước to-lét và nước thải chợ cá vào nhân dân để đàn áp chiếm đoạt tài sản tại chợ hạ long 2 tỉnh Quảng ninh
  Nghiêm trọng đã có nhiều hiện tượng , nếu quy trách nhiệm và đã có nhiều chứng cứ để chứng minh Vũ Đức Cường đã tổ chức vụ phun nước cống rãnh, nước thải to-let ,nước thải chợ cá hôi thối bẩn thỉu vào hàng trăm ,có thể là hàng nghìn người dân để đàn áp nhân dân tại chợ Hạ Long II ngày 23 – 24/2/2010, cùng thành phố kết hợp với P.Yết Kiêu để đuổi trên 150 người dân nghèo bán rau từ năm 2002 đến nay ra khởi chợ Hạ Long II :có băng video và đơn khiếu nại có chữ kí của 80 người gửi kèm đơn này để chứng minh .Gây ô nhiễm môi trường, mất vệ sinh, vô nhân đạo , vụ mất trộm trong chợ, đêm ngày 1/4/2010 là khoảng ở 20 ki ốt ,hiện nay không ai chịu tránh nhiệm,là sự gây mất an ninh trật tự , bất ổn chính trị tại khu chợ trung tâm lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh thuộc P.Yết Kiêu – Hạ Long – Quảng Ninh, ảnh hưởng tới uy tín của Đảng với nhân dân. Tính đến nay đã có trên 20 lần đơn không có hồi âm đã chứng minh . Vì thế ở chở hạ long 2 không được thực thi pháp luật của nhà nước,thiếu sự lãnh đạo của Đảng, vô đạo đức xã hội. Đúng như lời cảnh báo từ tháng 1/2010 của Bùi Đình Quyên với chính quyền và thành ủy Hạ long bằng văn bản : Vũ Đức Cường là kẻ ác hơn Khánh trắng ở chợ Đồng Xuân Hà nội , nay xuất hiện ở chợ Hạ long 2 Quảng ninh , nên đề nghị lãnh đạo xem xét ….
  5, Phần 5 :Chiếm đoạt tài sản trên giấy tờ và tiền mặt
  Có nhiều chứng cứ và tài liệu chứng minh Vũ đức Cường Giám đốc công ty cổ phần đầu tư An hưng plaza đã câu kết với Bùi mạnh Long , Bùi mạnh linh công ty cổ phần phát long Hải dương và Lý anh tuấn công ty TNHH Đồng lực Hải phòng , Dương Quốc Tuấn tổng giám đốc công ty CP-TM Hưng phát Hà nội , chủ Hãng cửa cuốn công nghệ úc ,hòng chiếm đoạt tài sản trên 1 tỷ đồng tiền mặt và tài sản trên giấy tờ hàng trăm triệu đồng và tổ chức trốn thuế nhà nước hàng trăm triệu đồng và tiêu thụ hàng lậu là tiền tỷ , chúng tôi có đầy đủ tài liệu và chứng cứ có thể chứng minh lời tố cáo này là đúng sự thật .
  Kết luận : Trên đây là toàn bộ lời tố cáo của tôi đối với Vũ Đức Cường Giám đốc công ty Cổ phần Ahưng p la za quản lý chợ hạ long 2 tỉnh Quảng ninh đã gây thiệt hại cho tinh thần và tài sản cho tôi cùng nhân dân và Nhà nước là quá lớn và quá sức tưởng tượng , làm mất uy tính của nhân dân với Đảng và nhà nước một cách nghiêm trọng là sự thật , nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .
  Yêu cầu : Công an và ngành Viện kiểm sát , UBKT Đảng giải quyết đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam . Buộc Giám đốc công ty CPĐT An hưng plaza Vũ Đức Cường phải bồi thường thiệt hại theo thực tế cho tôi và công ty TNHHH Tuần châu , bồi thường thiệt hại cho nhân dân ở chợ Hạ long 2 và Nhà nước về tiền thuế , theo đúng thực tế đã gây thiệt hại .
  Yêu cầu kỷ luật Đảng với Đảng viên Vũ Đức Cường , Điều tra khi đủ chứng cứ tội phạm , sẽ đưa ra truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội danh theo điều 135 ,138,140.. do bộ luật hình sự qui định đối với hành vi tội ác của Vũ Đức Cường và một số đồng phạp khác ?
  Quảng Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2011 lần tố cáo thứ 6
  Xinh chân thành cản ơn NGƯỜI LÀM ĐƠN TỐ CÁO KÝ TÊN
  Đã gửi NGUYỄN TH ị LAN “ HẾT CHÍCH “
  Đến nay chúng tôi đã gửi hàng trăm đơn các loại . như ông TRưởng công an Phí Văn minh đã dùng luật im lặng để ỉm đơn đi và cố tình bao che cho những kể gây án , chống đối lại pháp luật của nhà nước Việt nam , nhất là chống đối lại luật công an nhân dân Việt nam . Chống đối lại Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam và các quy định cùng đường lối chính sách của Đảng cộng sản là 100% có chứng cứ , có chứng cứ phản bội lại đảng , phản bội nhà nước và phản bội lợi ích chính đáng của nhân dân , thoái hóa biến chất là có cơ sở pháp lý và thực tế là có hành vi hại dân , hại đảng , hại nhà nước , hại nhân dân một cách cố tình ? khi chúng tôi gửi trên 300 đơn đến công an thành phố gửu trực tiếp cho ông phí văn minh ít nhất là 80 lần đơn ( có đầy đủ chứng thư lưu để chứng minh , không thể chối cãi được ) . Ngoài ra còn bị nhân dân tố giác là ông Phí văn minh bao che cho tham nhũng ở Hạ long là hàng trăm , có khi là hàng ngàn tỷ đồng ? có đầy đủ tài liệu để chứng minh việc này : đất cát tham nhũng vẫn là bằng chứng không thể xóa án được và đã đăng nhiều trên báo đại đoàn kết , báo nông nghiệp .. chúng tôi vẫn lưu giữ để chứng minh , đó là sự thật
  Vừa qua tôi làm đơn này Báo án lại và khiếu nại yêu cầu đề nghị Viện kiểm sát thành phố Hạ long ,Công an Hạ long , Viện kiểm sát tỉnh Quảng ninh, công an tỉnh Quảng ninh và ông Trưởng công an thành phố Hạ long , ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ long tiếp tục giải Quyết khẩn cấp lại đơn tố cáo của tôi theo quy định của pháp luật và các quyết định sai phạm của mình để tìm ra tội phạm , trả lại tài sản cho tôi và công ty TNHH Tuần châu và trả tiền thuế cho nhà nước . Khai thác hết tận gốc là chúng trốn hàng chục tỷ đồng tiền thuế nhà nước trong 1 năm, có Hệ thống, theo điều tra của chúng tôi , nay đã có nhiều chứng cứ , căn cứ có tính pháp lý để chứng minh mà chúng khó có thể chối cãi được về việc trốn thuế hàng chục tỉ đồng trên 1 năm có hệ thống tại công ty Cổ phần Phát long Hải Dương và công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hưng phát Hà nội , Công ty CPSXTM Hưng phát đã ăn cắp bản Quyền công nghiệp và phải ra Tòa án Hà nội năm 2010 bị phạt 300 triệu đồng ( Tin đưa trên đài tuyền hình Việt nam ), Công ty CPSXTM Hưng phát là gốc sản xuất cấp cửa cho chợ Hạ long 2 và trên toàn miền bắc…? , Chợ Hạ long 2, đây chỉ là một điểm nhỏ làm ví dụ . Vậy đề nghị Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải vào cuộc. Đưa những người cố tình vi phạm pháp luật ra truy tố đúng tội danh do pháp luật Quy định . Lấy lại công bằng xã hội và công lý cho nhân dân ? Chúng ttooi đã gửi cho ông Phí Văn minh nhiều lần , nhưng đều bị ỉm đi : vậy là ông Phí văn minh có chứng cứ đồng lõa bao che với tội phạm của nhà nước và nhân dân : cướp tài sản của nhân dân tiền tỷ , trốn thuế nhà nước nhiều tỷ đồng và phun nước cứt người và nước thải chợ cá vào hàng ngàn người dân để đàn áp khủng bố tinh thần của nhân dân , có người bị phun cả vào mồm : Vi phạp nhân quyền quá nghiêm trọng (xem bằng chứng bằng băng hình Mở : Google trên mạng internet: đánh chữ : phun nuoc thay : cos14 triệu lượt người , chứng minh vi phạm nhân quyền con người ,quá nguyên trọng ) để chúng thực hiện các hành vi ,vi phạm pháp luật nghiêm trọng là cố tình hại uy tín của Đảng ,hại dân, hại nước , chúng ác hơn cả bọn phát xít , tội ác đầy trời . nhưng nay vẫn nhởn nhơ làn lãnh đạo ngành công an là cán cân pháp luật để trụ lợi về nhiều mặt là không thể được , không thể chấp nhận được ?
  Vậy nay đề nghị các lãnh đạo có thẩm Quyền giải quyết đơn tố cáo này đúng theo đường lối , điều lệ của Đảng cộng sản Việt nam và đúng theo quy định của pháp luật nhà nước CHXHCN Việt nam .
  Kết luật : Nếu đơn này không được cán bộ Đảng Viên ngành công an VÀ NGÀNH ViỆN kiểm sát có thẩm quyền giải quyết , và cán bộ Đảng viên của Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phố và tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh không có trách nhiệm giải quyết hậu quả của 2 năm qua theo nội dung đơn , công dân công ty TNHH Tuần châu đã gửi thì chúng tôi buộc khởi kiện và tố cáo đến cùng để lấy lại công lý , vì không còn nhiều thời giờ ngồi yên khi giặc nội xâm hoành hành nhân dân và đất nước trong đó có quyền lợi của chúng tôi , khi tội phạm vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật , hưởng lợi bất chính và có tiền nuôi dưỡng tham nhũng ? là tiền đề cho mầm họa cho Đảng và đất nước ,nhân dân lâu dài ? Ngoài khởi kiện trong nước , chúng tôi sẽ soạn đơn và nhờ người dịch ra Anh ngữ gửi tới Liên Hợp Quốc về việc vi phạm nhân quyền con người theo quy ước Quốc tế mà Nhà nước CHXHCN Việt nam đã ký và phải thực hiện ? Chúng tôi hứa là sẽ thực hiện , nói và làm là một , không nhu nhược với tội phạm mất hết tính người vẫn tồn tại ?
  Chứng cứ kèm theo : khi nào giải quyết nộp chứng cứ trực tiếp ?
  Xin chân thành cảm ơn NGƯỜI LÀM ĐƠN

  Nguyễn Thị Lan

  Tặng em cô gái lao công
  Đêm đông trời lại mưa xa
  Em đi quét rác canh ba lạnh lùng
  Đệm dầy lại đắp chăn bông
  Mà tôi vẫn thấy trong lòng tái tê
  Lắng nghe từng tiếng chổi tre?
  Nhẹ nhành em lướt trên hè đêm thanh
  Trời khuya đường phố vắng tanh
  Còn ai hay chỉ có mình em thôi.
  Rác to rác nhỏ đều hôi,
  Biết rằng khó quét em tôi vẫn làm.
  Muốn cho đường phố sạch quang,
  Rác nào thì cũng phải mang ngay trôn vùi
  CHỈ riêng RÁC Ở TRONG NGƯỜI
  Qúet bao giờ sạch em tôi vẫn buồn?
  Còn riêng loại rác ở đời
  Để trời quét hộ em thời phí công ???

  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

  Trong 6 tháng gần đây chúng tôi đã gửi cho ông chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt nam là ông : Ngô Văn Dụ khoảng trên 30 lần đơn thư bằng chuyển pax nhanh ( có chứng thư làm chứng ) Thực tế là không có hồi âm gì : Ủy ban kiểm tra Đảng của tỉnh ủy không có 1 dấu hiệu giải quyết ( khi kaf hơn 40 lần đơn ) , ủy ban kiểm tra Đảng thành phố Hạ long hoàn tòan im lặng ( có hơn 30 lần đơn ) : Nói chung là có cơ sở để khảng Định ủy ban kiểm tra Đảng chủ động xa dân và bênh vực những kẻ Đảng viên thoái hóa nặng , là giặc nội xâm chính hãng đã có hành vi tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân , có người bị phun cả vào mồm để đàn áp nhân dân ,ăn cướp tài sản nhiều tỷ đồng và trốn thuế nhà nước tiền tỷ , dùng hàng lậu tiền tỷ , đánh cả nhân dân ,trộm cắp tài sản , tham nhũng ,tại chợ Hạ long 2 Quảng ninh là hàng chục tỷ đồng : đây là vụ việc có tổ chức và có thế lực bảo kê đoàng hoàng :Nhưng đến nay không giải quyết 1% nào qua gần nghìn đơn thư gửi kín các cơ quan có thẩm quyền , tang chứng , vật chứng , nhân chứng….rõ như ban ngày nắng mùa hè , những kẻ vi phạm vẫn chia nhau hưởng lợi bất chính : Đúng như bác Trương Tấn Sang nói : Là Một bầy sâu… có biết xấu hổ không : Suy ra hội nghị trung ương 4 vừa ngày 26/12/2011, Qua bác Nguyễn Phú Trọng , tổng bí thư Đảng nêu ra tới đây rằng Đảng cộng sản Việt nam sẽ chỉnh đốn Đảng : Thì vụ án này là vụ điển hình trọng điểm về sự thoái hóa nặng nhất của Đảng viên và là vụ án độc ác nhất hành tinh này ,đối với nhân quyền và làm bẩn môi trường và về vi phạm nhân quyền , cướp bóc tài sản của nhân dân , tham nhũng mang tầm vĩ mô có cường độ : khốn nạn nhất và làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam với nhân dân nhất nước Việt nam ? Nếu lãnh đạo trung ương Đảng bao che cho vụ này , con như đồng lõa với tội ác ngút trời của các đảng viên thoái hóa có chứng cứ thì dân không có gì có cơ sở gì để nhân dân lấy lại niềm tin đối với Đảng nữa ?
  Do vậy : Đảng phải sử lý vụ án chợ Hạ long 2 Quảng ninh này để làm gương, làm tấm giương trong hành trình lấy lại niềm tin của nhân dân Việt nam với Đảng cộng sản Việt nam ? nếu không sẽ làm nhờn kỷ luật của Đảng và lại tiếp tục để Đảng thoái hóa một cách cố tình , theo bánh xe đổ nát của Nông đức Mạnh . Tôi sẽ chứng minh tư tưởng của Nông Đức Mạnh là thực tế 15 năm nay đi ngược lại 100% tư tưởng của Bác Hồ Chí Minh : Chính thị là Nông Đức Mạnh và Nguyễn Văn Chi , học tập bác Hồ của Nông Đức Mạnh chỉ là cái bình phong để lừa dân , dối Đảng ngay từ khi ông ta đoạt chức tổng bí thư Đảng của Bác Lê Khả Phiêu bằng thủ đoạn : gắp lửa bỏ tay người , ném đá dấu tên , 10 năm đến nay đã bị lòi ra , như cái kim bọc giẻ lâu ngày ? với tư tưởng phá Đảng cộng sản Việt nam : căn cứ và chiểu theo điều lệ đảng và so với các quy định và đường lối của Đảng cộng sản Việt nam đã qui định trên hành chính Quốc gia ? ( chắc rằng hiện Nông đức Mạnh vẫn ngầm chỉ đạo phe cánh chân rết để lại trước khi rời chức , tưởng rằng nhân dân không biết cái gì : Vẫn biết và đang xây bia miệng tiếng đời , ghi vào lịch sử ngàn đời : Gần 400.000 ha rừng biên giới cho nước ngoài thuê 50 năm không vì lợi ích của dân tộc là một chứng cứ không thể cãi được , khó tránh được tội bán nước , nếu khi Việt nam có chiến tranh trong 47 năm tới ????? , Cái chết của tổng biên tập tạp chí kiểm tra Đảng cộng sản Việt nam còn đầy bí ẩn ? “ ông Đào Trực Thực tự đâm dao vào ngực “ , cái chết nhanh chóng sau 3 ngày của cố Thủ tướng VõVăn Kiệt , khi ông chỉ ho nhẹ , cái chết nhanh chóng không ngờ của Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên (1951-2010) là một tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ 2006-2010.) . Vụ bán xăng dầu dự chữ Chiến dấu năm 2008-2009 là hàng chục tỷ đồng , VỤ ÁN oan uổng của ông tướng công an ….tướng công an, tuy đang bệnh hôn mê liệt giường, vẫn bị đẩy vào phòng xử của TÒA ÁN … 10 năm không giám công khai lãnh thổ quốc gia , nhất là biển đảo , 10 năm ăn hút ngậm xương uống máu đồng tiền của thương binh liệt sĩ , người công với các mạng của hàng triệu người và gia đình trên cả nước hòng tiêu diệt lòng yêu nước của nhân dân Việt nam , sinh ra hàng vạn thương binh giả gây sự bất công cho những người có công giải phóng Dân tộc , lịch sử Việt nam bị xoá dần do vậy thi đại học môn lịch sử có hàng ngàn điểm o , Điều nguy hiểm nhất là bắt bỏ tù nhiều dân oan , đánh nhiều dân đen ,, đánh chết nhiều người lương thiện : THẾ THÌ KHÔNG LÀ Kẻ PHẢN BỘI THÌ LÀ LÀ KIỂU NGƯỜI GÌ ?? Chắc chắn sau này LỊCH SỬ SẼ PHÁN QUYẾT )
  : Chỉnh đốn Đảng phải chỉnh đốn ngay từ gốc , ngay từ những cán bộ ủy ban kiểm tra đảng ( công an của Đảng, nếu họ thoái hóa thì đảng viên khác sẽ thoái hóa theo , vì đây là cán cân công lý của Đảng , là tấm gương của Đảng ) và đặt ra câu hỏi rằng tại sao đến nay là 2 năm rồi tại sao các lãnh đạo đảng viên có thẩm quyền lại cố tình bao che cho vụ án vi phạm nhân quyền , mang tầm Quốc tế này và ngoài ra cố tình trù hại nhân dân lao động và trù dập uy tín của Đảng cộng sản Việt nam để đất sống cho đảng viên thoái hóa nặng đã thành giặc nội xâm có đất sống và để chúng phát triển , sau này thành thế lực thù địch của Đảng và của nhân dân : vì chúng đã phản bội lại Điều lệ Đảng Cộng sản Việt nam , phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam, phản bội lại lợi ích của nhà nước và nhân dân là 100% ? với phương châm xử lý giải quyết , sai thì phải sửa , , thiệt hại phải bồi thường , Nếu cố tình thì phải tiêu diệt tận gốc cái sai ấy : Được như thế thì Đảng mới là Đảng của dân , không được như vậy thì chỉ là bình phong để cán bộ Đảng viên thoái hóa bóc lột và sống trên môi trường nói dối dân và lừa dối Đảng ? sống bằng biển trời gian dối ? thì niềm tin tất nhiên phải sụp đổ nhanh chóng ? đó là quy luật không thể tránh được ?
  Nếu chỉnh đốn Đảng thì phải chính đốn từ gốc , nếu không chỉnh đốn từ gốc , đồng nghĩa là thanh trừng đảng và gây thêm bè cánh , dựa gió bẻ măng để tiêu diệt lẫn nhau thì là khổ nhân dân ? chúng lợi dụng diệt người tốt nuôi kẻ ác ….sinh loạn tặc ?
  Nhân dân rất mong rằng Thượng tướng Nguyễn Chí vịnh thứ trưởng bộ Quốc phòng , cục trưởng cục tình báo Việt nam , gọi tắt là cục 2 . trong tương lại gần đây sẽ được làm bộ trưởng bộ Quốc phòng : Vì ông còn trẻ và có năng lực . Hơn nữa là con RUỘT của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh , quê ở thừa thiên huế : Thực chất gốc quê cha đất tổ của ông Nguyễn Chí Vịnh là ở huyện Nan đàn tỉnh Nghệ an : Quê hương của Bác Hồ , chiếc nôi của cách mạng Việt nam ?
  Đừng ai nên nghĩ Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an đó là một sai lầm lớn , một sai lầm của cả cuộc đời ? đây là một kịch bản được dựng nên mà thôi với một chiêu siêu lừa đảo cao thủ ?( tung tin ra xã hội để lấy cớ thăng quan tiến chức cho hợp tình hợp lý khi bản thân là loại tài hèn đức mỏng ( chỉ làm vua bù nhìn ) : Một chiêu lừa mập mờ dư luận rất cao thủ và bài toán thâu tóm chính trị là siêu cao thủ ? Do những kẻ đạo diễn cừ khôi có từ thời pháp thuộc , cụ thể là từ thời cải cách rộng đất 1956 , chúng có đầy kinh nghiệm thâm sâu hại dân hại nước để trụ lợi về mọi mặt : Cánh mạng Việt nam đừng coi thường và nhân đạo với chúng : Nhân đạo là tự sát nếu chúng đích thân là kẻ thù của dân tộc Việt nam , chắc chắn là có giặc ngoại xâm tiếp sức và hà hơi cho chúng )
  Rất mong ông Nguyễn Chí Vịnh : cục trưởng cục tình báo : đừng tin : Nông Đức Mạnh có quê gốc quê nội ở nghệ an , đừng tin chuyện này là có thật ? mà vô tình sai lầm ….. bảo vệ chúng, để chúng có nhiều cơ hội hoành hành đất nước ?
  ? bằng duy vật biện chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG đẻ ra cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 giết lầm khoảng 18 nghìn người dân , khi chúng lợi dụng trong thời gian bác Hồ bận trăm công ngàn việc , sau khi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ thành công ( chúng cũng thực hiện theo phương thức làm thì láo , báo cáo thì hay , do vậy lỗi của bác Hồ Chủ tịch đã tin vào chúng và sơ xuất để xảy ra sự việc đáng buồn như vậy . bác Hồ đã phải rơi nước mắt trước đại hội sửa sai của Đảng , sau

 50. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 10:33 sáng | #50

  ? bằng duy vật biện chứng tôi sẽ chứng minh được việc này : Vì ngày xưa số đảng Viên thoái hóa hoặc là giặc nội xâm khoác áo Đảng, CHÚNG đẻ ra cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 giết lầm khoảng 18 nghìn người dân , khi chúng lợi dụng trong thời gian bác Hồ bận trăm công ngàn việc , sau khi cuộc kháng chiến 9 năm trường kỳ thành công ( chúng cũng thực hiện theo phương thức làm thì láo , báo cáo thì hay , do vậy lỗi của bác Hồ Chủ tịch đã tin vào chúng và sơ xuất để xảy ra sự việc đáng buồn như vậy . bác Hồ đã phải rơi nước mắt trước đại hội sửa sai của Đảng , sau cuộc cải cách ruộng đất năm 1956 ) . Sau này Chúng còn loại cả bác :Đại tướng Võ Nguyên Giáp , người Đảng viên Lão thành cách mạng , một vị tướng tài của thế giới , một nhà khoa học lỗi lạc , người khai quốc công thần sinh ra nước Việt nam dân chủ Cộng hòa , phải ra khỏi bộ Chính trị để đẩy ra làm trưởng ban sinh đẻ có kế hoạch Quốc gia , phải nói rằng bài tính lừa đảo của chúng là rất giỏi và chúng đã thành công rực rỡ ??? VÌ CHÚNG LÀ NGHỆ SĨ LỪA DỐI VÀO HẠNG NHẤT THẾ GIỚI ? 65 NĂM NAY BỌN GIẶC NỘI XÂM VẪN KHOÁC ÁO ĐẢNG VÀ TỒN TẠI : Mà Bác Hồ Chí Minh còn gọi chúng là bọn ít người ?( Lực của chúng có nhiều thời gian đã mạnh hơn cả chính Đảng bằng nghệ thuật nói gian dối , lừa đảo ngoại mục )
  Sau này chắc chính thế lực ấy dựng Nông đức Mạnh lên làn chủ tịch Quốc Hội rồi làm tổng bí thư Đảng cũng tương tự như vậy thôi : Vì ông ta chỉ là một ông trung cấp lâm nghiệp bình thường thuần túy ,, KHÔNG CÓ CÔNG TRẠNG GÌ VỚI CÁCH MẠNG nói thẳng là Không có tài cán gì cho can :Sinh ra cơ chế xin cho ,rồi Sinh ra quốc nạn tham nhũng , quốc nạn tư pháp , Quốc nạn phá hại rừng , khai thác khoáng sản bừa bãi, như bau-xitste tây nguyên , phá hại môi trường, xa mạc hóa đồng bằng, thu hồi đất nông dân để cỏ mọc hàng chục vạn ha , đẩy trên 2 triệu nông dân không công ăn việc làm , làm thủy điện bừa bãi gây lũ lụt , cho nước ngoài thuê rừng biên giới với số lượng lớn là 5o năm với giá rẻ mạt … làm cho nước Việt nam suy yếu đi … : Để hại uy tín của Đảng , hại dân, hại nước thành thế cờ thù trong giặc ngoài : Nếu Việt nam có chính biến : thì trận lên hoàn : Trong đánh ra , ngoài đánh vào là không tránh khỏi ? ( với thế trận trong đánh ra ngoài đánh vào theo kinh nghiệm của thế giới là thắng 99 % . VIỆC NÀY nhân dân nhắn để lãnh đạo biết: Ngày xưa Vua mất nước là vì không nghe TRUNG THẦN , đây là câu chuyên ngàn đời , kinh nghiệm ngàn đời )
  Theo lời của ông Nguyễn Văn An nguyên chủ tịch Quốc hội thì Nông Đức Mạnh Là Vua của Đảng :Suy từ thực tế là đúng rồi và khảng định là quá đúng ? Ông ta toàn quyền việc cân nhắc vị trí của các địa vị cán bộ cao cấp của các tỉnh và trung ương : Ví dụ dễ hiểu nhất là con ông ta : trình độ công cán chỉ xứng làm chủ tịch xã là cùng , chỉ có 5 tháng phong liền 5 chức , giờ đây ngồi chỗm trệ làm bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc giang : Ban tổ trung ương đảng không là gì cả , ông ta xéo lên cả tổ chức Đảng, đè lên đầu của nhân dân ? Ông Hồ Đức Việt trưởng ban tổ chức trung ương phản đối theo nguyên tắc của đảng ,Nông đức Mạnh chỉ đạo công an của Đảng là ông Nguyễn Văn Chi dựng án : nói nhỏ là Cho về Hưu non là còn nhân đạo đấy , không thì như ông thiếu tướng công an, ốm liệt giường cũng phải ra tòa do Nguyễn văn chi tiêu diệt theo phe cánh bè đảng : Vậy ông Hồ Đức Việt phải tự đấm ngực nhận sổ hưu vì tội không nghe lời : Mọi việc đều diễn ra lù lù trước mắt : người mù cũng nhìn thấy ? ( tương tự Bác Lê Khả Phiêu khi xưa phải thôi chức tổng bí thư Đảng đột ngột cũng la lá bị cạm bẫy như vậy vẫn bài bản cổ điển thâu tóm quyền hành của những nhân vận gian hùng lập lại công thức phản đòn kiểu cổ điển nhưng rất hiệu quả… khi muốn đánh gục đối thủ : Nói thẳng là nhân dân biết sự thật cả rồi ?Mồm dân sóng biển không bịt được đâu )
  Bí thư Nông Đức Mạnh Dựng Nguyễn Minh Triết , Một con người có bằng đại học , nhưng không có đồng môn, Một con người vô cảm với nhân dân , ký cả huân huy chương cho ngững người đã từng gây tội ác với nhân dân , khen thưởng cho cả ngành giết người hàng loạt là ngành thuốc lá chẳng hạn : Chính ông ta đã làm hỏng nhiều cán bộ của ngành tòa án và ngành Viện kiển sát : Án oan sai ở Việt nam là ngút trời Xanh : Con ruột ông ta là Nguyễn Minh Thành làm thẩm phám tòa án tối cao : Đứng canh càng pháp luật : Vụ án con 9 tuổi bị hiếp , mẹ bị đánh ngất sỉu là một bằng chứng : không xã hội nào Quan tâm , ngoài ra còn bên vực kẻ đánh người và hiếp dâm và 1 minh chứng cho sự thoái hóa của cán bộ nhà nước dưới quyền chủ tịch nước của của Nguyễn Minh triết ? bao che khen thưởng cho tham nhũng ….?
  Bí thư Nông đức Mạnh và Nguyễn Minh Triết dựng ông Lê Hồng Anh : Con người Ông Anh không có một ngày trong quân đội . không có 1 ngày trong công an , không có 1 ngày trong trường vũ trang là cán bộ dân sự có nguồn gốc từ cán bộ Đoàn : Phong hản quân hàm Đạị tướng làm bộ trưởng bộ công an : coi như ông Anh mù hoàn toàn về nghiệp vụ 100% làn hỏng toàn ngành công an , cán bộ thoái hoá nhiều , đánh dân chết rất nhiều , Thông lệ này trên thế giới chưa từng có … trái hản với chính nghĩa Quốc gia , trái hản với các quy định của hiến pháp , pháp luật của nhà nước và các quy định của Đảng cộng sản Việt nam và tư tưởng của Bác Hồ Chí minh là 180 độ : Trước đại hội đảng 11 ông Anh còn kiêm trưởng ban bảo vệ đảng nội bộ : thực ra là bảo vệ quyền lực cho Nông Đức Mạnh về sau này mà thôi : Nhưng nếu mà quyền lợi bất chính ngược lại lợi ích của dân tộc thì con ông trời cũng không bảo vệ được , đó là quy luật tất yếu của tạo hóa ? Tạo điều cho thượng tướngNguyễn Văn Hưởng tham nhũng và đàn áp bắt lạt nhân dân làm thoái hóa ngành công an…..
  Nông đức Mạnh dựng con sâu cái Lê thị Thu Ba là trưởng ban tư pháp Quốc hội làm cái cột mục của cái cơ chế mục nát , khốn nạn , nên bao nhiêu đơn thư của nhân dân gửi Quốc hội thì chỉ là đổng rác thải , chất thành kho : ông Vượng trưởng ban dân nguyện đã phải thốt lên nghe mà ai oán : Sinh ra Quốc nại tư pháp và chính sách ngu dân : ĐẠI BIỂU Quốc hội Hoàng vừa Qua còn không thuộc cả hiến pháp , phát ngôn hoàn toàn vi hiến …. Làm cho đất nước tiêu điều nhân dân phải lần than ?
  Ngày xưa tại một nước nhỏ , nhà Vua Công Tiễn bên Đất nước Trung Quốc khi xưa còn phải khổ nhục kế: chui qua háng kẻ thù để lấy lại giang sơn ? Nay nhân dân mong rằng , nhiều cán bộ yêu tú của Đảng và nhà nước đã lấy được cờ quyền lực của Nông đức Mạnh , Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Văn Chi…. , thì nên quay về với chính nghĩa Quốc gia , đừng chạy dài với tư tưởng lừa dân của Nông đức Mạnh…. , QUAY VỀ VỚI NHÂN DÂN : NHƯ LỜI CỦA ĐẠI TƯỚNG NGUYỄN CHÍ THANH NĂM XƯA ĐỪNG CHẠY DÀI NỮA ( đừng nên trả ơn giả nhân giả nghĩa của bọn ít người này, để hại dân, hại nước ,hại Đảng , hại chế độ mà Bác Hồ kính yêu dầy công xây đắp, nhân dân đã đổ biết bao xương máu qua nhiều thế hệ mới dành được. Thực chất : bọn ít người này , chúng trả có công tạng gì với đất nước và nhân dân , chúng chỉ muốn đè đầu cỡi cổ nhân dân để trục lợi lâu dài , chúng chỉ sử dụng lãnh đạo đảng viên chân chính ,như loại công cụ hành nghề của chúng , sau này như quả chanh vắt hết nước là chúng vất đi không hề hối tiếc mà thôi : Ân huệ , nhân nghĩa gì cái loại lãnh đạo, bất chính, bất nghĩa :ăn cả tiền thương binh liệt sĩ , ngậm xương hút máu đồng bào của mình , hại dân, hại nước, hại Đảng hại chế độ : có vụ không còn tính người : Phun cả nước cứt người qua nhà vệ sinh vào cả mồm nhân dân để ăn cướp tài sản và trốn thuế của nhà nước và nhân dân mà bọ ít người chúng còn bênh vực nhau thì còn gì là đạo đức của con người nữa , Việc gì phải ơn huệ chúng : kể hại dân ,hại nước , hại đảng , hại chế độ : bọn xã hội trắng, không hơn không kém. Chúng tởm và bẩn thỉu hơn cả xã hội đen gấp nhiều lần : không nên làm lô tỳ cho những kẻ bất nhân : Nên quay về với tổ Quốc , quay về với chính nghĩa quốc gia và nhân dân ruột thịt của mình . mà quyết trừ tiêu trừ gian ác cho dân ? làm lợi cho non sông xã tắc , mang tiếng thơm và sử sách lưu danh ngàn đời : Vậy con đường về với nhân dân và tổ quốc là con đường vinh quang và duy nhất của cuộc đời làm Vua làm quan : Vì khi chết tiền vàng có mang được đi đâu ? mà chỉ mang tiếng thơm và danh dự , hoặc điều nhơ bẩn để lại ngàn thu mãi mãi ô danh muôn đời không bao giờ rửa được ? Tông thống libia là một bài học ?
  Còn nữa :

  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  CHẾN TRANH ĐÃ QUA ĐI 35 NĂM . TIỀN XƯƠNG MÁU , CÔNG SỨC CỦA NHIỀU NGƯỜI CÓ CÔNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN VÀ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC , TIỀN HƯƠNG KHÓI ,TIÊU CHUẨN CỦA NHIỀU GIA ĐÌNH ,THƯƠNG BINH ,LIỆT SĨ :HIỆN NAY THẬT RA ĐÃ BỊ ĂN CHẶN .VÌ SỐ TIỀN NÀY ĐÃ CHI CHO VIỆC PHÁT SINH HÀNG NGÀN CÓ KHI HÀNG VẠN THƯƠNG BINH GIẢ VÀ CHI CHO KHÔNG ÍT CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN CÔNG CHỨC NHÀ NƯỚC ĐÃ THAM NHŨNG ,CHÚNG ĐÃ ĂN HẾT SỐ TIỀN NÀY ,VÌ LÝ DO VẬY KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC CHO SỐ NGƯỜI RẤT ĐÔNG,CÓ THỂ LÀ HÀNG CHỤC VẠN NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI ĐÁT NƯỚC CHƯA ĐƯỢC HƯỞNG MỘT QUYỀN GÌ VỀ KINH TÉ VÀ CHÍNH TRỊ, TRONG KHI SỐ NGƯỜI CÓ CÔNG NÀY ĐÃ CHỜ HẾT NỬA ĐỜI NGƯỜI ,HỌ ĐÃ LÀ 60 ĐẾN 70 TUỔI RỒI ( PHẢI HIỂU RẰNG SỐ TIỀN NÀY CHÚNG ĐÃ THAM Ô VÀ CHI CHO SỐ THƯƠNG BINH GIẢ HẾT RỒI ,DO VẬY LẤY ĐÂU TIỀN RA ĐỂ TRẢ CHO CÁC CHIẾN SĨ VÌ NƯỚC, VÌ DÂN NÀY ,NẾU CÓ HÀNG TRĂM ĐƠN , CHỨNG CỨ TRÊN MỘT NGƯỜI CỰU CHIẾN BINH THÌ CHÚNG VẪN LẤY CỚ NÀY CỚ KHÁC ĐỂ THOÁI THÁC TRÁCH NHIỆM VÀ CHÚNG VẪN PHẢI CÂU KẾT BAO CHE DO VẬY NHỮNG PHIÊN TÒA GIẢI QUYẾT VIỆC NÀY ĐỀU BỊ ỈM ĐI…VÌ MỘT LẼ, NẾU KHÔNG BAO CHE THÌ CHÚNG PHẢI ĐI TÙ DO VẬY BẰNG MỌ GIÁ CHÚNG CỨ VÒ VO TAM QUỐC KHÔNG GIẢI QUYẾT LÀ VÌ THẾ ,ĐÂY CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHÔNG GIẢI QUYẾT , CHÚNG ĐỔ CHO HẾT LÝ DO NÀY SANG LÝ KHÁC HẾT GIẤY TỜ NÀY SANG GIẤY TỜ KHÁC . NHƯNG LỊCH SỬ VẪN PHẢI KHẢNG ĐỊNH RẰNG MÁU CỦA NGƯỜI YÊU NƯỚC KHÔNG PHẢI LÀ NƯỚC LÃ : TRÁCH NHIỆM NÀY CHỦ YẾU LÀ NGÀNH THƯƠNG BINH XÃ HỘI VÀ CHÍNH QUYỀN CÁC CẤP VÀ NGÀNH QUÂN ĐỘI ND CÓ PHẦN TRÁCH NHIỆM LIÊN ĐỚI , ) TÔI LẤY MỘT VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH : HIỆN NAY SỐ THANH NIÊN XUNG PHONG CÒN KHOẢNG TRÊN 50% CHƯA ĐỰỢC MỘT ĐỒNG SU NÀO TIỀN XƯƠNG MÁU VÀ TIỀN CHẾ ĐỘ NGƯỜI CÓ CÔNG CÙNG DANH DỰ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ NGƯỜI CHIẾN SĨ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC :TRONG KHI CÓ NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CỐNG HIẾN HẾT TUỔI THANH XUÂN CỦA MÌNH CHO TỔ QUỐC NAY PHẢI SỐNG MỘT MÌNH KHÔNG CHỒNG KHÔNG CON…NHÌ THẤY HỌ RẤT ĐAU LÒNG DO BỌN GIẶC NỘI SÂM GÂY RA , CÓ KHI CHÚNG CHỜ HỌ CHẾT MỚI CÓ TIỀN TRẢ VÀ MỚI LÀM SONG THỦ TỤC HAY SAO???, VỪA QUA QUI TỤ ĐƯỢC 800 MỘ LIỆT SĨ CỦA THANH NIÊN XUNG PHONG TỪ VƯƠNG QUỐC LÀO VỀ LÀ DO NHÂN DÂN TỔ CHỨC KHÔNG PHẢI LÀ KẾ HOẠCH KINH PHÍ CỦA NHÀ NƯỚC , SỐ MỘ CÒN LẠI RẤT NHIỀU KHÔNG BIẾT SAU NÀY HÒNG NHỜ AI QUI TỤ ĐÂY , RẤT NHIỀU VẤN ĐỀ KHÔNG THỂ NÓI HẾT ĐƯỢC : NHƯNG BÀ BỘ TRƯỞNG NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KHÔNG THỂ TÁNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM NÀY CỦA MÌNH: VÌ TRONG 5 NĂM LÀ BỘ TRƯỞNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI BÀ ĐÃ CÓ DẤU HIỆU CỐ TÌNH KHÔNG GIẢI QUYẾT VÀ CÒN NHIỀU VẤN ĐỀ SAI PHẠM KINH TẾ KHÁC . NGOÀI RA CÒN MANG HÀM Ý SAI PHẠM CHÍNH TRỊ NGHIÊM TRỌNG :TIÊU DIỆT LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN VIỆT NAM :CỤ THỂ LÀ NHỮNG GIA ĐÌNH LIỆT SĨ VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG SAU 35 NĂM BỊ TIÊU DIỆT VỀ TINH THẦN ,DANH DỰ ,KINH TẾ GIỐNG NHƯ QUẢ TRANH VẮT HẾT NƯỚC RỒI HỌ VẤT ĐI KHÔNG HỀ THƯƠNG TIẾC???????? ĐÂY LÀ SỰ BẤT CÔNG QUÁ LỚN :LỊCH SỬ KHÔNG BAO GIỜ CHẤP NHẬN ĐƯỢC. NHÂN DÂN CẦN PHẢI PHANH PHUI CHÚNG RA PHÁP LUẬT LẤY LẠI CÔNG BẰNG ,DANH DỰ CHO NHỮNG NGƯỜI YÊU NƯỚC CÓ CÔNG VÀ HY SINH XƯƠNG MÁU ĐỂ GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN QUỐC ?????
  10 năm Nông Đức Mạnh lắm quyền đã sinh ra
  BÀI NGUỒN DẦU MỎ BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,PHÁP LUẬT
  NGUÔN DẦU NHỜN BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CHƯA CAN KIỆT ,AI LÀ NGƯỜI XẢN XUẤT RA NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY ,AI LÀ NGƯỜI TIÊU THỤ NGUỒN NĂNG LƯỢNG NÀY TẠI VIỆT NAM
  1 , NHU CẦU : NGUÔN DẦU BÔI CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN PHÁP LUẬT CỦA NƯỚC TA hiện nay vẫn có NHU CẦU LỚN TRONG XÃ HỘI, (nguồn gốc của loại dầu này sinh ra từ cơ chế lãnh đạo ,NGƯỜI TA GỌI LÀ THỜI KỲ QUÁ ĐỘ ,THỜI KỲ CƠ CHẾ XIN CHO ,SỬ DỤNG PHỔ BIẾN VÀ CÔNG KHAI MÀ NHÂN DÂN VIỆT NAM PHẢI CHẤP NHẬN THÀNH MỘT THÓI QUEN VỚI CÁCH SỬ DỤNG LÀM NHIỀU THÀNH NGHỆ THUẬT SỬ DỤNG RẤT TRƠN CHU ĐƯỢC HÓA MÃ NHƯ MỘT LOẠI DẦU NHỜN CAO CẤP CHẠY MÁY DIEZEN . NHƯNG CÓ ĐẶC ĐIỂM KHÁC LÀ TRỌNG LƯỢNG KHÔNG TÍNH BẰNG KG MÀ TÍNH BẰNG GIÁ TRỊ ĐỒNG TIỀN .LOẠI DẦU NÀY MỚI CÓ TÊN GẦN NHƯ CHÍNH THỨC TỪ NĂM 2004 ,MỘT CÁI TÊN BẤT THÀNH VĂN . NHƯNG AI CŨNG THUỘC ,MẶC DÙ CHỈ BẰNG QUẢNG CÁO TRUYỀN MIỆNG CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT .CHO ĐẾN NAY NÓ TIÊU THỤ TỚI CẢ TRƯỜNG MẦM NON TUỔI THƠ CỦA ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM . TÔI CHO LÀ :LOẠI DẦU NÀY LÀ LOẠI DẦU CÓ ĐỘC TỐ CAO PHÁ HẠI THUẦN PHONG VĂN HÓA TỐT ĐẸP CỦA ĐẤT NƯỚC TA ,PHÁ HẠI CẢ HỆ THỐNG PHÁP LUẬT NƯỚC TA ,PHÁ HOẠI CHẾ ĐỘ TỐT ĐẸP MÀ ÔNG CHA TA ĐÃ DÀNH ĐƯỢC TỪ XƯƠNG MÁU CỦA BIẾT BAO THẾ HỆ MÀ CÓ THỜI AI AI CŨNG PHẢI TÔN THỜ ,NHƯNG NAY NÓ HẪNG HỜ KHÓ NHỚ NHƯNG LẠI RỄ QUÊN vì NÓ BỊ ĂN MÒN do loại dầu này gây ra GỌI LÀ DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ ,BÔI TRƠN ĐƯỢC CẢ PHÁP LUẬT ,NÓ ĐANG TRỞ THÀNH NHỮNG CON VI RÚT VÔ HIỆU HÓA XÃ HỘI VIỆT NAM HIỆN NAY .ĐIỀU NGUY HIỂM HƠN LÀ NÓ CÒN LÀ LOẠI DẦU CÓ CHẤT NGHIỆN KHÔNG KÉM GÌ MAI TÚY .TÔI TẠM COI NHƯ LÀ một LỌAI MA TÚY TƯ TƯỞNG VĂN HÓA, PHÁP LUẬT : TIÊU DIỆT HOẶC HẠN CHẾ ,KHỐNG CHẾ ĐƯỢC LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ bôi trơn pháp luật NÀY đã COI NHƯ ĐÃ LÀM ĐƯỢC MỘT CUỘC CÁCH MẠNG THẦN KỲ, MỚI có thể ĐƯA ĐẤT NƯỚC TA SANG TRANG MỚI :HÒA BÌNH ,ĐỘC LẬP, TỰ DO VÀ THỊNH VƯỢNG.(AI SẢN XUẤT VA QUẢNG CÁO LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY, CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA DÂN TỘC ,BỞI NÓ ĐANG HỦY DIỆT NHỮNG ĐIỀU TỐT ĐẸP NHẤT CỦA NGƯỜI VIỆT NAM )
  Còn nữa
  Trả lời
  • bui dinh quyen
  Tháng 7 06, 2010 @ 18:56:54
  VIẾT TIẾP BÀI : DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT
  (viết theo nhu cầu truy tìm tội phạm Quốc gia trước thềm đại hội Đảng khóa 11 )
  -NHỮNG NHÂN VẬT TỘI PHẠM SINH RA LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT CÓ CHẤT CỰC ĐỘC HẠI CHO NHÂN DÂN TA KHÔNG THỂ XUẤT THÂN LÀ THÀNH PHẦN DÂN THƯỜNG ĐƯỢC .HẮN PHẢI Ở TRONG HÀNG NGŨ CÁN BỘ CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC CÓ QUYỀN CÓ CHỨC ,SỬ DỤNG DƯỚI HÌNH THỨC MUA QUAN BÁN CHỨC ,XIN CHO VÀ ĂN TIỀN ĐÚT LÓT….BẰNG CÁCH BẮT NHÂN DÂN PHẢI BÔI TRƠN BẰNG TIỀN KHI GIẢI QUYẾT CÁC CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT ĐI VÀO CUỘC SỐNG CỦA ĐẤT NƯỚC ,,
  - GIÁ TRỊ CỦA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ PHÁP LUẬT SỬ DỤNG CÓ GIÁ TRỊ BẰNG TỶ THUÂN LỢI NHUẬN THU NHẬNBẤT CHÍNH ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI UY TÍN CỦA NHÂN DÂN ĐỐI VỚI ĐẢNG, NHÀ NƯỚC ,ĐỐI VỚI QUỐC HỘI VÀ SỰ NGHIÊM MINH CỦA PHÁP LUẬT ,TỶ LỆ NGHỊCH VỚI SỰ YÊU VIỆT CỦA CHẾ ĐỘ VÀ CUỘC SỐNG VĂN HÓA CỦA NHÂN DÂN …ĐƯƠC HIỂU LÀ LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ PHÁP LUẬT NÀY ĐƯỢC SỬ DỤNG NHIỀU BAO NHIÊU THÌ CHẾ ĐỘ ,ĐẢNG SẼ SỤP ĐỔ VÀ TAN DÃ NHANH BẤY NHIÊU . VÌ VẬY THIẾT MUỐN : CHẾ ĐỘ VÀ ĐẢNG TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÚNG THEO ĐIỀU LỆ VÀ PHÁP LUẬT ĐÃ QUI ĐỊNH THI PHẢI TÌM VÀ TIÊU DIỆT ÔNG CHÙM SINH RA LOẠI DẦU BÔI TRƠN CƠ CHẾ VÀ BÔI TRƠN PHÁP LUÂT NÀY
  - CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI DÂN CŨNG RẤT THẤU HIỂU CHO CÁI GỌI LÀ LUẬT LỆ BẤT THÀNH VĂN: ĐÃ LÀM QUAN THÌ PHẢI CÓ LỘC ,NHƯNG CŨNG ĐỒNG Ý LÀ CÁI LỘC ĐÓ PHẢI TRÊN CÁI LỢI CỦA ĐÁT NƯỚC ,CÁI LỢI CỦA NHÂN DÂN ,CÁI LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA CÔNG DÂN BẰNG CÁCH CÔNG KHAI THƯỞNG CẢ BẰNG VẬT CHẤT VÀ TINH THẦN CHO CÁN BỘ CÔNG CHỨC HOÀN THÀNH XUÁT SẮC NHIỆM VỤ HOẶC VIỆC DÂN CÓ YÊU CẦU PHỤC VỤ THÊM.ĐƯỢC HƯỞNG CÔNG KHAI HÓA TẠO RA MỘT CƠ CHẾ THOÁNG LÀM SỰ THÚC ĐẨY VÀ SÚC TÁC SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI NHANH CHÓNG VÀ LÀNH MẠNH.
  – NẾU QUỐC HỘI VÀ ĐẢNG CÒN ĐỂ DẦU BÔI TRƠN NÀY VẪN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG GUỒNG MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA ĐÁT NƯỚC :TÔI XIN MẠNH DẠN NHẬN ĐỊNH TẠM THỜI NHƯ SAU : SỰ PHÁTTRIỂN CỦA ĐÁT NƯỚC TA NẾU CÒN LOẠI DẦU NÀY TỚI ĐÂY SẼ DI XUỐNG DỐC TOÀN DIỆN VÀ KHÔNG CÓ PHANH. VÌ ÔNG TRÙM CỦA NÓ LUÔN MUỐN BÁN CẢ ĐÁT NƯỚC NƯỚC NÀY ĐỂ LÀM CỦA RIÊNG ,(ÔNG TRÙM NÀY RẤT TINH VI VÀ SẢO QUYỆT , CHUYÊN ẨN LẤP DƯỚI MỘT ĐIA VỊ LÃNH ĐẠO CAO CẤP CỦA ĐẢNG VÀ CHÍNH PHỦ ,ẨN LẤP DƯỚI LÝ THUYẾT GIÁO ĐIỀU ĐỂ ĐÁNH LỪA NHÂN DÂN LẪN LỘN GIỮA VÀNG VÀ THAU , GIỮA TRÁI VÀ PHẢI , CHỈ CÓ NHỮNG NGƯỜI DÂN TRÍ THỨC VÀ YÊU NƯỚC MỚI NHÌN THẤY CHÚNG ĐƯỢC RỄ RÀNG HƠN BẰNG NHỮNG CON SỐ TOÁN HỌC. TÔI XIN VÍ DỤ TẤT CẢ CÁC DỰ ÁN KINH TẾ DÂN GIAN GỌI LÀ NGON , CÁC DANH NGHIỆP MUỐN CÓ ĐƯỢC PHẢI DÙNG DẦU NHỜN BÔI TRƠN NHIỀU THÌ HẮN MỚI KÝ QUYẾT ĐỊNH ,HẮN CÒN NGHĨ RA NHIỀU THỦ TỤC CỒNG KỀNH ĐỂ VÒI VĨNH ,HẮN CÒ NGHĨ RA CÁC DỰ ÁN CỰC LỚN ĐỂ THU LỢI NHẬN CAO CHO MÌNH, ĐỂ RÚT RUỘT TIỀN CỦA NHÀ NƯỚC VÀ NHÂN DÂN ĐƯỢC NHIỀU HƠN ,GỌN HƠN . MẶC DÙ HẮN THỪA BIẾT LÀ DỰ ÁN NÀY KHÔNG CÓ LỢI CHO NON SÔNG ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM ,HÁN THỪA BIẾT RẰNG DỰ ÁN NÀY Ở BÊN CÁC NƯỚC CÓ NỀN KINH TẾ GIẦU CÓ HƠN HÀNG CHỤC LẦN NƯỚC TA, CÓ TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ KINH TẾ GIỎI CÒN BỊ LÕ VỐN HÀNG CHỤC,HÀNG TRĂM TỶ ĐÔ LA: NHƯ Ở ĐÀI LOAN, NHẬT BẢN CHẲNG HẠN , chính là dự án tầu cao tốc HẮN LÀM GÌ CÓ LƯƠNG TÂM ,CÓ LÒNG TỰ TRỌNG CỦA DÂN TỘC ,HẮN LÀM GÌ CÓ LÒNG YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN ,HÁN CHỈ CÓ CÁI CÁ NHÂN LÒNG THAM VÔ ĐÁY MÀ THÔI ,VÌ ĐỒNG TIỀN MÀ BẤT CHẤP TẤT CẢ ,CHÍNH HẮN LÀ ÔNG TRÙM SINH RA DẦU NHỜM CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT NÀY Ở NƯỚC TA ĐÃ HOÀNH HÀNH ĐƯỢC BAO NĂM NAY :VÌ THẾ HẮN ĐÃ CÓ TÀI SẢN BẤT CHÍNH LỚN NHẤT VIỆT NAM . NHÂN DÂN LAO ĐỘNG CẦN PHẢI TRUI TÌM VÀ SỬ BẮN TỦ HÌNH HẮN TẠM THỜI VẮNG MẶT .ĐỂ VIÊT NAM TA KHÔNG CÒN LOẠI DẦU NHỜN CƠ CHẾ VÀ DẦU NHỜN PHÁP LUẬT HẠI NƯỚC HẠI DÂN VÀO THỜI ĐIỂM SAU ĐẠI HỘI ĐẢNG KHÓA 11TỚI ĐÂY ?
  Hiện nay tạo ra một chế độ bóc lột trắng trợn và quá bất công với nhân dân ngập trời xanh : Tập đoàn VN ‘độc quyền trả lương cao’ một tập đoàn ăn cướp mồ hôi nước mắt của nhân dân do chế độ tạo ra , chế độ này là Do Nông Đức Mạnh tạo ra
  Nhà tháp đôi cháy Khói cao ngất trời trong vụ cháy tháp đôi EVN, tập đoàn lỗ 40 nghìn tỷ VND
  Những ngày cuối năm 2011, một năm nổi bật nhiều vấn đề cho các tổng công ty nhà nước tại Việt Nam, dư luận nước này lại choáng váng khi nghe tin về lương cao quá mức cho quan chức Tập đoàn Điện lực EVN.
  Một loạt tờ báo, gồm cả báo của ngành công an đã vào cuộc nêu ra điều họ gọi là ‘nghịch lý’: làm ăn lỗ nặng nhưng trả lương rất cao của ngành điện lực.
  Chủ đề này đang khơi ra các vấn đề chung của nhiều công ty nhà nước hoạt động tại khu vực thiếu minh bạch về quyền sở hữu và trách nhiệm quản trị.
  Nhân dịp năm hết Tết đến, báo Việt Nam đưa tin thống kê của nhà nước cho thấy tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, mức thưởng Tết cao nhất là 130 triệu đồng/người, trung bình 8,2 triệu đồng/người.
  Nhưng vấn đề là ở chỗ lương và tiền thưởng bị coi là quá cao tại chính các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.
  Theo một bài trên tờ Công an Nhân dân gần đây, lương của nhân viên tại Tập đoàn Điện lực VN là 13,7 triệu đồng một nhưng lương bình quân khối văn phòng tổng công ty lên tới gần 30 triệu VND một tháng, dù công việc tại các văn phòng đều chỉ mang tính bàn giấy.
  Tờ báo này, trong bài của ông Bấm Khổng Minh Dụ cho rằng mỗi năm EVN phải chi lương cho khối văn phòng trên 140 tỉ đồng trong đó lương lãnh đạo là 60-70 triệu.
  EVN cũng vừa tăng giá điện cho người tiêu dùng lên 5%.
  Bất ngờ gây sốc từ Petrolimex: Lãi 2.660 tỷ đồng sau 9 lần tăng giá năm 2009?! Đã lừa dối nhân dân báo lỗ : bóc lột nhân dân : Đảng và nhà nước không là cái gì cả : vì đã gậm bồ hòn vẫn phải kêu ngọn làm bình phong để cho bọn ýt người bóc lột nhân dân bằng sự gian dối công khai và trơ trẽn ? khốn nạn nhất với bình phong là công bằng và văn minh , cái gì cũng của dân ? mỗi tiền la của ngân hàng ?
  Con số lãi 2.660 tỷ đồng kinh doanh xăng dầu năm 2009 của Petrolimex vừa được công bố khiến dư luận bất ngờ.
  Đó là năm có số lần tăng giá xăng nhiều nhất (9 lần), với mức tăng kỷ lục (48,2%). Thêm nữa, trước mỗi lần tăng giá, doanh nghiệp đều kêu lỗ và Liên bộ Tài chính – Công Thương đã chấp nhận điều đó như một sự thật để bị “qua mặt” quá dễ?!

  Liên bộ đã bị “lừa”?
  Ngày 25/11, Bộ Tài chính đã cho công bố kết quả kinh doanh xăng dầu của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), theo báo cáo kiểm toán của Deloitte. Theo đó, lãi từ hoạt động kinh doanh xăng dầu năm 2009 của Petrolimex lên đến 2.660 tỷ đồng.
  Không phải là bị lùa mà là đồng lõa bóc lột nhân dân mà thôi
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả:
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn ngày 26/12/2011 nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết đơn khởi kiện của chúng tôi theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trong đơn theo quy định của pháp luật : Buộc chúng tôi lại phải tiếp tục : tố cáo và khởi kiện :Ông chánh án Phạm Ngọc Bình , Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh lần 2 , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , trưởng ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long ,ông phó bí thư thành ủy Hạ long Nguyễn Văn sơn , ông Đỗ Văn Hải viện phó Viện kiểm sát thành phố Hạ long , ông giám đốc sở nội vụ , ông tổng biên tập báo quảng ninh ,ông chủ tịch UBND thành phố Hạ long , ông Phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long , Chánh thanh tra tỉnh , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … ? Tố cáo ông Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , Tố cáo Nhữ Thị Hồng Liên nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh nay đã đến tuổi về hưu rồi ( sinh 1957 ), như vẫn cố leo lên cục 4: cục dự chữ vốn Quốc gia để làm việc ( Kiểu Lê Đức Thúy : chuột xa chĩnh gạo ) nghề tay trái là chuyên bịt án và chạy án ? Vì đây là hệ thống cán bộ hại dân hại nước có chứng cứ , vẫn cố tình trù dập nhân dân đến cùng và đã thành quen rồi , không biết cải cách sửa đổi , Đảng và nhân dân cần phải biết và loại bỏ ? Sau 15 ngày không thấy có dấu hiệu giải Quyết : rất khoát khởi kiện lần 2 hoạc tố cáo ông Lê Hồng Anh nguyên bộ trưởng bộ công an , nay làm thường trực ban bí thư , trưởng ban bảo vệ nội bộ Đảng cộng sản Việt nam : Chúng Tôi nói và làm là một , không nghe lời nói dối và lý thuyết giáo điều lừa dối nhân dân ?
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ĐƠN KHIẾU NẠI TỐ GIÁC VÀ ĐỀ NGHỊ KHẨN CẤP
  Kính gửi : Quốc hội nước XHXHCN Việt nam
  Ông chủ tịch nước CHXHCN Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Ông bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban pháp chế tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân tỉnh Quảng ninh
  Toà án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  ………………………………………………………………………………………
  Bên khiếu nại và đè nghị khẩn cấp : :Công ty TNHH Tuần Châu
  Số giấy phép kinh doanh : 22.02,00889 Đăng ký tại Quảng ninh
  Địa chỉ trụ sở : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 01687319368 Mã số thuế MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần châu
  Người liên quan : Ông Nguyễn Quang Chiến : phó giám đốc
  Nguyễn Thị Lan : phó giám đốc công ty TNHH Tuần châu
  Bên bị khiếu nại : – Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  – Phó chánh án tòa án thành phố Hạ long : Lê Thị Tuất
  – Thẩm phán Tòa án thành phố Hạ long : thư ký : Tuấn Anh
  – Thẩm phán Tòa án thành phố Hạ long : Ngô văn Thắng
  NỘI DUNG
  Phát hiện và cảnh báo : Không hiểu vì lý do gì mà tòa án thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh nay vẫn cố tình những nhiễu , không giải quyết 1 đơn trong 132 đơn khởi kiện dân sự ở chợ Hạ long 2 Quảng ninh của công ty TNHH Tuầu châu ? Ngày hôm qua tôi Nguyễn Thị Lan trực tiếp sang Tòa án thành phố Hạ long xem tình hình cụ thể ra sao : Nhưng rất đáng buồn : Bà Lê Thị Tuất phó chánh án và thẩm phán thư ký ông Tuấn Anh đã cios biểu hiện ỉm mọi tài liện và vẫn có nhiều hành vi nhũng nhiễu nhân dân : Hai con người này cùng thẩm phán Ngô Văn thắng đã thành hệ thống nhũng nhiếu nhân dân , hại dân, hại nước , hại Đảng và chế độ , bắt được quả tang tại vụ án do kiểm lâm vùng 1 khởi kiện bằng văn bản có dấu đóng và ký tên không thể chối cãi được : Gọi là 3 cán bộ này sai phạm có tang chứng bắt được quả tang , dùng luật rừng100% . Khi tôi vào gặp ông Chánh án thì phương án giải quyết của ông Chánh án xem ra vẫn muốn líu kéo 3 cán bộ thoái hóa này giải quyết án của chúng tôi là bà Lê Thị Tuất và ông Tuấn Anh , ông Ngô Văn thắng : Suy ra là không ổn rồi ?
  - Nay công TNHH Tuần châu yêu cầu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long chỉ đạo thẩm phán khác giải quyết mẫu ngay 1 đơn khởi kiện trong 232 đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : cụ thể người bị kiện là bà Nguyễn Thị Vân ki ốt 237 bán hàng vải tại tầng 2 khu truyền thống chợ Hạ long 2 phường Yết kiêu – ha long -Quảng ninh .Vì lý do đặt tiền 2 lần cho công ty TNHH Tuần châu đã làm ki-ốt , đã sử dụng 2 năm rồi , nay cố tình không trả nợ , văn bản đủ chữ ký sống của bà Vân ?
  – Chúng tôi kiên quyết không chấp nhận : bà Lê Thị Tuất và ông Tuấn Anh , ông Ngô Văn thắng giải quyết các đơn khởi kiên của công ty TNHH Tuần châu từ nay trở đi ,không được dính líu vào việc giải quyết đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : vì ba cán bộ này đã có chứng cứ vi phạm pháp luật và bắt được quả tang mà chúng tôi đang lắm giữ , theo quy định của pháp luật chúng tôi yêu cầu việc này là chính đáng : Yêu cầu ông Chánh án chỉ đạo trực tiếp và điều thẩm phán khác , thư ký khác thụ lý đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu : xử lý lấy 1 đơn làm mẫu khẩn cấp , để làm tiền đề giải quyết các đơn khác tương tự thì mới có kết quả và đúng quy định của pháp luật ?
  – Nếu trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận được đơn này nếu ông Chánh án Tòa án thành phố Hạ long không có dấu hiệu chỉ đạo thẩm phán khác ,triệu tập các đương sự để giải quyết theo quy định của pháp luật và thực hiện những yêu cầu chính đáng của nhân dân đã nêu trên : Buộc chúng tôi lại phải tiết tục : tố cáo và khởi kiện : Ông Ngô Đức Chánh án tòa án tỉnh , ông Đào Đình Trợi Phó Chánh án tỉnh , ông Vũ Văn Đoan Chánh án hành chính , ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tối cao , ông : Các ông chủ nhiệm UBKT Đảng 2 cấp , ban tổ chức Đảng 2 cấp và ông bí thư thành uỷ Hạ long , phó bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh … Đồng thời đòi tiền bồi thường thiệt hại do cán bộ Đảng viên nào gây ra trong 2 năm qua ?
  Nay là lần cuối cùng đương sự công ty TNHH Tuần châu làm đơn này đề nghị các đạo có thẩm Quyền , giải quyết đơn khiếu nại này và đơn khởi kiện cho công ty TNHH Tuần châu : yêu cầu lãnh đạo cử thẩm phám và thư lý khác và ông chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh phải trực tiếp giải quyết những đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khẩn cấp và giải quyết 1 đơn làm mẫu trước và đúng theo quy định của pháp luật Việt nam trong thời gian tới ?
  Ngày 27 tháng 12 năm 2011

  Xin chân thành cảm ơn ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU

  Đã ký và đã gửi đúng ngày

  BÙI ĐÌNH QUYÊN
  Vì ngày 24/12/2011 công ty TNHH Tuần châu đã gửi tới các cơ quan trên có nội dung khiếu nại và đề nghị rõ ràng trích nguyên văn như sau : “ Vì các vụ án dân sự tại chợ Hạ long , do cán bộ công ty An hưng pla za lợi dụng chức quyền thu tiền trái pháp luật , do bà Nhữ Thị Hồng Liên Nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng ninh phụ trách thương mại vô trách nhiệm , đã bao che cho các vụ án này 2 năm nay và có chứng cứ chạy án cho các vụ án này , nay đã có nhiều căn cứ Rằng bà phó chánh án Lê Thị Tuất đã bao che cho nhiều vụ án để hại công ty TNHH Tuần châu trong 2 năm qua ,bằng nhiều vụ án và nhiều thủ đoạn để trục lợi , đồng thời đã trực tiếp chống lại đường lối của Đảng cộng sản Việt nam và pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% có đầy đủ chứng cứ chứng minh qua vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 kiện và nhiều vụ án khác…, chúng tôi đang cầm trong tay hàng chục chứng cứ đóng dấu Tòa án và do bà Lê Thị Tuất ký : Hiện nay cán bộ công ty An hưng pla za quản lý chợ hạ long 2 đã lợi dụng chức quyền ép lấy tiền và mị dân và thông đồng với các hộ dân chợ không trả tiền nợ , khi sản phẩm họ đã sử dụng là 2 năm nay ? Bao nhiêu đơn kiện , thự tế là hàng trăm đơn khởi kiện rồi thì cán bộ Đảng viên thoái hóa biến chất , cụ thể là phó chánh án Lê Thị Tuất đều lợi dụng chức quyền , một là ỉm đi , hai là trả lại đơn vô lý , ba là không giải quyết trái pháp luật bằng mọi thủ đoạt , tất nhiên là chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ bằng dấu đỏ của tòa án nhân dân thành phố Hạ long đã đóng dấu do Bà phó chánh án Lê Thị Tuất đã ký tên , với hai chức danh : lúc thì là phó chánh án Lê Thị Tuất , lúc thì là thẩm phán Lê Thị Tuất , có nghĩa là bà Lê Thị Tuất lộng quyền vừa đá bóng vừa thổi còi ? như thế là bà Lê Thị tuất là bà chủ của cái Tòa án này là đã lộng quyền pháp luật để bẻ cong công lý và thậm trí đã bể gẫy công lý của nhân dân tại thành phố này là đính thực chính danh là phó chánh án Lê Thị Tuất , chính là giặc nội xâm của nhân dân Hạ long nói riêng và nhân dân cả nước nói chung .

  ĐỀ NGHỊ : Qua vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 vừa qua đã chứng minh : Bà Lê Thị Tuất Phó chánh án , thẩm phán Tuấn Anh làm thư ký , thẩm phán Ngô Văn Thắng đã vi phạm pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam đã thực hiện trái đường lối của Đảng cộng sản Vệt nam là 100% bằng chứng cứ văn bản đã đóng dấu đỏ của Tòa án nhân dân thành phố Hạ long và đã ký tên , như vậy là không thể chối cái được ?
  - Hiện nay công ty TNHH Tuần châu đã khởi kiện dân sự tại chợ hạ long 2 tỉnh Quảng ninh cả thảy là trên 232 đơn khởi kiện dân sự đòi tiền nợ,đã gửi đến Toà án nhân dân thành phố Hạ long qua bưu điện và trực tiếp chứng thư và giấy chứng nhận của tòa án
  - Vì vậy nay công ty TNHH Tuần châu không chấp nhận những cán bộ sau không được tham gia vào việc giải quyết các đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khởi kiện các công dân thuộc công ty An hưng plaza và các hộ dân thuộc chợ Hạ long 2 Tỉnh Quảng ninh vào thời gian tới đây : Cụ thể là cán bộ Đảng viên : bà phó Chánh án kiêm thẩm phán Lê Thị Tuất , hai là thẩm phán Ngô Văn Thắng , thẩm phán thư ký : Tuấn Anh vì họ có nhiều chứng cứ hại công ty TNHH Tuầng châu và bao che cho người xấu tác nghiệp trái pháp luật nhũng nhiễu nhân dân , phản bội sự thật và pháp luật trục lợi cá nhân … theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự quy định . Nay đương sự công ty TNHH Tuần châu làm đơn này đề nghị các đạo có thẩm Quyền , giải quyết đơn khởi kiện cho công ty TNHH Tuần châu và yêu cầu lãnh đạo cử thẩm phán và thư lý khác và ông chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh phải trực tiếp giải quyết những đơn khởi kiện của công ty TNHH Tuần châu khẩn cấp và đúng theo quy định của pháp luật Việt nam trong thời gian tới ?
  Ngày 24 tháng 12 năm 2011

  Xin chân thành cảm ơn ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU

  Đã ký và đã gửi ngày 24/12/2011

  BÙI ĐÌNH QUYÊN

 51. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 12:34 chiều | #51

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lanh tổ Vệt nam : Quyền con người và quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam đã quy định trên hiến pháp và phá luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thự sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất rỗ ràng người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả , không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và BácĐỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , chờ cơ hội nhường ngôi cho cong trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xít tây nguyên ,rẻ hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự ồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ?

 52. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 1:36 chiều | #52

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lanh tổ Vệt nam : Quyền con người và quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thự sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và BácĐỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từ ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ường và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho DĐảng viên thoái hóa thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho cong trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xít tây nguyên ,rẻ hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng vên phe cánh của ông ta trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai tiền tỷ : nhưng ai làm gì được chúng : Chững kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ?
  Còn nữa ?

  Rất mừng là hội nghị trung ương Đảng 4 đã nêu phần trọng tâm là chỉnh đốn Đảng , nhưng cảm giác của người dân thật sự là còn hoài nghi là lời nói và việc làm có đi đôi với nhau không ? đây là điều quan trọng nhất ? Vì mấy năm qua cán bộ đảng viên thoái hoá không nhỏ , nghĩa là rất nhiều : lỗi chủ yếu vẫn là học một đường làm một lẻo , nói một đằng làm một lẻo , hai là làm thì láo báo cáo thì hay : Như ngành điện , như ngành xăng dầu , ngành nông nghiệp , tập đoàn Vinashin là minh chứng : khi phát hiện , thì trả lời bằng % của đồng tiền bất chính, gầm lót dưới lót trên , thế là cán bộ Đảng có thẩm quyền của Đảng ầm ờ cho qua : dân gọi là nuôi dưỡng tham nhũng đắp chiếu hô xung phong , trục lợi cá nhân : Tội chúng đáng tử hình thì rút xuống 10 năm , tội đáng trung thân thì rút xuống 5 năm , tội đáng 20 năm tù thì chỉ bị cảnh cáo thôi , vẫn giữ nguyên chức , như vậy là kích thích cho tham nhũng và giặc nội xâm phát triển : Làm suy yếu Đảng , suy yếu đất nước . Đích thực là đang giao quyền cho một bọn ít người , như lời bác Hồ Chí Minh đã tuyên Đoán khi người còn sống ?
  KHÔNG COI KỶ LUẬT ĐẢNG VÀ PHÁP LUẬT LÀ GÌ ,HIẾN PHÁP LÀ GÌ , CHỈ LÀ BÌNH PHONG ĐỂ LỢI DỤNG CHỨC QUYỀN , TRỤC LỢI LÂU DÀI ?
  Vậy các cuộc họp trước đây chỉ là lý thuyết giáo điều xa sỉ không hơn không kém : Hội nghị nào khi kết thúc thì cũng nói là thành công tốt đẹp ? Nếu thành công tốt đẹp thì làm sao phải chỉnh đốn Đảng để làm gì ? đã chứng minh là chưa chắc đã kiên quyết ? vì Còn nói rằng chưa bao giờ đất nước ta có được như ngày hôm nay : Sao không biết so sánh mình với các nước bạn bè năm châu nhỉ : sao không nói là : Chưa bao giờ rừng bị phá như bây giờ , chưa bao giờ đồng bằng bị xa mạc hóa như bây giờ , sao không nói là chưa bao giờ tham nhũng lớn như hôm nay , chưa bao giờ khoáng sản bị khai thác mất nhiều và bừa bãi như hôm nay , Chưa bao giờ bệnh viện đông người như hôm nay , Chưa bao giờ biên giới buông lỏng như hôm nay , chưa bao giờ nạn phát tăng như hôm nay , chưa bao giờ cho nước ngoài thuê rừng lớn như hôm nay , chưa bao giờ cán bộ đảng viên thóa nhiều như ngày hôm nay , Chưa bao giờ các đồng chí Vô sản giầu như hôm nay , chưa bao giờ việt nam nợ lớn như hôm nay , chưa bao giờ học sinh thi sử có nhiều điểm 0 như hôm nay , chưa bao giờ có nhiều lễ hội như hôm nay , chưa bao giờ dân bị lũ lụt nhiều như hôm nay , chưa bao giờ biến đổi khí hậu lớn như hôm nay , chưa bao giờ đảng và nhà nước và chính phủ để các tập đoàn lũng đoạn về kinh tế như bây giờ ,Chưa bao giờ để đất đai lãng phí như hôm nay . chưa bao giờ vất tiền của dân xuống sông xuống biển nhiều như hôm nay , chưa bao giờ chênh lệch giầu nghèo như hôm nay , chưa bao giờ đồng tiền mất giá như bây giờ , chưa bao giờ có ước mơ có dự án 56 tỷ đô la như hôm nay . chưa bao giờ mầm non phải xin đi học xếp hàng từ 3 giờ sáng như hôm nay , chưa bao giờ bà đỡ đẻ của đồng bào tiểu số được 61.000 đ / 1 tháng , chưa bao giờ giáo viên mẫu giáo có lương thấp nhất như bây giờ , chưa bao giờ tai nạn chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ nhà tù lại đông người như bây giờ , chưa bao giờ công an đánh chết nhiều người như bây giờ , chưa bao giờ dân phải đánh bác sĩ là từ mẫu như bây giờ , chưa bao giờ học sinh đánh thầy giáo như bây giờ , chưa bao giờ thầy giáo đưa học sinh chưa vị thành niên để bán dâm như bây giờ , chưa bao giờ có cán bộ đảng viên cao cấp mua dâm học sinh như bây giờ , Chưa bao giờ pháp luật ít được dùng như bây giờ , chua bao giờ kỷ luật đảng và điều lệ đảng ít được dùng như bây giờ , chưa bao giờ nhà nước dùng luật rừng nhiều như hôm nay , chưa bao giờ phát hiện được các em nhỏ ở quảng bình đi học ngày ngày phải bơi qua sông , chưa bao giờ bán dâm và nghiện ma túy phát triển mạnh bằng 5 năm nay , chưa bao giờ buôn bán trẻ em và phụ nữ phát triển như 5 năm nay , chưa bao giờ Đảng viên đánh bạc nhiều và to như bây giờ , chưa bao giờ bán lậu khoáng sản lớn như hôm nay , chưa bao giờ dân bị đàn áp nhiều như 5 năm nay , chưa bao giờ có nhiều dân oan như 6 năm vừa qua , chưa bao giờ dân oan bị đi viện và bị đánh chết nhiều như 6 năm vừa qua , chưa bao giờ dân oan bị tù oan nhiều như 6 năm qua ,chưa bao giờ cai nghiện ma túy tại cộng đồng bị cấm nhưng có điều phải cai chui như bây giờ , chưa bao giờ có nhiều án tồn đọng và oan sai như bây giờ ,chưa bao giờ quản lý nhà nước lại lỏng như hôm nay , chưa bao giờ các công trình nhà nước bị rút ruột lớn như bây giờ , chưa bao giờ cán bộ đồng lõa việc trốn thuế nhà nước nhiều như hôm nay , chưa bao giờ trung quốc có cờ sáu sao xuất hiện tại Việt nam , chưa bao giờ quan chức giầu như hôm nay ?chưa bao giờ người dân bị tổn thương về tinh thần và niềm tin như hôm nay ………???????????/
  Có khoảng 1000 cái chưa bao giờ có như hôm nay thưa bác tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến? thế là hội nghị trung ương 4 đã thành công tốt đẹp ? ( theo lời tổng bí thư nói đấy )
  NHÂN DÂN CHÚNG TÔI CHO LÀ CHƯA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP , MÀ CHỈ LÀ CÓ HƯỚNG TỐT ĐẸP ?????? CÒN TỐT ĐẸP HAY KHÔNG THÌ HỒI SAU RÕ ?
  còn nữa ?
  Nhân dân việt nam ăn quả ước mơ và ăn quả tốt đẹp nhiều rồi ? ăn đau mồm lắm rồi . Lần này cần cảnh giác ?
  BÙI ĐÌNH QUYÊN HOÀN THÀNH 01/01 2012

  Vì Dẫu hôm nay là 31/12/2011 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???

  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc … ”

  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

 53. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 1:50 chiều | #53

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lanh tổ Vệt nam : Quyền con người và quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thự sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từ ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho cong trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của ông Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Chững kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ?
  Còn nữa ?

 54. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 2:24 chiều | #54

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lãnh tổ Vệt nam : Quyền con người , quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam, đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thực sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từng ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa cùng phe cánh , thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho con trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn và yêu tiên hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , ơn huệ khi chúng lợi dụng lấy quyền của dân để ban phát cho cans bộ Đảng viên , những người nào không thuộc phe cánh thì phải mua chức , mua chức thì lại phải bóc nột dân mới có tiền , thể là phá tan chế độ vì dân ( đúng nghĩa ra số có học và được Quan thì vẫnđược làm , không phải quỳ lụy , không phải mua là chính ). Dần dần chính quyền sẽ về tay một bọn ít người : Vì chúng hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ? Như Bác Hồ Chí Minh đã tuyên đoán : Cách mạng rồi nên giao quyền cho dân chúng phần nhiều : Chớ để vào tay một bọn ít người …. Như thế người dân mới được Hạnh phúc ? Nông đức Mạnh phải nên nhớ nhân dân vẫn ghi xương khắc cốt câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn số mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt nam anh hùng ?

 55. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 2:33 chiều | #55

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lãnh tổ Vệt nam : Quyền con người , quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam, đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thực sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từng ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa cùng phe cánh , thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho con trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn và yêu tiên hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , ơn huệ khi chúng lợi dụng lấy quyền của dân để ban phát cho cans bộ Đảng viên , những người nào không thuộc phe cánh thì phải mua chức , mua chức thì lại phải bóc lột dân mới có tiền , thể là phá tan chế độ vì dân ( đúng nghĩa ra có học và số được Quan thì vẫn được làm , không phải quỳ lụy , không phải mua là chính mới được làm quan ). Dần dần chính quyền sẽ về tay một bọn ít người : Vì chúng hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ? Như Bác Hồ Chí Minh đã tuyên đoán : Cách mạng rồi nên giao quyền cho dân chúng phần nhiều : Chớ để vào tay một bọn ít người …. Như thế người dân mới được Hạnh phúc ? Nông đức Mạnh phải nên nhớ nhân dân vẫn ghi xương khắc cốt câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn số mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt nam anh hùng ? Đừng mơ lần thứ hai quay lại,hại dân hại nước cho thế hệ thứ 2 và có cả tiếng thơm sau này ? phải trả giá là lẽ công bằng của xã hội ?

 56. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 4:14 chiều | #56

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  “ Tôi cảm giác như là đất nước bị bỏ ngỏ. Sự tham nhũng lên đến tột đỉnh. Quyền lực nhóm đã cấu kết với những thế lực có quyền lực lớn ở trong bộ máy, hệ thống nhà nước, cho tới các tỉnh thành. Người ta đều thấy là không có ai thực sự muốn ngăn chặn nó. Tôi nghĩ rằng ngăn chặn tham nhũng, không phải là không thể ngăn chặn được,”
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lãnh tổ Vệt nam : Quyền con người , quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam, đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thực sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từng ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa cùng phe cánh , thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho con trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn và yêu tiên hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , ơn huệ khi chúng lợi dụng lấy quyền của dân để ban phát cho cans bộ Đảng viên , những người nào không thuộc phe cánh thì phải mua chức , mua chức thì lại phải bóc lột dân mới có tiền , thể là phá tan chế độ vì dân ( đúng nghĩa ra có học và số được Quan thì vẫn được làm , không phải quỳ lụy , không phải mua là chính mới được làm quan ). Dần dần chính quyền sẽ về tay một bọn ít người : Vì chúng hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ? Như Bác Hồ Chí Minh đã tuyên đoán : Cách mạng rồi nên giao quyền cho dân chúng phần nhiều : Chớ để vào tay một bọn ít người …. Như thế người dân mới được Hạnh phúc ? Nông đức Mạnh phải nên nhớ nhân dân vẫn ghi xương khắc cốt câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn số mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt nam anh hùng ? Đừng mơ lần thứ hai quay lại,hại dân hại nước cho thế hệ thứ 2 và có cả tiếng thơm sau này ? Tất gây gió thì phải gặp bão,phải trả giá là lẽ công bằng của xã hội ?
  PHẦN 2 : Chân rết : Đúng nghĩa ra Công an nhân dân thì phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước và của nhân dân , đằng này lại đánh nhân dân , bắt bỏ tù oan , nhân dân , bên người xấu , đàn áp nhân dân , cưỡng chế cả nhà liệt sĩ , bảo vệ cả người trốn thuế nhà nước …. Không giống như chú công an thời kháng chến , ăn hối lộ có tỷ lệ cao nhất so với các ngành khác : Bây giờ có ai gọi là chú công an đâu , cái thoái hóa này kể từ khi Nông đức Mạnh lắm Quyền ra khẩu hiệu “ còn Đảng còn mình “ Nhất là tự khi phong cho ông Lê Hồng Anh không có 1% nào nghiệp vụ nên làm Đại tướng làm bộ trưởng bộ công an . Chính ông ta làm thoái hóa ngành công an nhân dân , nhưng ông ta lại rất trung thành với tư tưởng của Nông ĐứcMạnh , đi ngược lại với tư tưởng của Bác Hồ Kính yêu , việc này có hàng ngàn bằng chứng sự thật mà nhân dân Việt nam ai cũng nhìn thấy , rõ nét nhất là bằng chứng Công an đánh chết dân lương thiện rất nhiều và ông ta đã vô trách nhiệm khi cho nước ngoài thuê rừng biên giới ảnh hưởng tới an ninh Quốc gia . Nay ông Lê Hồng Anh lại là thường trực ban bí thư , do vậy việc chống tham nhũng lãng phí vẫn bị cản trở : Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????

 57. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 4:49 chiều | #57

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  “ Tôi cảm giác như là đất nước bị bỏ ngỏ. Sự tham nhũng lên đến tột đỉnh. Quyền lực nhóm đã cấu kết với những thế lực có quyền lực lớn ở trong bộ máy, hệ thống nhà nước, cho tới các tỉnh thành. Người ta đều thấy là không có ai thực sự muốn ngăn chặn nó. Tôi nghĩ rằng ngăn chặn tham nhũng, không phải là không thể ngăn chặn được,”
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lãnh tổ Vệt nam : Quyền con người , quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam, đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thực sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từng ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa cùng phe cánh , thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho con trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn và yêu tiên hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , ơn huệ khi chúng lợi dụng lấy quyền của dân để ban phát cho cans bộ Đảng viên , những người nào không thuộc phe cánh thì phải mua chức , mua chức thì lại phải bóc lột dân mới có tiền , thể là phá tan chế độ vì dân ( đúng nghĩa ra có học và số được Quan thì vẫn được làm , không phải quỳ lụy , không phải mua là chính mới được làm quan ). Dần dần chính quyền sẽ về tay một bọn ít người : Vì chúng hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ? Như Bác Hồ Chí Minh đã tuyên đoán : Cách mạng rồi nên giao quyền cho dân chúng phần nhiều : Chớ để vào tay một bọn ít người …. Như thế người dân mới được Hạnh phúc ? Nông đức Mạnh phải nên nhớ nhân dân vẫn ghi xương khắc cốt câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn số mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt nam anh hùng ? Đừng mơ lần thứ hai quay lại,hại dân hại nước cho thế hệ thứ 2 và có cả tiếng thơm sau này ? Tất gây gió thì phải gặp bão,phải trả giá là lẽ công bằng của xã hội ?
  PHẦN 2 :
  Chân rết số 1 : Đúng nghĩa ra Công an nhân dân thì phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước và của nhân dân , đằng này lại đánh nhân dân , bắt bỏ tù oan nhân dân , bênh vực người xấu , đàn áp nhân dân , cưỡng chế cả nhà liệt sĩ , bảo vệ cả người trốn thuế nhà nước …. Không giống như chú công an thời kháng chiến , ăn hối lộ có tỷ lệ cao nhất so với các ngành khác : Bây giờ có ai gọi là chú công an đâu , cái thoái hóa này kể từ khi Nông đức Mạnh lắm Quyền ra khẩu hiệu “ còn Đảng còn mình “ Nhất là tự khi phong cho ông Lê Hồng Anh không có 1% nào nghiệp vụ nên làm Đại tướng làm bộ trưởng bộ công an . Chính ông Anh làm thoái hóa ngành công an nhân dân , nhưng ông ta lại rất trung thành với tư tưởng của Nông ĐứcMạnh , đi ngược lại với tư tưởng của Bác Hồ Kính yêu , việc này có hàng ngàn bằng chứng sự thật mà nhân dân Việt nam ai cũng nhìn thấy , rõ nét nhất là bằng chứng Công an đánh chết dân lương thiện rất nhiều và ông ta đã vô trách nhiệm khi cho nước ngoài thuê rừng biên giới ảnh hưởng tới an ninh Quốc gia . Nay ông Lê Hồng Anh lại là thường trực ban bí thư , do vậy việc chống tham nhũng lãng phí vẫn bị cản trở : Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????
  Chân rết số 2 : Đã là công an của Đảng là ủy ban kiểm tra Đảng thì phải nghiêm minh và trung thành với Điệt lệ Đảng , tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng ? Những nguyễn Văn Chi Được Nông đức Mạnh vẫn cho làm chủ nhiệm UBKT Đảng khi khóa 9 đã có căn cứ nhập nhèm tiền quỹ và chi tiêu có vấn đề của đảng , Nguyễn Văn chi Đã làn thoái hóa hàng vạn Đảng viên khi đã buông lỏng quảng lý và dung túng cho hành trăm đảng viên tham nhũng và vô đạo đức xã hội : kể cả cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn : không ai bị kỷ luật đảng cả : đây là một vi dụ trong hàng ngàn ví dụ , có kẻ tham nhũng hàng trăm tỷ cũng không bị kỷ luật đảng , chỉ cần nỏi ví dụ ở Quảng ninh thì kể cũng không hết …..: Đây là cái chốt quan trọng là cán cân công lý đảng đã bị bẻ cong , có nhiều nơi đã bị bẻ gẫy : Nay chức vụ này LẠI GIAO CHO : Ông Ngô Văn Dụ , Nguyên làm chánh văn phòng trung ương Đảng , phải hiểu rằng Ông dụ vừa là cánh tay phải vừa là trợ lý , vừ là đè tráp cho Nông Đức Mạnh một thời ???????: Xem ra tới đây có tư tưởng tiến bộ hay không là một điều khó : Ví như ta đẽo đá lấy ngọc , đãi cát tìm vàng vậy : Các cụ ngày xưa có câu nói : Cải mồ cải mả thì dễ , cải tâm cải tính thì khó đấy : Nhân dân thấy khó đấy vì vừa qua chúng tôi trong 6 tháng đã gửi cho ông Ngô Văn Dụ là trên 30 lần đơn mà không có hồi âm gì Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????
  Còn nữa ?

 58. bui dinh quyen
  01/01/2012 lúc 5:34 chiều | #58

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??
  Những suy tư về Đảng cộng sản và đất nước : Của công dân Việt nam ngày đầu năm ?
  “ Tôi cảm giác như là đất nước bị bỏ ngỏ. Sự tham nhũng lên đến tột đỉnh. Quyền lực nhóm đã cấu kết với những thế lực có quyền lực lớn ở trong bộ máy, hệ thống nhà nước, cho tới các tỉnh thành. Người ta đều thấy là không có ai thực sự muốn ngăn chặn nó. Tôi nghĩ rằng ngăn chặn tham nhũng, không phải là không thể ngăn chặn được,”
  Năm năm làm chủ tịch Quốc hội làm nền móng Chinh trị rồi đẩy bác Lê Khả Phiêu để ngồi nên chức tổng bí thư Đảng 10 năm để rồi thống trị nhân dân một cách độc Quyền , độc đoán , Nông Đức Mạnh đã biến các công bộc của nhân dân thành những địa chủ , có nhiều công bộc đã trở thành địa chủ cường hào ác bá với nhân dân . Nhiều đồng chí vô sản đi theo chủ nghĩa xã hội nay đã thành tư bản giầu có : tạo ra giai cấp thống trị và giai cấp bị trị rất rõ ràng trên toàn lãnh tổ Vệt nam : Quyền con người , quyền bình đẳng và mưu cầu hạnh phúc của nhân dân …. Nay bị chúng đã cướp vợi đi những quyền lợi ấy : khác hản với chính nghĩa Quốc gia và những gì Đảng cộng sản khi xưa và Bác Hồ Chí Minh đã muốn dành cho nhân dân Việt nam, đã quy định trên hiến pháp và pháp luật và cả ở điều lệ đảng . Tư tưởng của Nông Đức Mạnh thực sự trái hẳn với chính nghĩa Quốc gia và trái hản với tư tưởng của bác Hồ Chí Minh ,Đạo đức của Nông đức Mạnh là nói dối và ngụy biện …. Thực sự là không yêu nước thương dân, thiếu văn hóa và nhân cách đốn mạt …. Tất cả chứng cứ đã được phơi bày rất phỗ phàng và rõ ràng mà người dân Việt nam và nhân dân thế giới ai cũng biết cả . Đến nay không thể lấy : Các cuộc học tập tư tưởng của Bác Hồ , không thể lấy điều lệ Đảng cộng sản cùng hiến pháp , pháp luật và thành tựu cách mạng của nhân dân việt nam , cùng hình ảnh Bác Hồ làm bình phong để che đậy bản chất xấu xa được , để lợi dụng thao túng thâu tóm quyền lực chính trị, trục lợi cá nhân về mọi mặt được nữa : Vì mười năm năm cái kim bọc giẻ đã lòi ra , nhiều nơi người dân ghét bỏ đã gọi ông ta bằng thằng từ lâu rồi , nhất là những lão thành cách mạng thì biết rõ hơn .: Như Bác Lê Khả Phiêu và Bác Đỗ Mười , Bác Nguyễn Trọng Vĩnh , bác Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biết rõ nhất ? Thực chất Nông Đức mạnh không có công gì đáng kể với cách mạng và nhân dân Việt nam , chỉ giỏi nói dối và lừa dân , giỏi bố trí nhân sự phe cánh là tuyệt chiêu thôi ? Các lão thành cách mạng trên đã từng ra sống vào chết trong chiến trường , được cả thế giới công nhận tài ba thao lược mà cũng phải chịu bó tay ? Do vậy trước khi về hưu Nông Đức Mạnh đã bố trí nhiều chân rết có vị trí theo chốt trong Đảng ở nhiều nơi trên trung ương và các thành phố cùng các tỉnh thành trên cả nước ,để đứng canh càng điều lệ Đảng và canh càng hiến pháp và pháp luật , canh càng kỷ luật đảng , tạo cơ hội cho Đảng viên thoái hóa cùng phe cánh , thao lũng đoạn kinh tế , thâu tóm quyền lực : Chờ cơ hội nhường ngôi cho con trai của mình đã được sắp đặt sẵn , vì có người nước ngoài hỗ trợ do vậy ông ta đã yêu tiên cho người nước ngoài thuê rừng biên giới và khai thác bau-xítte tây nguyên ,rẻ hơn và yêu tiên hơn cả người dân ruột thịt của mình , còn Quyền lợi của nhân dân và đất nước và sự tồn vong của Đảng cộng sản và chế độ là không quan trọng đối với Nông Đức Mạnh ? thành tựu cách mạnh cũng không quan trọng ? Đó là tim đen hay tim đỏ thì linh cảm của nhân dân Việt nam đã biết rất rõ ? DO vậy những người cứng rắn như chúng tôi thì bị bọn cán bộ Đảng viên thoái hóa phe cánh của Nông đức Mạnh trù dập đến cùng , kể cả vụ án Chợ hạ long 2 có tội ác nặng đến đâu đi chăng nữa , có chứng cứ rõ như ban ngày đến đâu đi chăng nữa , thì những tên đồ tể của Nông Đức Mạnh sẽ vẫn bọc nót cố tình không giải Quyết mặc dù có gần 1000 đơn thư : Vì có 3 ý chính : Một là chúng muốn dìm những người dân biết chính nghĩa xuống bùn đen , thứ 2 là làm ý chí của nhân dân cả nước phải ngục ngã trước cường Quyền thành thói quen chịu kiếp nô lệ ( vì vụ án này là nhân dân cả nước và đồng bào xa tổ quốc đều biết ) , thứ 3 là làm cho Đảng cộng sản mất uy tín với nhân dân , chế độ mất uy tín với nhân dân , vì chúng vi phạm nhân quyền hơn cả phát xít …..( vì cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn ) làm cho thói xấu lan tỏa vì thế các cán bộ Đảng viên thuần khiết và nhân dân …. Phải lệ thuộc vào công quyền bất chính ? phụ thuộc vào cơ chế xin cho , ơn huệ khi chúng lợi dụng lấy quyền của dân để ban phát cho cans bộ Đảng viên , những người nào không thuộc phe cánh thì phải mua chức , mua chức thì lại phải bóc lột dân mới có tiền , thể là phá tan chế độ vì dân ( đúng nghĩa ra có học và số được Quan thì vẫn được làm , không phải quỳ lụy , không phải mua là chính mới được làm quan ). Dần dần chính quyền sẽ về tay một bọn ít người : Vì chúng hòng thâu tóm chính trị và quyền lực cai trị nhân dân và đất nước lâu dài một cách thâm sâu ? Như Bác Hồ Chí Minh đã tuyên đoán : Cách mạng rồi nên giao quyền cho dân chúng phần nhiều : Chớ để vào tay một bọn ít người …. Như thế người dân mới được Hạnh phúc ? Nông đức Mạnh phải nên nhớ nhân dân vẫn ghi xương khắc cốt câu nói bất hủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn số mãi trong sự nghiệp của nhân dân Việt nam anh hùng ? Đừng mơ lần thứ hai quay lại,hại dân hại nước cho thế hệ thứ 2 và có cả tiếng thơm sau này ? Tất gây gió thì phải gặp bão,phải trả giá là lẽ công bằng của xã hội ?
  PHẦN 2 :
  - Chân rết số 1 : Đúng nghĩa ra Công an nhân dân thì phải bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước và của nhân dân , đằng này lại đánh nhân dân , bắt bỏ tù oan nhân dân , bênh vực người xấu , đàn áp nhân dân , cưỡng chế cả nhà liệt sĩ , bảo vệ cả người trốn thuế nhà nước …. Không giống như chú công an thời kháng chiến , ăn hối lộ có tỷ lệ cao nhất so với các ngành khác : Bây giờ có ai gọi là chú công an đâu , cái thoái hóa này kể từ khi Nông đức Mạnh lắm Quyền ra khẩu hiệu “ còn Đảng còn mình “ Nhất là tự khi phong cho ông Lê Hồng Anh không có 1% nào nghiệp vụ nên làm Đại tướng làm bộ trưởng bộ công an . Chính ông Anh làm thoái hóa ngành công an nhân dân , nhưng ông ta lại rất trung thành với tư tưởng của Nông ĐứcMạnh , đi ngược lại với tư tưởng của Bác Hồ Kính yêu , việc này có hàng ngàn bằng chứng sự thật mà nhân dân Việt nam ai cũng nhìn thấy , rõ nét nhất là bằng chứng Công an đánh chết dân lương thiện rất nhiều và ông ta đã vô trách nhiệm khi cho nước ngoài thuê rừng biên giới ảnh hưởng tới an ninh Quốc gia . Nay ông Lê Hồng Anh lại là thường trực ban bí thư , do vậy việc chống tham nhũng lãng phí vẫn bị cản trở : Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????
  - Chân rết số 2 : Đã là công an của Đảng là ủy ban kiểm tra Đảng thì phải nghiêm minh và trung thành với Điều lệ Đảng , tuyệt đối trung thành với đường lối của Đảng ? Như Nguyễn Văn Chi Được Nông đức Mạnh vẫn cho làm chủ nhiệm UBKT Đảng khi khóa 9 đã có căn cứ nhập nhèm tiền quỹ và chi tiêu có vấn đề của đảng , Nguyễn Văn chi Đã làm thoái hóa hàng vạn Đảng viên khi đã buông lỏng quảng lý và dung túng cho hành trăm đảng viên tham nhũng và vô đạo đức xã hội : kể cả cán bộ Đảng viên đã tổ chức phun nước cứt người qua nhà vệ sinh vào nhân dân là hàng nghìn người , có người bị phun cả vào mồm , ăn cướp tài sản , trốn thuế nhà nước một cách trắng trợn và công khai hàng chục tỷ đồng : nhưng ai làm gì được chúng : Những kẻ bao che thì cho thăng chức như bí thư tỉnh ủy Vũ Đức Đam chẳng hạn : không ai bị kỷ luật Đảng cả : đây là một ví dụ trong hàng ngàn ví dụ , có kẻ tham nhũng hàng trăm tỷ cũng không bị kỷ luật đảng , chỉ cần nói ví dụ ở Quảng ninh thì kể cũng không hết …..: Đây là cái chốt quan trọng là cán cân công lý đảng đã bị bẻ cong , có nhiều nơi đã bị bẻ gẫy : Nay chức vụ này LẠI GIAO CHO : Ông Ngô Văn Dụ , Nguyên làm chánh văn phòng trung ương Đảng , phải hiểu rằng Ông Dụ vừa là cánh tay phải vừa là trợ lý , vừa làm đèn cắp tráp cho Nông Đức Mạnh một thời ???????: Xem ra tới đây có tư tưởng tiến bộ hay không là một điều khó : Ví như ta đẽo đá lấy ngọc , đãi cát tìm vàng vậy : Các cụ ngày xưa có câu nói : Cải mồ cải mả thì dễ , cải tâm cải tính thì khó đấy : Nhân dân thấy khó đấy vì vừa qua chúng tôi trong 6 tháng đã gửi cho ông Ngô Văn Dụ là trên 30 lần đơn mà không có hồi âm gì Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????
  - Chân rết thứ 3 : Chính ông Trần lưu Hải và ông Nguyễn Văn Quynh phó Ban tổ chức trung ương Đảng phụ trách tỉnh Quảng ninh và tỉnh hải dương … suy ra nhiều tỉnh khác cũng tương tự như vậy : có dấu hiệu : Bao che có nhiều cán bộ , Đảng viên thoái hóa biến chất ở 2 tỉnh này , ngoài ra còn phong chức cho các đảng viên thoái hóa , biến chất này : Chắc là thành tích đè được dân để ,tham nhũng và bao che cho tham nhũng được nhiều tiền mà thôi ? Vì chúng tôi cũng gửi mấy chục lần thư cho ban tổ chức Trung ương Đảng , nhưng cũng ỉm đi : có chứng thư lưu để chứng minh ? “ Tại cuộc họp báo trước thềm Đại hội Đảng XI sáng nay, ông Trần Lưu Hải, Phó Ban Tổ chức TƯ cho biết, trong Điều lệ Đảng khóa X chưa đề cập đến việc Đại hội bầu trực tiếp Tổng Bí thư nhưng nếu đa số đại biểu tham dự yêu cầu thì Đại hội sẽ tiến hành bầu. “ đây chỉ là lời nói gió bay : Đây là hai đồng chí có nhiều ân nghĩa Với Nông Đức Mạnh , được nâng đỡ từ khóa 10 , nay vẫn tại chức để điều hành tổ chứcĐảng . Đây là hai cái chốt của an toàn nặng nề tư tưởng xin cho .Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng ) ????????
  - Chân rết thứ tư : Chính là Vũ Đức Đam chủ nhiệm Văn phòng chính phủ , nguyên chủ tịch , nguyên bí thư tỉnh Quảng ninh trước ngày 1/7/2010 : Công tì itstooij thì nhiều nhưng được nâng đỡ của Nông đức Mạnh , gần đây mỗi năm một chức , thoạt đầu qua giới thiệu của một người có biệt danh là Thắng mượt giúp đỡ : Qua cái ôm hôn giống như tình cha con của Nông Đức Mạnh tại Quảng ninh đưa lên cả truyền hình . Trước ngày Đại hội Đảng khóa 11. Lúc đó nhân dân đã đoán là tới đây sẽ lên làm bộ trưởng , ngay từ khi cuối năm 2010 , và sau này đúng như vậy ? Rất may tôi đã đưa tin này nên intenet , như vậy là còn chứng cứ chứng minh là không có sai . Nay ông ta dứngđầu cá chính Quyền các tỉnh , lai có nhiều ân nghĩa Với Nông Đức Mạnh , được nâng đỡ từ khóa 10 đến hôm nay để điều hành bên chính phủ cái chốt của an toàn nặng nề tư tưởng xin cho .Có nhiều dấu hiệu là chân rết cản trở không hề đơn giản khi triển khai theo hội nghị trung ương 4 ( Một địa vị có nhiều chứng cứ dấu hiệu do Nông đức Mạnh dựng lên và sếp sắp : Một vị trí then chốt rất khó cải cách tư tưởng và chính trị , nhất là có ý thâm sâu và trong tay có đầy quyền lực về Đảng bên chính quyền vĩ mô là chính phủ ) ????????
  Còn nữa ?

 59. bui dinh quyen
  03/01/2012 lúc 5:19 chiều | #59

  Bùi Đình Quyên bình luận năm mới xây dựng quê hương đất nước
  Hôm qua này 02/01/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra thông điệp đầu năm : Nhân dân cho rằng , vẫn chỉ nặng về viết văn và hô khẩu hiệu , mang tính nói suông là chính, mang hướng đánh bùn sang ao , lợi cho người giầu và người có quyền có chức.., người nghèo vẫn hoàn nghèo , khoảng cách giầu nghèo càng ngày sẽ càng tăng . giống như người ta đi tắt bằng cạnh huyền của một tam giác vông , nhưng người kẻ cái cạnh huyền đó lại là muốn kẻ không thẳng và cố uốn cong hoặc làm khác, cong đi để trục lợi , do đó cái cạnh huyền kinh tế để phấn đấu thì không bao giờ đạt được , mà chỉ được một đường cong không được xác định là kết quả của nhập siêu , kết của của trượt giá và nạn phát , thì trường chứng khoán đi xuống dốc , bất động sản đổ vỡ và công ăn việc làm sẽ ít đi , nợ công ngày càng phình lớn : Muốn phát triển hay không ,quan trọng nhất ở việt nam , phải là yếu tố con người và quản lý phải đưa lên trang đầu tiên của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô : Nhưng hiện tại ngân hàng ở việt nam là loại hình phát triển theo lợi ích nhóm , nhiều danh nghiệp lớn của nhà nước làm thì láo báo cáo thì hay , gian dối và lót tiền có thương hiệu , sống chủ yếu bằng gian dối là chính , không trung thực ,kiểm toán nhà nước thì rũ ruối rồi mịt mù , chứng khoán thì cơ hội chụp gật …. Pháp luật thì làm trái nhiều %, đường lối của đảng thì chống đối ngầm ngay từ trong cấp ủy , kỷ luật đảng kỷ cương phép nước thì bông lỏng không nghiêm . Tham nhũng và buôn lậu , trốn thuế thì bao che , khen thưởng thì giả dối . Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo thì đánh trống bỏ dùi , đá bóng . Nên công sở thì chỉ bàn màu mè và nhận hối lộ là chính , lễ hội thì tràn lan , nhậu nhẹt thì vô hạn , quà cáp thì vô biên , dự án thì treo hòng trụ lợi , cưới xin , ma chay , chạy việc thì lắm phong bao ….. Tất cả tạo nên một một mớ bòng bong hỗn hợp … Thế thì làm sao phát triển được : Khi tương tưởng thì lạc hậu quan liêu và cá nhân trục lợi , đầu óc thì còn đầy rác rưởi tư hữu ,thì làm sao phát triển được , kể cả là bài toán kinh tế có tuyệt vời đi chăng nữa , thì cũng phải xuống dốc đó là con đường không tránh khỏi khi tưởng công bị thoái hóa : khi yếu tố con người đầy gian dối và lưu manh , không vì dân vì nước : Trên 5000 doanh nghiệp phá sản 1 năm , chính phủ gần như không có 1 hỗ trợ nào giúp đỡ mang tầm chiến lược : Có nghĩa là chỉ có nằm xuống mà không có đứng lên thì phát triển dựa trên cơ sở gì và yếu tố nào : TÓM LẠI : Cách mạng cái đầu con người và nghiêm minh pháp luật cùng kỷ cương của Đảng là cốt lõi thì kinh tế mới là phát triển được : không thì thông điệp chỉ là cái trống to không hơn không kém ,làm yêu lòng nhân dân mà thôi ? Không có cơ sở khoa học để tin tưởng cho tương lai đất nước : Ngược lại là rất mờ mịt cho năm 2012 đới đây ?
  Không quên năm mới nguyền rủa kẻ hại dân hại nước ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???
  Thân Đức Nam chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ciencoco5 là một ông chủ doanh nghiệp buôn chính trị lớn và trơ trẽn , vô liêm sỉ nhất ở Việt nam . Đến nay ông vẫn bao che cho Vũ Đức Cường thuộc tổng công ty của ông , để hại chúng tôi và hại dân, hại nước , hại uy tín của Đảng và chế độ , trốn cả thuế nhà nước… :Trong bàn cờ Chính trị Nếu ông không muốn phí tốt để lấy xe . Tôi sẽ quyết đấu cờ chính trị với ông : Nếu uy tín của ông xụp đổ ,ông sẽ mất nhiều trăm tỷ đồng và có khi là thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng : cùng cầm tiếng xấu về mà thờ cụ tổ nhà ông , bị người dân sẽ nguyền rủ muôn đời : Hôn nay tôi Bùi Đình Quyên giử cho ông một thông điệp để ông biết ? Chúng tôi nói là thực hiện ? cả nước sẽ biết về ông rất rõ ràng và tỷ mỉ : CHÚNG TÔI SẼ KHỞI KIỆN ÔNG , tố cáo ông , khi thành viên tổng công ty của ông đã cố tình bao che hòng trốn thuế nhà nước và cướp đoạt tài sản.., cái nẩy sẽ xẩy cái ung , khi cháy nhà sẽ lộ mặt chuột . Nếu không thay đổi bàn cờ Chính trị đã xếp sẵn sau đúng 7 ngày nữa ?????

  Hôn nay chúng tôi đã nộp 18 đơn tố cáo Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , nay làm Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ là 18 đơn tới 18 cơ quan trung ương và tố cáo phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long 16 đơn tới 16 cơ quan ,cùng vũ đức Cường giám đốc công ty Anhưng plaza quản lý chợ Hạ long 2 Quảng ninh? Đang soạn đơn tố cáo Chánh án Phạm Ngọc Bình, phó chánh án Lê thị tuất lần thứ 4 và chánh án tòa án tỉnh Quảng ninh ông Ngô đức đức lần 2 …ông phó chánh án đào Đình trợi , ông Vũ Văn Đoan chánh án tòa hành chính: nếu ngày 05 không có hồi âm giải quyết thì ngày 06/01/2012 sẽ nộp mỗi ông là 20 đơn ? Rồi sẽ đến ủy ban kiểm tra Đảng , viện kiểm sát, tư pháp thanh tra ,nội vụ, baos Quảng ninh …cận kề . ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tòa án tối cao …..Vì hết cách rồi ? không sai lời hứa ?
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

 60. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 10:59 sáng | #60

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam quan nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam năm trong giai đoạn 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch lớn , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

  Nếu từ nay đến 25/12/2011 âm lịch , trứ tết nguyên đán nếu Vụ chợ Hạ long không được giải Quyết : Chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần thứ 2 và khởi kiện ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ nhất
  Khởi kiện ông Thân Đức Nam chủ tịch tổng công ty Ciencoco5 lần thứ nhất ? ( xin ông bộ trưởng bộ giao thông mới đừng nên dính vào tổng công ty công trình giao thông Ciencoco5 , mà sau này tai vây vạ gió : Bởi vì những đồng tiền bất chính lấy từ dân và từ đất đai tiền trốn thuế của nhà nước hàng trăm tỷ và có khi hàng ngàn tỷ là không đơn giản đâu , trong thời buổi thị trường khốc liệt này )
  : Vì không còn cách nào ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ
  Bùi Đình Quyên bình luận năm mới xây dựng quê hương đất nước
  Hôm qua này 02/01/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra thông điệp đầu năm : Nhân dân cho rằng , vẫn chỉ nặng về viết văn và hô khẩu hiệu , mang tính nói suông là chính, mang hướng đánh bùn sang ao , lợi cho người giầu và người có quyền có chức.., người nghèo vẫn hoàn nghèo , khoảng cách giầu nghèo càng ngày sẽ càng tăng . giống như người ta đi tắt bằng cạnh huyền của một tam giác vông , nhưng người kẻ cái cạnh huyền đó lại là muốn kẻ không thẳng và cố uốn cong hoặc làm khác, cong đi để trục lợi , do đó cái cạnh huyền kinh tế để phấn đấu thì không bao giờ đạt được , mà chỉ được một đường cong không được xác định là kết quả của nhập siêu , kết của của trượt giá và nạn phát , thì trường chứng khoán đi xuống dốc , bất động sản đổ vỡ và công ăn việc làm sẽ ít đi , nợ công ngày càng phình lớn : Muốn phát triển hay không ,quan trọng nhất ở việt nam , phải là yếu tố con người và quản lý phải đưa lên trang đầu tiên của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô : Nhưng hiện tại ngân hàng ở việt nam là loại hình phát triển theo lợi ích nhóm , nhiều danh nghiệp lớn của nhà nước làm thì láo báo cáo thì hay , gian dối và lót tiền có thương hiệu , sống chủ yếu bằng gian dối là chính , không trung thực ,kiểm toán nhà nước thì rũ ruối rồi mịt mù , chứng khoán thì cơ hội chụp gật …. Pháp luật thì làm trái nhiều %, đường lối của đảng thì chống đối ngầm ngay từ trong cấp ủy , kỷ luật đảng kỷ cương phép nước thì bông lỏng không nghiêm . Tham nhũng và buôn lậu , trốn thuế thì bao che , khen thưởng thì giả dối . Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo thì đánh trống bỏ dùi , đá bóng . Nên công sở thì chỉ bàn màu mè và nhận hối lộ là chính , lễ hội thì tràn lan , nhậu nhẹt thì vô hạn , quà cáp thì vô biên , dự án thì treo hòng trụ lợi , cưới xin , ma chay , chạy việc thì lắm phong bao ….. Tất cả tạo nên một một mớ bòng bong hỗn hợp … Thế thì làm sao phát triển được : Khi tương tưởng thì lạc hậu quan liêu và cá nhân trục lợi , đầu óc thì còn đầy rác rưởi tư hữu ,thì làm sao phát triển được , kể cả là bài toán kinh tế có tuyệt vời đi chăng nữa , thì cũng phải xuống dốc đó là con đường không tránh khỏi khi tư tưởng công bị thoái hóa : khi yếu tố con người đầy gian dối và lưu manh , không vì dân vì nước : Trên 5000 doanh nghiệp phá sản 1 năm , chính phủ gần như không có 1 hỗ trợ nào giúp đỡ mang tầm chiến lược : Có nghĩa là chỉ có nằm xuống mà không có đứng lên thì phát triển dựa trên cơ sở gì và yếu tố nào : TÓM LẠI : Cách mạng cái đầu con người và nghiêm minh pháp luật cùng kỷ cương của Đảng là cốt lõi thì kinh tế mới là phát triển được : không thì thông điệp chỉ là cái trống to không hơn không kém ,làm yêu lòng nhân dân mà thôi ? Không có cơ sở khoa học để tin tưởng cho tương lai đất nước : Ngược lại là rất mờ mịt cho năm 2012 đới đây ?
  Ngày 24/ 12/2011 tôi nguyễn thị lan sang gặp trực tiếp ông Phạm Ngọc Bình chánh án tòa án tòa án thành phố Hạ long , và đã điện thoại nhiều lần ông Bình đều hứa là 5 ngày sau sẽ cho thẩm phán mới giải quyết đơn của công ty TNHH Tuần châu : vì vậy đúng sau 5 ngày ,Cứ một ngày tôi Bùi đình Quyên diện thoại cho ông Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là 4 lần , Nhận điện ông ta chỉ nói rằng : Bận lắm không nói được : Tôi nói rằng là xin nói 1 phút đồng hồ thôi nhưng ông ta bỏ máy luôn ? Nếu trong 03 ngày hàng chính mà điện 1 ngày 6 lần mà ông ta không hợp tác . thì chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện Hành chính lần thứ 9 toàn án nhân dân thành phố Hạ long và nộp đơn tố cáo sau : ( Hôn nay chúng tôi đã kết luận thêm Ông Văn Hợp phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố hạ long và bà Vũ Thị Hải Hậu Chánh thanh tra thành phố Hạ long : Vì tôi đã lrrm gặc trự tiếp là gần 10 lần gửi đơn là hàng chục lần nhưng đều nói là bên tòa án giải quyết , ỉm trách nhiệm của công an về các vụ Hình sự : Nhưng đến nay Tòa án không giải quyết công an không giải quyết : Buộc ngày mai 05/01/2012 chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính 2 cán bộ này nên cấp có thẩm quyền để giải Quyết ? Vì họ đã câu kết với công an và Tòa án vô trách nhiệm của mình để cản trở việc giải quyết Hàng chính những vụ việc của công dân trong nhiều đơn khiếu nại , khởi kiện và tố cáo nhiều năm qua )
  SỐ MÁY BÀN CỦA ÔNG PHẠM NGỌC BÌNH 0333 82 80 92

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 04 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  Lần 4
  (V/vBao che cho 240 án dân sự 30 đơn khởi kiện hành chính tại Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Giử tòa án nhân nhân để biết
  …………………………………………………….
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phạm Ngọc Bình
  Chức vụ : Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ Tòa án thành phố Hạ long :
  Đồng tố cáo : Bà : Lê Thị Tuất : Đảng viên Đảng cộng ản Việt nam
  Chức Vụ Phó Chánh án Tòa án nhân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 4
  Hôm nay tôi chính thức tố cáo ông chánh án phạm Ngọc Bình và phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh là những Đảng Viên thoái hóa nặng , có thể khảng định là giặc nội xâm được rôi có nhiều vụ án đã phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam Là 100% phản bội lại đường nối của Đảng cộng sản Việt nam 100% , phản bội lại lợi íc của nhà nước và của nhân dân là 100% , chúng tôi có đầy đủ Chứng cứ đanh giữ trong tay ha cán bộ thoái hóa nạnh này đảng chuyển mình thành kẻ thù của nhân dân , vì hộ đã từng bảo thủ và dùng luật rừng tự do và luât rừng , dân gọi là luật rừng là 100% trên cả công đường , lợi dụng chức Quyền cho thẩm phán đửnga nhân danh nhà nước CHXHCN ViỆT nam để sử án bằng luật rừng là 100% , chúng tôi đã bắt được Qủa tang quavuj án xét xử phát sinh từ vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 , sử sự với dân như xã hội đen , phát sinh ra tất cả là 10 vụ án hình sự tại hai địa bàn là chợ Hạ long 2 Quảng ninh tại phường yết kiêu , địa bàn thứ 2 là tại phường Hùng thắng tại thành phố Hạ long , trong đó Vụ phun nước cứt người và nhân dân , cướp đoạt tài sản tiền tỷ , trốn thuế tiền tỷ , đánh người , khủng bố tinh thần nhân dân. Tại chợ hạ long 2, vụ trộn cắp tài sản , tứới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm , đe dọa tính mạng con người , phá hại sản xuất tại khu vườn Lâm sinh ve biển tại phường Hùng thắng … : Trong 2 năm Qua chúng tôi là những người công dân bị hai cán bộ tòa án này tước đoạt 100% Quyền công dân của chúng tôi : Phát sinh ra 232 đơn khởi kiện dân sự nhưng hai cán bộ này không hề giải Quyết 1% để bao che cho những người gây án trục lợi cá nhân , Hai cán bộ này còn tạo điều kiện cho cán bộ Đảng Viên thoái hóa của bên Đảng , Chính Quyền , công An , Viện kiểm sát vi phạm pháp luật và câu kết với nhâu thành hệ thống cướp bóc và trốn thuế nhà nước và nhân dân . Tài liệu chứng cứ lưu giữ đầy đủ , không thể chối cãi được . chỉ 1 công dân và 1 công ty nay tội ác của hai cán bộ tòa án này mà như vậy thì suy ra nhiều công trong thành phố Hạ long khác thì không thể nào kể xiết sự nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ người dân thết nào với , tiêu chí của chúng là : Hàng và chịu thiệt cơ chế thì sống, chống lại là cho chết và vô cảm ngay với nhân dân , coi như tòa án là nhà của hai cán bộ này , quyền lực của nhà nước CHXHCN Việt nam là quyền của chúng , Điều lệ của Đảng Đường lối của Đảng CS Việt nam không là cái gì thá gì . vì thế dùng luật rừng 100% để nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ nhân dân có ai làm gì đươc hai cán Bộ Tòa án này đích danh là Phạm Ngọc Bình Chánh án , Lê Thi Tuất phó chánh án , hàng chục đơn khởi kiện hành chính và nhiều đơn tố cáo có cấp trên bao che hết : Đưới đây là thống kê tội trạng vi phạm của hai cán bộ này như sau ?
  - Tôi nguyễn thị Lan đã khởi kiện Phạm và đào năm năm 2009 do nợ tiền không trả năm 2009 Lên tòa án thành phố hại long . Lần đầu tiên lên tòa anstooi thấy cung cách thẩm phán không khác gì những người phe vé ở bến tầu bến xe , ép tôi hòa giải thành , sau đó tôi khiếu lại trong 7 ngày nhưng không giải quyết , tạo điều kiện cho phạm Văn Đào không trả tiền tôi . sau 1 năm đòi tiền thì Phạm Văn Đào nói là đưa tiền cho tòa án rồi và không trả , tôi khởi kiện lại thì cố tình trả lại đơn do bà Lê thị Tuất ký tên đóng dấu tòa án , khiếu nại và khởi kiện lần nữa thì ỉm đi không hồi âm … thế hóa ra là thông đồng ăn với nhau đẻ ăn cướp không số tiền này của công dân ( mọi tài liệu chứng cứ vẫn chứng minh đầy đủ )
  - Khi vụ án Chợ hạ long khi Vũ Đức Cường mới gây án tại chợ Hạ long 2 Chúng tôi đã gửi cho Công an phường yết kiêu và công an thành phố hạ long cùng chủ tịch phường, hàng chục đơn thư , để mục đích ngăn chặn , nhưng không được giải Quyết , khi phát hiện có dấu hiệu chứng cứ Đảng ủy , chính quyền và công an bao che cho hành vi gây án hình sự của Vũ Đức Cường và nhiều người khác ? không còn cách nào khác , buộc tôi khởi kiện Hành chính những ông các bộ Đảng viên sau đây
  - NguyễnVăn Tiến chủ tịch kiêm bí thư phường yết kiêu thành phố Hạ long 2 lần đơn
  - Phạm Văn tươi trưởng công an phương yết kiêu 3 lần đơn
  - Phí Văn minh trưởng công an thành phố Hạ long 4 lần đơn : tất cả đều không giải quyết
  Sau này đề nghị , khiếu lại , tố cáo lên thành ủy Hạ long và UBND lên thành phố Hạ long là trên 100 lần đơn nhưng không có 1 hồi âm nào . Có chứng cứ bao che . Buộc tôi khởi kiện hành chính các ông cán bộ Đảng viên sau đây
  - Nguyễn Đức long bí thư thành phố Hạ long nay là phó bi thư tỉnh ủy là 2 lần đơn .
  - Đào Xuân Đan chủ tịch UBND Thành phố Hạ long là là 4 lần đơn
  - Lê Minh chủ nhiện ubkt Đảng thành ủy thành phố Hạ long là 2 lầm đơn
  - Lê Tiến Thân trưởng ban tổ chức Đảng thành ủy Hạ long là 2 lần đơn
  - Tất cả đều Bi Tòa án thành phố Hạ long ỉm đi để đồng lõa và bao che cho nhau , chống lại pháp luật và đường lối của Đảng ức hiếp nhân dân , vi phạm hành chính để cùng nhau trục lợi có hệ thống hại dân hại nước , hại uy tín cua Đảng và chế độ trụ lợi cá nhân
  -
  Còn nữa ?
  Không quên năm mới nguyền rủa kẻ hại dân hại nước ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???
  Thân Đức Nam chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ciencoco5 là một ông chủ doanh nghiệp buôn chính trị lớn và trơ trẽn , vô liêm sỉ nhất ở Việt nam . Đến nay ông vẫn bao che cho Vũ Đức Cường thuộc tổng công ty của ông , để hại chúng tôi và hại dân, hại nước , hại uy tín của Đảng và chế độ , trốn cả thuế nhà nước… :Trong bàn cờ Chính trị Nếu ông không muốn phí tốt để lấy xe . Tôi sẽ quyết đấu cờ chính trị với ông : Nếu uy tín của ông xụp đổ ,ông sẽ mất nhiều trăm tỷ đồng và có khi là thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng : cùng cầm tiếng xấu về mà thờ cụ tổ nhà ông , bị người dân sẽ nguyền rủ muôn đời : Hôn nay tôi Bùi Đình Quyên giử cho ông một thông điệp để ông biết ? Chúng tôi nói là thực hiện ? cả nước sẽ biết về ông rất rõ ràng và tỷ mỉ : CHÚNG TÔI SẼ KHỞI KIỆN ÔNG , tố cáo ông , khi thành viên tổng công ty của ông đã cố tình bao che hòng trốn thuế nhà nước và cướp đoạt tài sản.., cái nẩy sẽ xẩy cái ung , khi cháy nhà sẽ lộ mặt chuột . Nếu không thay đổi bàn cờ Chính trị đã xếp sẵn sau đúng 7 ngày nữa ?????

  Hôn nay chúng tôi đã nộp 18 đơn tố cáo Vũ Đức Đam nguyên bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh , nay làm Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ là 18 đơn tới 18 cơ quan trung ương và tố cáo phí Văn Minh trưởng công an thành phố Hạ long 16 đơn tới 16 cơ quan ,cùng vũ đức Cường giám đốc công ty Anhưng plaza quản lý chợ Hạ long 2 Quảng ninh? Đang soạn đơn tố cáo Chánh án Phạm Ngọc Bình, phó chánh án Lê thị tuất lần thứ 4 và chánh án tòa án tỉnh Quảng ninh ông Ngô đức đức lần 2 …ông phó chánh án đào Đình trợi , ông Vũ Văn Đoan chánh án tòa hành chính: nếu ngày 05 không có hồi âm giải quyết thì ngày 06/01/2012 sẽ nộp mỗi ông là 20 đơn ? Rồi sẽ đến ủy ban kiểm tra Đảng , viện kiểm sát, tư pháp thanh tra ,nội vụ, baos Quảng ninh …cận kề . ông Trương Hòa Bình Chánh án tòa án tòa án tối cao …..Vì hết cách rồi ? không sai lời hứa ?
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg

 61. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 11:18 sáng | #61

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam qua nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam năm trong giai đoạn 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều trên mạng internet toàn cầu : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch thực sự lớn của nhân dân , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

  Nếu từ nay đến 25/12/2011 âm lịch , trứ tết nguyên đán nếu Vụ chợ Hạ long không được giải Quyết : Chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần thứ 2 và khởi kiện ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ nhất
  Khởi kiện ông Thân Đức Nam chủ tịch tổng công ty Ciencoco5 lần thứ nhất ? ( xin ông bộ trưởng bộ giao thông mới đừng nên dính vào tổng công ty công trình giao thông Ciencoco5 , mà sau này tai vây vạ gió : Bởi vì những đồng tiền bất chính lấy từ dân và từ đất đai tiền trốn thuế của nhà nước hàng trăm tỷ và có khi hàng ngàn tỷ là không đơn giản đâu , trong thời buổi thị trường khốc liệt này )
  : Vì không còn cách nào ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ
  Bùi Đình Quyên bình luận năm mới xây dựng quê hương đất nước
  Hôm qua này 02/01/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra thông điệp đầu năm : Nhân dân cho rằng , vẫn chỉ nặng về viết văn và hô khẩu hiệu , mang tính nói suông là chính, mang hướng đánh bùn sang ao , lợi cho người giầu và người có quyền có chức.., người nghèo vẫn hoàn nghèo , khoảng cách giầu nghèo càng ngày sẽ càng tăng . giống như người ta đi tắt bằng cạnh huyền của một tam giác vông , nhưng người kẻ cái cạnh huyền đó lại là muốn kẻ không thẳng và cố uốn cong hoặc làm khác, cong đi để trục lợi , do đó cái cạnh huyền kinh tế để phấn đấu thì không bao giờ đạt được , mà chỉ được một đường cong không được xác định là kết quả của nhập siêu , kết của của trượt giá và nạn phát , thì trường chứng khoán đi xuống dốc , bất động sản đổ vỡ và công ăn việc làm sẽ ít đi , nợ công ngày càng phình lớn : Muốn phát triển hay không ,quan trọng nhất ở việt nam , phải là yếu tố con người và quản lý phải đưa lên trang đầu tiên của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô : Nhưng hiện tại ngân hàng ở việt nam là loại hình phát triển theo lợi ích nhóm , nhiều danh nghiệp lớn của nhà nước làm thì láo báo cáo thì hay , gian dối và lót tiền có thương hiệu , sống chủ yếu bằng gian dối là chính , không trung thực ,kiểm toán nhà nước thì rũ ruối rồi mịt mù , chứng khoán thì cơ hội chụp gật …. Pháp luật thì làm trái nhiều %, đường lối của đảng thì chống đối ngầm ngay từ trong cấp ủy , kỷ luật đảng kỷ cương phép nước thì bông lỏng không nghiêm . Tham nhũng và buôn lậu , trốn thuế thì bao che , khen thưởng thì giả dối . Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo thì đánh trống bỏ dùi , đá bóng . Nên công sở thì chỉ bàn màu mè và nhận hối lộ là chính , lễ hội thì tràn lan , nhậu nhẹt thì vô hạn , quà cáp thì vô biên , dự án thì treo hòng trụ lợi , cưới xin , ma chay , chạy việc thì lắm phong bao ….. Tất cả tạo nên một một mớ bòng bong hỗn hợp … Thế thì làm sao phát triển được : Khi tương tưởng thì lạc hậu quan liêu và cá nhân trục lợi , đầu óc thì còn đầy rác rưởi tư hữu ,thì làm sao phát triển được , kể cả là bài toán kinh tế có tuyệt vời đi chăng nữa , thì cũng phải xuống dốc đó là con đường không tránh khỏi khi tư tưởng công bị thoái hóa : khi yếu tố con người đầy gian dối và lưu manh , không vì dân vì nước : Trên 5000 doanh nghiệp phá sản 1 năm , chính phủ gần như không có 1 hỗ trợ nào giúp đỡ mang tầm chiến lược : Có nghĩa là chỉ có nằm xuống mà không có đứng lên thì phát triển dựa trên cơ sở gì và yếu tố nào : TÓM LẠI : Cách mạng cái đầu con người và nghiêm minh pháp luật cùng kỷ cương của Đảng là cốt lõi thì kinh tế mới là phát triển được : không thì thông điệp chỉ là cái trống to không hơn không kém ,làm yêu lòng nhân dân mà thôi ? Không có cơ sở khoa học để tin tưởng cho tương lai đất nước : Ngược lại là rất mờ mịt cho năm 2012 đới đây ?
  Tòa án của dân hay là của cán bộ độc quyền ?
  Ngày 24/ 12/2011 tôi nguyễn thị lan sang gặp trực tiếp ông Phạm Ngọc Bình chánh án tòa án tòa án thành phố Hạ long , và đã điện thoại nhiều lần ông Bình đều hứa là 5 ngày sau sẽ cho thẩm phán mới giải quyết đơn của công ty TNHH Tuần châu : vì vậy đúng sau 5 ngày ,Cứ một ngày tôi Bùi đình Quyên diện thoại cho ông Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là 4 lần , Nhận điện ông ta chỉ nói rằng : Bận lắm không nói được : Tôi nói rằng là xin nói 1 phút đồng hồ thôi nhưng ông ta bỏ máy luôn ? Nếu trong 03 ngày hàng chính mà điện 1 ngày 6 lần mà ông ta không hợp tác . thì chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện Hành chính lần thứ 9 toàn án nhân dân thành phố Hạ long và nộp đơn tố cáo sau : ( Hôn nay chúng tôi đã kết luận thêm Ông Văn Hợp phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố hạ long và bà Vũ Thị Hải Hậu Chánh thanh tra thành phố Hạ long : Vì tôi đã đến gặp trực tiếp là gần 10 lần, gửi đơn là hàng chục lần nhưng đều nói là bên tòa án giải quyết , ỉm trách nhiệm của công an về các vụ án Hình sự : Nhưng đến nay Tòa án không giải quyết , công an không giải quyết : Buộc ngày mai 05/01/2012 chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính 2 cán bộ này nên cấp có thẩm quyền để giải Quyết ? Vì họ đã câu kết với lãnh đạo công an và Tòa án , viện kiểm sát vô trách nhiệm của mình để cản trở việc giải quyết Hàng chính những vụ việc của công dân trong nhiều đơn khiếu nại , khởi kiện và tố cáo nhiều năm qua )
  SỐ MÁY BÀN CỦA ÔNG PHẠM NGỌC BÌNH 0333 82 80 92

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 04 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  Lần 4
  (V/vBao che cho 240 án dân sự 30 đơn khởi kiện hành chính tại Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Giử tòa án nhân nhân để biết
  …………………………………………………….
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phạm Ngọc Bình
  Chức vụ : Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ Tòa án thành phố Hạ long :
  Đồng tố cáo : Bà : Lê Thị Tuất : Đảng viên Đảng cộng ản Việt nam
  Chức Vụ Phó Chánh án Tòa án nhân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 4
  Hôm nay tôi chính thức tố cáo ông chánh án phạm Ngọc Bình và phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh là những Đảng Viên thoái hóa nặng , có thể khảng định là giặc nội xâm được rôi có nhiều vụ án đã phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam Là 100% phản bội lại đường nối của Đảng cộng sản Việt nam 100% , phản bội lại lợi íc của nhà nước và của nhân dân là 100% , chúng tôi có đầy đủ Chứng cứ đanh giữ trong tay ha cán bộ thoái hóa nạnh này đảng chuyển mình thành kẻ thù của nhân dân , vì hộ đã từng bảo thủ và dùng luật rừng tự do và luât rừng , dân gọi là luật rừng là 100% trên cả công đường , lợi dụng chức Quyền cho thẩm phán đửnga nhân danh nhà nước CHXHCN ViỆT nam để sử án bằng luật rừng là 100% , chúng tôi đã bắt được Qủa tang quavuj án xét xử phát sinh từ vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 , sử sự với dân như xã hội đen , phát sinh ra tất cả là 10 vụ án hình sự tại hai địa bàn là chợ Hạ long 2 Quảng ninh tại phường yết kiêu , địa bàn thứ 2 là tại phường Hùng thắng tại thành phố Hạ long , trong đó Vụ phun nước cứt người và nhân dân , cướp đoạt tài sản tiền tỷ , trốn thuế tiền tỷ , đánh người , khủng bố tinh thần nhân dân. Tại chợ hạ long 2, vụ trộn cắp tài sản , tứới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm , đe dọa tính mạng con người , phá hại sản xuất tại khu vườn Lâm sinh ve biển tại phường Hùng thắng … : Trong 2 năm Qua chúng tôi là những người công dân bị hai cán bộ tòa án này tước đoạt 100% Quyền công dân của chúng tôi : Phát sinh ra 232 đơn khởi kiện dân sự nhưng hai cán bộ này không hề giải Quyết 1% để bao che cho những người gây án trục lợi cá nhân , Hai cán bộ này còn tạo điều kiện cho cán bộ Đảng Viên thoái hóa của bên Đảng , Chính Quyền , công An , Viện kiểm sát vi phạm pháp luật và câu kết với nhâu thành hệ thống cướp bóc và trốn thuế nhà nước và nhân dân . Tài liệu chứng cứ lưu giữ đầy đủ , không thể chối cãi được . chỉ 1 công dân và 1 công ty nay tội ác của hai cán bộ tòa án này mà như vậy thì suy ra nhiều công trong thành phố Hạ long khác thì không thể nào kể xiết sự nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ người dân thết nào với , tiêu chí của chúng là : Hàng và chịu thiệt cơ chế thì sống, chống lại là cho chết và vô cảm ngay với nhân dân , coi như tòa án là nhà của hai cán bộ này , quyền lực của nhà nước CHXHCN Việt nam là quyền của chúng , Điều lệ của Đảng Đường lối của Đảng CS Việt nam không là cái gì thá gì . vì thế dùng luật rừng 100% để nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ nhân dân có ai làm gì đươc hai cán Bộ Tòa án này đích danh là Phạm Ngọc Bình Chánh án , Lê Thi Tuất phó chánh án , hàng chục đơn khởi kiện hành chính và nhiều đơn tố cáo có cấp trên bao che hết : Đưới đây là thống kê tội trạng vi phạm của hai cán bộ này như sau ?
  - Tôi nguyễn thị Lan đã khởi kiện Phạm và đào năm năm 2009 do nợ tiền không trả năm 2009 Lên tòa án thành phố hại long . Lần đầu tiên lên tòa anstooi thấy cung cách thẩm phán không khác gì những người phe vé ở bến tầu bến xe , ép tôi hòa giải thành , sau đó tôi khiếu lại trong 7 ngày nhưng không giải quyết , tạo điều kiện cho phạm Văn Đào không trả tiền tôi . sau 1 năm đòi tiền thì Phạm Văn Đào nói là đưa tiền cho tòa án rồi và không trả , tôi khởi kiện lại thì cố tình trả lại đơn do bà Lê thị Tuất ký tên đóng dấu tòa án , khiếu nại và khởi kiện lần nữa thì ỉm đi không hồi âm … thế hóa ra là thông đồng ăn với nhau đẻ ăn cướp không số tiền này của công dân ( mọi tài liệu chứng cứ vẫn chứng minh đầy đủ )
  - Khi vụ án Chợ hạ long khi Vũ Đức Cường mới gây án tại chợ Hạ long 2 Chúng tôi đã gửi cho Công an phường yết kiêu và công an thành phố hạ long cùng chủ tịch phường, hàng chục đơn thư , để mục đích ngăn chặn , nhưng không được giải Quyết , khi phát hiện có dấu hiệu chứng cứ Đảng ủy , chính quyền và công an bao che cho hành vi gây án hình sự của Vũ Đức Cường và nhiều người khác ? không còn cách nào khác , buộc tôi khởi kiện Hành chính những ông các bộ Đảng viên sau đây
  - NguyễnVăn Tiến chủ tịch kiêm bí thư phường yết kiêu thành phố Hạ long 2 lần đơn
  - Phạm Văn tươi trưởng công an phương yết kiêu 3 lần đơn
  - Phí Văn minh trưởng công an thành phố Hạ long 4 lần đơn : tất cả đều không giải quyết
  Sau này đề nghị , khiếu lại , tố cáo lên thành ủy Hạ long và UBND lên thành phố Hạ long là trên 100 lần đơn nhưng không có 1 hồi âm nào . Có chứng cứ bao che . Buộc tôi khởi kiện hành chính các ông cán bộ Đảng viên sau đây
  - Nguyễn Đức long bí thư thành phố Hạ long nay là phó bi thư tỉnh ủy là 2 lần đơn .
  - Đào Xuân Đan chủ tịch UBND Thành phố Hạ long là là 4 lần đơn
  - Lê Minh chủ nhiện ubkt Đảng thành ủy thành phố Hạ long là 2 lầm đơn
  - Lê Tiến Thân trưởng ban tổ chức Đảng thành ủy Hạ long là 2 lần đơn
  - Tất cả đều Bi Tòa án thành phố Hạ long ỉm đi để đồng lõa và bao che cho nhau , chống lại pháp luật và đường lối của Đảng ức hiếp nhân dân , vi phạm hành chính để cùng nhau trục lợi có hệ thống hại dân hại nước , hại uy tín cua Đảng và chế độ trụ lợi cá nhân
  -

 62. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 1:20 chiều | #62

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  Băng thứ 6 : Đánh chữ : học sinh nữ cẩm phả quảng ninh
  Băng thứ 7 : Đánh chữ :Clip Nữ sinh Cẩm Phả lột áo, cắt tóc bạn
  Băng thứ 8 : Đánh chữ : Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân :
  Nội dung trên là tội ác của giặc nội xâm và bọn bị gặc nội xâm lợi dụng để cướp tài sản của dân và nước ngoài có cớ để làn chứng cớ tuyên truyền : Cả hai làm mất uy tín củaĐảng cọng sản Việt nam : ( Đngr cộng sản và tư tưởng Của Bác Hồ bị giặc nôi xâm lợi dụng ? Trong đó là trách nhiện chính là của Nông Đức Mạnh )

  BÁO TIỀN PHONG ĐĂNG : Ở Quang ninh cai nghiện ma túy tại cộng đồng phải cai nghiện chui ?
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam qua nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam năm trong giai đoạn 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều trên mạng internet toàn cầu : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch thực sự lớn của nhân dân , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

  Nếu từ nay đến 25/12/2011 âm lịch , trứ tết nguyên đán nếu Vụ chợ Hạ long không được giải Quyết : Chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần thứ 2 và khởi kiện ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ nhất
  Khởi kiện ông Thân Đức Nam chủ tịch tổng công ty Ciencoco5 lần thứ nhất ? ( xin ông bộ trưởng bộ giao thông mới đừng nên dính vào tổng công ty công trình giao thông Ciencoco5 , mà sau này tai vây vạ gió : Bởi vì những đồng tiền bất chính lấy từ dân và từ đất đai tiền trốn thuế của nhà nước hàng trăm tỷ và có khi hàng ngàn tỷ là không đơn giản đâu , trong thời buổi thị trường khốc liệt này )
  : Vì không còn cách nào ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ
  Bùi Đình Quyên bình luận năm mới xây dựng quê hương đất nước
  Hôm qua này 02/01/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra thông điệp đầu năm : Nhân dân cho rằng , vẫn chỉ nặng về viết văn và hô khẩu hiệu , mang tính nói suông là chính, mang hướng đánh bùn sang ao , lợi cho người giầu và người có quyền có chức.., người nghèo vẫn hoàn nghèo , khoảng cách giầu nghèo càng ngày sẽ càng tăng . giống như người ta đi tắt bằng cạnh huyền của một tam giác vông , nhưng người kẻ cái cạnh huyền đó lại là muốn kẻ không thẳng và cố uốn cong hoặc làm khác, cong đi để trục lợi , do đó cái cạnh huyền kinh tế để phấn đấu thì không bao giờ đạt được , mà chỉ được một đường cong không được xác định là kết quả của nhập siêu , kết của của trượt giá và nạn phát , thì trường chứng khoán đi xuống dốc , bất động sản đổ vỡ và công ăn việc làm sẽ ít đi , nợ công ngày càng phình lớn : Muốn phát triển hay không ,quan trọng nhất ở việt nam , phải là yếu tố con người và quản lý phải đưa lên trang đầu tiên của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô : Nhưng hiện tại ngân hàng ở việt nam là loại hình phát triển theo lợi ích nhóm , nhiều danh nghiệp lớn của nhà nước làm thì láo báo cáo thì hay , gian dối và lót tiền có thương hiệu , sống chủ yếu bằng gian dối là chính , không trung thực ,kiểm toán nhà nước thì rũ ruối rồi mịt mù , chứng khoán thì cơ hội chụp gật …. Pháp luật thì làm trái nhiều %, đường lối của đảng thì chống đối ngầm ngay từ trong cấp ủy , kỷ luật đảng kỷ cương phép nước thì bông lỏng không nghiêm . Tham nhũng và buôn lậu , trốn thuế thì bao che , khen thưởng thì giả dối . Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo thì đánh trống bỏ dùi , đá bóng . Nên công sở thì chỉ bàn màu mè và nhận hối lộ là chính , lễ hội thì tràn lan , nhậu nhẹt thì vô hạn , quà cáp thì vô biên , dự án thì treo hòng trụ lợi , cưới xin , ma chay , chạy việc thì lắm phong bao ….. Tất cả tạo nên một một mớ bòng bong hỗn hợp … Thế thì làm sao phát triển được : Khi tương tưởng thì lạc hậu quan liêu và cá nhân trục lợi , đầu óc thì còn đầy rác rưởi tư hữu ,thì làm sao phát triển được , kể cả là bài toán kinh tế có tuyệt vời đi chăng nữa , thì cũng phải xuống dốc đó là con đường không tránh khỏi khi tư tưởng công bị thoái hóa : khi yếu tố con người đầy gian dối và lưu manh , không vì dân vì nước : Trên 5000 doanh nghiệp phá sản 1 năm , chính phủ gần như không có 1 hỗ trợ nào giúp đỡ mang tầm chiến lược : Có nghĩa là chỉ có nằm xuống mà không có đứng lên thì phát triển dựa trên cơ sở gì và yếu tố nào : TÓM LẠI : Cách mạng cái đầu con người và nghiêm minh pháp luật cùng kỷ cương của Đảng là cốt lõi thì kinh tế mới là phát triển được : không thì thông điệp chỉ là cái trống to không hơn không kém ,làm yêu lòng nhân dân mà thôi ? Không có cơ sở khoa học để tin tưởng cho tương lai đất nước : Ngược lại là rất mờ mịt cho năm 2012 đới đây ?
  Tòa án của dân hay là của cán bộ độc quyền ?
  Ngày 24/ 12/2011 tôi nguyễn thị lan sang gặp trực tiếp ông Phạm Ngọc Bình chánh án tòa án tòa án thành phố Hạ long , và đã điện thoại nhiều lần ông Bình đều hứa là 5 ngày sau sẽ cho thẩm phán mới giải quyết đơn của công ty TNHH Tuần châu : vì vậy đúng sau 5 ngày ,Cứ một ngày tôi Bùi đình Quyên diện thoại cho ông Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là 4 lần , Nhận điện ông ta chỉ nói rằng : Bận lắm không nói được : Tôi nói rằng là xin nói 1 phút đồng hồ thôi nhưng ông ta bỏ máy luôn ? Nếu trong 03 ngày hàng chính mà điện 1 ngày 6 lần mà ông ta không hợp tác . thì chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện Hành chính lần thứ 9 toàn án nhân dân thành phố Hạ long và nộp đơn tố cáo sau : ( Hôn nay chúng tôi đã kết luận thêm Ông Văn Hợp phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố hạ long và bà Vũ Thị Hải Hậu Chánh thanh tra thành phố Hạ long : Vì tôi đã đến gặp trực tiếp là gần 10 lần, gửi đơn là hàng chục lần nhưng đều nói là bên tòa án giải quyết , ỉm trách nhiệm của công an về các vụ án Hình sự : Nhưng đến nay Tòa án không giải quyết , công an không giải quyết : Buộc ngày mai 05/01/2012 chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính 2 cán bộ này nên cấp có thẩm quyền để giải Quyết ? Vì họ đã câu kết với lãnh đạo công an và Tòa án , viện kiểm sát vô trách nhiệm của mình để cản trở việc giải quyết Hàng chính những vụ việc của công dân trong nhiều đơn khiếu nại , khởi kiện và tố cáo nhiều năm qua )
  SỐ MÁY BÀN CỦA ÔNG PHẠM NGỌC BÌNH 0333 82 80 92

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 04 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  Lần 4
  (V/vBao che cho 240 án dân sự 30 đơn khởi kiện hành chính tại Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Giử tòa án nhân nhân để biết
  …………………………………………………….
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phạm Ngọc Bình
  Chức vụ : Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ Tòa án thành phố Hạ long :
  Đồng tố cáo : Bà : Lê Thị Tuất : Đảng viên Đảng cộng ản Việt nam
  Chức Vụ Phó Chánh án Tòa án nhân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 4
  Hôm nay tôi chính thức tố cáo ông chánh án phạm Ngọc Bình và phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh là những Đảng Viên thoái hóa nặng , có thể khảng định là giặc nội xâm được rôi có nhiều vụ án đã phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam Là 100% phản bội lại đường nối của Đảng cộng sản Việt nam 100% , phản bội lại lợi íc của nhà nước và của nhân dân là 100% , chúng tôi có đầy đủ Chứng cứ đanh giữ trong tay ha cán bộ thoái hóa nạnh này đảng chuyển mình thành kẻ thù của nhân dân , vì hộ đã từng bảo thủ và dùng luật rừng tự do và luât rừng , dân gọi là luật rừng là 100% trên cả công đường , lợi dụng chức Quyền cho thẩm phán đửnga nhân danh nhà nước CHXHCN ViỆT nam để sử án bằng luật rừng là 100% , chúng tôi đã bắt được Qủa tang quavuj án xét xử phát sinh từ vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 , sử sự với dân như xã hội đen , phát sinh ra tất cả là 10 vụ án hình sự tại hai địa bàn là chợ Hạ long 2 Quảng ninh tại phường yết kiêu , địa bàn thứ 2 là tại phường Hùng thắng tại thành phố Hạ long , trong đó Vụ phun nước cứt người và nhân dân , cướp đoạt tài sản tiền tỷ , trốn thuế tiền tỷ , đánh người , khủng bố tinh thần nhân dân. Tại chợ hạ long 2, vụ trộn cắp tài sản , tứới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm , đe dọa tính mạng con người , phá hại sản xuất tại khu vườn Lâm sinh ve biển tại phường Hùng thắng … : Trong 2 năm Qua chúng tôi là những người công dân bị hai cán bộ tòa án này tước đoạt 100% Quyền công dân của chúng tôi : Phát sinh ra 232 đơn khởi kiện dân sự nhưng hai cán bộ này không hề giải Quyết 1% để bao che cho những người gây án trục lợi cá nhân , Hai cán bộ này còn tạo điều kiện cho cán bộ Đảng Viên thoái hóa của bên Đảng , Chính Quyền , công An , Viện kiểm sát vi phạm pháp luật và câu kết với nhâu thành hệ thống cướp bóc và trốn thuế nhà nước và nhân dân . Tài liệu chứng cứ lưu giữ đầy đủ , không thể chối cãi được . chỉ 1 công dân và 1 công ty nay tội ác của hai cán bộ tòa án này mà như vậy thì suy ra nhiều công trong thành phố Hạ long khác thì không thể nào kể xiết sự nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ người dân thết nào với , tiêu chí của chúng là : Hàng và chịu thiệt cơ chế thì sống, chống lại là cho chết và vô cảm ngay với nhân dân , coi như tòa án là nhà của hai cán bộ này , quyền lực của nhà nước CHXHCN Việt nam là quyền của chúng , Điều lệ của Đảng Đường lối của Đảng CS Việt nam không là cái gì thá gì . vì thế dùng luật rừng 100% để nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ nhân dân có ai làm gì đươc hai cán Bộ Tòa án này đích danh là Phạm Ngọc Bình Chánh án , Lê Thi Tuất phó chánh án , hàng chục đơn khởi kiện hành chính và nhiều đơn tố cáo có cấp trên bao che hết : Đưới đây là thống kê tội trạng vi phạm của hai cán bộ này như sau ?
  - Tôi nguyễn thị Lan đã khởi kiện Phạm và đào năm năm 2009 do nợ tiền không trả năm 2009 Lên tòa án thành phố hại long . Lần đầu tiên lên tòa anstooi thấy cung cách thẩm phán không khác gì những người phe vé ở bến tầu bến xe , ép tôi hòa giải thành , sau đó tôi khiếu lại trong 7 ngày nhưng không giải quyết , tạo điều kiện cho phạm Văn Đào không trả tiền tôi . sau 1 năm đòi tiền thì Phạm Văn Đào nói là đưa tiền cho tòa án rồi và không trả , tôi khởi kiện lại thì cố tình trả lại đơn do bà Lê thị Tuất ký tên đóng dấu tòa án , khiếu nại và khởi kiện lần nữa thì ỉm đi không hồi âm … thế hóa ra là thông đồng ăn với nhau đẻ ăn cướp không số tiền này của công dân ( mọi tài liệu chứng cứ vẫn chứng minh đầy đủ )
  - Khi vụ án Chợ hạ long khi Vũ Đức Cường mới gây án tại chợ Hạ long 2 Chúng tôi đã gửi cho Công an phường yết kiêu và công an thành phố hạ long cùng chủ tịch phường, hàng chục đơn thư , để mục đích ngăn chặn , nhưng không được giải Quyết , khi phát hiện có dấu hiệu chứng cứ Đảng ủy , chính quyền và công an bao che cho hành vi gây án hình sự của Vũ Đức Cường và nhiều người khác ? không còn cách nào khác , buộc tôi khởi kiện Hành chính những ông các bộ Đảng viên sau đây
  - NguyễnVăn Tiến chủ tịch kiêm bí thư phường yết kiêu thành phố Hạ long 2 lần đơn
  - Phạm Văn tươi trưởng công an phương yết kiêu 3 lần đơn
  - Phí Văn minh trưởng công an thành phố Hạ long 4 lần đơn : tất cả đều không giải quyết
  Sau này đề nghị , khiếu lại , tố cáo lên thành ủy Hạ long và UBND lên thành phố Hạ long là trên 100 lần đơn nhưng không có 1 hồi âm nào . Có chứng cứ bao che . Buộc tôi khởi kiện hành chính các ông cán bộ Đảng viên sau đây
  - Nguyễn Đức long bí thư thành phố Hạ long nay là phó bi thư tỉnh ủy là 2 lần đơn .
  - Đào Xuân Đan chủ tịch UBND Thành phố Hạ long là là 4 lần đơn
  - Lê Minh chủ nhiện ubkt Đảng thành ủy thành phố Hạ long là 2 lầm đơn
  - Lê Tiến Thân trưởng ban tổ chức Đảng thành ủy Hạ long là 2 lần đơn
  - Tất cả đều Bi Tòa án thành phố Hạ long ỉm đi để đồng lõa và bao che cho nhau , chống lại pháp luật và đường lối của Đảng ức hiếp nhân dân , vi phạm hành chính để cùng nhau trục lợi có hệ thống hại dân hại nước , hại uy tín cua Đảng và chế độ trụ lợi cá nhân
  -
  Còn nữa ?
  Không quên năm mới nguyền rủa kẻ hại dân hại nước ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ khi phát biểu dối trá trên truyền hình và trên hội nghị , trên Quốc hội ???
  Thân Đức Nam chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ciencoco5 là một ông chủ doanh nghiệp buôn chính trị lớn và trơ trẽn , vô liêm sỉ nhất ở Việt nam . Đến nay ông vẫn bao che cho Vũ Đức Cường thuộc tổng công ty của ông , để hại chúng tôi và hại dân, hại nước , hại uy tín của Đảng và chế độ , trốn cả thuế nhà nước… :Trong bàn cờ Chính trị Nếu ông không muốn phí tốt để lấy xe . Tôi sẽ quyết đấu cờ chính trị với ông : Nếu uy tín của ông xụp đổ ,ông sẽ mất nhiều trăm tỷ đồng và có khi là thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng : cùng cầm tiếng xấu về mà thờ cụ tổ nhà ông , bị người dân sẽ nguyền rủ muôn đời : Hôn nay tôi Bùi Đình Quyên giử cho ông một thông điệp để ông biết ? Chúng tôi nói là thực hiện ? cả nước sẽ biết về ông rất rõ ràng và tỷ mỉ : CHÚNG TÔI SẼ KHỞI KIỆN ÔNG , tố cáo ông , khi thành viên tổng công ty của ông đã cố tình bao che hòng trốn thuế nhà nước và cướp đoạt tài sản.., cái nẩy sẽ xẩy cái ung , khi cháy nhà sẽ lộ mặt chuột . Nếu không thay đổi bàn cờ Chính trị đã xếp sẵn sau đúng 7 ngày nữa ?????

 63. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 4:32 chiều | #63

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  Băng thứ 6 : Đánh chữ : học sinh nữ cẩm phả quảng ninh
  Băng thứ 7 : Đánh chữ :Clip Nữ sinh Cẩm Phả lột áo, cắt tóc bạn
  Băng thứ 8 : Đánh chữ : Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân :
  Nội dung trên là tội ác của giặc nội xâm nằm trong ngành công an , nằm trong chính quyền , thâm trí cả ở cơ quan của ĐẢNG và đã bị Đảng viên thoái hóa lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của dân trục lợi VỀ NHIỀU MẶT , TRONG ĐÓ CÓ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ : Thông tin của nước ngoài có cớ để làm chứng , hòng tuyên truyền : Cả hai vấn đề này đều làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam đối với dân rất sâu sắc , như vậy là rất nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng và chế độ : ( Đảng cộng sản và tư tưởng Của Bác Hồ bị giặc nội xâm và cán bộ đảng viên thoái hóa lợi dụng quá lớn rồi ? Cán bộ đảng viên thoái hóa nặng và xã đen chính là giặc nội sâm : Vì sao lại có xã hội xấu qua so với Hiến pháp và pháp luật , điều lệ Đảng : Trong đó là trách nhiệm chính và tư tưởng là của Nông Đức Mạnh )

  BÁO TIỀN PHONG ĐĂNG : Ở Quang ninh cai nghiện ma túy tại cộng đồng phải cai nghiện chui ?
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam qua nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam năm trong giai đoạn 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều trên mạng internet toàn cầu : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch thực sự lớn của nhân dân , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

 64. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 5:47 chiều | #64

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  Băng thứ 6 : Đánh chữ : học sinh nữ cẩm phả quảng ninh
  Băng thứ 7 : Đánh chữ :Clip Nữ sinh Cẩm Phả lột áo, cắt tóc bạn
  BÁO TIỀN PHONG ĐĂNG : Ở Quang ninh cai nghiện ma túy tại cộng đồng phải cai nghiện chui
  Băng thứ 8 : Đánh chữ : Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân :
  Nội dung Băng hình trên là tội ác của giặc nội xâm nằm trong ngành công an và phát triển từ con số vài % nay đã lớn mạnh thành thế lực đấu đầu với nhân dân , tương tự nằm trong chính quyền , cơ quan pháp luật khác , thậm trí nằm cả ở cơ quan ngoại giao và cơ quan của ĐẢNG…. và đã bị Đảng viên thoái hóa lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của nhân dân và nhà nước là tiền thuế để trục lợi VỀ NHIỀU MẶT , TRONG ĐÓ CÓ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ : DỰA VÀO các Thông tin này , nước ngoài có cớ để lấy làm chứng , hòng tuyên truyền …..không có lợi cho Đảng cs và chế độ XHCN : Cả hai vấn đề này đều làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam , và làm mất uy tín của chế độ hiện hành ở Việt nam đối với nhân dân rất là sâu sắc : Làm suy yếu Đảng và nhà nước dẫn đến có ngày diệt vong và vào tay chúng và ngoại bang , Nếu như Đảng không thức tỉnh , như vậy là rất nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng và chế độ đương thời , giống như tinh thần trung ương Đảng lần 4 vừa nêu : ( Đảng cộng sản và tư tưởng Của Bác Hồ Chí Minh kính yêu đang bị bọn giặc nội xâm và cán bộ đảng viên thoái hóa ở nhiều cấp độ lợi dụng từ rất lâu rồi ( Đảng viên ai thoái hóa biến chất trên 50% thì chính là giặc nội xâm rồi còn gì nữa ), nhưng lợi dụng nhiều nhất từ năm 2002 đến giữa năm 2011 ( Trong thời gian Nông Đức Mạnh lắm Quyền ) và đã bị lợi dụng quá lớn rồi , nên tàng dư và hậu quả vẫn kéo dài và gây tổn hại khôn lường ? Cán bộ đảng viên thoái hóa nặng và xã đen chính đích thực là bọn giặc nội sâm , chúng rất lưu manh và thâm độc và giã man : Vì sao lại có một xã hội xấu quá nhiều so với Hiến pháp và pháp luật , so với Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam : Trong đó là trách nhiệm chính và tư tưởng là của Nông Đức Mạnh và ông Lê Hồng Anh bộ trưởng bộ công an đã gây ra : Thời gian từ trước năm 2001 NHÂN DÂN ĐỀU TÔN TRỌNG công an và gọi là chú công an , xứng với danh dự : Vì nước quên thân vì dân phục vụ…. ? Bây giờ thì nhân dân chỉ gọi là công an , bọn công an , thằng cảnh sát : Đó là thực tế không ai có thể nói khác được ? Tại sao lại như vậy vì danh hiệu Công an là của nhân dân là công an nhân dân : không có một đất nước nào lại khốn nạn thế này)
  Phần bình luận : Ai cũng cho rằng : Trong 1 Đảng Chính trị thì bao giờ cũng có 2 phe , một phe chính và một phe tà , phe tà chính là giặc nội xâm trá hình của Đảng . Khi nào trong 1 Đảng có 3 phe trở nên thì gọi là loạn Đảng . Nhưng rất ít người giám nói ra việc này , vì bị bọn giặc nội xâm bịt mồm và giết hại . Nhưng nay tôi giám nói ra ? Đất nước ta thực sự đang có nhiều giặc nội xâm , có rất nhiều là đằng khác : Vì sự việc thực tế vẫn xảy ra trái đường lối của Đảng và trái điều lệ Đảng , không những việc sai trái là vài chục phần % mà có vụ việc sai trái so với đường lối của Đảng và điều lệ Đảng lại là 100% một cách cố ý có chứng cứ ,NAY ĐÃ và Đang XẢY RA ở khắp trên cả nước , từ trung ương đến địa phương , đến tận cùng ngõ hẻm vẫn xảy ra , xảy ra giữa ban ngày và công khai ở cả nơi công đường của nhà nước, chính là Tòa án nhân dân , xảy ra cả ở QUỐC HỘI VÀ NƠI HỌP CỦA ĐẢNG. Xảy ra trong cả ban phòng chống tham nhũng và Ủy ban kiểm tra Đảng, xảy ra cả ở trên đường đi, chính là nạn ăn tiền hối lộ giao thông , ai ai cũng nhìn thấy , người mù cũng biết …xảy ra ở cả trong tư tưởng và hành vi của nhiều Đảng viên trong cuộc sống hàng ngày … Và Quan trọng nhất người để xảy ra những vấn đề xấu xa, lại là những Đảng viên gây ra vi phạm ,không phải do người dân hoặc do khách quan đưa lại , mà còn do cố tình và câu kết với nhau thành hệ thống có tổ chức hẳn hoi, có ô che, lọng đỡ : Nhưng họ cố tình LÀM SAI , HỌ PHẢN BỘI lại đường lối và điều lệ của Đảng , cớ sao họ lại có nhiều giấy khen và huân huy chương các loại của Đảng và Nhà nước đến thế ,để bảo vệ họ , có những người làm sai rất nhiều , có chứng cứ lại được yêu tiên làm đại biểu Quốc hội , lại đượ tái cử, có những người sai rất nặng , lại miễn truy tố hình sự …. Thật là lợi hại KHÔN LƯỜNG và nguy hiểm biết nhường nào , Nếu không có nhiều giấy khen và HUÂN HUY CHƯƠNG thì những Đảng viên thoái hóa , BIẾT CHẤT sẽ không Bao giờ có đất dung thân và có đất dựng võ …. Nói bao nhiêu , vẫn không kể xiết : Nhưng hiện tượng này lại :Luôn xảy đã và đang xảy ra trước mắt nhân dân với tốc độ gia tăng chóng mặt về cường độ và về số lượng , lại CÔNG KHAI VÀ TRƠ TRẼ , không coi kỷ cương của Đảng và phép Nước là cái gì cả , mà chúng chỉ coi là công cụ kiếm tiền bất chính trên mồ hôi xương máu , tài sản của đất nước và của nhân dân mà thôi , đồng thời chúng lại và sẽ phản bội lại Đảng và chế độ … cướp thành quả cách mạnh của toàn Đảng và toàn nhân dân gần 1 thế kỷ qua , chính là mơ ước lớn nhất và thâm sâu của chúng . Thế mới thật là đau lòng cho những Đảng viên chân chính và nhân dân lao động chân chính và đứng đắn , những người chân chính này lại là chiếm khoảng 99,5% dân số . Vì vậy Nhân dân hiện nay có muốn nhắm mắt vào để khỏi phải trông thấy thảm họa này ( có thể sắp xảy ra ) để khỏi bị tổn thương và đau lòng , nhưng sự việc vẫn hiên ngang xảy ra , thực tế đã và đang xảy ra trước mắt nhân dân ,nên bắt buộc người dân và các Đảng viên chân chính phải mở mắt để coi , coi thì đau lòng nhân dân và đau lòng dân tộc ?VÌ SAO : Vì nếu có 1 Đảng mà 2 phe , thì cạnh tranh đương nhiên là không thể bình đẳng và lành mạnh được ( hai phe này kết hôn với nhau , thì sẽ đẻ ra bọn giặc nội xâm ), người chịu thiệt hại , chính là nhân dân và đất nước , Nếu loạn Đảng thì đất nước và nhân dân phải lầm than ? Đây là câu nói mà Tôi rút ra từ thực tế , không phải là nghĩ ra để nói , đó là kết qủa sát thực đã xảy ra ở nhiều nước : Ngần đây là Li-bi-a… gần nhất về địa lý là Thái lan ,Tháng 10/2011, tân chính phủ Myanmar quyết định trả tự do cho 6000 tù nhân, trong đó có hơn 200 tù nhân chính trị (trong tổng số 2000 người bị giam về tội bất đồng chính kiến). Giữa tháng 11/2011, Hội nghị các Ngoại trưởng của ASEAN ra nghị quyết chuẩn thuận cho Myanmar giữ chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2014. Nước Cu-ba thả 3000 tù nhân vò dịp tết No-en )
  Hiện nay các Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam lão thành cách mạng đã có 40 NĂN TUỔI ĐẢNG trở nên , đã có và đang cảm nhận việc này rất là sâu sắc , một cách cảm nhận có chứng cứ mà không ai có thể chối cãi được . Bao nhiêu năm nay Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam đã mất uy tín với nhân dân và Quốc tế , đích thực là do bọn giặc nội xâm gây ra , nhân dân mất đoàn kết cũng là do đích thị bọn giặc nội xâm gây ra , hàng triệu dân oan tan nhà nát cửa , nhiều gia đình vợ chồng bỏ nhau , anh em ly tán cũng là do cái lưỡi rắn độc của bọn giặc nội xâm kết hợp với giặc ngoại bang gây ra hết ? Nhân dân lương thiện Việt nam và các Đảng viên Đảng cộng sản chân chính cần cảnh giác cao và kiên quyết tiêu diệt chúng tới tận hang ổ cuối cùng , thì đất nước Việt nam mới vươn tới tiêu chí phấn đấu tới mục tiêu làm cho dân giầu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh được ?

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : GIẶC NỘI XÂM TÀN ÁC THẾ NÀO
  Giặc nội xâm của đất nước Cam –pu-chia độc ác gấp 10 lần giặc ngoại xâm, so sánh qua thực tế , trong thời gian ngắn chúng đã giết chết gần 2 triệu người dân vô tội : Và sự thật đã chứng minh điều đó, không thể ai chối cãi được : đây là bài học lịch sử cho cả thế giới học tập , trong đó có Việt nam : Diệt giặc nội xâm là nghĩa vụ thiêng liêng tất yếu và cần thiết , ngay từ khi còn trứng nước , nếu không được như thế , ắt ngày sau họa lớn sẽ đến ? Đây là đều không tránh khỏi , nhất là thời nay , là thời kỳ khủng khoảng Chính trị và khủng Khoảng kinh tế toàn cầu : Đây là cơ hội vàng cho bọn giặc nội xâm hoành hành đất nước, là cơ hội tốt nhất của bọn giặc nội xâm của bất kỳ Quốc gia nào :Nếu lo xa thì sẽ tránh được họa gần :Vì GIẶC NỘI XÂM , CHÚNG GIÁM GIẾT CẢ HỌ HÀNG , GIẾT CẢ ANH EM , GIẾT CẢ ĐỒNG BÀO RUỘT THỊT CỦA MÌNH … RẤT BẠO TÀN VÀ PHÁT XÍT CỰC ĐOAN : Trước mắt chúng lũng đoạt kinh tế , dung túng chính trị , dối trá nhân dân , tiêu diệt sinh lực của đất nước , khủng bố tinh thần nhân dân và sen đầm Quốc tế …? Phải nói rằng ,bọn chúng cực kỳ nguy hiểm :VÌ VẬY NHỮNG LÃNH ĐẠO YÊU NƯỚC THƯƠNG LÒI CÙNG ĐỒNG BÀO CHÂN CHÍNH CẦN CẢNH GIÁC CAO ĐỘ : Kiên quyết đập tan và tiêu diệt chúng đến tận hang ổ cuối cùng . THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH KÍNH MẾN : “ Các Vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữa lấy nước “ lời bác Hồ ,nhân dân Việt nam phải ghi xương khắc cốt , vì một lẽ rằng : Dành được đất nước đã khó rồi ,giữ được đất nước càng khó hơn :Họa diệt chủng loài người do giặc nội xâm Nước Căm- pu –chia gây ra năm 1978-1979 là một ví dụ, một bài học xương máu cho cả nhân loại trên thế giới loài người ? Ngay bên cạnh đất nước Việt nam thôi : Không phải xa lạ : Nên Việt nam ,đừng nên mất cảnh giác, vì Giặc nội xâm bao giờ cũng rất cực kỳ khôn ngoan và rất xảo quyệt … Vì vậy nhiều cán bộ và công dân vẫn dính vào vòng xoáy của chúng và bao giờ chúng cũng dùng cả hai tay mời giặc ngoại xâm vào đất nước, cùng bóc lột và thống trị nhân dân, hòng chia phần lợi nhuận trên xương máu đồng bào ruột thịt của mình , thậm trí trên xác của tổ tiên chúng , Chúng cũng không từ bất cứ một thủ đoạn đớn hèn, bẩn thỉu nào ? Mong sao những người theo chúng sớm giác ngộ hoàn lương : A-DI-ĐÀ – PHẬT ? Căm –pu-chia là Minh chứng lịch sử , ngàn năm không phai mờ ? là sự thật , là một đống sọ người lớn nhất Hành tinh ( ĐỐNG SỌ NGƯỜI Ở NƯỚC CAM –PU –CHIA CÓ THỂ ĐỦ XÂY ĐƯỢC KIM TỰ THÁP DIỆT CHỦNG LOÀI NGƯỜI VÀO THẾ KỶ 19 ) ? Tổ quốc là trên hết , Việt nam bất diệt ? muôn năm .
  Việt nam nên lấy Cămpuchia làm bài học sâu sắc và thiết thực ?
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam qua nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam trong giai đoạn năm 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều trên mạng internet toàn cầu : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch thực sự lớn của nhân dân , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

  Nếu từ nay đến 25/12/2011 âm lịch , trứ tết nguyên đán nếu Vụ chợ Hạ long không được giải Quyết : Chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính ông thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần thứ 2 và khởi kiện ông phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lần thứ nhất
  Khởi kiện ông Thân Đức Nam chủ tịch tổng công ty Ciencoco5 lần thứ nhất ? ( xin ông bộ trưởng bộ giao thông mới đừng nên dính vào tổng công ty công trình giao thông Ciencoco5 , mà sau này tai vây vạ gió : Bởi vì những đồng tiền bất chính lấy từ dân và từ đất đai tiền trốn thuế của nhà nước hàng trăm tỷ và có khi hàng ngàn tỷ là không đơn giản đâu , trong thời buổi thị trường khốc liệt này )
  : Vì không còn cách nào ?
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ
  Bùi Đình Quyên bình luận năm mới xây dựng quê hương đất nước
  Hôm qua này 02/01/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dung ra thông điệp đầu năm : Nhân dân cho rằng , vẫn chỉ nặng về viết văn và hô khẩu hiệu , mang tính nói suông là chính, mang hướng đánh bùn sang ao , lợi cho người giầu và người có quyền có chức.., người nghèo vẫn hoàn nghèo , khoảng cách giầu nghèo càng ngày sẽ càng tăng . giống như người ta đi tắt bằng cạnh huyền của một tam giác vông , nhưng người kẻ cái cạnh huyền đó lại là muốn kẻ không thẳng và cố uốn cong hoặc làm khác, cong đi để trục lợi , do đó cái cạnh huyền kinh tế để phấn đấu thì không bao giờ đạt được , mà chỉ được một đường cong không được xác định là kết quả của nhập siêu , kết của của trượt giá và nạn phát , thì trường chứng khoán đi xuống dốc , bất động sản đổ vỡ và công ăn việc làm sẽ ít đi , nợ công ngày càng phình lớn : Muốn phát triển hay không ,quan trọng nhất ở việt nam , phải là yếu tố con người và quản lý phải đưa lên trang đầu tiên của nền kinh tế từ vi mô đến vĩ mô : Nhưng hiện tại ngân hàng ở việt nam là loại hình phát triển theo lợi ích nhóm , nhiều danh nghiệp lớn của nhà nước làm thì láo báo cáo thì hay , gian dối và lót tiền có thương hiệu , sống chủ yếu bằng gian dối là chính , không trung thực ,kiểm toán nhà nước thì rũ ruối rồi mịt mù , chứng khoán thì cơ hội chụp gật …. Pháp luật thì làm trái nhiều %, đường lối của đảng thì chống đối ngầm ngay từ trong cấp ủy , kỷ luật đảng kỷ cương phép nước thì bông lỏng không nghiêm . Tham nhũng và buôn lậu , trốn thuế thì bao che , khen thưởng thì giả dối . Trách nhiệm cán bộ lãnh đạo thì đánh trống bỏ dùi , đá bóng . Nên công sở thì chỉ bàn màu mè và nhận hối lộ là chính , lễ hội thì tràn lan , nhậu nhẹt thì vô hạn , quà cáp thì vô biên , dự án thì treo hòng trụ lợi , cưới xin , ma chay , chạy việc thì lắm phong bao ….. Tất cả tạo nên một một mớ bòng bong hỗn hợp … Thế thì làm sao phát triển được : Khi tương tưởng thì lạc hậu quan liêu và cá nhân trục lợi , đầu óc thì còn đầy rác rưởi tư hữu ,thì làm sao phát triển được , kể cả là bài toán kinh tế có tuyệt vời đi chăng nữa , thì cũng phải xuống dốc đó là con đường không tránh khỏi khi tư tưởng công bị thoái hóa : khi yếu tố con người đầy gian dối và lưu manh , không vì dân vì nước : Trên 5000 doanh nghiệp phá sản 1 năm , chính phủ gần như không có 1 hỗ trợ nào giúp đỡ mang tầm chiến lược : Có nghĩa là chỉ có nằm xuống mà không có đứng lên thì phát triển dựa trên cơ sở gì và yếu tố nào : TÓM LẠI : Cách mạng cái đầu con người và nghiêm minh pháp luật cùng kỷ cương của Đảng là cốt lõi thì kinh tế mới là phát triển được : không thì thông điệp chỉ là cái trống to không hơn không kém ,làm yêu lòng nhân dân mà thôi ? Không có cơ sở khoa học để tin tưởng cho tương lai đất nước : Ngược lại là rất mờ mịt cho năm 2012 đới đây ?
  Tòa án của dân hay là của cán bộ độc quyền ?
  Ngày 24/ 12/2011 tôi nguyễn thị lan sang gặp trực tiếp ông Phạm Ngọc Bình chánh án tòa án tòa án thành phố Hạ long , và đã điện thoại nhiều lần ông Bình đều hứa là 5 ngày sau sẽ cho thẩm phán mới giải quyết đơn của công ty TNHH Tuần châu : vì vậy đúng sau 5 ngày ,Cứ một ngày tôi Bùi đình Quyên diện thoại cho ông Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là 4 lần , Nhận điện ông ta chỉ nói rằng : Bận lắm không nói được : Tôi nói rằng là xin nói 1 phút đồng hồ thôi nhưng ông ta bỏ máy luôn ? Nếu trong 03 ngày hàng chính mà điện 1 ngày 6 lần mà ông ta không hợp tác . thì chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện Hành chính lần thứ 9 toàn án nhân dân thành phố Hạ long và nộp đơn tố cáo sau : ( Hôn nay chúng tôi đã kết luận thêm Ông Văn Hợp phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố hạ long và bà Vũ Thị Hải Hậu Chánh thanh tra thành phố Hạ long : Vì tôi đã đến gặp trực tiếp là gần 10 lần, gửi đơn là hàng chục lần nhưng đều nói là bên tòa án giải quyết , ỉm trách nhiệm của công an về các vụ án Hình sự : Nhưng đến nay Tòa án không giải quyết , công an không giải quyết : Buộc ngày mai 05/01/2012 chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính 2 cán bộ này nên cấp có thẩm quyền để giải Quyết ? Vì họ đã câu kết với lãnh đạo công an và Tòa án , viện kiểm sát vô trách nhiệm của mình để cản trở việc giải quyết Hàng chính những vụ việc của công dân trong nhiều đơn khiếu nại , khởi kiện và tố cáo nhiều năm qua )
  SỐ MÁY BÀN CỦA ÔNG PHẠM NGỌC BÌNH 0333 82 80 92

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 04 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  Lần 4
  (V/vBao che cho 240 án dân sự 30 đơn khởi kiện hành chính tại Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Giử tòa án nhân nhân để biết
  …………………………………………………….
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phạm Ngọc Bình
  Chức vụ : Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ Tòa án thành phố Hạ long :
  Đồng tố cáo : Bà : Lê Thị Tuất : Đảng viên Đảng cộng ản Việt nam
  Chức Vụ Phó Chánh án Tòa án nhân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 4
  Hôm nay tôi chính thức tố cáo ông chánh án phạm Ngọc Bình và phó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh là những Đảng Viên thoái hóa nặng , có thể khảng định là giặc nội xâm được rôi có nhiều vụ án đã phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam Là 100% phản bội lại đường nối của Đảng cộng sản Việt nam 100% , phản bội lại lợi íc của nhà nước và của nhân dân là 100% , chúng tôi có đầy đủ Chứng cứ đanh giữ trong tay ha cán bộ thoái hóa nạnh này đảng chuyển mình thành kẻ thù của nhân dân , vì hộ đã từng bảo thủ và dùng luật rừng tự do và luât rừng , dân gọi là luật rừng là 100% trên cả công đường , lợi dụng chức Quyền cho thẩm phán đửnga nhân danh nhà nước CHXHCN ViỆT nam để sử án bằng luật rừng là 100% , chúng tôi đã bắt được Qủa tang quavuj án xét xử phát sinh từ vụ án chợ trời của kiểm lâm vùng 1 , sử sự với dân như xã hội đen , phát sinh ra tất cả là 10 vụ án hình sự tại hai địa bàn là chợ Hạ long 2 Quảng ninh tại phường yết kiêu , địa bàn thứ 2 là tại phường Hùng thắng tại thành phố Hạ long , trong đó Vụ phun nước cứt người và nhân dân , cướp đoạt tài sản tiền tỷ , trốn thuế tiền tỷ , đánh người , khủng bố tinh thần nhân dân. Tại chợ hạ long 2, vụ trộn cắp tài sản , tứới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm , đe dọa tính mạng con người , phá hại sản xuất tại khu vườn Lâm sinh ve biển tại phường Hùng thắng … : Trong 2 năm Qua chúng tôi là những người công dân bị hai cán bộ tòa án này tước đoạt 100% Quyền công dân của chúng tôi : Phát sinh ra 232 đơn khởi kiện dân sự nhưng hai cán bộ này không hề giải Quyết 1% để bao che cho những người gây án trục lợi cá nhân , Hai cán bộ này còn tạo điều kiện cho cán bộ Đảng Viên thoái hóa của bên Đảng , Chính Quyền , công An , Viện kiểm sát vi phạm pháp luật và câu kết với nhâu thành hệ thống cướp bóc và trốn thuế nhà nước và nhân dân . Tài liệu chứng cứ lưu giữ đầy đủ , không thể chối cãi được . chỉ 1 công dân và 1 công ty nay tội ác của hai cán bộ tòa án này mà như vậy thì suy ra nhiều công trong thành phố Hạ long khác thì không thể nào kể xiết sự nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ người dân thết nào với , tiêu chí của chúng là : Hàng và chịu thiệt cơ chế thì sống, chống lại là cho chết và vô cảm ngay với nhân dân , coi như tòa án là nhà của hai cán bộ này , quyền lực của nhà nước CHXHCN Việt nam là quyền của chúng , Điều lệ của Đảng Đường lối của Đảng CS Việt nam không là cái gì thá gì . vì thế dùng luật rừng 100% để nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ nhân dân có ai làm gì đươc hai cán Bộ Tòa án này đích danh là Phạm Ngọc Bình Chánh án , Lê Thi Tuất phó chánh án , hàng chục đơn khởi kiện hành chính và nhiều đơn tố cáo có cấp trên bao che hết : Đưới đây là thống kê tội trạng vi phạm của hai cán bộ này như sau ?
  - Tôi nguyễn thị Lan đã khởi kiện Phạm và đào năm năm 2009 do nợ tiền không trả năm 2009 Lên tòa án thành phố hại long . Lần đầu tiên lên tòa anstooi thấy cung cách thẩm phán không khác gì những người phe vé ở bến tầu bến xe , ép tôi hòa giải thành , sau đó tôi khiếu lại trong 7 ngày nhưng không giải quyết , tạo điều kiện cho phạm Văn Đào không trả tiền tôi . sau 1 năm đòi tiền thì Phạm Văn Đào nói là đưa tiền cho tòa án rồi và không trả , tôi khởi kiện lại thì cố tình trả lại đơn do bà Lê thị Tuất ký tên đóng dấu tòa án , khiếu nại và khởi kiện lần nữa thì ỉm đi không hồi âm … thế hóa ra là thông đồng ăn với nhau đẻ ăn cướp không số tiền này của công dân ( mọi tài liệu chứng cứ vẫn chứng minh đầy đủ )
  - Khi vụ án Chợ hạ long khi Vũ Đức Cường mới gây án tại chợ Hạ long 2 Chúng tôi đã gửi cho Công an phường yết kiêu và công an thành phố hạ long cùng chủ tịch phường, hàng chục đơn thư , để mục đích ngăn chặn , nhưng không được giải Quyết , khi phát hiện có dấu hiệu chứng cứ Đảng ủy , chính quyền và công an bao che cho hành vi gây án hình sự của Vũ Đức Cường và nhiều người khác ? không còn cách nào khác , buộc tôi khởi kiện Hành chính những ông các bộ Đảng viên sau đây
  - NguyễnVăn Tiến chủ tịch kiêm bí thư phường yết kiêu thành phố Hạ long 2 lần đơn
  - Phạm Văn tươi trưởng công an phương yết kiêu 3 lần đơn
  - Phí Văn minh trưởng công an thành phố Hạ long 4 lần đơn : tất cả đều không giải quyết
  Sau này đề nghị , khiếu lại , tố cáo lên thành ủy Hạ long và UBND lên thành phố Hạ long là trên 100 lần đơn nhưng không có 1 hồi âm nào . Có chứng cứ bao che . Buộc tôi khởi kiện hành chính các ông cán bộ Đảng viên sau đây
  - Nguyễn Đức long bí thư thành phố Hạ long nay là phó bi thư tỉnh ủy là 2 lần đơn .
  - Đào Xuân Đan chủ tịch UBND Thành phố Hạ long là là 4 lần đơn
  - Lê Minh chủ nhiện ubkt Đảng thành ủy thành phố Hạ long là 2 lầm đơn
  - Lê Tiến Thân trưởng ban tổ chức Đảng thành ủy Hạ long là 2 lần đơn
  - Tất cả đều Bi Tòa án thành phố Hạ long ỉm đi để đồng lõa và bao che cho nhau , chống lại pháp luật và đường lối của Đảng ức hiếp nhân dân , vi phạm hành chính để cùng nhau trục lợi có hệ thống hại dân hại nước , hại uy tín cua Đảng và chế độ trụ lợi cá nhân
  -
  Còn nữa ?

 65. bui dinh quyen
  04/01/2012 lúc 10:55 chiều | #65

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  Băng thứ 6 : Đánh chữ : học sinh nữ cẩm phả quảng ninh
  Băng thứ 7 : Đánh chữ :Clip Nữ sinh Cẩm Phả lột áo, cắt tóc bạn
  BÁO TIỀN PHONG ĐĂNG : Ở Quang ninh cai nghiện ma túy tại cộng đồng phải cai nghiện chui
  Băng thứ 8 : Đánh chữ : Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân :
  Nội dung Băng hình trên là tội ác của giặc nội xâm nằm trong ngành công an và phát triển từ con số vài % nay đã lớn mạnh thành thế lực đấu đầu với nhân dân , tương tự nằm trong chính quyền , cơ quan pháp luật khác , thậm trí nằm cả ở cơ quan ngoại giao và cơ quan của ĐẢNG…. và đã bị Đảng viên thoái hóa lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của nhân dân và nhà nước là tiền thuế để trục lợi VỀ NHIỀU MẶT , TRONG ĐÓ CÓ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ : DỰA VÀO các Thông tin này , nước ngoài có cớ để lấy làm chứng , hòng tuyên truyền …..không có lợi cho Đảng cs và chế độ XHCN : Cả hai vấn đề này đều làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam , và làm mất uy tín của chế độ hiện hành ở Việt nam đối với nhân dân rất là sâu sắc : Làm suy yếu Đảng và nhà nước dẫn đến có ngày diệt vong và vào tay chúng và ngoại bang , Nếu như Đảng không thức tỉnh , như vậy là rất nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng và chế độ đương thời , giống như tinh thần trung ương Đảng lần 4 vừa nêu : ( Đảng cộng sản và tư tưởng Của Bác Hồ Chí Minh kính yêu đang bị bọn giặc nội xâm và cán bộ đảng viên thoái hóa ở nhiều cấp độ lợi dụng từ rất lâu rồi ( Đảng viên ai thoái hóa biến chất trên 50% thì chính là giặc nội xâm rồi còn gì nữa ), nhưng lợi dụng nhiều nhất từ năm 2002 đến giữa năm 2011 ( Trong thời gian Nông Đức Mạnh lắm Quyền ) và đã bị lợi dụng quá lớn rồi , nên tàng dư và hậu quả vẫn kéo dài và gây tổn hại khôn lường ? Cán bộ đảng viên thoái hóa nặng và xã đen chính đích thực là bọn giặc nội sâm , chúng rất lưu manh và thâm độc và giã man : Vì sao lại có một xã hội xấu quá nhiều so với Hiến pháp và pháp luật , so với Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam : Trong đó là trách nhiệm chính và tư tưởng là của Nông Đức Mạnh đã gây ra : Thời gian từ trước năm 2001 NHÂN DÂN ĐỀU TÔN TRỌNG công an và gọi là chú công an , xứng với danh dự : Vì nước quên thân vì dân phục vụ…. ? Bây giờ thì nhân dân chỉ gọi là công an , b…. công an , t…… cảnh sát : Đó là thực tế không ai có thể nói khác được ? Tại sao lại như vậy vì danh hiệu Công an là của nhân dân là công an nhân dân : không có một đất nước nào lại khốn nạn thế này)
  Phần bình luận : Ai cũng cho rằng : Trong 1 Đảng Chính trị thì bao giờ cũng có 2 phe , một phe chính và một phe tà , phe tà chính là giặc nội xâm trá hình của Đảng . Khi nào trong 1 Đảng có 3 phe trở nên thì gọi là loạn Đảng . Nhưng rất ít người giám nói ra việc này , vì bị bọn giặc nội xâm bịt mồm và giết hại . Nhưng nay tôi giám nói ra ? Đất nước ta thực sự đang có nhiều giặc nội xâm , có rất nhiều là đằng khác : Vì sự việc thực tế vẫn xảy ra trái đường lối của Đảng và trái điều lệ Đảng , không những việc sai trái là vài chục phần % mà có vụ việc sai trái so với đường lối của Đảng và điều lệ Đảng lại là 100% một cách cố ý có chứng cứ ,NAY ĐÃ và Đang XẢY RA ở khắp trên cả nước , từ trung ương đến địa phương , đến tận cùng ngõ hẻm vẫn xảy ra , xảy ra giữa ban ngày và công khai ở cả nơi công đường của nhà nước, chính là Tòa án nhân dân , xảy ra cả ở QUỐC HỘI VÀ NƠI HỌP CỦA ĐẢNG. Xảy ra trong cả ban phòng chống tham nhũng và Ủy ban kiểm tra Đảng, xảy ra cả ở trên đường đi, chính là nạn ăn tiền hối lộ giao thông , ai ai cũng nhìn thấy , người mù cũng biết …xảy ra ở cả trong tư tưởng và hành vi của nhiều Đảng viên trong cuộc sống hàng ngày … Và Quan trọng nhất người để xảy ra những vấn đề xấu xa, lại là những Đảng viên gây ra vi phạm ,không phải do người dân hoặc do khách quan đưa lại , mà còn do cố tình và câu kết với nhau thành hệ thống có tổ chức hẳn hoi, có ô che, lọng đỡ : Nhưng họ cố tình LÀM SAI , HỌ PHẢN BỘI lại đường lối và điều lệ của Đảng , cớ sao họ lại có nhiều giấy khen và huân huy chương các loại của Đảng và Nhà nước đến thế ,để bảo vệ họ , có những người làm sai rất nhiều , có chứng cứ lại được yêu tiên làm đại biểu Quốc hội , lại đượ tái cử, có những người sai rất nặng , lại miễn truy tố hình sự …. Thật là lợi hại KHÔN LƯỜNG và nguy hiểm biết nhường nào , Nếu không có nhiều giấy khen và HUÂN HUY CHƯƠNG thì những Đảng viên thoái hóa , BIẾT CHẤT sẽ không Bao giờ có đất dung thân và có đất dựng võ …. Nói bao nhiêu , vẫn không kể xiết : Nhưng hiện tượng này lại :Luôn xảy đã và đang xảy ra trước mắt nhân dân với tốc độ gia tăng chóng mặt về cường độ và về số lượng , lại CÔNG KHAI VÀ TRƠ TRẼ , không coi kỷ cương của Đảng và phép Nước là cái gì cả , mà chúng chỉ coi là công cụ kiếm tiền bất chính trên mồ hôi xương máu , tài sản của đất nước và của nhân dân mà thôi , đồng thời chúng lại và sẽ phản bội lại Đảng và chế độ … cướp thành quả cách mạnh của toàn Đảng và toàn nhân dân gần 1 thế kỷ qua , chính là mơ ước lớn nhất và thâm sâu của chúng . Thế mới thật là đau lòng cho những Đảng viên chân chính và nhân dân lao động chân chính và đứng đắn , những người chân chính này lại là chiếm khoảng 99,5% dân số . Vì vậy Nhân dân hiện nay có muốn nhắm mắt vào để khỏi phải trông thấy thảm họa này ( có thể sắp xảy ra ) để khỏi bị tổn thương và đau lòng , nhưng sự việc vẫn hiên ngang xảy ra , thực tế đã và đang xảy ra trước mắt nhân dân ,nên bắt buộc người dân và các Đảng viên chân chính phải mở mắt để coi , coi thì đau lòng nhân dân và đau lòng dân tộc ?VÌ SAO : Vì nếu có 1 Đảng mà 2 phe , thì cạnh tranh đương nhiên là không thể bình đẳng và lành mạnh được ( hai phe này kết hôn với nhau , thì sẽ đẻ ra bọn giặc nội xâm ), người chịu thiệt hại , chính là nhân dân và đất nước , Nếu loạn Đảng thì đất nước và nhân dân phải lầm than ? Đây là câu nói mà Tôi rút ra từ thực tế , không phải là nghĩ ra để nói , đó là kết qủa sát thực đã xảy ra ở nhiều nước : Ngần đây là Li-bi-a… gần nhất về địa lý là Thái lan ,Tháng 10/2011, tân chính phủ Myanmar quyết định trả tự do cho 6000 tù nhân, trong đó có hơn 200 tù nhân chính trị (trong tổng số 2000 người bị giam về tội bất đồng chính kiến). Giữa tháng 11/2011, Hội nghị các Ngoại trưởng của ASEAN ra nghị quyết chuẩn thuận cho Myanmar giữ chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN vào năm 2014. Nước Cu-ba thả 3000 tù nhân vò dịp tết No-en )
  Hiện nay các Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam lão thành cách mạng đã có 40 NĂN TUỔI ĐẢNG trở nên , đã có và đang cảm nhận việc này rất là sâu sắc , một cách cảm nhận có chứng cứ mà không ai có thể chối cãi được . Bao nhiêu năm nay Đảng cộng sản Việt nam và nhà nước CHXHCN Việt nam đã mất uy tín với nhân dân và Quốc tế , đích thực là do bọn giặc nội xâm gây ra , nhân dân mất đoàn kết cũng là do đích thị bọn giặc nội xâm gây ra , hàng triệu dân oan tan nhà nát cửa , nhiều gia đình vợ chồng bỏ nhau , anh em ly tán cũng là do cái lưỡi rắn độc của bọn giặc nội xâm kết hợp với giặc ngoại bang gây ra hết ? Nhân dân lương thiện Việt nam và các Đảng viên Đảng cộng sản chân chính cần cảnh giác cao và kiên quyết tiêu diệt chúng tới tận hang ổ cuối cùng , thì đất nước Việt nam mới vươn tới tiêu chí phấn đấu tới mục tiêu làm cho dân giầu , nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ , văn minh được ?

  Ý KIẾN : CÔNG DÂN : GIẶC NỘI XÂM TÀN ÁC THẾ NÀO
  Giặc nội xâm của đất nước Cam –pu-chia độc ác gấp 10 lần giặc ngoại xâm, so sánh qua thực tế , trong thời gian ngắn chúng đã giết chết gần 2 triệu người dân vô tội : Và sự thật đã chứng minh điều đó, không thể ai chối cãi được : đây là bài học lịch sử cho cả thế giới học tập , trong đó có Việt nam : Diệt giặc nội xâm là nghĩa vụ thiêng liêng tất yếu và cần thiết , ngay từ khi còn trứng nước , nếu không được như thế , ắt ngày sau họa lớn sẽ đến ? Đây là đều không tránh khỏi , nhất là thời nay , là thời kỳ khủng khoảng Chính trị và khủng Khoảng kinh tế toàn cầu : Đây là cơ hội vàng cho bọn giặc nội xâm hoành hành đất nước, là cơ hội tốt nhất của bọn giặc nội xâm của bất kỳ Quốc gia nào :Nếu lo xa thì sẽ tránh được họa gần :Vì GIẶC NỘI XÂM , CHÚNG GIÁM GIẾT CẢ HỌ HÀNG , GIẾT CẢ ANH EM , GIẾT CẢ ĐỒNG BÀO RUỘT THỊT CỦA MÌNH … RẤT BẠO TÀN VÀ PHÁT XÍT CỰC ĐOAN : Trước mắt chúng lũng đoạt kinh tế , dung túng chính trị , dối trá nhân dân , tiêu diệt sinh lực của đất nước , khủng bố tinh thần nhân dân và sen đầm Quốc tế …? Phải nói rằng ,bọn chúng cực kỳ nguy hiểm :VÌ VẬY NHỮNG LÃNH ĐẠO YÊU NƯỚC THƯƠNG LÒI CÙNG ĐỒNG BÀO CHÂN CHÍNH CẦN CẢNH GIÁC CAO ĐỘ : Kiên quyết đập tan và tiêu diệt chúng đến tận hang ổ cuối cùng . THỰC HIỆN LỜI DI HUẤN CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH KÍNH MẾN : “ Các Vua Hùng đã có công dựng nước , Bác cháu ta phải cùng nhau giữa lấy nước “ lời bác Hồ ,nhân dân Việt nam phải ghi xương khắc cốt , vì một lẽ rằng : Dành được đất nước đã khó rồi ,giữ được đất nước càng khó hơn :Họa diệt chủng loài người do giặc nội xâm Nước Căm- pu –chia gây ra năm 1978-1979 là một ví dụ, một bài học xương máu cho cả nhân loại trên thế giới loài người ? Ngay bên cạnh đất nước Việt nam thôi : Không phải xa lạ : Nên Việt nam ,đừng nên mất cảnh giác, vì Giặc nội xâm bao giờ cũng rất cực kỳ khôn ngoan và rất xảo quyệt … Vì vậy nhiều cán bộ và công dân vẫn dính vào vòng xoáy của chúng và bao giờ chúng cũng dùng cả hai tay mời giặc ngoại xâm vào đất nước, cùng bóc lột và thống trị nhân dân, hòng chia phần lợi nhuận trên xương máu đồng bào ruột thịt của mình , thậm trí trên xác của tổ tiên chúng , Chúng cũng không từ bất cứ một thủ đoạn đớn hèn, bẩn thỉu nào ? Mong sao những người theo chúng sớm giác ngộ hoàn lương : A-DI-ĐÀ – PHẬT ? Căm –pu-chia là Minh chứng lịch sử , ngàn năm không phai mờ ? là sự thật , là một đống sọ người lớn nhất Hành tinh ( ĐỐNG SỌ NGƯỜI Ở NƯỚC CAM –PU –CHIA CÓ THỂ ĐỦ XÂY ĐƯỢC KIM TỰ THÁP DIỆT CHỦNG LOÀI NGƯỜI VÀO THẾ KỶ 19 ) ? Tổ quốc là trên hết , Việt nam bất diệt ? muôn năm .
  Việt nam nên lấy Cămpuchia làm bài học sâu sắc và thiết thực ?
  ĐỂ HIỂU PHẦN NÀO VỀ ĐẤT NƯỚC
  Bùi Đinh Quyên, on said:
  ấn vào đường link để xem ảnh :

  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3398.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3397.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3396.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3393.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3392.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3395.jpg
  http://i656.photobucket.com/albums/uu281/bun_smile/IMG_3394.jpg
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”
  Vì Dẫu hôm nay là 01/01/2012 Đã qua ngày họp Quốc hội , sau hội nghi trung ương Đảng lần 4 khóa 11 .Vì bị cướp tài sản lớn trên một tỷ đồng chưa được trả lại MỘT ĐỒNG NÀO , TRỐN THUẾ NHÀ NƯỚC ,MUA HÀNG LẬU TIỀN TỶ,ĐÁNH NGƯỜI ,PHÁ HẠI SẢN XUẤT Tổ CHỨC PHUN NƯỚC cứt NGƯỜI TỪ NHÀ VỆ SINH CHỢ CHẢY RA VÀO HÀNG NGHÌN NGƯỜI DÂN ĐỂ ĐÀN ÁP ĐỂ CHIẾN ĐOẠT TÀI SẢN , THAM NHŨNG Tại chợ Hạ long 2 do Vũ Đức Cường giám đốc công ty An hưng pla za trực thuộc thuộc công ty mẹ TNHH một thành viên 508 Quảng ninh do Thân Hà Nhất Thống làm giám đốc thuộc tổng công ty Ciencoco5do ông Thân Đức Nam làm chủ tịch hội đồng quản trị vừa qua mới được nhà nước tặng thưởng Anh hùng lao động ????gây ra từ ngày 07/12/2009 qua hàng trăm lần đơn vì do một số cán bộ ĐẢNG VIÊN TỈNH QUẢNG NINH có dấu hiệu rõ ràng thông đồng bao che cho tội phạm … Người dân lao động bị chiếm đoạt tài sản chính đáng ,vẫn không quên ngày ngày nguyền rủa DÒNG HỌ NHỮNG KẺ CƯỚP ĐOẠT và cán bộ ,Đảng viên cấp thành phố ,cấp tỉnh tại QUẢNG NINH và cả cấp trung ương :CẬY CÓ QUYỀN CHỨC THÔNG ĐÔNG, BAO CHE, CHIẾM ĐOẠT CỦA CẢI ,CÔNG SỨC , MỒ HÔI NƯỚC MẮT CHÍNH ĐÁNG CỦA NHÀ NƯỚC ,CỦA DOANH NGHIỆP, CỦA NHÂN DÂN ( hàng tỷ đồng ) ??? NGUYỀN RỦA….NGUYỀN RỦA … NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ kẻ hại dân. hại nước……(không thể quên)…khi nào giải quyểt dứt điểm sẽ dừng làm đơn……. Môt số không nhỏ cán bộ tỉnh Quảng ninh ngậm miệng ăn tiền vẫn cố tình ỉm đi không giải quyết :thật là nhục nhã và đê tiện với nhân dân lao động : mặt dầy không biết xấu hổ
  Thân Đức Nam chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty Ciencoco5 là một ông chủ doanh nghiệp buôn chính trị lớn và trơ trẽn , vô liêm sỉ nhất ở Việt nam . Đến nay ông vẫn bao che cho Vũ Đức Cường thuộc tổng công ty của ông , để hại chúng tôi và hại dân, hại nước , hại uy tín của Đảng và chế độ , trốn cả thuế nhà nước , phun nước ứt vào người dân cướp đoạt tài sản … :Trong bàn cờ Chính trị Nếu ông không muốn phí tốt để lấy xe . Tôi sẽ quyết đấu cờ chính trị với ông : Nếu uy tín của ông xụp đổ ,ông sẽ mất nhiều trăm tỷ đồng và có khi là thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng : cùng cầm tiếng xấu về mà thờ cụ tổ nhà ông , bị người dân sẽ nguyền rủ muôn đời : Hôm nay tôi Bùi Đình Quyên giử cho ông một thông điệp để ông biết ? Chúng tôi nói là thực hiện ? cả nước sẽ biết về ông rất rõ ràng và tỷ mỉ : CHÚNG TÔI SẼ KHỞI KIỆN ÔNG , tố cáo ông , khi thành viên tổng công ty của ông đã cố tình bao che hòng trốn thuế nhà nước và cướp đoạt tài sản.., cái nẩy sẽ xẩy cái ung , khi cháy nhà sẽ lộ mặt chuột . Nếu không thay đổi bàn cờ Chính trị đã xếp sẵn sau đúng 7 ngày nữa ?????
  QUA 5 NĂM THÂU TÓM QUYỀN HÀNH TẠI QUỐC HỘI VÀ 10 NĂM THỐNG TRỊ ĐẤTNƯỚC , TƯ TƯỞNG NÔNG ĐỨC MẠNH đã QUAY GÓT HOÀN TOÀN VỚI TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ CHÍ MINH lấy đi vợi đi bao thành tựu cách mạng phải trả bằng xương máu của nhân dân Việt nam qua nhiều thế hệ : KHI CÓ ĐẦU ĐỀ NÀY , THÌ HỌC SINH HẾT LỚP 12 CÓ THỂ DỰA TÊN THỰC TẾ ở Việt nam trong 15 đã qua sẽ : CHỨNG MINH ĐƯỢC ĐẦY ĐỦ ĐƯỢC NHỮNG Ý NGHĨA HIỆN THỰC NÀY ĐỂ HIỂU RẰNG : CHÍNH QUYỀN ĐƯƠNG THỜI QUY ĐỊNH TRÊN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA , Ở NGOÀI ĐỜI THƯỜNG thực tế NAY ĐÃ BỊ CƯỚP MẤT GẦN HẾT VÀO TAY của MỘT BỌN ÍT NGƯỜI : Chính thức là vào tay CỦA BỌN GIẶC NỘI XÂM NGÀY HÔM NAY ( Chúng đã từng làm hại uy tín của bác tổng bí thư Đảng ;Lê Khả Phiêu để thực hiện mưu đồ này : Đó là sự thật của Lịch sử Việt nam trong giai đoạn năm 1996-2011 , mà sự thật ấy không thể thay đổi được vì nó là có thật , mà sự thật là chân lý thì không thể chối cãi được : Tôi vẫn biết rằng bọn giặc nội xâm ẩn danh nói xấu Bác Hồ và Đảng cộng sản rất nhiều trên mạng internet toàn cầu : không chắc là những người lính cộng hòa năm xưa nói gì nhiều đâu , vì chúng đã từng hại cả danh dự của Đại tướng Võ nguyên giáp và bác Lê Khả Phiêu …, chúng chia rẽ đoàn kết dân tộc : trong thời bình , nguy hiểm nhất là bọn giặc nội xâm : Chúng muốn cướp chính quyền , lật đổ Đảng như chơi bằng công quyền và đồng tiền bất chính : kiểu gặm nhấm lâu ngày thành thế lực thù địch thực sự lớn của nhân dân , rồi câu kết với ngoại bang và lật đổ chính quyền và chế độ : Chiến lược này an toàn và chắc chắn thắng lợi nhiều % và rất độc ác giã man , đồng hóa nhân dân với mưu dồ thâm sâu : Chúng tôi là trong những nạn nhân của chúng , chúng tôi thấu hiểu âm mưu thâm độc của chúng một cách sâu sắc ? )
  NHỚ LẠI NHẬT KÝ NGÀY 30 ÂM LỊCH TẾT NĂM 2010
  Nhật ký :HÔM NAY NGÀY 30 THÁNG CHẠP NĂM CANH DẦN vì công nhân của công ty TNHH Tuần châu không có một đồng nào tiền ăn tết : DO BỌN QUAN THAM VÀ DO TỘI PHẠM CÂU KẾT GÂY RA HƠN MỘT NĂM RỒI, SỐ TIỀN TRÊN MỘT TỶ ĐỒNG TẠI CHỢ HẠ LONG 2 QUẢNG NINH : là do hệ thống một số cán bộ Đảng viên THOÁI HÓA TỪ ĐỊA PHƯƠNG TỚI TRUNG ƯƠNG bao che cho tội phạm, bênh vực kẻ xấu, hại người lao động lương thiện, trốn cả thuế của nhà nước thành hệ thống, hại dân, hại nước .VẬY NAY CHÚNG TÔI VẪN NGỒI ĐÂY ĐỂ NGUYỀN RỦA CÁC ÔNG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN cao cấp : ĐÃ BAO CHE CHO TỘI PHẠM VÀ ĐẢNG VIÊN cấp dưới THOÁI HÓA HẠI DÂN HẠI NƯỚC . HÔM NAY NHÀ CÁC ÔNG CÚNG TẤT NIÊN CUỐI NĂM :CHẮC LÀ NHÀ CÁC ÔNG CÁN BỘ TRÊN CÓ ĐỦ MỌI THỨ TRÊN ĐỜI ĐỂ THẮP HƯƠNG lên bàn thờ tiên tổ của các ông để cúng tất niên : ÔNG BÀ NHÀ CÁC ÔNG ,DO CÓ CON CHÁU CÓ NHIỀU TIỀN VÌ ĐI CHIẾM ĐOẠT CƯỚP BÓC CỦA NHÂN DÂN VÀ NHÀ NƯỚC ĐƯỢC NHIỀU, NÊN PHẢI ĂN BẨY BỮA CƠM/1ngày , ĂN CẢ TIỀN MỒ HÔI NƯỚC MẮT CỦA NHÂN DÂN ,ĂN CẢ TIỀN XƯƠNG MÁU CỦA NHÂN DÂN , ngậm cả xương , hút máu đồng bào .CỨ CÚI XUỐNG ĂN KHÔNG BIẾT NGƯỞNG ĐẦU NÊN NỮA ? KHÔNG GIÁM NGƯỞNG ĐẦU LÊN VÌ BỮA ĂN BẰNG ĐỒNG TIỀN BẤT CHÍNH, LÀ BỮA ĂN NHỤC NHÃ , BẨN THỈU: ĂN MỘT BÁT CƠM… LÀ MỘT BÁT NHỤC VỚI NHÂN DÂN , NHỤC VỚI ĐẤT NƯỚC , NHỤC VỚI TỔ QUỐC CỦA CỦA MÌNH ??? KHÔNG CÒN LIÊM SỈ VÌ ĐỂ CHO DÂN ĐEN NGUYỀN RỦA CẢ DÒNG HỌ VÌ ĐÃ ĂN CƯỚP MIẾNG CƠM , MANH ÁO CỦA TRẺ CON VÀ NGƯỜI GIÀ TRONG NGÀY TẾT : THẬT LÀ NHỤC NHÃ ? VÔ LIÊM SỈ VÀ MẶT DẦY HẾT CHỖ NÓI ???

  MỖI NGÒI BÚT LÀ MỘT PHÁO ĐÀI BẮN VÀO GIẶC NỘI XÂM : KẺ HẠI DÂN, HẠI NƯỚC ??

 66. bui dinh quyen
  05/01/2012 lúc 2:33 chiều | #66

  HỒ CHÍ MINH TÊN NGƯỜI VẪN LÀ ĐẸP NHẤT
  “ I. Về địa vị và quyền lợi của nhân dân:
  1. Về dân chủ: “Các chú diễn giảng hai tiếng dân chủ sao mà rắc rối, dài dòng thế? Dân chủ thật ra có nghĩa là: để cho dân “được mở miệng”. Liệu có làm được không, có dám làm thế không?”. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 148)
  2. …Làm sao cho nhân dân biết hưởng quyền dân chủ, biết dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm. (Toàn tập, ST, 1989, T10, trang 508)
  3. Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do… Ðối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 482)
  5. Hội hè, tín ngưỡng, báo chương, họp hành đi lại có quyền tự do. (Toàn tập, ST, 1983, T3, trang 152)
  6.4. “Nhân dân có quyền đôn đốc và phê bình Chính phủ. Nếu chính phủ làm hại dân thì dân có quyền đuổi chính phủ. Từ Chủ tịch nước đến giao thông viên cũng vậy, nếu không làm được việc cho dân, thì dân không cần đến nữa.”. (Toàn tập, ST, 1986, T6, trang 353)
  II.Trách nhiệm của Ðảng trong sự nghiệp xây dựng nền dân chủ:
  1. Tuyệt đối không được áp bức phê bình. (Toàn tập, ST, 1987, T7, trang 510)
  2. Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì. (Toàn tập, ST, 1984, tập 4, trang 35)
  3. Ðảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng. (Toàn tập, ST, 1984, T4, trang 463)
  4. Bất kỳ ở địa vị nào, làm công tác gì, chúng ta đều làm đầy tớ của nhân dân – Cơm chúng ta ăn, áo chúng ta mặc, vật liệu chúng ta dùng đều là mồ hôi và nước mắt của nhân dân mà ra – Vì vậy, chúng ta phải đền bù xứng đáng cho nhân dân…
  5. Kách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới được hạnh phúc. … “
  Mời các bạn xem bằng chứng bằng băng hình
  Mở : Google : đánh chữ : phun nuoc thay ?
  Riêng trang này có 14,1 triệu lượt người xem
  Thế mà một số cán bộ báo chí , thanh tra tỉnh Quảng ninh vẫn lộng ngôn, uốn ba tấc lưỡi để bao che cho tội phạm ? thật là lực cười ? cười rơi nước mắt ? Băng thứ 2 : Đánh chữ : Chân dung ông chánh án tỉnh Quảng ninh ?
  Băng thứ 3 : đánh chữ :vụ cưỡng chế nhà dân ở phường Lai khê quận Hà đông Hà nội .
  Băng thứ 4 : đánh chữ :Sự bất công của chính quyền phường cẩm bình.mpg
  Băng thứ 5 : Đánh chữ: Bắt gái bán dâm ở cẩm phả
  Băng thứ 6 : Đánh chữ : học sinh nữ cẩm phả quảng ninh
  Băng thứ 7 : Đánh chữ :Clip Nữ sinh Cẩm Phả lột áo, cắt tóc bạn
  BÁO TIỀN PHONG ĐĂNG : Ở Quang ninh cai nghiện ma túy tại cộng đồng phải cai nghiện chui
  Băng thứ 8 : Đánh chữ : Cách Hành Xử Của Công An Việt Nam Đối Với Người Dân :
  Nội dung Băng hình trên là tội ác của giặc nội xâm nằm trong ngành công an và phát triển từ con số vài % nay đã lớn mạnh thành thế lực đấu đầu với nhân dân , tương tự nằm trong chính quyền , cơ quan pháp luật khác , thậm trí nằm cả ở cơ quan ngoại giao và cơ quan của ĐẢNG…. và đã bị Đảng viên thoái hóa lợi dụng để chiếm đoạt tài sản của nhân dân và nhà nước là tiền thuế để trục lợi VỀ NHIỀU MẶT , TRONG ĐÓ CÓ KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ : DỰA VÀO các Thông tin này , nước ngoài có cớ để lấy làm chứng , hòng tuyên truyền …..không có lợi cho Đảng cs và chế độ XHCN : Cả hai vấn đề này đều làm mất uy tín của Đảng cộng sản Việt nam , và làm mất uy tín của chế độ hiện hành ở Việt nam đối với nhân dân rất là sâu sắc : Làm suy yếu Đảng và nhà nước dẫn đến có ngày diệt vong và vào tay chúng và ngoại bang , Nếu như Đảng không thức tỉnh , như vậy là rất nguy hiểm cho sự tồn vong của Đảng và chế độ đương thời , giống như tinh thần trung ương Đảng lần 4 vừa nêu : ( Đảng cộng sản và tư tưởng Của Bác Hồ Chí Minh kính yêu đang bị bọn giặc nội xâm và cán bộ đảng viên thoái hóa ở nhiều cấp độ lợi dụng từ rất lâu rồi ( Đảng viên ai thoái hóa biến chất trên 50% thì chính là giặc nội xâm rồi còn gì nữa ), nhưng lợi dụng nhiều nhất từ năm 2002 đến giữa năm 2011 ( Trong thời gian Nông Đức Mạnh lắm Quyền ) và đã bị lợi dụng quá lớn rồi , nên tàng dư và hậu quả vẫn kéo dài và gây tổn hại khôn lường ? Cán bộ đảng viên thoái hóa nặng và xã đen chính đích thực là bọn giặc nội sâm , chúng rất lưu manh và thâm độc và giã man : Vì sao lại có một xã hội xấu quá nhiều so với Hiến pháp và pháp luật , so với Điều lệ Đảng cộng sản Việt nam : Trong đó là trách nhiệm chính và tư tưởng là của Nông Đức Mạnh đã gây ra : Thời gian từ trước năm 2001 NHÂN DÂN ĐỀU TÔN TRỌNG công an và gọi là chú công an , xứng với danh dự : Vì nước quên thân vì dân phục vụ…. ? Bây giờ thì nhân dân chỉ gọi là công an , b…. công an , t…… cảnh sát : Đó là thực tế không ai có thể nói khác được ? Tại sao lại như vậy vì danh hiệu Công an là của nhân dân là công an nhân dân : không có một đất nước nào lại khốn nạn thế này)
  Muốn đoàn kết dân tộc thì phải loại bỏ những con sâu mọt của Đất nước
  “Trong xã hội ta hiện nay còn tồn tại những loại người mà nhân dân không thể đoàn kết với họ. Để thực hiện được sự đoàn kết toàn dân, nhất thiết phải trấn áp cương quyết và triệt để những kẻ cần phải coi là đối nghịch của một xã hội lương thiện, tự do ,dân chủ, công bằng , văn minh ,những kẻ cần loại bỏ khỏi xã hội lành mạnh. Đó là bọn lợi dụng chức quyền bòn rút, tham nhũng bạc tỷ của dân và nhà nước , bọn sách nhiễu dân để ăn hối lộ , bọn mua quan bán chức, bọn ăn tiền, bao che tội phạm, “chạy án” bẻ cong công lý, bẻ gẫy công lý ,bọn trốn thuế , bọn buôn lậu, gian lận thương mại, bọn côn đồ lưu manh “xã hội đen”, bọn buôn bán trẻ em phụ nữ,phá hại môi trường sinh thái trục lợi, bọn bán rẻ đất nước, phản bội tổ quốc …”

  Tòa án của dân hay là của cán bộ độc quyền ?
  Ngày 24/ 12/2011 tôi nguyễn thị lan sang gặp trực tiếp ông Phạm Ngọc Bình chánh án tòa án tòa án thành phố Hạ long , và đã điện thoại nhiều lần ông Bình đều hứa là 5 ngày sau sẽ cho thẩm phán mới giải quyết đơn của công ty TNHH Tuần châu : vì vậy đúng sau 5 ngày ,Cứ một ngày tôi Bùi đình Quyên diện thoại cho ông Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là 4 lần , Nhận điện ông ta chỉ nói rằng : Bận lắm không nói được : Tôi nói rằng là xin nói 1 phút đồng hồ thôi nhưng ông ta bỏ máy luôn ? Nếu trong 03 ngày hành chính mà điện 1 ngày 6 lần mà ông ta không hợp tác . thì chúng tôi sẽ nộp đơn khởi kiện Hành chính lần thứ 9 toàn án nhân dân thành phố Hạ long và nộp đơn tố cáo sau : ( Hôn nay chúng tôi đã kết luận thêm Ông Nguyễn Văn Hợp phó chủ tịch thường trực UBND Thành phố hạ long và bà Vũ Thị Hải Hậu Chánh thanh tra Nhà nước thành phố Hạ long : Vì tôi đã đến gặp trực tiếp là gần 10 lần, gửi đơn là hàng chục lần nhưng đều nói là bên tòa án giải quyết , ỉm trách nhiệm của công an về các vụ án Hình sự : Nhưng đến nay Tòa án không giải quyết , công an không giải quyết : Buộc ngày mai 05/01/2012 chúng tôi nộp đơn khởi kiện hành chính 2 cán bộ này nên cấp có thẩm quyền để giải Quyết ? Vì họ đã câu kết với lãnh đạo công an và Tòa án , viện kiểm sát vô trách nhiệm của mình để cản trở việc giải quyết Hành chính những vụ việc của công dân trong nhiều đơn khiếu nại , khởi kiện và tố cáo nhiều năm qua của chúng tôi nói riêng và nhân dân trong thành phố Hạ long nói chung )
  SỐ MÁY BÀN CỦA ÔNG PHẠM NGỌC BÌNH 0333 82 80 92

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Ngày 05 tháng 01 năm 2012
  ĐƠN TỐ CÁO KHẨN CẤP
  Lần 4
  (V/vBao che cho 240 án dân sự 30 đơn khởi kiện hành chính tại Hạ long – tỉnh Quảng ninh)
  KÍNH GỬI : Bộ chính trị Đảng cộng sản Việt nam
  Ban bí thư Đảng cộng sản Việt nam
  Quốc hội nước CHXHCN Việt nam
  Nhà nước CHXHCN Việt nam
  Mặt trận tổ quốcViệt nam
  Chính phủ nước CHXHCN Việt nam
  Ban tuyên giáo Đảng cộng sản Việt nam
  Ban tổ chức Đảng cộng sản Việt nam
  Uỷ ban kiểm tra TW Đảng cộng sản Việt nam
  Tòa án nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam.
  Viện kiểm sát nhân dân tối cao nước CHXHCN Việt nam
  Bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Ông bộ trưởng bộ công an nước CHXHCN Việt nam
  Bộ tư pháp nước CHXHCN Việt nam
  Bộ nội Vụ nước CHXHCN Việt nam
  Tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Mặt trận tổ quốc tỉnh Quảng ninh
  UBND tỉnh Quảng ninh
  Báo Đảng cộng sản Việt nam
  UBKT Đảng tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Quảng ninh
  Ban tổ chức tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Ban dân vận tỉnh ủy Tỉnh Quảng ninh
  Tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
  Sở tư pháp tỉnh Quảng ninh
  Viện kiển sát tỉnh Quảng ninh
  Công an tỉnh Quảng ninh
  Ông giám đốc công an tỉnh Quảng ninh
  Thành ủy thành phố Hạ long
  Uỷ ban kiểm tra Đảng thành phốHạ long tỉnh Quảng ninh
  Công an thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Giử tòa án nhân nhân để biết
  …………………………………………………….
  Người làm đơn Tố cáo :Công dân nước CHXHCN Việt nam :Nguyễn Thị Lan Sinh 1964Nơi ở : Nơi ở: Tổ 5 khu 3b p.Giếng Đáy – T P Hạ Long – T Quảng Ninh.
  Số CMND: 100346425 – Công an Quảng Ninh cấp ngày 29/4/2008
  Nơi làm việc : Công ty TNHH Tuần Châu: chức vụ phó giám đốc
  Địa chỉ : Tổ 15 khu 3 Phường Tuần Châu Hạ Long Quảng Ninh.
  Điện thoại : 0333 649958 Di động : 0934632059. 01687319368 . MST:5700540338
  Đại diện : Bùi Đình Quyên Chức vụ : Giám đốc Công ty TNHH Tuần Châu
  Người bị tố cáo : Ông : Phạm Ngọc Bình
  Chức vụ : Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  Đảng viên Đảng cộng sản Việt nam : Bí thư chi bộ Tòa án thành phố Hạ long :
  Đồng tố cáo : Bà : Lê Thị Tuất : Đảng viên Đảng cộng ản Việt nam
  Chức Vụ Phó Chánh án Tòa án nhân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh
  NỘI DUNG TỐ CÁO LẦN 4
  Hôm nay tôi chính thức tố cáo ông chánh án phạm Ngọc Bình và bà Lê Thị Tuấtophó chánh án tòa án nhân dân thành phố Hạ long tỉnh Quảng ninh là những Đảng Viên thoái hóa nặng , có thể khảng định là giặc nội xâm được rồi , có nhiều vụ án đã phản bội lại pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam là 100% phản bội lại đường nối của Đảng cộng sản Việt nam 100% , phản bội lại lợi íc của nhà nước và của nhân dân là 100% , chúng tôi có đầy đủ Chứng cứ đang giữ trong tay ,hai cán bộ thoái hóa nặng này đang chuyển mình thành kẻ thù của nhân dân , vì họ đã từng bảo thủ và dùng luật tự do và luât im lặng , dân gọi là luật rừng là 100% trên cả công đường , lợi dụng chức Quyền cho thẩm phán đúng nhân danh nhà nước CHXHCN ViỆT nam để sử án bằng luật rừng là 100% , chúng tôi đã bắt được Qủa tang qua vu án xét xử phát sinh từ đơn khởi kiện hoàn toàn vô lý của kiểm lâm vùng 1 , Cán bộ Tòa án này sử sự với dân như xã hội đen , phát sinh ra tất cả là 10 vụ án hình sự tại hai địa bàn là chợ Hạ long 2 Quảng ninh tại phường Yết kiêu , địa bàn thứ 2 là tại phường Hùng thắng tại thành phố Hạ long , trong đó Vụ phun nước cứt người vào nhân dân , cướp đoạt tài sản tiền tỷ , trốn thuế tiền tỷ , đánh người , khủng bố tinh thần nhân dân. Tại chợ hạ long 2, vụ trộn cắp tài sản , tứới xăng đốt nhà , dùng đao kiếm , đe dọa tính mạng con người , phá hại sản xuất tại chợ Hạ long 2 và tại khu vườn Lâm sinh ven biển tại phường Hùng thắng … : Trong 2 năm Qua chúng tôi là những người công dân bị hai cán bộ Tòa án này tước đoạt 100% Quyền công dân của chúng tôi : Phát sinh ra 232 đơn khởi kiện dân sự nhưng hai cán bộ này không hề giải Quyết 1% để bao che cho những người gây án trục lợi cá nhân , Hai cán bộ này còn tạo điều kiện cho cán bộ Đảng Viên thoái hóa của bên Đảng , Chính Quyền , công An , Viện kiểm sát vi phạm pháp luật và câu kết với nhau thành hệ thống cướp bóc của nhà nước là trốn thuế nhà nước và của nhân dân . Tài liệu chứng cứ lưu giữ đầy đủ , không thể chối cãi được . chỉ 1 công dân và 1 công ty nay tội ác của hai cán bộ tòa án này mà như vậy thì suy ra nhiều công trong thành phố Hạ long khác thì không thể nào kể xiết , sự nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ người dân với tiêu chí của chúng là : Hàng và chịu thiệt cơ chế thì sống, chống lại là cho chết và vô cảm ngay với nhân dân , coi như Tòa án là nhà của hai cán bộ này , quyền lực của nhà nước CHXHCN Việt nam là quyền của chúng , Điều lệ của Đảng Đường lối của Đảng CS Việt nam không là cái gì thá gì . vì thế dùng luật rừng 100% để nhũng nhiễu đè đầu cưỡi cổ nhân dân, nhưng có ai làm gì được hai cán Bộ Tòa án này , đích danh là Phạm Ngọc Bình Chánh án , Lê Thi Tuất phó chánh án , hàng chục đơn khởi kiện hành chính và nhiều đơn tố cáo, có cấp trên bao che hết : Đưới đây là thống kê tội trạng vi phạm của hai cán bộ này như sau ?
  Tôi nguyễn thị Lan đã khởi kiện Phạm văn Đào năm năm 2009 do nợ tiền không trả năm 2009 lên tòa án thành phố Hạ long . Lần đầu tiên lên Tòa án tôi thấy cung cách thẩm phán không khác gì những người phe vé ở bến tầu bến xe thời bao cấp , ép tôi hòa giải thành , sau đó tôi khiếu nại trong 7 ngày nhưng không giải quyết , tạo điều kiện cho phạm Văn Đào không trả tiền tôi . sau 1 năm đòi tiền thì Phạm Văn Đào nói là đưa tiền cho tòa án rồi và không trả , tôi khởi kiện lại thì cố tình trả lại đơn do bà Lê thị Tuất ký tên đóng dấu tòa án , khiếu nại và khởi kiện lần nữa thì ỉm đi không hồi âm … thế hóa ra là thông đồng ăn với nhau đẻ ăn cướp không số tiền này của công dân ( mọi tài liệu chứng cứ vẫn còn để chứng minh đầy đủ ) . Riêng Phạm Văn Đào là 4 lần đơn về dân sự ?
  - Khi vụ án Chợ hạ long khi Vũ Đức Cường mới gây án tại chợ Hạ long 2 Chúng tôi đã gửi cho Công an phường yết kiêu và công an thành phố Hạ long cùng chủ tịch phường kiêm bí thư Đảng ủy , hàng chục đơn thư , để mục đích ngăn chặn , nhưng không được giải Quyết , khi phát hiện có dấu hiệu chứng cứ : Đảng ủy , chính quyền và công an bao che cho hành vi gây án hình sự của Vũ Đức Cường và nhiều người khác ? không còn cách nào khác , buộc tôi khởi kiện Hành chính những ông các bộ Đảng viên sau đây
  - NguyễnVăn Tiến chủ tịch kiêm bí thư phường yết kiêu thành phố Hạ long 2 lần đơn
  - Phạm Văn tươi trưởng công an phương yết kiêu 3 lần đơn
  - Phí Văn minh trưởng công an thành phố Hạ long 4 lần đơn : tất cả đều không giải quyết
  ( sau phải tố có đội trưởng điều tra hình sự và tố cáo điều tra viên : Vũ Đức Hoan )
  Sau này đề nghị , khiếu lại , tố cáo lên thành ủy Hạ long và UBND lên thành phố Hạ long là trên 100 lần đơn nhưng không có 1 hồi âm nào . Có chứng cứ bao che . Buộc tôi khởi kiện hành chính các ông cán bộ Đảng viên sau đây
  - Nguyễn Đức long bí thư thành phố Hạ long nay là phó bi thư tỉnh ủy là 2 lần đơn .
  - Đào Xuân Đan chủ tịch UBND Thành phố Hạ long là là 4 lần đơn
  - Lê Minh chủ nhiện ubkt Đảng thành ủy thành phố Hạ long là 2 lầm đơn
  - Lê Tiến Thân trưởng ban tổ chức Đảng thành ủy Hạ long là 2 lần đơn
  - Pham Văn Tươi trưởng công an phường Hùng Thắng 1 lần đơn
  - Kiểm lâm vùng 1 là 4 lần đơn
  - Khởi kiện UBND và cán bộ TP Hạ long về Quyết định cưỡng chế về xây dựng trong thời gian thụ lý đơn dân sự và có 5 vụ án hình sự trong cùng thowifgian và cùng địa điểm 4 lần đơn.
  - Vũ Đức Cường giám đốc công ty CPĐT An hưng plaza 2 lần
  - Đào bá Văn nguyên chủ tịch UBND Phường Hùng thắng thàng phố Hạ long 4 lần

  PHẦN KHỞI KIỆN DÂN SỰ KHỞI KIỆN NGỨNG CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC SAU
  - Bùi Mạnh long công Ty CP Phát long Hải dương đơn vị cấp cửa cuốn
  - Dương Quốc Tuấn tổng giám đốc công ty SX TM Hưng phát Hà nội đơn vị nhân tiền cửa
  - Nguyễn thị thúy kế toán công ty CPĐTAn hưng plaza 2 Lần
  - Công ty CPĐTAn hưng plaza 5 Lần
  - Do bế tắc cách không có lối thoát : Buộc phải khởi kiện 228 đơn khởi kiện 228 chủ ki-ốt
  - Khởi kiện Trung tâm bảo vệ rừng số 1 là 6 lần đơn
  - Nguyễn Thị Vân 5 lần đơn
  - Nguyễn thị Rồng 3 lần đơn
  - Có thể còn quên mà không thể thống kê hết : Đương nhiên có đủ Chứng thư và giấy biên nhận ?
  Tất cả đều Bị Tòa án thành phố Hạ long ỉm đi để đồng lõa và bao che , bảo kê cho nhau , chống lại pháp luật và đường lối của Đảng ức hiếp nhân dân , vi phạm hành chính để cùng nhau trục lợi có hệ thống hại dân hại nước , hại uy tín của Đảng và chế độ trụ lợi cá nhân : Hại uy tín của khoảng 36 lãnh đạo từ địa phương đến trung ương . Nhưng có điều thật chú ý : Kiểm lâm vùng 1 khởi kiện công ty TNHH Tuần châu . Đến nay so với Pháp luật của nhà nước CHXHCN Việt nam khảng định là 100% sai trái thuộc về bên Tòa án nhân dân thành phố Hạ long và kiểm lâm vùng 1 . Nhưng Ông Chánh án và bà phó chánh án thụ lý ngay và xét xử ngay . Mặc dù trên 10 lần đơn khiếu nại không thèm trả lời đúng pháp luật , 90% là ỉm đi theo luật im lặng ,đưa ra bản án đút túi , chúng tôi đã bắt được quả tang : Khảng định Tòa Án với danh nghĩa là của nhân dân Hạ long , Chính danh là nhân danh nước CHXHCN Việt nam : Nhưng hành xử tác nghiệp của ông chánh án Phạm Ngọc bình và bà phó chánh án Lê Thị Tuất đối với dân là như kiểu xã hội đen là 100% ( điều kiện của chúng tôi là không có tiền hối lộ và chúng tôi cũng không có khái niệm này khi nói là Tòa án là của dân và vì dân … Của nhà nước pháp quyền ) . Từ khâu nhận đơn đến khâu thụ lý và xét xử , tuyên án hoàn toàn theo luật rừng 100% , tất nhiên chúng tôi đủ chứng cứ , đóng dấu đỏ có chữ ký của Tòa án để chứng minh lời nói là sự thật .Nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật ?
  Kết luận : Bức tranh của hai cán bộ Đảng viên của Tòa án nhân dân thành phố Hạ long là nay hai cán bộ lãnh đạo này đã chính thức thâu tóm quyền hành thống trị nhân dân bằng luật tự do và luật im lặng gọi là luật rừng là 100% tại vụ án theo đơn kiện của Kiểm lâm vùng 1.Rằng một điều : Nếu không hài lòng với nhân dân là không giải quyết , kể cả dân có đúng pháp luật đến đâu , đúng theo đường lối của Đảng đến đâu thì cũng không là cái gì , cho bằng số 0 hết Mamg hàm ý TAO LÀ LUẬT , LUẬT LÀ TAO . Thực tế đã chứng minh , trên 10 lần khiếu nại , 8 lần khởi kiện hành chính Tòa án Hạ long lên cấp trên đối với hai cán bộ này không cần quan tâm , không bị làm sao cả và biết sai đúng là gì , vẫn nhởn nhơ ,quan liêu bảo thủ và cố tình , chúng tôi sang trực tiếp là ông Bình không hợp tác , điện thoại thì bỏ máy không nghe , còn đuổi về và đe gọi công an và dọa bỏ tù : Thật vậy : ông Ch